Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Hizmeti Kalite Göstergeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Hizmeti Kalite Göstergeleri"— Sunum transkripti:

1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ -Sağlık Hizmeti Kalite göstergeleri -Çalışan memnuniyeti -Hasta memnuniyeti

2 Sağlık Hizmeti Kalite Göstergeleri
Göstergeler hasta, sistem ya da personele yönelik sonuçları değerlendirme ve iyileştirme amacıyla kullanılırlar.  Sağlık hizmetinde düzenli ölçülen ve izlenen indikatörler(gösterge) bize hastanın durumu, sunulan sağlık hizmetinin performansı ve kalitesi hakkında fikir verir.

3 Hastanın sağlık durumunu değerlendirmek için;
Ateş, Nabız, Tansiyon, Satürasyon, Solunum Hızı ve derinliği gibi vital bulgular sık kullanılan klinik indikatörlerdir.

4 Sağlık hizmeti kalitesini belirlemek için;
Yatak doluluk oranı, Mortalite oranı, Enfeksiyon oranı, Hatalı ilaç uygulama oranı, Yatak yarası oranı,

5 Devamsızlık oranı, Personel devir hızı, Hasta bakımına ayrılan hemşire bakım süresi, Hasta bakım maliyeti gibi indikatör ölçüm sonuçları kullanır. 

6 SİSTEMİ KONTROL ETMEMİZİ SAĞLAR.
Ölçüm sonuçları sağlık hizmeti sistemini izlememizi, Gereksiz ya da yanlış yapılan işlemlerin belirlenerek SİSTEMİ KONTROL ETMEMİZİ SAĞLAR.

7 Ölçüm sonuçları; Mevcut hizmetin performansını anlamak,
Nerede iyileştirme gerektiğini belirlemek İş süreçlerindeki değişikliklerin sağlık hizmeti performansına nasıl etki ettiğini değerlendirmek için kullanırlar.

8 AYRICA, Sağlık hizmetiyle ilgili önceden belirlediğimiz kalite hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı, hizmet kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığı hakkında fikir verir.

9 Sağlık Hizmet Kalitesiyle İlgili İndikatör Örnekleri
HASTALARLA İLGİLİ Yoğun bakım mortalite oranı Bası ülseri oranı Hastane enfeksiyon hızı IV tedavide extravazasyon oranı Cerrahi alan enfeksiyon hızı

10 HASTALARLA İLGİLİ Düşen hasta oranı Sezaryen oranı Yoğun bakıma tekrar yatış oranı Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı Bir başka sağlık merkezine sevk edilen hasta sayısı

11 HASTALARLA İLGİLİ Müşahade odasında yatan hastaların kalış süreleri Sitolojik ve patolojik tanı arasındaki uyum oranı Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranları

12 ÇALIŞANLARLA İLGİLİ Kesici delici alet yaralanmaları Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışanlar “CPR eğitimi” alan hemşire sayısı “Hemşirelikte Yönetim” kursu alan yönetici hemşire sayısı

13 KURUMLA VE YÖNETİMLE İLGİLİ
Ameliyat masası kullanım oranı Hekim başına düşen poliklinik odası oranı Acil servise çağrılan konsültan/icapçı hekimin acil servise ulaşma süresi Hemşirelerin bölüm değiştirme oranı Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı

14 KURUMLA VE YÖNETİMLE İLGİLİ
Çalışan memnuniyeti Kurumun personel giderleri Kurumun toplam gelirleri Kurumun finansal aktif ve pasifleri Kurumun etkinlik ve verimlilik yüzdesi

15 İndikatörler sayı ya da oran olarak ifade edilirler.

16 Örnek 1: Enfeksiyon gelişen hasta sayısı
Toplam hasta sayısı

17 Örnek 2: bası yaralarını yatış günleri ile ilişkilendirmek İstersek;
Grade II ve üstü bası yarası gelişen hasta sayısı X 1000 Toplam hasta yatış gün sayısı (İndikatörün tanımı:1000 hasta yatış gününde grade II ve üstü bası yarası gelişen hasta oranı)

18 2014 ACIBADEM Hemşirelik Kalite Göstergeleri
Sonuçlar Hedef %0,08 %0,1 %0,06 %0 %95,3 %100 Basınç Yarası Gelişen Yatan Hasta Oranı Yatan Hasta Düşme Oranı Hemşirelik İlk Değerlendirmesinin Zamanında Dökümante Edildiği Hastaların Oranı

19 2014 ACIBADEM Hemşirelik Kalite Göstergeleri
IV Kanülasyon Sonrasında Tromboflebit Gelişen Hasta Oranı Hastanın Hemşire Bakımından Duyduğu Memnuniyet Oranı Hemşirelerimizden Memnuniyet Oranı Sonuç Hedef %0,07 %0 %91 %90

20 ÖNERİLEN KAYNAK -TC.Sağlık Bakanlığı gösterge yönetimi Rehberi, Temmuz,2015. -Hemşirelik Hizmetleri Işığında Hastane süreçleri Zehra Alcan,Ayşen Aksoy,Birsen Civil,Devrim Tekinve ark.2011, Nobel Tıp Kitapevleri. -Young.GJ:Meterko,M.Desai,KR(2000). “Patient Satisfaction witf Hospital Care:Effects of Demografic and ınstitutional Characteristics”Medical care, vol:38,pp: Thiedke,C.C (2007).”What do we really know about Patient satisfaction?”

21 TEŞEKKÜRLER SAĞLIKLA KALIN, GÖRÜŞMEK ÜZERE İYİ DERSLER 


"Sağlık Hizmeti Kalite Göstergeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları