Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uz. NÜKET GÜNDÜZ. Öğrenme stillerimiz,kan grubumuz gibi doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir. Öğrenme stilimiz yaşam boyu değişmez ama yaşamınızı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uz. NÜKET GÜNDÜZ. Öğrenme stillerimiz,kan grubumuz gibi doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir. Öğrenme stilimiz yaşam boyu değişmez ama yaşamınızı."— Sunum transkripti:

1 Uz. NÜKET GÜNDÜZ

2 Öğrenme stillerimiz,kan grubumuz gibi doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir. Öğrenme stilimiz yaşam boyu değişmez ama yaşamınızı değiştirir.”

3 Öğrenme stilleri Her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken,öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır.”(Rita Dunn)

4 ÖĞRENME STİLLERİ NEDEN ÖNEMLİ? Öğrenme stillerinin bilinmesi,tembel veya yaramaz olduğunu sandığımız pek çok öğrencinin sadece stilleri bilinmediği ve dikkate alınmadığı için öğrenemediği veya istenmeyen şekilde davrandığı gerçeğinin anlaşılmasını da sağlayacaktır.

5 Öğrenme Stilleri ve Zeka: --Öğrenme stilleri ile zeka arasında bir bağlantı yoktur. --Çoğunlukla biri ağırlıklı olmak üzere her üç öğrenme stiline de sahip olabiliriz. --Görseller görüntü, --işitseller ses, --kinestetikler de kas belleği kullanırlar.

6 Çocuklar öğrenme kapasitelerinde farklı oldukları gibi, öğrenme türlerinde de farklılıklar gösterirler. Bir öğretim yöntemi bazı öğrenciler için etkiliyken bazıları için etkili olmayabilir.

7 ÖĞRENME STİLİ Öğretmenlerin de farklı öğrenme stilleri vardır. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirleyebilmek için geçerli bir testin kullanılması gerekir. Öğrenciler kendi öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi oldukça öğrenmeye ilgileri artar.

8 İnsanlar genellikle üç yoldan bilgi edinirler: 1. GÖRSEL: Görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih edenler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler, grafik ve haritaları tercih ederler. 2. İŞİTSEL: İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler. 3.KİNESTETİK/DOKUNSAL: Öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler. (Gezme, dramatize etme)

9 GÖRSELLER -- Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. -- Net ve güçlü görüntülerle renkleri kullanırlar. Bundan zevk alırlar, düşünür ve öğrenirler. -- Resimlerle ve sözcüklerle düşünmeye yatkındırlar. -- Kitap kurdu olmaya müsaitler. -- Yüzleri iyi hatırlarlar. -- Liste yapmayı severler. -- Planlı ve programlı olurlar. Genellikle daha sessiz,eşyalarını daha iyi korur ve görüntülerine önem verir.

10 -- İşittiklerini uzun müddet bellekte tutamazlar. -- Ders anlatırken not alamazlar. -- Yazılı olmayan bilgiyi algılayamayabilirler. -- Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar. -- İsimleri hatırlamakta zorlanırlar. -- Dağınıklığa ve düzensizliğe tahammülsüzdürler.

11 İŞİTSELLER -- İşittiklerini hatırlarlar. -- Yazarken konuşurlar. -- Uzun anlatımlarda bile anlatılanların içerisinde kaybolmazlar. -- Müzik hatırlamalarını kolaylaştırır. -- Pek çok kişi için bir anlam ifade etmeyen ses, ritim, melodi onların pek çok şeyi hatırlamalarını sağlar.

12 -- Gürültüden rahatsız olurlar. -- Resimler ve resimli anlatımlardan rahatsız olurlar. -- Dersin ahenkli ve melodik bir ses ile anlatılmasını isterler.Yabancı dil dersine yatkındırlar.Öğretmenin ahenkli telaffuzu öğrenmelerini kolaylaştırır. -- Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler -- İsimleri hatırlarlar. --Yüzleri hatırlamakta zorlanırlar gözle okuma esnasında hiç bir şey anlamaz.

13 -- Yapılanı hatırlarlar. -- Dokunma ve hareket önemlidir. -- Oyunlara bayılırlar. -- Dokunarak anlam çıkarmaya çalışırlar. -- Rahat giyinmeyi severler. -- Hissettiklerinden konuşmayı severler. -- Dans etmeyi, koşmayı, yüzmeyi severler -- Laboratuar ortamlarında çok başarılıdırlar.

14 -- Konuşulanları ve görüleni hatırlamakta zorlanırlar. -- Okumakta zorlanırlar. -- Yazım hatası yaparlar. -- Okumayı sevmezler. -- Vücutları ile karşılık verirler.(atarlar, iterler, vururlar) -- Farkında olmadan insanlara dokunmaya yatkındırlar. -- Dağınıklardır.

15 --Kendilerine göre bir düzenleri vardır ama bu görsel değil fonksiyonel bir düzendir. --Genellikle istenmeyen öğrencidir. --Kinestetik çocuk dağınıklıktan rahatsız olmaz,ve niçin bu kadar olay çıkardığınıza anlam veremez.hatta sizin huysuz,kavgacı ve bıktırıcı biri olduğunuzu düşünür. --Öğretmenin tahtayı kim silecek demesi kinestetik öğrencinin burnunun dibinde bitmesi için yeterlidir.

16 * Kinestetik çocuk bir yandan ders çalışıp bir yandan ayağının altındaki topu hareket ettirebilir. Görsel anne-baba bunu anlayamaz ve ayağında topla mı ders çalışıyorsun? Ver bakalım o topu” diyerek,onun keşfettiği bu yöntemi de ellerinden alır,sonra da “neden bizim çocuğumuz ders çalışmıyor” diye sorar. --Kinestetikler için somut ve hareket belirten kısa anlatımlar ve vücut dilini bariz bir şekilde kullanarak yapılan anlatımlar etkilidir.

17 ÖĞRENME STİLLERİNİN AYIRT EDİLMESİ

18 Görsel Organize Tertipli ve düzenli Gözlemci Sessiz Görüntü odaklı Ölçüp biçmeye ve üzerinde düşünmeye yatkındır. Resim olarak belleğe kayıt eder Gürültüden daha az etkilenir Sözel talimatları takip edemez Okumayı dinlemeye tercih eder Çene yukarıda, ses yüksek Öğrenirken tüm resmi görmek ister. Gördüğünü hatırlar Anlatılanı detayları ile tamamını ister Hızlı okur Yazdıklarının görüntüsü iyi ve düzenlidir. Hayal ettiklerini tüm detayları ile görür. Uzun hedefli planlar yapabilir.

19 İşitsel Kendi kendine konuşma Kolaylıkla dikkati dağılır Okurken dudakları oynar, sesli okur Okuduğunu ve dinlediğini tekrar edebilir Matematik ve yazma konusunda iyi değildir. Konuşurken ritmik konuşur Müziği sever Ses taklitlerine yatkındır. Dinleyerek öğrenir Basamaklı, sıralı bir şekilde beller Tempolu ve ahenkli konuşur Öğrenirken içinden ve dışından konuşur. Tartışılanı hatırlar En konuşkan gruptur Bilinmeyen kelimeleri anlamdan çıkarır, yüksek sesle okumaktan hoşlanır Konuşması yazmasından iyidir. Seslerle hayal kurar.

20 Kinestetik Fiziksel ödüllere olumlu tepki insanlara dokunur ve yakın durur Harekete yatkınlık gösterir Devamlı hareket eder Fiziksel tepki verir Erken kas gelişimi görülür. Yaparak öğrenir Yürüyerek ve hareket ederek beller (Ezber sözcüğü yerine belleme sözcüğü kullanılmıştır. Ezberin tanımı olarak: "anlamını bilmeden akılda tutmak" kabul edilmiştir.) Okurken eliyle işaret eder El ve yüz hareketleri ile konuşur

21 Konuşurken çene aşağıdadır. Konuşurken gür sesle konuşur Hareket ettirerek ve yaparak öğrenir Yaşananı bütünsel olarak hatırlar Kısa öz dokunarak, jest ve mimiklerle ve hareket ederek konuşur Entrika romanlarını sever, vücut hareketleri ile okuduğuna eşlik eder. Bastırarak ve kalın yazar, yazısı diğer stillere göre iyi değildir. Görüntüyü dramatize eder, görüntünün içerisinden yürümek ister, sezgisi güçlü, detaylara karşı dikkati zayıftır.

22 Birey kendi öğrenme stilini bildiğinde: -- Öğrenme sürecine, stilini devreye sokabilir. -- Etkin bir sorun çözücü durumuna gelir -- Benlik saygısını geliştirir. -- Kendine güveni artar. --Okula karşı olumlu tutum sergiler. -- Etkili ve başarılı öğrenme gerçekleşir

23 Öğrenme StiliAlgılama YoluEn iyi Eğlenme / öğrenme En iyi okumayı öğrenme Görsel Gördüğünü hatırlar Metin ve çizimleri takip eder İnsanları, eşyaları, resimleri gözlem yoluyla tanır/kavrar Bilgisayar grafiklerini. Görsel yap bozları haritaları, posterleri, grafikleri, şemaları, karikatürleri, ilan panolarını inceleyerek ve çizerek Sessiz okuma Resimli romanlar Yazılı posterler

24 Öğrenme Stili Algılama Yolu En iyi Eğlenme/öğrenme En iyi okumayı öğrenme İşitselİşittiklerini hatırlar. Sözel ifadeleri takip eder. Dinleyerek ve konuşarak öğrenir. Konuşarak Mülakat yaparak Panele katılarak Soru sorarak ve cevap vererek Sözlü rapor vererek Seslendirme Yüksek sesle okuma Masal ve kitap kasetlerini dinleme Olay ve öyküler hakkında sohbet etme

25 Öğrenme Stili Algılama Yolu En iyi Eğlenme/öğrenme En iyi okumayı öğrenme KinestetikYaşadıklarını hatırlar. Oynayabildikler ini ve prova yapabildiklerini takip eder. Fiziksel etkinlikler içerisinde öğrenir. Yer oyuncakları oynayarak Eşyaları yapıp bozarak Model inşa ederek Deney kurarak Rol oynayarak Şeklini alarak Hoplayarak Koşarak Pandomim Oyunlarda rol alma Kondisyon bisikleti çevirirken dinleme Talimat okuyarak inşa etme ya da bir eylem gerçekleştir me

26 Görseller Güçlü Yanları Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. Net ve güçlü görüntülerle renkleri kullanırlar ve bundan zevk alırlar, düşünür ve öğrenirler. Resimlerle veya sözcüklerle düşünmeye yatkındırlar. Okumaya düşkündürler (kitap kurdu olmaya müsaittirler.) Yüzleri iyi hatırlarlar. Raporların veya bir olayın anlatılmasındansa, yazılı olarak verilmesini tercih ederler. Bir şeylerin görüntüsüne veya konumuna duyarlıdırlar. Liste yapmayı severler. Planlı ve programlı olurlar. Zayıf Yanları İşittiklerini uzun süre bellekte tutamazlar. Ders anlatırken not alamazlarsa huzursuz olurlar. Yazılı olmayan bilgiyi algılayamayabilirler. Derslerin laboratuarda işlenmesinden huzursuz olabilirler. Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar. İsimleri hatırlamakta zorlanırlar. Görsel materyallere dayanmayan uzun anlatımlara tahammül edemeyebilirler. Dağınıklığa ve düzensizliğe tahammülsüzlerdir. Plansızlığa, programsızlığa tahammül edemeyebilirler.

27 İşitseller Güçlü Yanları İşittiklerini hatırlarlar. Yazarken konuşurlar (bu bazen dezavatantaj da olabilir.) Uzun anlatımlarda bile anlatılanların içerisinde kaybolmazlar. İyi bir hatip olabilirler. Müzik, hatırlamalarını kolaylaştırır. Pek çok kişi için bir anlam ifade etmeyen ses, ritim, melodi onların pek çok şeyi hatırlamalarını sağlar. Zayıf Yanları Gürültüden rahatsız olurlar. Gürültülü ortamlarda konsantre olamazlar. Resimler ve resimli anlatımlar rahatsız edebilir. Dersin ahenkli ve melodik bir ses ile anlatılmasını isterler. Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler. Bilgilerin yazılı olarak sunulması bazen anlamalarını zorlaştırabilir. İsimleri hatırlarlar. Yüzleri hatırlamakta zorlanırlar.

28 Kinestetik/Dokunsallar Güçlü Yanları Yapılanı hatırlarlar Dokunma ve hareket önemlidir Oyunlara bayılırlar. Ya eğlendirmelidirler ya da eğlenmelidirler. Taklit ederek ve deneyerek öğrenirler. Dokunarak anlam çıkarmaya çalışırlar. Rahat giyinmeyi severler. Hissettiklerinden konuşmayı severler. Sportif olmaya müsaittirler. Hareket içeren etkinlikleri severler:dans etmeyi,koşmayı, yüzmeyi, yemeyi, yemek pişirmeyi, gezmeyi. Laboratuar ortamlarında çok başarılıdırlar. Zayıf Yanları Konuşulanı veya görüleni hatırlamakta zorlanırlar. Okumakta zorlanmışlardır veya zorlanmaktadırlar. Çok iyi işitemeyebilirler. Ya da işittiklerinden anlam çıkarmakta zorlanırlar. Sık sık yazım hatası yaparlar. Okumayı sevmezler. Bulundukları ortamın durumuna önem vermeden hareket ederler. Vücutları ile karşılık verirler (atarlar,iterler,vururlar). Kendi sitilinde sunulmazsa, bilgiyi algılamakta yavaş kalırlar. Farkında olmadan insanlara dokunmaya yatkındırlar (özellikle konuşurken)

29

30

31

32


"Uz. NÜKET GÜNDÜZ. Öğrenme stillerimiz,kan grubumuz gibi doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir. Öğrenme stilimiz yaşam boyu değişmez ama yaşamınızı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları