Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kanamalı (periferik) hastada endovasküler tedavi İzzet Rozanes Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kanamalı (periferik) hastada endovasküler tedavi İzzet Rozanes Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Kanamalı (periferik) hastada endovasküler tedavi İzzet Rozanes Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Genel prensipler İşlemler genellikle münasebetsiz saatlerde ve şartlarda istenir İşlemler genellikle münasebetsiz saatlerde ve şartlarda istenir Lojistik, ekip ve hazırlıklı olmak çok önemli Lojistik, ekip ve hazırlıklı olmak çok önemli Detaylı anamnez, dosya incelemesi, radyolojik tetkikler Detaylı anamnez, dosya incelemesi, radyolojik tetkikler Muafakat alınmalı (hasta-aile) maddi, manevi!!!! Muafakat alınmalı (hasta-aile) maddi, manevi!!!! Klinik ekiple uyum, işbirliği Klinik ekiple uyum, işbirliği Anestezi desteği, monitorizasyon, yaşam destek Anestezi desteği, monitorizasyon, yaşam destek Hemodinamik instabil hastanın yeri ameliyathanedir ama istisnalar yaygındır Hemodinamik instabil hastanın yeri ameliyathanedir ama istisnalar yaygındır

3 Genel prensipler Resussitasyon??? rüptüre anevrizma verileri!!! Aktif kanayan hastada kanama nedenini ortadan kaldırmadan TA yükseltilmemeli (miyokard?, böbrek?) Resussitasyon??? rüptüre anevrizma verileri!!! Aktif kanayan hastada kanama nedenini ortadan kaldırmadan TA yükseltilmemeli (miyokard?, böbrek?) İnce çizgi... deneyimli anestezist İnce çizgi... deneyimli anestezist Hemodinamik instabilite? durumunda, özellikle travma hastasında anjio masasında US zaman kazandırabilir Hemodinamik instabilite? durumunda, özellikle travma hastasında anjio masasında US zaman kazandırabilir

4 Kanama lokalize etmekte DSA Kanayan hasta koopere ol(a)mayabilir. Kanayan hasta koopere ol(a)mayabilir. Non-selektiv enjeksiyonlar verimli değildir. Non-selektiv enjeksiyonlar verimli değildir. Sadece kateterize ettiğin damarın patolojisini görürsün. Sadece kateterize ettiğin damarın patolojisini görürsün. Visseral organlarda varyativ anatomi istisna değil ne yazık ki kuraldır. Visseral organlarda varyativ anatomi istisna değil ne yazık ki kuraldır. Anjiografi ile GI kanama aramak samanlıkta iğne aramaya benzer. Anjiografi ile GI kanama aramak samanlıkta iğne aramaya benzer.

5

6 Kanama lokalize etmekte DSA Kanamalar çoğu zaman intermittentdir. Kanamalar çoğu zaman intermittentdir. TA düşer durur, yükselir başlar. TA düşer durur, yükselir başlar. Anestezist desteği bu konuda da işe yarayabilir. Anestezist desteği bu konuda da işe yarayabilir. Ekstravazasyon ve PA dışında anjiografi bulguları güvenilir değildir Ekstravazasyon ve PA dışında anjiografi bulguları güvenilir değildir Fokal spazm, düzensizlik, erken venöz dönüş, kapiller blush vs Fokal spazm, düzensizlik, erken venöz dönüş, kapiller blush vs Provokativ testler kullanılabilir =) Provokativ testler kullanılabilir =)

7 Baum and Nussbaum erken 1990’lar Radiology Clinics of North America GI kanamada ilk vazopresin kontrolü yayınlayanlar (1980 ler) GI kanamada ilk vazopresin kontrolü yayınlayanlar (1980 ler) provokativ testler provokativ testler heparin, vazodilatatörler ve trombolitikler heparin, vazodilatatörler ve trombolitikler requires fortitude in the bowels of both the patient and physician requires fortitude in the bowels of both the patient and physician

8 Her anjiografik inceleme bir bulmacadır, bazen doğru bazen de yanlış çözersin

9 Mümkünse! çözüm= BTA Vakit varsa, böbrekler sağlamsa, BTA bulmacaya çözüm olabilir, zaman kazandırabilir, hayat kurtarabilir Vakit varsa, böbrekler sağlamsa, BTA bulmacaya çözüm olabilir, zaman kazandırabilir, hayat kurtarabilir Anjiografi = >0.5ml/dak ekstravazasyonu görür Anjiografi = >0.5ml/dak ekstravazasyonu görür Multifazik BTA= >0.1 ml/dak ekstravazasyonu görür Multifazik BTA= >0.1 ml/dak ekstravazasyonu görür GI kanama ararken oral-rektal kontrast kullanılmamalıdır GI kanama ararken oral-rektal kontrast kullanılmamalıdır BTA’da vasküler değerlendirme vasküler radyologun işidir BTA’da vasküler değerlendirme vasküler radyologun işidir <2mm damarlarda sensitivite düşer <2mm damarlarda sensitivite düşer

10 Kontrastsız BT bile işe yarar ‘sentinel clot sign’

11 1940 doğumlu erkek, duodenum adeno ca post-Whipple Dren debisi 250 ml; amilaz yüksek

12 Antibiyotikle Eve yollanır S:20:00 acil servis Bayılma, halsizlik,siyah dışkı

13 2x2x50mm platin microcoil S:22:00

14 2012 kolanjit+kolestaz 3x cutting baloon anastomoz dilatasyonu + drenaj Haziran 2015 PET-BT Biyopsi, kemoterapi, 2x parasentez Halen sağ genel durum bozulmakta

15 OLGU B. E. (378458) 76y, E Mayıs 2010 erken evre mide ca nedeniyle radikal subtotal gastrektomi ( frozen: cerrahi sınır - ) Patoloji: müsinöz adenoca T1N0M0, sınır + Postop 5. gün intraabdominal kanama ve relaparotomi (kanama kontrolü, tamamlayıcı gastrektomi) Postop anastomoz kaçağı ve fistül ile iyileşme

16 BE anastomoz darlığına bağlı yutma güçlüğü nedeni ile endoskopik dilatasyon yapıldı anastomoz darlığına bağlı yutma güçlüğü nedeni ile endoskopik dilatasyon yapıldı 27.9./8.10./ balon dilatasyon 27.9./8.10./ balon dilatasyon needle knife balon dilatasyon needle knife balon dilatasyon çıkarılabilir metal stent uygulandı çıkarılabilir metal stent uygulandı stent çıkartılamadı stent çıkartılamadı stent içindeki granülasyon dokusuna argon ile ablasyon yapıldı stent içindeki granülasyon dokusuna argon ile ablasyon yapıldı argon koagulasyon ve steroid enjeksiyonu argon koagulasyon ve steroid enjeksiyonu hasta yatırıldı ve cerrahi toplantısında tartışıldı, minimal invaziv yöntemlerle devam edilmesi önerildi, endoskopik argon uygulandı hasta yatırıldı ve cerrahi toplantısında tartışıldı, minimal invaziv yöntemlerle devam edilmesi önerildi, endoskopik argon uygulandı

17 BE ’da hematemez, melena ve senkop tablosu ile xxxxxxxxxx hastanesine başvuruyor Masif üst GIS kanama, hipovolemik şok tablosu ile entübe ediliyor Nisbeten stabilize olan hasta endoskopi sonrası yeniden aktif kanıyor Masif transfüzyon, batın ileri derecede distandü ailenin isteği üzerine reanimatör eşliğinde entübe olarak hastanemize transfer ediliyor

18 24 HAZİRAN 04:00 TA 70/40, NDS 180, batın ileri distandü

19 24 HAZİRAN

20

21 BE ekstübe edildi, skopi eşliğinde nazojejunal beslenme tüpü yerleştirildi ekstübe edildi, skopi eşliğinde nazojejunal beslenme tüpü yerleştirildi GD iyi, kanama bulgusu yok, enteral besleniyor GD iyi, kanama bulgusu yok, enteral besleniyor taşikardi, hipotansiyon (Htc%22) gelişmesi üzerine yeniden DSA taşikardi, hipotansiyon (Htc%22) gelişmesi üzerine yeniden DSA

22 01 TEMMUZ

23

24 BE hasta servise alındı hasta servise alındı pasaj grafisi çekildi, diafragmanın 6-7 cm üzerinden başlayan ortasında 1-2 cm lik darlık alanı, kontrast madde rahat geçmekte pasaj grafisi çekildi, diafragmanın 6-7 cm üzerinden başlayan ortasında 1-2 cm lik darlık alanı, kontrast madde rahat geçmekte Hgb düşüşü nedeni ile transfuzyon Hgb düşüşü nedeni ile transfuzyon kontrol anjioda kanama odağı saptanmadı, yapılan endoskopide jejunojejunostomide kanama görüldü ve hemostaz yapıldı kontrol anjioda kanama odağı saptanmadı, yapılan endoskopide jejunojejunostomide kanama görüldü ve hemostaz yapıldı endoskopide kanama görülmedi endoskopide kanama görülmedi melena, hipotansiyon ile YB’ alındı, endoskopide jejunojejunostomide kanama görüldü ve hemostaz sağlandı melena, hipotansiyon ile YB’ alındı, endoskopide jejunojejunostomide kanama görüldü ve hemostaz sağlandı

25 BE CVA atağı nedeni ile nöroloji konsültasyonu yapıldı, MR’da akut enfarkt saptandı, tedavi (antiagregan- antikoagülan) düzenlendi CVA atağı nedeni ile nöroloji konsültasyonu yapıldı, MR’da akut enfarkt saptandı, tedavi (antiagregan- antikoagülan) düzenlendi servise alındı, EKO ve Holter yapıldı, yatak içi fizik tedavi başladı servise alındı, EKO ve Holter yapıldı, yatak içi fizik tedavi başladı şiddetli rektit nedeni ile medikal tedavi düzenlendi(Salofalk, Flagyl, Anestol) şiddetli rektit nedeni ile medikal tedavi düzenlendi(Salofalk, Flagyl, Anestol) kanama yok, nörolojik tablo geriledi, hasta nazojejunal tüpten ve oral yoldan enteral besleniyor, perianal bölgede kontakt dermatit saptandı ve tedavi planlandı kanama yok, nörolojik tablo geriledi, hasta nazojejunal tüpten ve oral yoldan enteral besleniyor, perianal bölgede kontakt dermatit saptandı ve tedavi planlandı

26 BE hipotansiyon ve üst GIS kanama, endoskopide stent distalinden aktif kanama görüldü ve durdurulamadı, hasta entübe edilerek anjiografi ünitesine alındı, anjioda ekstravazasyon saptanmadı, YB ünitesine alındı hipotansiyon ve üst GIS kanama, endoskopide stent distalinden aktif kanama görüldü ve durdurulamadı, hasta entübe edilerek anjiografi ünitesine alındı, anjioda ekstravazasyon saptanmadı, YB ünitesine alındı arasında aktif kanama olmadı, yeniden değerlendirilen hastaya cerrahi girişim kararı verildi arasında aktif kanama olmadı, yeniden değerlendirilen hastaya cerrahi girişim kararı verildi

27 BE laparotomi, transhiatal distal özofagus ile stent ve proksimal jejunum rezeksiyonu, sağ torakotomi, intratorasik özofagojejunostomi, beslenme jejunostomisi, batın duvarına dual mesh uygulanması laparotomi, transhiatal distal özofagus ile stent ve proksimal jejunum rezeksiyonu, sağ torakotomi, intratorasik özofagojejunostomi, beslenme jejunostomisi, batın duvarına dual mesh uygulanması Patoloji: malignite yok Patoloji: malignite yok hasta servise alındı hasta servise alındı greft üzerinde 7x3 cm hematom gelişti greft üzerinde 7x3 cm hematom gelişti taşikardi ve kanama bulgusu ile YB’a alındı, hematoloji konsültasyonunda ve yapılan testlerinde patoloji bulunmadı, pasaj grafisinde kaçak görülmedi, NG, drenler ve toraks tüpü alındı taşikardi ve kanama bulgusu ile YB’a alındı, hematoloji konsültasyonunda ve yapılan testlerinde patoloji bulunmadı, pasaj grafisinde kaçak görülmedi, NG, drenler ve toraks tüpü alındı

28 BE melena, sık ventriküler taşikardi nedeni ile koroner YB’da izlenmeye başlandı melena, sık ventriküler taşikardi nedeni ile koroner YB’da izlenmeye başlandı telemetri servisine alındı, Hgb düşüşü nedeni ile eritrosit sintigrafisi çekildi, batın sağ üst kadranda tutulum gözlendi telemetri servisine alındı, Hgb düşüşü nedeni ile eritrosit sintigrafisi çekildi, batın sağ üst kadranda tutulum gözlendi kolonoskopide ileumdan çekuma kan geldiği görüldü, DSA yapıldı kolonoskopide ileumdan çekuma kan geldiği görüldü, DSA yapıldı

29 23 AĞUSTOS 2011

30 23 AĞUSTOS

31 24 AĞUSTOS tekrar kanar

32 B.E – arası GİS kanama nedeniyle toplam 6 kere DSA, 4 kere embolizasyon yapıldı – arası GİS kanama nedeniyle toplam 6 kere DSA, 4 kere embolizasyon yapıldı. Anjiografik olarak dokümante 3 ayrı bölge kanadı. Bir kanama odağı 16 saat ara ile 2 kere embolize edildi. Anjiografik olarak dokümante 3 ayrı bölge kanadı. Bir kanama odağı 16 saat ara ile 2 kere embolize edildi. Toplam ES, 32 TDP, 3 Trombosit susp Toplam ES, 32 TDP, 3 Trombosit susp Hemorajik diatez saptanmadı!!!! Hemorajik diatez saptanmadı!!!! TABURCU EDİLDİ TABURCU EDİLDİ Taburculuktan sonra sedanter hayat yaşadı, beslenme, kilo alma problemleri oldu, hasta ve ailesi ile yakınlaştık Taburculuktan sonra sedanter hayat yaşadı, beslenme, kilo alma problemleri oldu, hasta ve ailesi ile yakınlaştık Mart 2014’de yeni massiv CVA sonrası kaybedildi Mart 2014’de yeni massiv CVA sonrası kaybedildi

33 29E motorsiklet kazası

34 S.T.,40 y-o, M Paragliding kazası hekim, öğretim üyesi Paragliding kazası hekim, öğretim üyesi Denizli’de paragliding yaparken TRT kayıttayken çakılıyor Denizli’de paragliding yaparken TRT kayıttayken çakılıyor Pelvik vertical shear fraktürü Pelvik vertical shear fraktürü 03 de instabil ulaştı, 8 saat post-trauma 03 de instabil ulaştı, 8 saat post-trauma Eksternal fiksasyon anjiografi masasında yapıldı Eksternal fiksasyon anjiografi masasında yapıldı Multipl pelvik arteryel yaralanmalar embolize edildi Multipl pelvik arteryel yaralanmalar embolize edildi Stabilize oldu Stabilize oldu 95 gün yattı, 4 kez ameliyat oldu, sağ, çalışıyor 95 gün yattı, 4 kez ameliyat oldu, sağ, çalışıyor

35

36

37 Teknik Hastaların %90-95’i 4F sheath, 4F Sim 1 kateter (Cordis ya da Terumo), glide-wire angled tip Hastaların %90-95’i 4F sheath, 4F Sim 1 kateter (Cordis ya da Terumo), glide-wire angled tip Çoğu zaman 0.021mikrokateter Çoğu zaman 0.021mikrokateter Çoğu zaman pushable platin mikrocoiller Çoğu zaman pushable platin mikrocoiller Hemoptizi, epistaksis, rüptüre HCC ve rüptüre anjomiyolipomda partikül Hemoptizi, epistaksis, rüptüre HCC ve rüptüre anjomiyolipomda partikül Erkek hasta iliaka int ant divizyon post-travma’da gelfoam Erkek hasta iliaka int ant divizyon post-travma’da gelfoam Whipple yapılıyorsa GD güdük için covered stent bulundurulmalı Whipple yapılıyorsa GD güdük için covered stent bulundurulmalı Radyoembolizasyon sayesinde coil embolizasyonu konusunda formdayız Radyoembolizasyon sayesinde coil embolizasyonu konusunda formdayız

38 Çetele Database’imizi akut kanama ve embolizasyon diye taradık Database’imizi akut kanama ve embolizasyon diye taradık Son 2 yılda 23 paylaşmaya değer hasta bulduk Son 2 yılda 23 paylaşmaya değer hasta bulduk Konuşmaya ayrılan süre 15’ Konuşmaya ayrılan süre 15’ Özel hastane şartlarımızda travma az Özel hastane şartlarımızda travma az Cerrahi çok faal, post-op kanama nispeten çok, genel-cerrahi ve böbrek ağırlıklı Cerrahi çok faal, post-op kanama nispeten çok, genel-cerrahi ve böbrek ağırlıklı Yaşlı popülasyon NSAİ ve antiagregan kullanımına sekonder GI kanama çok Yaşlı popülasyon NSAİ ve antiagregan kullanımına sekonder GI kanama çok Hemoptizi ve epistaksis seyrek var Hemoptizi ve epistaksis seyrek var

39 Teşekkürler


"Kanamalı (periferik) hastada endovasküler tedavi İzzet Rozanes Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları