Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME STİLLERİ Yrd.Doç.Dr.M.BETÜL YILMAZ. Bilişsel Stil bireyin psikolojisini oluşturan üç cephe –duyuş (nasıl hissettiği), –davranış (nasıl davrandığı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME STİLLERİ Yrd.Doç.Dr.M.BETÜL YILMAZ. Bilişsel Stil bireyin psikolojisini oluşturan üç cephe –duyuş (nasıl hissettiği), –davranış (nasıl davrandığı)"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME STİLLERİ Yrd.Doç.Dr.M.BETÜL YILMAZ

2 Bilişsel Stil bireyin psikolojisini oluşturan üç cephe –duyuş (nasıl hissettiği), –davranış (nasıl davrandığı) –biliş (nasıl bildiği) Bireyin psikolojisindeki bu üç temel elementin nasıl yapılandığı ve örgütlendiği bireyin bilişsel stilini oluşturur. Bilişsel stiller zeka ve cinsiyetten bağımsızdır, ayrıca da kişiye ait değil, genellenebilir bir kavramdır. Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ2 Bilişsel stil

3 Bilişsel Stil Kuramı Çağdaş bilişsel stil kuramına göre desenler; –bilişsel kontroller (algısal tutumlar ve bilişsel tutumlar) ve bilişsel süreç, –zihinsel betimleme –kişisel yapılardır. Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ3 Bilişsel stil

4 Bilişsel Stil Kuramı Modeli Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ4 Bilişsel stil

5 Bilişsel Stil Bilişsel stilleri açıklamaya yönelik çalışmalar iki temel boyutta ele alınabilir: –Bütüncül / Ayrıştırıcı Boyut –Görsel / Sözel Boyut Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ5 Bilişsel stil

6 Bilişsel Stil Örnekleri Witkin - Alan Bağımlı / Alan Bağımsız Güdüsel Hareket Edenler – Düşünerek Hareket Edenler Seviyelendirenler –Keskinleştirenler Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ6

7 Bilişsel Stil Örnekleri Witkin –alan bağımsız –alan bağımlı Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ7 Bilişsel stil

8 Bilişsel Stil Örnekleri Güdüsel Hareket Edenler x Düşünerek Hareket Edenler –İhtimallere hızlıca göz attıktan sonra karara çok hızlı –ve çoğu zaman hatalı- varanlar –Tepkide bulunmadan önce tüm durumları değerlendiren ve göreceli olarak daha az hata yapanlar –Hızlı ama göreceli olarak az hata yaparak reaksiyon gösterenler –İlk gruba göre daha yavaş ama onlar kadar hatalı tepkide bulunanlar Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ8 Bilişsel stil

9 Bilişsel Stil Örnekleri 3. Seviyelendirenler –Keskinleştirenler Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ9 Bilişsel stil

10 Bilişsel Stil ile Öğrenme Stili Arasındaki İlişki Öğrenme stilleri öğrenme sürecine odaklanır. pedagojiye dayalı olarak bireysel farklılıklarla ilgilenir. öğrenme stilleri kavramına yönelik yeni yapılar geliştirir. öğrenme erişisinin zenginleştirir. kuramsal temeli destekleyecek ölçekler geliştirir. Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ10 Bilişsel stil – Öğrenme stili

11 Öğrenme Stili Nedir ? Öğrenme stili bir öğretim yöntemini bazıları için harika, diğerleri için korkunç kılan biyolojik ve gelişimsel özelliklerdir (Dunn). Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ11 Öğrenme stili

12 Öğrenme Stili Nedir ? Öğrenme stili bireylerin karakteristik davranışlarının, öğrenme çevrelerini nasıl algıladıklarını, bu çevre ile nasıl etkileşime girdiklerini ve tepkide bulunduklarını açıklamaya hizmet eden nisbeten istikrarlı göstergeleridir (Keefe, NASSP). Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ12 Öğrenme stili

13 Öğrenme Stili Nedir ? Öğrenme stili ruhun ve bazı zihinsel niteliklerin göstergesi olan dışsal davranış, özellikler ve haldir (Gregorc). Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ13 Öğrenme stili

14 Öğrenme Stili Nedir ? Öğrenme stili her bireyde farklılık gösteren, bireyin yeni ve zor bilgi üzerine konsantre olması ile başlayıp bilgiyi alma ve zihne yerleştirme süreci ile devam eden bir yoldur (Dunn ve Dunn). Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ14 Öğrenme stili

15 Öğrenme Stili Nedir ? Öğrenme stili bireyin bilgiyi algılamasında ve belli bir yolla veya yolları birleştirerek işlemesindeki tercih ya da eğilimidir (Sarasin). Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ15 Öğrenme stili

16 Öğrenme Stili Öğrenme stillerinde bireyin dikkate alınabilecek özellikleri : –Bilişsel boyut –Duyuşsal boyut –Fizyolojik boyut Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ16 Öğrenme stili

17 Psikolojik Tip Kuramı Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ17 Öğrenme stili

18 Öğrenme Stili Modelleri (Kolb) Kolb’e göre öğrenme aşamaları Somut Yaşantı Yansıtıcı Gözlem Soyut Kavramsallaştırma Aktif Yaşantı Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ18 Öğrenme stili

19 Öğrenme Stili Modelleri (Kolb) Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ19 Öğrenme stili Somut Yaşantı Yansıtıcı Gözlem Soyut Kavramsal- laştırma Aktif Yaşantı Yerleştirien (Accomodative) Ayrıştıran (Convergent) Değiştirien (Divergent) Özümseyen (Assimilative)

20 Öğrenme Stili Modelleri (Gregorc) Gregorg’a göre öğrenme sırasında Algılama (Soyut / Somut) Düzenleme (Ardışık / Rasgele) belirleyicidir. Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ20 Öğrenme stili

21 Öğrenme Stili Modelleri (Gregorc) Gregorg’a göre 1) Somut algılayan – Ardışık düzenleyenler 2) Somut algılayan – Rasgele düzenleyenler 3) Soyut algılayan – Ardışık düzenleyenler 4) Soyut algılayan – Rasgele düzenleyenler Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ21 Öğrenme stili

22 Öğrenme Stili Modelleri (McCarthy) Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ22 Öğrenme stili

23 Öğrenme Stili Modelleri (McCarthy) Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ23 Öğrenme stili

24 Öğrenme Stili Modelleri (Dunn ve Dunn) Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ24 Öğrenme stili

25 Öğrenme Stili Modelleri (Dunn ve Dunn) Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ25 Öğrenme stili

26 Öğrenme Stili Modelleri (Honey ve Mumford) Honey ve Mumford’a göre öğrenme stilleri Aktivistler (Harekete geçiciler) Yansıtıcılar (Analistler) Teorisyenler (sebep bulucular) Pragmatistler (uygulayıcılar) Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ26 Öğrenme stili

27 Öğrenme Stili Modelleri (Sarasin) Sarasin’e göre öğrenme stilleri Görseller İşitseller Dokunsal / Kinestetikler Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ27 Öğrenme stili

28 Sarasin (Görseller) Tertipli ve düzenlidirler. Kurallara uyarlar, disiplinlidirler. Ödevlerinin büyük bir özenle (itina) ile yaparlar. Sözlü verilen bilgileri anlamakta zorlanırlar. Sözlü bilgiler sınıflandırılarak ya da basamaklandırılarak küçük cümleler biçiminde verildiği zaman daha iyi öğrenirler. Gördüklerini daha iyi hatırlarlar. İyi birer gözlemcidirler. Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ28 Öğrenme stili

29 Sarasin (İşitseller) Sesli düşünürler. Sesli okuduklarında daha iyi öğrenirler. Yabancı dil öğrenimine yatkındırlar. Güzel ve ahenkli konuşurlar. Geniş kelime bilgisine sahiptirler. Konuşmaktan zevk alırlar. Kolaylıkla şarkı sözlerini, şiirleri öğrenebilirler. Müzik ve ritim duyguları gelişmiştir ve duyarlıdırlar. Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ29 Öğrenme stili

30 Sarasin (Kinestetikler) Sınıfta her zaman hareketlidirler. Uzun süre bir yerde sabit oturamazlar. Söz almadan, parmak kaldırmadan konuşurlar. Görsel ve işitsel mesajları algılamakta zorluk çekerler. Eşyalara dokunarak, yaparak öğrenmekten zevk alırlar. Özellikle küçük yaşlarda (1.,2.,3. sınıflarda) bir işin, mesajın öğretiminde öğretmen, öğrenci ile birlikte beraber uygulamasını yaptığı zaman daha iyi öğrenirler. Şaka yapmaktan hoşlanırlar. Öğretmenine, arkadaşlarına, çevresindekilere dokunarak iletişim kurmaktan zevk alırlar. Yaparak, dokunarak daha iyi öğrenirler. Yazmaktan hoşlanmazlar. Yazılı sunulan bilgiyi okumaktan sıkılır ve öğrenemezler. Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ30 Öğrenme stili


"ÖĞRENME STİLLERİ Yrd.Doç.Dr.M.BETÜL YILMAZ. Bilişsel Stil bireyin psikolojisini oluşturan üç cephe –duyuş (nasıl hissettiği), –davranış (nasıl davrandığı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları