Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELLERİM Ellerim tombik tombik Kirlenince çok komik Kirli eller sevilmez Güzelliği görülmez Dişlerim bakım ister Hele saçlar, hele saçlar Uzayınca tırnaklar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELLERİM Ellerim tombik tombik Kirlenince çok komik Kirli eller sevilmez Güzelliği görülmez Dişlerim bakım ister Hele saçlar, hele saçlar Uzayınca tırnaklar."— Sunum transkripti:

1

2

3 ELLERİM Ellerim tombik tombik Kirlenince çok komik Kirli eller sevilmez Güzelliği görülmez Dişlerim bakım ister Hele saçlar, hele saçlar Uzayınca tırnaklar Kirlenince kulaklar Bize pis derler, pis derler

4 Ben okumayı,yazmayı ö ğ rendim.Okumak ve yazmak ne güzel.Çok sevinçliyim. Sıra arkada ş ım Ela’da okuyor,yazıyor. Bugün Ela kitap aldı.Karde ş ine kitap okudu.Ben de anneme kitap okudum.Annem çok mutlu oldu. Okumak,yazmak çok güzel.

5 Annesi, Nazlı’ya bir bebek almı ş. Bebe ğ in saçları sarı, gözleri maviymi ş. Nazlı ne yapsa, bebek gülermi ş. Hem de kıkır kıkır gülermi ş. Nazlı onun adını Gülen Bebek koymu ş. Bebe ğ ine sen hiç a ğ lama, gözlerin bozulmasın. Hem a ğ layan bebekleri kimse sevmez. Demi ş. Gülen bebek, anladım der gibi ba ş ını sallamı ş. Sonra da tatlı tatlı gülmü ş.

6 Oturmu ş mektup yazıyordum. Kapı çalındı. Kapıyı açtım. Gelen arkada ş ım Onurdu.Yanıma gelerek: -Ne yapıyorsun? -Dedeme mektup yazıyorum. -Neden a ğ ır a ğ ır yazıyorsun? Hınzırca güldüm, ama belli etmedim: -Dedem hızlı okuyamaz da ondan, dedim.

7 Kara tavuk ko ş getir. On getir, on be ş getir. Yirmi getir, yirmi be ş getir. Otuz getir, otuz be ş getir. Kırk getir, kırk be ş getir. Elli getir, elli be ş getir. Altmı ş getir, altmı ş be ş getir. Yetmi ş getir, yetmi ş be ş getir. Seksen getir seksen be ş getir. Doksan getir, doksan be ş getir. Yüz getir, daha getir.

8 Ebe ebe nerede? Su doldurur derede; Dere boyu çalılık, Suyu çok bulanık. Ebe suya dalamaz, Arasa da bulamaz.

9 Kızın adı Hediye. Ekmek vermez kediye. Süt vermez kediye. Kedi gider kadıya. Kadının kapısı kilitli. Kedinin başı dertli.

10

11 Yaramaz bir çocuk varmı ş. Ormana gezmeye gitmi ş. Bir yandan geziyor, bir yandan da elindeki kibritle oynuyormu ş. Kibrit birden yanmı ş. Yanan kibrit yere dü ş mü ş. Kuru otlar, yapraklar yanmaya ba ş lamı ş. Alevler dev gibi olmu ş. Orman yanmaya ba ş lamı ş.

12 Yaramaz çocu ğ un ayakları varmı ş, kaçmı ş. Ku ş ların kanatları varmı ş, uçmu ş. Di ğ er hayvanlar ise güçlükle de olsa kurtulmu ş. Ama a ğ açların ayakları topra ğ ın içindeymi ş. Onlar ne uçabilmi ş ne de kaçabilmi ş ler! Cayır cayır, a ğ laya a ğ laya yanmı ş lar.

13 Biz, yirmi dokuz karde ş iz Birbirimizi çok severiz Sekizimiz ünlü, kalanımız ünsüz Bilmeyenler kalsın önlüksüz

14 BEN İ M A İ LEM Adım Selda size ailemi tanıtayım. Bizim ailede dört ki ş i var. Babam Ahmet. Annem Semra. Karde ş im Erol. Bir de ben. Karde ş imle ben okula gidiyoruz. Babam i ş çi. O her sabah i ş ine gider. Annem çalı ş mıyor. O bize yardım ediyor. Biz de anneme yardım ediyoruz. Ailemizde çok mutluyuz. Birbirimizi çok seviyoruz.

15


"ELLERİM Ellerim tombik tombik Kirlenince çok komik Kirli eller sevilmez Güzelliği görülmez Dişlerim bakım ister Hele saçlar, hele saçlar Uzayınca tırnaklar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları