Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A. Halk için benzetmeler 1. Dört toprak benzetmesi (1-9) - benzetmelerin amacı (10-17) - 'dört toprak'ın açıklanması (18-23) 2. Kısır ekinler benzetmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A. Halk için benzetmeler 1. Dört toprak benzetmesi (1-9) - benzetmelerin amacı (10-17) - 'dört toprak'ın açıklanması (18-23) 2. Kısır ekinler benzetmesi."— Sunum transkripti:

1 A. Halk için benzetmeler 1. Dört toprak benzetmesi (1-9) - benzetmelerin amacı (10-17) - 'dört toprak'ın açıklanması (18-23) 2. Kısır ekinler benzetmesi (24-30) 3+4. Hardal tanesi + maya benzetmesi (31-32) - peygamberliğin tamamlanması (34-35) B. Öğrenciler için benzetmeler - 'kısır ekinlerin' açıklanması (36-43) 5+6. Saklı hazine + sedef boncuğu benzetmesi (44-46) 7. Serpme benzetmesi (47-48) - açıklanması (49-50) 8. Ev sahibi benzetmesi (51-52) A A B C C B Matta bölüm 13: "Benzetme vaızı"

2 Matta 13:1-3 1 O gün İsa evden dışarı çıktı ve gölün kenarında oturdu. 2 Çok büyük kalabalıklar Onun etrafında toplandı. Onun için bir kayığa binip oturdu. Bu arada bütün kalabalık kumlukta durdu. 3 Ve onlara benzetmelerle çok şeyler anlatırmaya başladı. Şöyle konuştu: Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) Benzetmelerin amacı ve konusu nedir? Biz sanıyoruz, benzetmeler bize ruhsal hayatımız için dersler vermek istiyor. Ama en birinci olarak benzetmelerin konusu 'ALLAHIN KRALLIĞI'dır. İsa o krallık hakkında dersler veriyor. (bakın ayet 19, 24, 31, 33, 38, 44, 47, 52) Özellikle halkın önderleri tarafından reddedildikten sonra, öğrencilerinin yanlış düşüncelerini düzeltirmeye çalışıyor. İsa burada yeni bir metod kullanmıyor. Bütün Yahudi muallimler ruhsal hakikatları benzetme biçimde anlatırdılar. Kim en güzel hikayeler öğretirdi, o muallim en çok öğrenci toplardı. EA'da benzetmeler: Hakimler 9:7-20; 2.Samuel 12:1-4; Yeşaya 5:1-6, 28:24-28

3 Benzetme nedir ? kısa bir hikaye günlük hayatından bir olay anlatırıyor ama o olayın ruhsal bir anlamı var o ruhsal dersi anlamak için, konuşan kişinin amacını bilmek lazım. benzetmelerin çoğu sadece tek bir ruhsal ders vermek istiyorlar bir benzetmeye bakarken o ruhsal dersi anlamaya çalışıyoruz, her bir detayla bir anlam vermek yanlıştır.

4 Benzetme nedir ? 1Büyüyen tohum (Mar 4:26–29) 2İki borçlu (Lu 7:41–43) 3Teknenin altında kandil (Mat 5:14–15) 4İyi Samiriyeli (Lu 10:25–37) 5Geceleyin gelen arkadaş (Lu 11:5–8) 6Akılsız Zengin (Lu 12:16–21) 7Kaya ve kumun üzerine kurulan ev (Mat 7:24–27) 8Yeni şarap, eski tulumlar (Mat 9:17) 9Kuvvetli adam (Mat 12:29–29) 10Dört toprak (Mat 13:3–9) 11Kısır ekinler (Mat 13:24–30) 12Yemiş vermeyen incir ağacı (Lu 13:6–9) 13Hardal tanesi (Mat 13:31–32) 14Mayalı hamur (Mat 13:33–33) 15Sedef boncuğu (Mat 13:45–46) 16Serpme (Mat 13:47–50) 17Saklı hazine(Mat 13:44) 18İnşaatı hesaplamak (Lu 14:28–33) 19Kaybolan koyun (Mat 18:10–14) 20Bağışlamayan hizmetçi (Mat 18:23–35) 21Kaybolan para (Lu 15:8–9) 22Kaybolan oğul (Lu 15:11–32) 23Dürüst olmayan kahya (Lu 16:1–13) 24Lazar ile zengin (Lu 16:19–31) 25Efendi ile hizmetçiler (Lu 17:7–10) 26Dürüst olmayan hakim (Lu 18:1–9) 27Ferisi ile gümrükçü (Lu 18:10–14) 28Üzüm bağındaki işçiler (Mat 20:1–16) 29İki oğul (Mat 21:28–32) 30Kötü kiracılar (Mat 21:33–41) 31Büyük sofra (Mat 22:1–14) 32Tomurcuklanan incir ağacı (Mat 24:32– 35) 33Sadikan hizmetçi (Mat 24:42–51) 34On bakire (Mat 25:1–13) 35Talantlar (Mat 25:14–30) 36Koyunlar ile keçiler (Mat 25:31–46) 37Yemeğe davetli olanlar (Lu 14:7–14) YA'daki benzetmeler Kaç tane biliyorsun?

5 Matta 13'deki benzetmeler 1.Dört toprak: Krallığın özelliği: gönüllü Bu bölümdeki benzetmeler hepsi 'Allahın krallığı' ile ilgilidir 2.Kısır ekinler: Krallığın özelliği: karışık 3.hardal tanesi + maya: Krallığın büyümesi: yavaş ama durdurulmaz 4.saklı hazine + sedef b.: Krallığın değeri: sonsuz 5.serpme: Krallığın özelliği: uluslararası ve karışık 6.Ev sahibi: Krallığın özelliği: İsrail'in devamı

6 Matta 13:3-9 3 "Bakın, köylünün biri gitmiş ekin eksin. 4 Ekerken kimi taneler yol kenarına düşmüş. Kuşlar gelip onları yemiş. 5 Başka taneler kayalı taraflara düşmüş. Orada toprak çok sıva idi. Dakkada filizlenmeye başlamışlar, çünkü toprakları derin değilmiş. 6 Ama güneş çıkınca, kavrulmaya başlamışlar. Ve kökleri olmadığı için kuruyup gitmişler. 7 Başka taneler tikenli otların arasına düşmüşler. Tikenler büyünce, ekin tohumlarını boğmuşlar. 8 Gene başka taneler iyi toprağa düşmüşler. Orada bol bol yemiş vermişler: kimisi yüz kat, kimisi altmış kat, kimisi de otuz kat. - 9 Kimin kulağı varsa, seslesin." Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 1. yol kenarı2.kayalı toprak3. dikenli toprak4. iyi toprak 1. benzetme: Dört toprak

7 Markos 4:13 "İsa onlara dedi: 'Bu benzetmeyi de mi anlamıyorsunuz? O zaman bütün benzetmeleri nasıl anlayacanız?'" Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 1. benzetme: Dört toprak 'Dört toprak' benzetmesi hem bütün bölüme giriştir, hem bütün benzetmelere anahtardır: ancak bu benzetmeyi anlayan öbür benzetmeleri de anlayabilir. benzetmeleri anlamak için yalnız akıllı olmak yeterli değildir, ama kişinin yüreği hem yumuşak, hem temiz olmalı. "Kısır ekinler" "Hardal tanesi + maya" "Saklı hazine + sedef boncuğu" "Serpme" "Ev sahibi"

8 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 1. benzetme: Dört toprak 1. ders: Allahın krallığı birden gelmeyecek İsa o zamanın Yahudiliğin iki aşırı hareketlerin de yanlış olduğunu gösterdi: Allahın krallığı ancak barış yoluyla ve yavaş yavaş gelecek Allahın krallığı bu dünyanın içinde yer alacak, ayrı olmayacak ESENİLERZELOTLAR Allahın krallığını zorbacılıkla, düşmanları öldürmekle getirmeye çalıştılar Allahın krallığını dünyadan çekilmekle ve temiz olmakla getirmeye çalıştılar

9 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 1. benzetme: Dört toprak - ancak Allahın sözünün bildirilmesi ile - ancak o haberin kabul edilmesiyle - ancak gönüllü olarak Muhammed'in krallığı: İsa'nın krallığı: 2. ders: Krallık nasıl büyüyor

10 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) Tarih boyunca hristiyanlar da bu öğretişe karşı gittiler - ancak Allahın sözünün bildirilmesi ile - ancak o haberin kabul edilmesiyle - ancak gönüllü olarak 312 - Konstantin: "Bu sembolla zaferli olacaksın" - Hristiyanlık devlet dini oluyor 1096-1272 Haçlı Seferler 1533 - Güney Amerika kılıçla hristiyanlaştırıldı yüzlerce sene başka öğretişleri çıkanları yaktılar 864 - bütün devleti hristiyanlatırmak (Boris I. Bulgarlar vaftiz oluyorlar) 1250-1834 - Engizisyon mahkemeleri ve işkence 2. ders: Krallık nasıl büyüyor

11 Matta 13:3-9 8 Gene başka taneler iyi toprağa düşmüşler. Orada bol bol yemiş vermişler: kimisi yüz kat, kimisi altmış kat, kimisi de otuz kat. - 9 Kimin kulağı varsa, seslesin." Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 4. iyi toprak 1. benzetme: Dört toprak Tohumlardan 76 tane kötü topraklarda ziyan oluyor. Sade 24 tane asıl işini bitiriyor 8 x 30 kat = 240 tane 8 x 60 kat = 480 tane 8 x 100 kat = 800 tane SONUÇ: 100 tohumdan 1520 tohum çıktı 3. ders: Rekolte büyük olacak - ancak çok az kişi gerçek imanlı olsa bile, Rab büyümeden memnun.

12 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 1. benzetme: Dört toprak Yahudiler için 'ekinci' düşüncesi yeni değildi: tarla dünyayı gösteriyor, Allahsız milletleri Yahudi halkı çağrıldı, onların arasında gerçek tanrı inancını, Yahve adını tohum ekermiş gibi yaysınlar tarih ilerledikçe tarlayı tohumlarla dolduracaklar. Ve bütün dolunca Mesih ortaya çıkacak, onun krallığı başlayacak. İsa bu anlayışı bozuyor ve 'Ekinci benim' diyor, yani İsrailin rolunu alıyor. Yahve inancı İsrail halkı Allahsız milletler İsa'nın müjdesi İsa Mesih İsrail + milletler Yahudilerin anlayışı İsa'nın benzetmesi 4. ders: Asıl İsrail İsa ve onun kişileridir

13 Matta 13:10-11 10 İsa'nın öğrencileri Ona gelip dediler: "Ne için onlara benzetmelerle konuşuyor- sun?" - 11 Onlara cevap verip dedi: "Size verildi, gökün krallığının saklı mesele- lerini anlayasınız. Ama onlara verilmedi. Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) "Gökün krallığının saklı meseleleri" bu sözün anlamı: EA'da kapalı olan ama şimdi İsa Mesih'le açıklanan öğretişler. İsa'nın zamanında çok gizli öğretiş veren dinler türedi. Oradaki saklı bilgi hiç bir yerde yazılmazdı, ancak sözlü olarak muallimden talebeye aktarılırdı. Yahudiler bile 'Kabbala' denilen öyle öğretiş sistemi kurdular. Mesela 'YHVH' adını söylemek için yüzlerce kombinasyonlar var. Ancak gizli formulayı bilen öğrenci çok kuvvet toplayacak. Buna karşı, YA'da saklı öğretişler açıkça paylaşılıyor, ama sade Mesihin öğrencileri onları anlayabilir. okuyun: Matta 10:27 örnekler: Rom 11:25; 1.Kor 15:51-52; 1.Sel 4:14-17 Efes 3:1-11; Rom 16:25; Efes 6:19; Kol 4:3; Efes 5:28-32

14 Matta 13:12-13 12 Çünkü kimde varsa, ona daha fazla verilecek, ve o kişi bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa, onda var olan bile ondan alınacak. Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) "Kimde varsa ona daha fazla verilecek" Ruhsal analyış bir kas (muskul) gibidir: ne kadar olunla antraman yaparsan, o kadar kuvvetli olacak. “Kuvvetli yiyenti gene, yetişkin kişiler içindir. Onlar, kendini alıştıra alıştıra, duygularını çalıştırmışlar, ve artık iyiyi ve kötüyü seçebilirler.” (İbraniler 5:14) "Kimde yoksa onda var olan bile alınacak" Demek: “onda var sandığı” alınacak (Luka 8:17) Ferisilere uyarı: sizin dininiz elinizden alınacak. İmanlı hayatta uğraşmadık mı, aynı duruma düşecez 1.Tim 4:8.

15 Matta 13:14-15 13 Onun için onlara benzetmelerle konuşuyorum. Çünkü görüyorlar ama gene de görmüyorlar; işitiyorlar ama gene de işitmiyorlar, anlamıyorlar da.14 Onlarda İşaya'nın şu peygamberlik sözü yerine geliyor: 'Hep işiteceniz, ama hiç anlamayacanız. Hep bakacanız, ama hiç görmeyeceniz. 15 Çünkü bu halkın yüreği hisetmez oldu. Kulakları ile zor işitiyorlar, gözlerini de kapatmışlar. Yeter ki, gözleriyle görmesinler, kulaklarıyla işitmesinler, ve yürekleriyle anlamasınlar ve dönmesinler. Ben de onları iyileştirmeyeyim.' Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35)

16 Yeşaya 6:9-12 "Git, bu halka şunu duyur" dedi, "'Duyacak duyacak, ama anlamayacaksınız, Bakacak bakacak, ama görmeyeceksiniz! Bu halkın yüreğini duygusuzlaştır, kulaklarını ağırlaştır, gözlerini kapat. Öyle ki, gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönüp şifa bulmasınlar." "Ne vakte kadar, ya Rab?" diye sordum. Rab yanıtladı: "Kentler viraneye dönüp kimsesiz kalıncaya, Evler ıpıssız oluncaya, Toprak büsbütün kıraçlaşıncaya kadar. İnsanları çok uzaklara süreceğim, Ülke bomboş kalacak." Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) ASUR sürgünlüğü (-722 senesi) YERUŞALİM'in sonu (70 senesi) - Rab Yeşaya'yı bu amaçla yolladı kendi halkına. - İsa'nın benzetmelerinin amacı da aynı: öğrencileri için: ruhsal hakikatları daha kolay anlasınlar diye. ama halk için: ceza, çünkü Onu reddetmekle kurtuluş şansını kaybettiler.

17 Matta 13:16-17 16 Ama ne mutlu sizin gözlerinize çünkü görüyorlar, ve ne mutlu sizin kulakları- nıza çünkü işitiyorlar. 17 Size doğru bir şey söyleyeyim: bir sürü peygamber ve doğru adamlar sizin gördüklerinizi görmek istediler, ama göremediler. Sizin işit- tiğinizi işitmek istediler, ama işitemediler. Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 10 İşte, peygamberler bu kurtuluştan için dikkatla karıştırıp araştırdılar. Ve size gelecek olan merhametten için peygamberlik ettiler. 11 Onların içinde Mesihin Ruhu vardı. O Ruh, Mesihin çekilerini, hem de onun arkasından gelecek şanlılığını önceden bildirirdi. Peygamberler de araştırdılar, Ruh hangi kişiyi ve hangi zamanı gösterirdi. 12 Onlara açıklandı ki, kendi kendilerine hizmet etmediler, ama size hizmet ettiler. 1.Petrus 1:10-12

18 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) Peygamberler Mesihin hayatından ancak zirveleri (vırhove) gördüler, vadileri (dolini) görmediler - doğuşu - ölümü - göke alınması - pentikost - antihrist - ikinci gelişi - 1000 senelik krallık - yeni dünya - sonsuz yaşam - kilise zamanı "Gökün krallığının saklı meseleleri"

19 Matta 13:18 Evet, şimdi de köylünün benzetmesine kulak verin: Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 4 toprak = 4 çeşit yürek, Allahın sözüne 4 değişik tepki yol kenarı "Taraftar imanlı" kayalı toprak "Duygusal imanlı" dikenler "Yarım yürekli imanlı" iyi toprak "Bereketli imanlı" 1234 hepsi kendini imanlı sanıyorlar ("hristiyan", "duada", yalvarıcı")

20 Matta 13:19 Var kişi, krallığın haberini işitiyor ama anlamıyor. O zaman kötü olan gelip o adamın yüreğine ekilmiş olanı çalıyor. Yol kenarına ekilen tane işte budur. Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) "Taraftar" imanlı Bu kişinin problemi: anlamamak Belki İsa'nın haberini anlıyor, ama o haber kendisi ile ilgili olduğunu anlamıyor. 1.Tim 1:15 - "günahkarların en fenası benim"... bu anlayış yok. kişi İsa'nın tarafını tutuyor, ama tohum (müjdenin haberi) hiç onun yüreğine girmiyor. Bu kişi İsa'yı tutuyor nasıl bir futbol takımını tutuyorlar. Şeytan da sözü çalıyor = İsa'nın öğretişini anlama fırsatı yok.

21 Matta 13:20-21 20 Kayalı tarafına ekilen tane de şudur: kişi sözü işitip dakkada sevinçle kabul ediyor. 21 Ama onda sağlam kök yok, sade az vakıt içindir. O sözden için çeki ya da sıkıntı oldu mu, dakkada kösteklenip düşüyor. Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) "Duygusal" imanlı Bu kişinin problemi: derinlik Bu kişi 'tsigansko çudo' sobaları gibi: çok çabuk ısınıyor, ama çabuk da soğuyor. Tema oluyor kökler için: imanının kökü nedir: duygular (emotsya), yoksa karar mı? İsa her zaman kişileri uyardı, duygusal karar vermesinler (kuşlar, tilkiler: Matta 8:20, ev yapımı: Luka 14:26-33) yüksek sesle dualar, gözyaşları, büyük sözler... bunların hiç biri sağlam kök değil, ama: hayatta kendini görmek, tövbe etmek ve Rab İsa'yı kabul etmek.

22 Matta 13:22 Tikenli otların arasına ekilen tane de şudur: kişi sözü işitiyor. Ama dünyanın kahırları, hem de zenginliğin aldatırması sözü boğuyorlar, ve söz yemiş vermez oluyor. Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) "Yarım yürekli" imanlı Bu kişinin problemi: temizlik Toprakta bitkilerin arasında yarış oluyor: ekinler de, otlar da aynı besi istiyorlar. Aynı biçimde imanlıda İsa ile o duyguların arasında düşüncelerimiz ve vaktımız için bir yarış var. İlginç hakikat: parasızlıktan kahırlanmak ile fazla para yüzünden zenginlik istemek tek bir problemin iki yüzü. “Allahın sözü temiz süte benziyor. Siz de, yeni doğmuş bebekler gibi, o sütü özleyin. Öyle ki, onunla kurtuluşta büyüyesiniz.” - 1.Petrus 2:2

23 Matta 13:23 İyi toprağa ekilen tane de şudur: kişi sözü işitiyor ve anlıyor. O kişi sahiden de yemiş veriyor - kimisi yüz kat, kimisi altmış kat, kimisi de otuz kat." Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) "Bereketli" imanlı Toprak (yürek) nasıl olmalı: yumuşak, derin ve temiz "sözü işitmek ve anlamak" - “Onun için dikkat edin, nasıl sesliyorsunuz. (Luka 8:18) doğru anlamak için yüreğimiz açık olmalı: "Rab bana konuşuyor" anlayışı Yemiş vermek nasıl oluyor: imanlı karakterde büyümek (2.Petrus 1:8) 'ruhsal vergileri' kullanmak (Efes 4:16) “Bütün beden Ondan fırsat alıyor. Hani şöyle: bağlı olan her parça bir şey katıp bedeni bir arada tutuyor ve birleştiriyor. Her bir parça tek tek tertipli işliyor. Böylelikle bütün beden kendi kendini sevgide büyütürüyor ve yetiştiriyor.”

24 Matta 13:24-28 24 İsa onlara başka bir benzetme anlatırdı: "Gökün krallığını şöyle bir adama benzetirebiliriz: adam tarlasına iyi tohum ekmiş. 25 Ama insanlar uyurken, adamın düşmanı gelip ekinin arasına kısır ekini ekmiş ve çekilmiş. 26 Ama ne vakıt ekin büyüdü ve taneleri ortaya çıktı, o vakıt kısır ekinleri de belli olmuş. 27 Toprak sahibinin hizmetçileri ona gelip demişler: 'Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Nasıl oluyor da, onda şimdi kısır ekini var?' 28 Adam onlara demiş: 'Bunu bir düşman yaptı.' Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) buğday (ekin) - kısır ekinler 2. benzetme: Kısır ekinler 'Kısır ekinler' (deliceler, bg: 'pleveli') nedir? 'sahte ekin', içi boş: dışarıdan aynı görünüyor, ama onlardan un çıkmaz. Büyürken aynı görünüyor, ancak sonra fark ediliyor. Yahudiler sanırdılar, kısır ekinler ayrı bir bitki değil, ama normal ekinin bozuk tohumlarından meydana gelirmişler.

25 Matta 13:28-29 Hizmetçiler de ona sordu: 'Madem öyle, istiyor musun, biz gidip onları toplayalım?' 29 Ama adam şöyle demiş: 'Hayır, yoksa siz kısır ekinleri toplarken, belki ekini de onlarla birlikte çıkarırsınız. Brakın, biçme zamanına kadar ikisi yan yana büyüsünler. Ve biçme zamanı gelince orakçılara diyecem: 'En birinci kısır ekinleri toplayın, ve yakmak için onları demet yapın. Ekini gene, ambarıma toplayın.' Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) Bunun sebebi: Aşağıda, toprağın altında ikisinin kökleri birbirlerine girmiş, karışmışlar. Onları ayırmak mümkün değil. Bunun karşılığı nedir? Krallığın içindeki doğrular nasıl kötülere bağlı? Toplamayın, bekleyin ! İsa bu benzetmeyi bütün halkın önünde anlatırdı, ama sonradan onu öğrencilere ayrı olarak açıkladı. Biz de hemen onun açıklamasına bakalım...

26 Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) İyi tohum eken adam = İnsanoğlu Tarla = dünya İyi tohum = krallığın evlatları kısır ekinler = kötü olanın evlatları onları eken düşman = Şeytan Biçme zamanı = dünyanın sonu Orakçılar = melekler Matta 13:36-39

27 Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) 'Tarla = dünya' Allahın krallığı bu dünyanın içindedir, ayrı değildir. krallığın insanlarını normal insanlar- dan ayırt eden bir şey yok: giysiler, semboller, saç, sakal, şapka v.s. Krallığın evlatları dünyadan ayrıdır, ama o farklılık içeridendir, dışarıdan anlaşılmıyor Rab EA'da belek olarak sünnet verdi: dışarıdan anlaşılmayan bir işaret gerçekten Yahudi, içeriden olandır (Romalılar 2:28-29) 2. benzetme: Kısır ekinler Matta 13:38 “Tarla da dünyadır"

28 Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) 2. benzetme: Kısır ekinler Matta 13:38 “İyi tohum krallığın evlatlarıdır" Matta 13:38 “Kısır ekinler kötü olanın evlatlarıdır" 'Kısır ekinler' nedir? Tarla önce vardı, sonra onun içine ekinler ekildi. Allahın krallığı dünyanın içinde kuruldu. Kısır ekinler sonradan ekiliyor. Kötü kişiler dünyadan değiller, ama Şeytan onları sonra Allahın krallığına yerleştiriyor. Demek, onlar imansızlar değildir. Allahın krallığının içinde zarar veren, onu içeriden zayıflatıran kişilerdir.

29 Matta 13:38 “Onları eken düşman Şeytandır" Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) 'onları eken düşman Şeytandır' Şeytan Allahın krallığına sadece dışarıdan saldırmıyor (hükümet ve imansızlardan baskılar) aynı zaman içeriden 'sabotaj' yapıyor: krallığın gücünü yavaş yavaş ve fark etmeden azaltırıyor. yanlış öğretişler, sahte peygamber ve öğretmenler, günahı hafife alan önderler, dünya ile kompromis yapan imanlılar 2. benzetme: Kısır ekinler hem dışarıdan saldırıyor...... hem içeriden vuruyor

30 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) (1) EKİNLER = iyiler - buradaki benzetme o olayı gene ikiye bölüyor: (2) ÜZÜMLER = kötüler - üzümlerin suyu kan için semboldür Açıklama 14:14-20 Son yargının iki parçası: (a) imanlı gibi görünen ama yemiş vermeyen 'kısır ekinler' (b) asıl imanlı olup yemiş veren "ekinler" Matta 13:39 “Biçme zamanı dünyanın sonudur" 2. benzetme: Kısır ekinler

31 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) “Balta zaten ağaçların köküne dayandı. Onun için, hangi ağaç iyi yemiş vermezse, o ağaç kesilip ateşe atılacak.” “Onun küreği elindedir. Harman yerini iyice temizleyecek. Buğdayı ambarlarına toplayacak. Ama samanı hiç sönmeyen ateşle yakıp bitirecek." - Matta 3:10,12 Herkes beklerdi, Allahın krallığında davalama ile başlasın. Mesih kötüleri davalayıp ateşe atacak, sonra sadece doğrular kalacak. Ama İsa burada sırayı değiştiriyor: Allahın krallığında kötüler ve iyiler yanyana kalacaklar. Ancak son davalamada ayrım olacak. Matta 13:39 “Biçme zamanı dünyanın sonudur." 2. benzetme: Kısır ekinler

32 Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) Matta 13:39 “Orakçılar meleklerdir." 2. benzetme: Kısır ekinler “İstiyor musun, biz gidip onları toplayalım?” (a.28) - bunu soranlar meleklerdir, değil insanlar - demek burada Allahın bakışını görüyoruz - soru şudur: bütün kötüler Allahın krallığındaki kişilerden yanından uzaklaştırılsınlar mı? Rab onu istemiyor. (1) yukarıdan - Rabbin ayırması bütün imanlıları yargılamak, herkese karşılık vermek o konuda Rab bekliyor, hemen ayrım yapmıyor (2) aşağıdan - imanlıların ayırması topluluk herkesi deneyip yargılamıyor ama kimi yerde, kimi kişileri uzaklaştırmaya mecburdur Burada iki mesele, iki bakış var:

33 Matta 13:40-43 40 Ve nasıl kısır ekinleri toplayıp ateşin içinde yaktılarsa, dünyanın sonunda aynı öyle olacak. 41 İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da Onun krallığından bütün köstekçileri ve bütün kanunsuzluk işleyenleri toplayacaklar. 42 Onları ateşli fırına atacaklar. Orada ağlamak ve dişleri gıcırdatırmak olacak. 43 O vakıt doğru kişiler babalarının krallığında güneş gibi parlayacaklar. Kimin kulağı varsa, işitsin. Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) Kötülerden kim biçilip toplanacak? 1) 'Köstekçiler' - başka imanlıların düşmesine sebep olanlar: sahte peygamberler, muallimler 2) 'Kanunsuzluk işleyenler' - kendi hayatlarında dürüst olmayanlar Açıklama 14:15-16 “Allahevinden başka bir melek çıktı. Yüksek sesle, bulutun üstünde Oturana dedi ki, "Orağını salla ve biç. Çünkü biçmenin vaktı geldi ve dünyanın ekinleri artık olgunlaştı." Ve bulutun üstünde Oturan orağını dünyanın üzerine salladı. Öylelikle dünya biçildi. "

34 Matta 13:28-29 Hizmetçiler de ona sordu: 'Madem öyle, istiyor musun, biz gidip onları toplayalım?' 29 Ama adam şöyle demiş: 'Hayır, yoksa siz kısır ekinleri toplarken, belki ekini de onlarla birlikte çıkarırsınız. Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) Romalılar 14:4 “Sen de kimsin, başkasının hizmetçisini davalamaya kalkıyorsun? O, kendi efendisinin önünde ayakta kalacak ya da düşecek. Ve ayakta kalacak, çünkü Allahın kuvveti var, onu ayakta tutsun.” 1.Korintliler 5:12-13 “Çünkü dışarıdakileri davalamak bana mı düşüyor? Ama içerdekilerini de mi davalamayacanız? Dışarıdakileri Allah davalayacak. Ama siz kötü kişiyi aranızdan atacaksınız.” Toplantıdakileri davalamak doğru mu, değil mi?

35 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) Yeremya 23:28-32 Düşü olan peygamber düşünü anlatsın; ama sözümü alan onu sadakatle bildirsin. Buğdayın yanında saman nedir ki?" diyor RAB. 29 "Benim sözüm ateş gibi değil mi? Kayaları paramparça eden balyoz gibi değil mi?" RAB böyle diyor. 30 "İşte bunun için sözlerimi birbirlerinden çalan peygamberlere karşıyım" diyor RAB. 31 "Evet, kendi sözlerini söyleyip, 'RAB böyle diyor diyen peygamberlere karşıyım" diyor RAB. Uydurma düşler gören peygamberler 32 "Uydurma düşler gören peygamberlere karşıyım" diyor RAB. "Bu düşleri anlatıyorlar, yalanlarla, boş övünmelerle halkımı baştan çıkarıyorlar. Ben onları ne gönderdim, ne de atadım. Bu halka hiç mi hiç yararları yok" diyor RAB. "Köstekçiler"kimdir? Rick Warren

36 Matta 13:31-32 31 İsa onlara başka bir benzetme daha anlatırdı: "Gökün krallığı bir hardal tanesine benziyor. Adam onu alıp tarlasına ekmiş. 32 Bu tohum bütün öbür tohumlardan daha küçüktür. Ama büyüdükten sonra, bahçedeki bütün yemişlerden büyük oluyor, ağaç kadar oluyor, öyle ki, havadaki kuşlar gelip onun dallarında yuva kurarlar." Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 3. benzetme: Hardal tanesi Bu, tohum ekmekle ilgili üçüncü benzetmedir: 1. ırgatlık yapan gündelik bir işçi, 2. zengin bir toprak sahibi, 3. kendi bahçesine eken sıradan bir kişi. İsa burada tohumun içindeki kuvveti gösteriyor: en küçük ve hor görülmüş tohum, kocaman ağaç oluyor. Herkes beklerdi, Allahın krallığı birden, hazır olarak gelsin. İsa tam tersi öğretiyor: yavaş bir büyüme zamanı olacak.

37 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 3. benzetme: Hardal tanesi 1. ders: Allahın krallığı çok ufak başlıyor, en sonunda kocaman oluyor Önce tohum kolayca kuşun içine sığıyor Sonra kuş kolayca tohumdan çıkan ağacın içine sığıyor Matta 13:32 “... öyle ki, havadaki kuşlar gelip onun dallarında yuva kurarlar." Daniel 4:10-12 Nebukadnesar'ın ağacı Hezekiel 17:22-23 Mesih için peygamberlik

38 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 3. benzetme: Hardal tanesi 2. ders: Allahın krallığı zayıflık içinde ve gösterişsiz büyüyor İsa, Allahın krallığını benzetirmiyor sedir, meşe ya da palmiye ağaçlarına...... ama aslında çalı olan hardal ağacına. Onun hiç bir şerefli tarafı yoktur. Mesela, bayraklarda sembol olarak kullanılmıyor.

39 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 3. benzetme: Hardal tanesi 2. ders: Allahın kral- lığı zayıflık içinde ve gösterişsiz büyüyor Büyük tapınaklarda yapılan resmi Roma din törenleri Katakomblarda (yeraltı mezarlarda) yapılan Mesihçilerin toplantıları Hacc zamanında Mekke kasabasıSuudi Arabistan'da mesihçilerin ev toplantısı ESKİDENESKİDEN BUGÜNBUGÜN

40 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 2. ders: Allahın krallığı zayıflık içinde ve gösterişsiz büyüyor Allahın krallığını büyük, gösterişli binalarda bulamayacaz. Bu benzetmeye göre, asıl büyüme önemsiz sayılan, dikkat çekmeyen yerlerde oluyor ! Lakewood kilisesi (Houston/Amerika 17.000 kişilik) en yüksek kilise kulesi (Ulm/Almanya 165m) Vatikan kütüphanesi Komunist zamanında ormanda toplantı yapan Rus imanlılar Sudan'da ağacın altında İncil okulu Amerika'da karavan klisesi

41 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 3. benzetme: Hardal tanesi 3. ders: Büyümek için gerekli kuvvet tohumun içinde Nasıl ağacın kökleri en sert betonu bile kırıyor, Allahın krallığı da 'iyi haber'in yayılmasıyla en sert düşmanları ve engelleri ortadan kaldıracak. Mesela: daha 303 senelerinde Romalı emperator Diokletian bütün Mesihçilerin öldürülmesini buyurdu. 20 sene sonra emperator Konstantin kendisi Hristiyan oldu. 170 sene sonra Batı Roma Emperatorluğu yok oldu. Allahın krallığının kuvveti, yaşamın kuvvetidir. Yaşam nasıl ölümden güçlü ise, zayıf görünen Allahın krallığı da aslında herşeyden güçlüdür.

42 Matta 13:33 İsa onlara başka bir benzetme daha anlatırdı: "Gökün krallığı mayaya benziyor. Bir kadın onu alıp kırk kile unun içine koymuş. En sonunda hepsi mayalı olmuş." Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 4. benzetme: Maya Bu benzetme, hardal tanesi benzetmesinin aynı dersi vermek istiyor. İsa sık sık aynı dersi biraz farklı olarak iki defa anlatıyor: bir kere erkekler için (hardal tanesi, kaybolan koyun, 2 kişi tarlada), ikinci kere kadınlar için (maya, kaybolan para, 2 kişi değirmende). 'Maya' KK'ta sık sık günah, ikiyüzlülük yada başka kötü etkiler için kullanılıyor: Çıkış 12:15,19, 1.Kor 5:6-8, Matta 16:6-12, Gal 5:7-9 okuyun ! Ama burada 'maya' sözünün anlamı iyidir.

43 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) Muhammed'in şeriatı insanın davranışlarını dışarıdan ve zorla değiştirmeye çalışıyor. ders: Allahın krallığı içeriden değişiklik getiriyor İsa, Zakay'ın elini kesmedi. Onun merhameti Zakay'ı içeriden değiştirdi. Sonra o, seve seve parasını çevirdi, bir daha insanlardan çalmadı (Luka 19:8). İmana gelmiş fahişeler Rab için çalışan motorcular

44 Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) 4. benzetme: Maya İncil, açık açık kölelik sistemine karşı gitmiyor. Mesihin amacı, bütün halkın düşüncelerini değiştirmek değil, öğrencilerde başka düşünce yaratmaktır. Filimun mektubu tam bu konu için yazıldı. İmanlı köle sahipleri, imanlı kölelerini artık kardeş saysınlar. Böylece kölelik sistemi yavaş yavaş yok oldu. örnek: kölelik sistemi William Wİlberforce (1759–1833) bütün ingiliz mesihçileri harekete geçirdi ve parlamentoda köleliği yasak ettirdi. İngiliz Emperatorluğunda köle ticareti

45 Matta 13:34-35 34 İsa bütün bu meseleleri kalabalıklara benzetmelerle anlatırdı. Benzetme olmadan onlara bir şey söylemezdi. 35 Öylelikle peygamberin ağzından söylenen şu söz yerine geldi: "Ağzımı açıp benzetmelerle konuşacam. Dünyanın kurulmasından bu yana saklı olan meseleleri anlatıracam." Halk için benzetmeler (Matta 13:1-35) Mezmur 78:1-2 Dinle, ey halkım, öğrettiklerimi, Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere. Özdeyişlerle söze başlayacağım, Eski sırları anlatacağım, Mezmur 49:1-4 Ey bütün halklar, dinleyin! Kulak verin hepiniz, ey dünyada yaşayanlar, Halk çocukları, bey çocukları, Zenginler, yoksullar! Bilgelik dökülecek ağzımdan, Anlayış sağlayacak içimdeki düşünceler, Kulak vereceğim özdeyişlere, Lirle yorumlayacağım bilmecemi.

46 Matta 13:44 Gökün krallığı tarlanın içinde saklı olan bir hazineye benziyor. Adam onu bulmuş ama gene saklamış. Ona o kadar sevinmiş ki, gidip varını yoğunu satmış ve o tarlayı satın almış. Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) 5. benzetme: Saklı hazine hazinesedef boncuğu fukarazengin rastgele bulduuzun aradı da buldu onun kıymeti hemen anlaşılıyor onun kıymetini ancak çok az kişi anlıyor herseyi sattı herkes onu akıllı saydı herkes onu akılsız saydı 5. ve 6. benzetme, aynı 3. ve 4. gibi bir çift benzetmedir: aynı ruhsal hakikat iki defa anlatılıyor.

47 Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) 5. benzetme: Saklı hazine 1. ders: Hazine saklıdır; bunca zaman adama yakındı ama göremedi 1.Kor. 2:7-10 “Ama, saklı bir şey olarak, Allahın bilgiliğini anlatırıyoruz. Bu, Allahın saklı bilgiliğidir. Allahın önceden bizim şanlılığımız için karar verdiği bir bilgiliktir. Bu dünyanın güdücülerinden hiç kimse o bilgiliği anlayamadı. Anlamış olsalardı, zaten şanlı Rabbi haça germeyeceydiler. Ama nasıl da yazıldı: "Allah, Onu sevenler için öyle şeyler hazırladı ki, hiç bir göz onları görmemiş, hiç bir kulak onları işitmemiş ve onlar hiç bir yüreğe girmemiştir." Ama Allah bize bu şeyleri kendi Ruhu ile apaçık etmiştir. ” 2. ders: Bir kişi onu mahsustan tarlaya göndü, kimse görmesin diye Efesliler 3:9 “Eski vakıtlardan beri, her şeyi yaratan Allahta saklı olan bir bilgi vardı. Ve şimdi bana verildi, açıklayayım, bu saklı bilgi nasıl işliyor.” Koloseliler 2:3 “Anlayışın ve bilginin bütün zenginlikleri Mesihin içinde saklıdır.”

48 Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) 5. benzetme: Saklı hazine 3. ders: Onu ele geçirmek için kanunca bir yol tutmak lazım (tarlayı satın almak) 2.Timoteyus 2:5 “Ve birisi spor oyunlarına katılırsa, lazım o sporun sırasına uygun olarak katılsın. Yoksa madalyayı alamayacak." 4. ders: Onu kazanmak için herşeyi satmak lazım Luka 14:26-27 "Bir kişi bana geldi mi, ama kendi anası ve babasından, karısı ve kızanlarından, kardeşleri ve kızkardeşlerinden, hem de, evet, kendi hayatından bile vazgeçmedi mi, o kişi benim öğrencim olamaz. Her kim haçını taşıyıp arkamdan gelmezse, benim öğrencim olamaz."

49 Matta 13:45-46 45 Ve gene, gökün krallığı güzel sedef boncuklarını arayan bir tücara benziyor. 46 Çok kıymetli bir sedef boncuğu bulunca, adam gidip varını yoğunu satmış ve o sedef boncuğunu satın almış. Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) 6. benzetme: Sedef boncuğu O zamanın Yahudilerin anlayışına göre, Allahın krallığı gelince hemen anlaşılacak. Ama İsa başka bir anlayış getiriyor: Allahın krallığı saklıdır, onu aramak lazım: "Allahın krallığı öyle gelmez ki, onu gözlerle göresiniz. Hem de demeye- cekler: 'Bak, buradadır!' ya da 'Te, orada!' Çünkü işte, Allahın krallığı aranızdadır." (Luka 17:20-21)

50 Matta 13:45 Ve gene, gökün krallığı güzel sedef boncuklarını arayan bir tücara benziyor. Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) Apostolların İşleri 17:27 Apostolların İşleri 17:27 "Maksat, Tanrıyı arasınlar, didine didine Onu bulsunlar. Ama aslında O zaten hiç birimizden uzak değil." Yeremya 29:13 Yeremya 29:13 "Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız." Yasa 4:29-30 Yasa 4:29-30 "Ama Tanrınız RAB'bi arayacaksınız. Bütün yüreğinizle, bütün canınızla ararsanız, O'nu bulacaksınız. Sıkıntıya düştüğünüzde ve bütün bu olaylar başınıza geldiğinde, sonunda Tanrınız RAB'be dönecek, O'nun sözüne kulak vereceksiniz."

51 Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) 6. benzetme: Sedef boncuğu 5. benzetme: Saklı hazine Bunlar kimlerdir? Romalılar 9:30; 11:20 Bunlar kimlerdir? Romalılar 9:31; 10:2

52 Matta 13:47-50 47 Ve gene, gökün krallığı bir serpmeye benziyor. O denize atıldı mı, her türlü balık topluyor. 48 Serpme dolunca, onu kıyıya çekmişler. Sonra oturup güzel balıkları kaplara koymuşlar, ama bed olanları atmışlar. Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) 7. benzetme: Serpme "İyi balık - kötü balık" nedir? Levililer 11:9-10 'Suda yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz: Denizde, akarsularda yaşayan pullu ve yüzgeçli canlıların etini yiyebilirsiniz.. bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar sizin için iğrenç sayılır." - kötü balıklar bozulmuş iyi balıklar değildir, cins olarak kötü, satılmaz. - onları denize geri atmadılar büyüsünler, ama bokluğa attılar, çünkü zaten Yahudilere satılamayacak.

53 Matta 13:47 Ve gene, gökün krallığı bir serpmeye benziyor. O denize atıldı mı, her türlü balık topluyor. Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) 7. benzetme: Serpme "İyi balık - kötü balık" nedir? Bu benzetme sanki daha fazla öğrencilere bir ders vermek istiyor. Serpmeyi atanlar onlar olacak. Zaten İsa onları çağırdı 'insan balıkçıları' olsunlar diye (4:19). 'Deniz' sözü eskiden beri 'bütün milletler' anlamına geliyor: "İnsanları denizdeki balıklara, yöneticiden yoksun sürüngen- lere çevirdin." (Habakkuk 1:14) İsa burada öğrencilerine dolaylı yoldan buyruk veriyor bütün dünyaya gitsinler (28:19 gibi).

54 Matta 13:49-50 49 Dünyanın sonunda aynı öyle olacak: melekler çıkıp kötü kişileri doğru olanların arasından çıkaracaklar. 50 Onları ateşli fırına atacaklar. Orada ağlamak ve dişleri gıcırdatırmak olacak. Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) 7. benzetme: Serpme Yahudiler zaten inanırdılar, dünyanın sonunda Allah bütün dünyayı davalayacak: Daniel 12:2, Romalılar 2:6'yı okuyun Ama aynı zamanda şaşırdılar, çünkü Allahın krallığı gelmezden önce gene dünyayı davalama beklenirdi. İsa burada gösteriyor, Allahın krallığı içinde bulunanlar bile o son davalanmadan kaçamayacaklar. “Çünkü vakıt geldi, davalamak Allahın hane- sinden başlasın. Ve madem en birinci bizimle başlıyor, acaba o kişilerin sonu ne olacak, hani Allahın 'iyi haberine' kulak asmıyorlar.” (1.Petrus 4:17-18)

55 Matta 13:51-52 51 Bütün bu meseleleri anladınız mı?" Ona, "Evet" dediler. 52 Ve İsa onlara dedi: "Onun için, bir kanun muallimi krallığın öğrencisi oldu mu, benziyor o hanenin başına, hani kendi hazinesinden hem yeni, hem de eski şeyler çıkarıyor." Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) 8. benzetme: Ev sahibi yeni şeyler (taze yemişler) eski şeyler (kuru yemişler) İsa burada öğrencilerine konuşuyor. Onlar sonra kanun muallimlerinin yerine geçip müjdeyi paylaşmakla halka ders vereceklerdi. Matta 23:34'te İsa bu sözü kullanıyor kendi öğrencileri için. Kanun muallimleri daha sonraki rabbilerin açıklamaları 'taze yemiş' sayılırdı. Musa'nın kanununa gene 'kuru yemiş' derdiler, İsa burada bu sözlere yeni bir anlam veriyor: ancak Allahın krallığını anlamış bir kişi, eski Antlaşmayı ve Musa'nın kanununu doğru açıklayabilir.

56 Matta 13:51-52 “... hem yeni, hem de eski şeyler çıkarıyor." Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) 8. benzetme: Ev sahibi 1. Çünkü İncil bize öyle öğretiyor - "Kutsal Kitap'ın hepsi Allahın soluğundan geliyor ve öğretir- mek, günahları göstermek, hayatımızı düzeltirmek ve doğruluk yolunda terbiye etmek için faydalıdır. Öyle ki, Allah adamı tamam olsun, her iyi iş için hazır olsun." (2.Timoteyus 3:16,17) 2. Çünkü onda İsa Mesih'i görüyoruz - "Kutsal Kitabı araştırıyorsunuz, çünkü sanıyorsunuz, onda sonsuz yaşama sahip olacanız. Ama o, benden için şahitlik ediyor." (Yuhanna 5:39) - (Luka 24:27 oku) a) Açık peygamberlikler (Yeşaya 53, Mezmur 22) b) Örnekler (Nuh'un gemisi, Fısıh Bayramı, 3. YA'yı daha iyi anlamak için (Yunus'un nişanı, Açıklama kitabı) 4. İsrail'in tarihi imanlı hayatımız için örnektir “Bütün bu şeyler bize örnek olsun diye onların başlarına geldi; hem de bize akıl vermek için yazıldılar. Ki, biz artık bütün zamanların sonuna vardık.” (1.Kor. 10:11,1-10) Neden EA'yı okuyalım?

57 Yahudilerin beklentisi İsa'nın öğretişi 1. Dört toprak Allahın krallığı kuvvetle ve birden gelecek Allahın krallığı gönüllü kabul edilir ve yavaş yavaş gelecek 2. Kısır ekinler Allahın krallığında sadece iyiler olacak Allahın krallığında iyilerin yanında sahte imanlılar da olacak 3. Hardal tanesi + 4. Maya Allahın krallığı şanlı görünecek Allahın krallığı görünüşten uzak saklılık içinde gelişiyor 5. Hazine + 6. Sedef boncuğu Allahın krallığına kolay girilir Allahın krallığına girmek için herşeyden vazgeçmek lazım 7. Serpme Allahın krallığnda olanlara dava yok Allahı krallığındakiler bütün insanlarla beraber davalanacak 8. Ev sahibiAllahın krallığı yepyeni bir sistem olacak Allahın krallığı yenidir, ama aynı zaman İsrail'in devamıdır Benzetm eler Yahudilerin beklentilerine ters düşü yor

58 Matta 13:53-56 53 Ve öyle oldu ki, İsa bu benzetmeleri bitirince oradan ayrıldı. 54 Kendi kasabasına geldi ve onların duahanesinde onlara ders vermeye başladı. Öyle ki, şaş baş kalıp dediler: "Bu adama bu kadar bilgilik nereden geldi? Mucize yapmak için kuvvet nereden geldi. 55 Bu, doğramacının oğlu değil mi? Anasının adı Meryem değil mi? Kardeşlerinin de adları Yakup, Yusuf, Simun ve Yahuda değil mi? 56 Onun kızkardeşleri de aramızda değil mi ki? Madem öyle, bu adam bu şeyleri nereden alıyor?" Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) İsa babasız olarak, Kutsal Ruh'tan meydana geldi; Meryem onu bakire olarak doğurdu. Ama İsa doğduktan sonra ikisi normal bir aile hayatı yaşadılar (Matta 1:25 - Yusuf, ancak İsa doğana kadar Meryem'le birleşmedi.

59 İsa YusufMeryem Yusuf Yakup Simun Yahuda kızkardeş 1 kızkardeş 2 kızkardeş ? ZekeryaElisabet Yahya akrabalık önce İsa'ya iman etmezdi İsa ona dirilişten sonra göründü, o zaman iman etti Petrus'tan sonra Yeruşalim topl. önderi oldu 'Yakup' mektubunu yazdı 62 senesinde taşlanarak idam edildi 'Yahuda' mektubunu yazdı Özel konu: İsa'nın ailesi (Matta 13:55-56)

60 Matta 13:57-58 57 Böylelikle İsa'ya maana buldular. Ama İsa onlara dedi: "Bir peygamber kendi kasabasında ve kendi cinsinden başka her yerde saygı görüyor." 58 Ve orada onların imansızlığından için pek fazla mucize yapmadı. Öğrenciler için benzetmeler (Matta 13:36-52) Peygamber mi ? Mesih mi ? Allahın Oğlu mu ? Mucize mi ? Muallim mi ? "Yakınlık insanı insana hor gördürüyor" ("Familiarity breeds contempt" - İngilizce atasöz) 'Kendi kasabası' - burada değil Kefernahum, ama Nasıra. Oraya çok seyrek giderdi. Herkes İsa'yı ufak çocuk olarak hatırladı ve o yüzden ona bu kadar kuvvetli işleri yakıştıramadılar. 'Mucize yapmadı' - çünkü bir mucizeye iman etmeyen kişi, yüze mucizeye de inanmayacak.


"A. Halk için benzetmeler 1. Dört toprak benzetmesi (1-9) - benzetmelerin amacı (10-17) - 'dört toprak'ın açıklanması (18-23) 2. Kısır ekinler benzetmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları