Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ultrasonography versus Computed Tomography for Suspected Nephrolithiasis Dr. Can Bilal'den bir makale sunumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ultrasonography versus Computed Tomography for Suspected Nephrolithiasis Dr. Can Bilal'den bir makale sunumu."— Sunum transkripti:

1 Ultrasonography versus Computed Tomography for Suspected Nephrolithiasis Dr. Can Bilal'den bir makale sunumu

2 AMAÇ Nefrolitiyazise bağlı ağrı ile acil başvurusu sık Başlangıç görüntüleme yöntemi USG/BT? BT ile yüksek sensivite USG ile BT'yi gelişmiş hasta sonuçları açısından karşılaştıran randomize-kontrollü multicenter çalışma

3 Metod Coğrafik olarak değişken 15 farklı hastanede Böbrek taşı şüphesi olan hastalar rastgele 1) Acil hekimi tarafından USG 2) Radyolog tarafından USG 3) BT Hastalar çalışmaya sadece bu 3 tetkikin de uygun olduğu saatlerde alınmış

4 Çalışma Popülasyonu Ekim '11- Şubat '13 tarihleri arasında 18-76 yaş aralığındaki Yan ağrısı-karın ağrısı ile gelen Hekimin üriner sistem taşı tanısını koymak veya dışlamak için görüntüleme yapmaya karar verdiği hastalar

5 Dışlama Kriterleri Ciddi alternatif tanı varsa ( akut apandisit, kolesistit, abdominal aort anevrizması vb...) Gebeler 129 kg üzeri erkekler ve 113 kg üzeri bayanlar Renal tx Tek böbrek Diyaliz alan hastalar

6 Görüntüleme 'Point of Care' USG: ACEP'in önerdiği eğitimi almış acil hekimleri tarafından Radyolog USG: Society of Radiologist veya American Institute of USG in Medicine'in kılavuzlarına göre yapılmış BT ise lokal standartlara göre çekilmiş

7 Sonuçlar Birincil sonuçlar (3 tane): Gecikmiş veya atlanmış yüksek riskli tanıların komplikasyonları Kümülatif radyasyon maruziyeti Toplam maliyet Birçok ikincil sonuç var Hastalar 3., 7., 30., 90. ve 180. günlerde aranarak detaylı bir görüşme ile değerlendirilmiş

8 Yüksek riskli tanı komplikasyonları Rüptüre abdominal aort anevrizması Rüptüre apandisit, barsak iskemisi/perforasyon Pnömoni/sepsis Divertikülit abse/sepsis Renal taş/abse, pyelonefrit, ürosepsis Nekroze over torsiyonu Aort diseksiyonu ile iskemi İlk acil başvurusundan sonra 30 gün içinde

9 Kümülatif radyasyon maruziyeti Dose-lenght product kullanılarak efektif radyasyon dozu hesaplanmış DLP yoksa (53 çekim) ortalama doz kullanılmış Randomizasyon sonrası 6 ay içinde yapılan tüm görüntülemelerin toplamı

10 Toplam maliyet Maliyet hesabı devam etmekte..

11 İkincil Sonuçlar Ciddi beklenmedik olaylar, yüksek ağrı skoru, bağıntılı ciddi beklenmedik olaylar, acile geri dönüş ve yatış gerektiren durumlar FDA'in CBO tanımı: ölüm, hayatı tehtid eden durum, yatış gereksinimi, kalıcı veya klinik anlamlı sakatlığa yol açan veya açmaması için medikal veya cerrahi girişim gerektiren tıbbi durumlar Acile ilk başvuru sırasında rastlandıysa CBO sayılmamış

12 Tanısal doğruluk Hastanın taşı düşürmesi Cerrahi olarak taşın çıkartılması Nefrolitiazis ile uyumlu muayene ve görüntüleme olması da tanısal doğruluk olarak kabul edilmiş

13 Sonuçlar Hastalar: Tablo 1 Yüksek riskli tanı komplikasyonları: 30 gün içinde 11 hasta POC ile 6, R-USG ile 3, BT ile 2: anlamlı fark yok Radyasyon maruziyeti: USG gruplarında daha düşük ve bu sonuç bazal acil başvurusuna atfolunabilir

14 Ciddi Beklenmedik Olaylar Çalışma grupları arasında anlamlı fark saptanmammış (Tablo 3) 5 tane ölüm 38. ve 174. günler arasında olmuş ve bazal başvuru ile ilişkisi bulunamamış POC'de %12,4, R-USG'de %10,8, BT'de %11,2 Bu 316 hastada 466 CBO gözlenmiş ve bunların %91,4'ü yatış Yatışların %26,4'ü taşa cerrahi girişim veya taş komplikasyonu

15 Acilde kalış süresi POC 6,3 saat R-USG 7 saat (hastanın acilden uzaklaşması?) BT 6,4 saat acilde kalmış Ağrı skorlarında ve acile geri dönüşte anlamlı fark bulunmamış

16 Tanı Randomizasyon sonrası 6 ay içinde konfirme taş tanısı 3 grupta da benzer (~%32) Acil vizitinin sonunda konan nefrolitiyazis tanılarının sensivite ve spesifiteleri benzer POC grubunun %40,7'sine BT, R-USG grubunun %27'sine BT, BT grubunun %5'ine USG çekilmiş

17 Tanı Ek tetkiklere rağmen USG biraz daha ucuz POC: sensivite %54, spesifite %71 (CI%95) R-USG: sensivite %57, spesifite %75 (CI%95) BT: sensivite %88, spesifite %58 (CI%95)

18 Tartışma Çalışmanın kör dizayn edilememesi bir sınırlayıcı faktör USG gruplarında toplam radyasyon daha az Yüksek riskli tanı komplikasyonları, CBO veya bağıntılı CBO olay açısından anlamlı fark yok

19 Tartışma Başlangıç testi olarak USG seçilmeli ve hekimin klinik kararına göre ek tetkikler istenmeli Nefrolitiyazis hastalarının takibi gerektiği ve sık başvuruları düşünülürse ilk test USG olursa radyasyon maruziyeti azalacaktır BT'nin sensivitesi belirgin daha yüksek olmasına rağmen klinik sonucu anlamlı şekilde olumlu etkilemiyor


"Ultrasonography versus Computed Tomography for Suspected Nephrolithiasis Dr. Can Bilal'den bir makale sunumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları