Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLGU 1 Dr Fatih Tufan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLGU 1 Dr Fatih Tufan."— Sunum transkripti:

1 OLGU 1 Dr Fatih Tufan

2 83 yaşında erkek hasta Alzheimer tipi demans, HT, KBY , KKY Genel durum bozukluğu nedeniyle baska bir hastaneye yatırılmış. Oral alımın kötüleşmesi nedeniyle nazogastrik sonda takılmış, şuur durumu düzelmeyen hasta servisimize yatırıldı.

3 Şuur bulanıklığı ve ajitasyonu vardı, saldırgan davranışlar gösteriyordu.
Yeme içmeyi reddetmekteydi. Tüm uyaranlara aşırı reaksiyon gösteriyordu.

4 Boy: 160 cm Kilo: 45 kg BMI: 17,5 kg/m2

5 Total protein: 5.6 g/dl Albumin : 2.9 g/dl

6 Enteral beslenme Hangi yöntem ? Ne kadar süre verilecek ?
Ağızdan beslenme Tüple beslenme Perkütan girişim ile beslenme Ne kadar süre verilecek ? Aspirasyon riski ?

7 Beslenme programı GEİ: 1500 kcal/gün (Harris-Benedict formülü)
Liften zengin ürün 500 ml/gün ve periferik yoldan total parenteral solüsyon (1000 cc/gün=700 kcal). NG sonda ile 30 cc/saat,16 saat süreyle (Jevity 1.0 veya Novasource GI Control veya Nutrison Fiber). Hasta tolere ettikçe NG sondadan verilen miktar arttırılacak (10 cc/saat/2 günde bir).

8 Sıvı alımı; Aldığı= Çıkardığı+500cc olacak şekilde ayarlandı.

9 Hastanın yatışının 2. günü sondanın tıkandığı tespit edildi

10 NGS ile beslenme komplikasyonları
Tüpün tıkanması Mide içeriğinin aspirasyonu Nazokomiyal pnömoni Bulantı Kusma Diyare Abdominal distansiyon Konstipasyon

11 Tüpün tıkanması Elle sağma hareketi Nazikçe aspirasyon yap
Tüpün değiştirilmesi ÖNLEM: Her besin uygulamasından önce ve sonra Beslenmeye uzun süre ara verildiğinde 4-6 satte bir, Sürekli beslenmede her 2-4 saatte bir sıvı verilmesi

12 Enteral Nutrisyonun tahmini süresi 4 haftadan az ise;
Nazoenterik Tüpler Nazogastrik * Nazoduodenal * Nazojejunal

13 Tedavinin 4. günü beslenme solüsyonunun hızı 50 cc/saate artırıldı.
Gastrik iritasyon, bulantı-kusma ve öğürme ortaya çıktı. Ardından sulu dışkı gözlemlendi ve dışkılama sayısı arttı.

14 Sorun: Bulantı- Kusma/ İshal
 Beslenmeyi durdur 50 cc lik enjektörle gastrik içeriği aspire et, içerik gelmezse, tüpün açıklığını kontrol etmek için 20 cc su ile yıka Nedene yönelik girişimler. Gaita mikroskopisi

15 Belirtilerin beslenme hızının artışıyla ilişkili olduğu düşünülerek hız 40 cc/saate çekildi.
Dışkı örneği gönderildi; lökosit yok. Antiemetik tedavi verildi. Sorun çözümlendi.

16 İshal Nedenleri: Ozmotik ishal: İnfektif ishal:
Besinlerin yüksek hızda verilmesi (özellikle yüksek osmolaritedeki ürünler) Oral diyete intolarans (fazla şeker, laktoz içeren diyetler) İnfektif ishal: Barsak inflamasyonu Gastro intestinal kolonizasyon İlaçların özellikle antibiyotiklerin yan etkileri

17 Aspirasyon pnömonisi Yatışının 7. günü vücut ısısı 38.30C
Akciğer grafisi Pnömoni Tüpün yerinin kontrolü Mide içeriğinin kontrolü (Rezidü !!!) Diğer sistemlerin kontrolü

18 Sulbaktam/ampisilin 4x1 g/gün
Sürekli pozisyon kontrolü

19 NGS? PEG? Nütrisyonel desteğin 4-6 haftadan daha uzun sürmesi beklenen hastalarda (örn. serebrovasküler olay) PEG önerilir. PEG, hasta yakınları tarafından kabul edilmedi!

20 Taburculuk eğitimi Evde nütrisyon programının organize edilmesi
Nütrisyon pompası gibi cihazların kullanımı ve güvenli besleme süreci Cihazların güvenli kullanımı Desteğin nasıl idare edileceği Tüple nütrisyona bağlı komplikasyonların nasıl tanınıp tedavi edileceği Herhangi bir problem olduğunda kiminle iletişim kurulacağı (iletişim telefonunun sağlanması)


"OLGU 1 Dr Fatih Tufan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları