Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)1 AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) TÜRKİYE’NİN AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARINA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)1 AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) TÜRKİYE’NİN AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARINA."— Sunum transkripti:

1

2 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)1 AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) TÜRKİYE’NİN AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARINA KATILIM SÜRECİ VE ULUSAL AJANS 20 ARALIK 2002 - ODTÜ http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans

3 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)2 AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) H O Ş G E L D İ N İ Z ! Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

4 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)3 ULUSAL AJANS NEDİR ? Katılımcı ülkelerin AB Eğitim ve Gençlik programlarından yararlanmayı sağlamak üzere ülke içinde kurdukları ve ilgili taraflar ile işbirliği içinde programlardan yararlanma faaliyetlerini organize ve koordine eden uygulama birimi. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

5 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)4 İLGİLİ TARAFLAR ?   AB KOMİSYONU   KATILIMCI ÜLKELER   Ulusal Yetkili (Karar Alma Organı)   Ulusal Ajans (Uygulama)   Yararlanıcılar AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

6 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)5 ULUSAL AJANSIN GÖREVLERİ - 1 Programların ülke içinde duyurulması, tanıtımı, ilgili tüm taraflara bilgi sağlanması Müracaat işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması Proje / Ön proje teklifleri konusunda değerlendirme ve görüş oluşturulması AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

7 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)6 ULUSAL AJANSIN GÖREVLERİ - 2 Proje seçimi aşamasında Ulusal Karar Organına ve AB Komisyonuna destek sağlanması Seçilen projelerin idari, mali ve yasal işlemlerinin yürütülmesi Bütün projelere ilişkin bilgilerin derlenmesi, raporlanması ve ilgili makamlara sunulması Proje harcamalarının denetimi, izlenmesi ve ayrılan fonların etkin yönetimi AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

8 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)7 ULUSAL AJANSIN GÖREVLERİ - 3 Proje sonuçlarının ve özellikle iyi uygulamaların ülke içinde ve dışında yayımına katkı Programın genel değerlendirmesine, gelişimine ve farklı programlar arasında işbirliğinin artırılmasına katkıda bulunulması AB Komisyonu, Ulusal Yetkili, diğer ülke ulusal ajansları, yararlanıcılar ve ilgili taraflarla uygulama alanında koordinasyon ve işbirliği sağlanması AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

9 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)8 ABEGPD (ULUSAL AJANS) DPTMüsteşarlık SOCRATESYOUTH LEONARDO DA VINCI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) ULUSAL AJANS - Mevcut Durum Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

10 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)9 SOCRATES PROGRAMLARI 1. 1.ERASMUS (YÜKSEKÖĞRETİM) 2. 2.COMENIUS (ÖRGÜN ÖĞRETİM-OKUL EĞİTİMİ) 3. 3.GRUNDTVIG(YETİŞKİN-HAYAT BOYU EĞİTİM) 4. 4.LINGUA(YABANCI DİL EĞİTİMİ) 5. 5.MINERVA (AÇIK-UZAKTAN EGİTİM + ICT) 6. 6.GÖZLEMLER VE YENİLİKLER 7. 7.ORTAK EYLEMLER 8. 8.TAMAMLAYICI ÖNLEMLER AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Ü N İ V E R S İ T E L E R Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

11 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)10 ULUSAL AJANS (MERKEZ) DPT’den Sorumlu BAKAN SOCRATESYOUTH LEONARDO DA VINCI YÖNLENDİRME VE DENETLEME KURULU DANIŞMA KURULU AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) ULUSAL AJANS – Planlanan Yapı Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

12 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)11 YÖNLENDİRME VE DENETLEME KURULU: YÖNLENDİRME VE DENETLEME KURULU: GÖREV VE YETKİLERİ Programlara katılım ve programların ülke içinde geliştirilmesi konusunda temel politikaların ve kararların oluşturulması Proje seçim kriterlerinin tespiti ve gerekli görüldüğünde projelerin seçimi AB Komisyonu ile Ulusal Ajansı bağlayıcı idari, mali ve yasal konularda gerekli ilişkilerin yürütülmesi Ulusal Ajansın işleyişi ile ilgili temel kararların alınması (bütçe, denetim, istihdam vs.) AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

13 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)12 YÖNLENDİRME VE DENETLEME KURULU: YAPISI : Toplam 12 Üye DPT Müsteşarı (Başkan) DPT’den ilgili Genel Müdürler (3 Genel Müdürlük) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) TÜBİTAK KOSGEB Ulusal Ajans Başkanı AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

14 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)13 DANIŞMA KURULU: DANIŞMA KURULU: GÖREVİ Programların uygulanmasında etkinliği artırıcı tavsiyelerde bulunmak, alternatif politika ve eylemler geliştirmek AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

15 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)14 DANIŞMA KURULU: DANIŞMA KURULU: YAPISI İlgili kamu kurum ve kuruluşları Üniversiteler Meslek Kuruluşları Sivil Toplum Örgütleri (NGO) Özel Sektör Temsilcileri Karar verilecek diğer kurum ve kuruluşlar AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

16 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)15 PROGRAMLARA KATILIM SÜRECİ HAZIRLIK ÖNLEMLERİ (2002-2003) PİLOT UYGULAMALAR(2003-2004) TAM KATILIM (OCAK 2004) AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

17 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)16 HAZIRLIK ÖNLEMLERİ ULUSAL AJANS ALTYAPISININ VE DİĞER TEMEL ALTYAPILARIN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ TANITIM VE EĞİTİM FAALİYETLERİ SINIRLI PİLOT UYGULAMALAR (2003-2004) AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

18 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)17 HAZIRLIK ÖNLEMLERİ ALTYAPININ KURULMASI   Yasal, İdari ve Mali Altyapı   İnsan Gücü Altyapısı   Bilgi Teknolojileri Altyapısı   Diğer Bilgi ve Destek Altyapıları (MEB – EURYDICE ve YÖK – NARIC Birimleri) AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

19 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)18 HAZIRLIK ÖNLEMLERİ TANITIM VE EĞİTİM-1   Ulusal Ajans için   Rehberler (Promoter) için   Ülke Genelinde Yararlanıcılar için AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

20 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)19 HAZIRLIK ÖNLEMLERİ TANITIM VE EĞİTİM – 2   Gerekli Belge ve Yayınların Tercümesi   Tanıtım ve Eğitim Materyallerinin Hazırlanması   Sürekli Geliştirilecek Web Altyapısı (Tanıtım, On-Line Müracaat, Veri Kayıt ve İzleme)   Periyodik Bilgilendirme (Bülten, Web vs.)   Dökümantasyon Merkezi AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

21 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)20 HAZIRLIK ÖNLEMLERİ TANITIM VE EĞİTİM - 3   Ulusal Ajans Elemanlarının Hızlı ve Sürekli Eğitimi (Komisyonda Staj, Çalışma Ziyaretleri, Uluslararası Toplantılara Katılım vs.)   Rehberler için Kısa Süreli ve Yoğun Eğitim   7 Adet Bölgesel Konferans (Socrates- Uluslararası Katılımlı) AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

22 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)21 HAZIRLIK ÖNLEMLERİ TANITIM VE EĞİTİM - 4   84 Adet Tanıtım Toplantısı (Socrates)   Seçilmiş Kurum Koordinatörlerinin Tanıtım Sonrası (Takviye) Eğitimi (Socrates)   Programlara Katılım Konferansı (Genel, Uluslararası) AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

23 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)22 PROGRAMLARA KATILIM SÜRECİ PİLOT UYGULAMALAR   ARION - NARIC Ziyaretleri   COMENIUS Pilotları   GRUNDTVIG Pilotları   Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS/DS)   ERASMUS Öğrenci Değişimi   Bologna Süreci Uygulamaları AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

24 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)23 PROGRAMLARA KATILIM SÜRECİ PİLOT UYGULAMALAR – ARION + NARIC   ARION Ziyaretleri : Eğitim alanında karar vericiler ve yöneticiler için çok taraflı çalışma ziyaretleri   NARIC Ziyaretleri : NARIC (YÖK) Biriminin kuruluşu ile ilgili çalışmalar   Planlanan Ziyaret Sayısı : 35 (ARION)+10 (NARIC) AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

25 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)24 PROGRAMLARA KATILIM SÜRECİ PİLOT UYGULAMALAR – COMENIUS   Hazırlık seminerlerine katılım (Amaç : Ortak proje geliştirme ve okul işbirliği için ortak bulma) (15 ziyaret x 8 Katılımcı)   Eğitim personeli için hizmet içi eğitim kurslarına katılım (90 Katılımcı) AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

26 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)25 PROGRAMLARA KATILIM SÜRECİ PİLOT UYGULAMALAR – GRUNDTVIG   Hazırlık seminerlerine katılım (15 ziyaret x 4 Katılımcı)   Bireysel Hazırlık Ziyaretleri (x 30)   Yetişkin Eğitimi Personeli için Çalışma Ziyaretleri (x 30)   Grundtvig-4 Network Çalışmalarına Katılım AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

27 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)26 PROGRAMLARA KATILIM SÜRECİ PİLOT UYGULAMALAR – ECTS / DS (1)   15 Üniversite Seçimi   Her Üniversiteden 3 Bölüm   Her Üniversiteden 1 ECTS/DS Danışmanı   Her Üniversiteden 1 Uzman (Dış İlişkiler)   1 Ulusal ECTS/DS Danışmanı AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

28 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)27 PROGRAMLARA KATILIM SÜRECİ PİLOT UYGULAMALAR – ECTS / DS (2)   ECTS/DS Danışmanlarının Eğitimi (Yurtdışı Eğitim ve Ziyaretler)   ECTS/DS Danışmanlarının Eğitimi (Yurtiçi Eğitim Semineri)   Kazanılan ECTS/DS Bilgi ve Tecrübelerinin Yurt İçinde Aktarılması AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

29 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)28 PROGRAMLARA KATILIM SÜRECİ PİLOT UYGULAMALAR – ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ (15 Üniversite x 3 Bölüm)   Değişimin Organizasyonu - Türk Üniversiteleri  Avrupa Üniversiteleri - Avrupa Üniversiteleri  Türk Üniversiteleri   Hazırlık Ziyaretleri (Öğ.Üyeleri+D.İlişkiler Uzmanı)   Karşılıklı Öğrenci Değişimi - Türkiye  Avrupa (135 Öğrenci) - Avrupa  Türkiye (45 Öğrenci) AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

30 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)29 PROGRAMLARA KATILIM SÜRECİ PİLOT UYGULAMALAR – BOLOGNA   Kalite Kültürünün Geliştirilmesi (3 Üniversite + EUA)   AB Eğilimler (“Trends”) Raporu: Yükseköğretim Sisteminin Analizi (EUA) AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

31 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)30 HAZIRLIK BÜTÇESİ (SOC. + LEO. + YOUTH) AB KATKISI : 3.730.872 € (% 78) TR BÜTÇE KATKISI:1.071.041 € (% 22) Socrates Pilot Uygulamaları AB KATKISI : 970.880 € (% 80) TR BÜTÇE KATKISI: 242.720 € (% 20) TOPLAM :6.015.514 € AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

32 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)31 ULUSAL AJANS YETKİLİLERİ Başkan : Sadrettin Karahocagil Socrates Genel Koord. : Ahmet Yaman Prog.Koord.(Com./G.Vig/Minerva) Asuman Selçuk Erasmus Prog. Koord.M. Nail Alkan Leonardo Genel Koord. :Emin Şenver Prog. Koord. Ahmet Furkan Gençlik Genel Koord.: Fatih Türkmen Prog. Koord.Ömer Naci Baray Hukuk Müşaviri : Neşe Öztürüyen AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

33 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)32 ULUSAL AJANS YETKİLİLERİ Sadrettin KARAHOCAGİLskarahocagil@dpt.gov.tr 0-312-294 6417skarahocagil@dpt.gov.tr Ahmet YAMANayaman@dpt.gov.tr 0-312-294 6415ayaman@dpt.gov.tr Emin ŞENVEResenver@dpt.gov.tr 0-312-294 6418esenver@dpt.gov.tr Fatih TÜRKMENfturkmen@dpt.gov.tr 0-312-294 6414fturkmen@dpt.gov.tr Asuman SELÇUKaselcuk@dpt.gov.tr 0-312-294 6420aselcuk@dpt.gov.tr M.Nail ALKAN0-312-294 6420 Ahmet FURKANafurkan@dpt.gov.tr 0-312-294 6419afurkan@dpt.gov.tr Ö. Naci BARAYonbaray@dpt.gov.tr 0-312-294 6412onbaray@dpt.gov.tr Neşe ÖZTÜRÜYENnozture@dpt.gov.tr0-312-294 6411nozture@dpt.gov.tr NECATIBEY CAD. 108 06100 BAKANLIKLAR – ANKARA ua@dpt.gov.trua@dpt.gov.trFaks : 0-312-231 3687 AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt

34 20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)33 AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) T E Ş E K K Ü R E D E R İ Z ! Yaman Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt


"20.12.2002© Ahmet Yaman-Ulusal Ajans (DPT)1 AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) TÜRKİYE’NİN AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARINA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları