Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME STİLLERİ-2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME STİLLERİ-2."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME STİLLERİ-2

2 Öğretim Stili ile Öğrenme Stili Arasındaki Uyumsuzluğun Sonuçları
Uyuşmazlığın sıklıkla yaşandığı bir sınıfta; Öğrenciler sıkılabilir. Öğrencilerin dikkatleri dağılabilir Sınavlarda başarısız olabilirler. Derse ilişkin olumsuz tutum geliştirirler. Başarısız bir öğrenci oldukları sonucuna varırlar. Düşük test sonuçları ile karşılaşan eğitimciler ise bir eğitimci olarak kendi yeterliklerini sorgulamaya başlarlar.

3 Görsel Öğreniciler Detaylı notlar alırlar.
Önde oturmayı tercih ederler. Düzenlidirler. Bir şeyler canlandırırken ya da hatırlamaya çalışırken genellikle gözlerini kapatırlar. Sıkıldıklarında seyredecek bir şeyler bulurlar. Görerek öğrenmeyi severler. Renkli tablolardan ya da şekillerden hoşlanırlar. İmaj yönünden zengin yazılı ve konuşma dilinden etkilenirler. İşitsel ve kinestetik rahatsız edicilerden arındırılmış uyaranları tercih ederler. Pasif bir çevreyi ideal bulurlar. Okumaya düşkündürler. Yüzleri iyi hatırlarlar. Liste ve program yapmayı severler.

4 Görsel Öğrenicilerin Zayıf Yanları
Duyduklarını uzun süre bellekte tutamazlar. Ders anlatılırken not alamazlarsa huzursuz olurlar. Yazılı olmayan bilgiyi algılamayabilirler. Derslerin laboratuvardan işlenmesinden huzursuz olabilirler. Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olabilirler. İsimleri hatırlamakta zorlanırlar. Görsel materyallere dayanmayan uzun anlatımlara tahammül edemezler. Dağınıklığa düzensizliğe tahammülsüzdürler. Plansızlığa, programsızlığa tahammül edemeyebilirler.

5 İşitsel Öğreniciler Konuşulanları duyabilecek bir yere otururlar ve önde ne olup bittiğine dikkat etmezler. Renk uyumunu pek iyi beceremezler ancak ne giydiklerini ve niçin giydiklerini açıklayabilirler. Sıkıldıkları anlarda kendi kendilerine ve başkaları ile mırıldanırlar ve konuşurlar. Sesli okuyarak birşeyler öğrenebilirler. Haritaları, şekilleri ve grafikleri sözel ifadelere dönüştürerek anlarlar. Yazarken konuşurlar. İşittiklerini kolayca hatırlarlar. Müzik hatırlamalarını kolaylaştırır. İsimleri hatırlayabilirler.

6 İşitsel Öğrenicilerin Zayıf Yanları
Gürültüden rahatsız olurlar. Gürültülü ortamlarda konsantre olamazlar. Resimler ve resimli anlatımlar onları rahatsız edebilir. Dersin farklı ses tonları ile anlatılması hoşlarına gitmez. Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler. Yüzleri hatırlamakta zorluk çekerler.

7 Kinestetik Öğreniciler
Aktiftirler ve sık sık ara verirler. Konuşurken jest ve mimik kullanırlar. Yapılanları hatırlarlar ancak görülenleri ve söylenenleri hatırlamakta güçlük çekerler. Sıkıldıkları anlarda hareket etmek için gerekli nedenleri bulurlar. Kesme, yapıştırma, inşa etme ve sanat içerikli etkinlikler algılamalarına ve öğrenmelerine yardımcı olur. Alan gezilerinden ve değişik materyaller kullanmayı içeren derslerden hoşlanırlar. Kolaylıkla kalkarak hareket edebilecekleri kapının kenarı gibi yerlere otururlar. Hareket etme olanağı olmayan derslerden rahatsız olurlar. Dokunarak iletişim kurarlar, enseye hafifçe dokunma gibi fiziksel olarak ifade edilen cesaretlendirmelerden hoşlanırlar.

8 Kinestetik Öğrenicilerin Zayıf Yanları
Okumayı sevmezler. Bulundukları ortamın durumuna önem vermeden hareket ederler. Vücutları ile karşılık verirler. Kendi stilinde sunulmazsa sunulan bilgileri algılamakta yavaş kalabilirler. Farkında olmadan insanlara dokunmaya yatkındırlar.

9 Öğrenme Stillerinin Herhangi Birinde Baskın Olan Öğrenici
Sadece Kinestetik öğrenci Fen Bilgisi dersinin laboratuvar bölümünde yeterli olabilir çünkü bu öğrenci kavramları fiziksel olarak yakalayabilirken aynı deneyin kitaptan okunması bölümünde sınıf içinde kaybolabilir. Aynı şekilde Sadece Görsel öğrenci, fiziksel hareket gerektiren laboratuvar deneyi tarafından aşırı yüklenebilir fakat okuma anında, okunan yazıların görselleştirilme özelliğinden dolayı öğrenci bu bölümde gerekli beceriyi sergileyebilir. Küçük bir grupla okuma etkinliğine katılan Sadece İşitsel öğrenci, dersin bir bölümü fonetik (sesçil) yaklaşımla işlendiği anda başarı gösterebilir.

10 Baskın Görsel Öğrenci Bir kavramı açıklarken HER ZAMAN tepegöze bakar, böylece ne söylerseniz GÖRÜR. Siz kitaptan bir şeyler okurken, benim okuduklarıma güvenmek yerine her zaman kendisi okumayı tercih eder. Onun defteri gördüğünüz en düzenli defterdir. Sizin yazdıklarınızın tümünü onun defterinde görebilirsiniz. Her bölüm ise indekslenmiş ve başlıklar halinde alt parçalara bölünmüştür. Masasında her zaman bir board marker ya da fosforlu kalem bulabilirsiniz. Bir çalışma kağıdı dağıttığınız zaman O, çalışma kağıdını kendi kendine okur ve kendisi için önemli olan noktaları bu kalemlerle altını çizer. Heceleme ya da bilinmeyen kelimelerle ilgili sınavlarda, kendisine ekstra puan kazandıran çok zor kelimelerden bir ya da iki tanesini mutlaka kaçırır.

11 Baskın işitsel öğrenci
Ne zaman bir sınav olsa, kendi kendine konuşur, mırıldanır, bu şekilde görsel öğrenici olan komşularını rahatsız eder. Tam bir taklitçidir. Dinlemediği zamanlarda bile kendisine söylenenleri tekrarlayabilir ve genellikle yaptığı tekrarlar, sözü söyleyenin sesine neredeyse benzer bir şekilde söyleyebilir. Beden eğitimi öğretmeninin farklı seslerini taklit edebilir ve böylece sabahları öğretmenini taklit ettiğinde diğer öğrenciler sesin öğretmenden geldiğini düşünürler.

12 Baskın işitsel öğrenci
Matematikle ilgili bir takım sıkıntıları vardır çünkü sayıların nereye gittiğini anlayamaz. Matematik ödevini tamamladığında matematik öğretmeninin sesi ile kendi kendine konuşur. Genellikle odanın bir köşesine oturtulmak zorundadır. Yapılması gereken ciddi bir ödev olduğunda sınıfın dışına oturması onun için daha avantajlıdır çünkü en ufak bir fısıltı bile onu rahatsız edebilir. Bir sınıf yazılısı sırasında masasını sınıfın dışına götürerek kendisine verilen sürede sınavını tamamlayabilir. Yaratıcı yazma çalışmalarında gayet başarılı olmakla birlikte gramerde, hecelemede ve noktalamada bazı sıkıntılar vardır. Ne var ki aynı yazılıyı bana sözlü olarak diğerlerinin yazılı kağıdına oranla daha iyi anlatabilmektedir.

13 Baskın Kinestetik Öğrenci
Sadece hareket etmek için kalem açmaya giden bir öğrencidir. Çocuklara yardım amaçlı sınıf içinde dolaşırken parmak kaldırmadan size doğru koşar. Size ulaştığında tişörtünüzden, eteğinizden yakalar. Ben herhangi bir direktif okurken o hiç size bakmaz. Kitabın ya da çalışma kağıdının üzerindeki kelimelere dokunur. Direktifleri tepegözden yansıttığım anlarda deliye döner ve ben okuduktan sonra hemen tepegözün yanına koşar ve direktifleri elleri ile takip ederek tekrar okur.

14 Baskın Kinestetik Öğrenci
Onu cümlenin ya da konuşmanın bir parçası haline getirmeyene dek bu öğrenci gramer öğrenemeyebilir. Onun ve sınıf arkadaşlarının cümle olmasına ve özneden önce ya da sonra gelen fiil olmanın hazzını yakalamalarına izin verdiğinizde çok mutlu olurlar. Genellikle aksiyon kelimeleri olmaktan hoşlanıyorlar. Diğer insanlarla beraber olmaktan ve onlarla bir bağ kurmaktan son derece zevk alıyorlar. Bir arka sırasında oturan sınıf arkadaşına bir şekilde dokunmaktan ve ona ulaşmaktan büyük bir zevk alıyorlar. Arkasındaki öğrenci de kinestetikse bu iki öğrenci ders anında en azından iki sefer birbirlerine giriyorlar. Bu şekilde birbirlerinin hareket ihtiyaçlarını gidermeleri sınıfın geri kalanını rahatsız etmelerinden çok daha iyidir.

15 Sizin Öğrenme Stiliniz Ne?
Soru 1 Bir sınav hazırlığı yaparken, Notları ve kitaptaki başlıkları okurum, şekilleri incelerim. Birinin bana sorular sormasını ya da konuları içimden sessizce tekrar etmeyi tercih ederim. Önemli noktaları kartlara yazar, modeller ve şekiller oluştururum. Soru 2 Müzik dinlerken aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Hayal kurarım. (Müziğe uygun hayaller kurarım.) Mırıldanırım. Müzik eşliğinde hareket eder, ayaklarımla ritm tutarım.

16 Zor bir problemi çözerken,
Soru 3 Zor bir problemi çözerken, Bir liste yapar, basamaklar oluşturur ve bu basamakları teker teker kontrol ederim. Arkadaşlarıma ya da bir uzmana telefon eder, problemle ilgili konuşurum. Problemin bir modelini yapar ya da bütün basamakları zihnimde canlandırırım. Soru 4 Eğlenmek ya da vakit geçirmek için okurken, İçinde çok fazla resim bulunan seyahat kitaplarını tercih ederim. İçinde çok fazla diyalogun bulunduğu gizemli kitapları tercih ederim. Problem çözebileceğim ya da sorularına cevaplar verebileceğim kitapları tercih ederim.

17 Soru 5 Bilgisayarın nasıl çalıştığını öğrenmek için
Bilgilendirme filmi izlerim. Birinin bana açıklamasını beklerim. Parçalarını söker, kendim bulmaya çalışırım. Soru 6 Bir bilim müzesine ilk girdiğinizde aşağıdakilerden hangisini ilk yaparsınız? Çevreye bakar, farklı gösterilerin yerlerini açıklayan bir harita bulurum. Müze görevlisi ile konuşur, müzedeki gösterilere ilişkin sorular sorarım. Bana ilginç gelen ilk gösteriyi inceler daha sonra talimatları okurum.

18 Soru 7 Ne tür bir restorana gitmezsiniz? Aydınlatma araçları çok parlak olana. Müzik sesi çok fazla olana Koltukları rahat olmayana Soru 8 Aşağıdakilerden hangisine gitmeyi tercih edersiniz? Resim sınıfına Müzik sınıfına Beden Eğitimi sınıfına

19 Sevinçli olduğunuz anlarda aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?
Soru 9 Sevinçli olduğunuz anlarda aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Gülümserim. Sevinç çığlığı atarım. Sevinçten havaya zıplarım. Soru 10 Bir partiden sonra aşağıdakilerden hangisini en çok hatırlarsınız? Partideki insanların suratlarını hatırlarım. Partideki insanların isimlerini hatırlarım. Partide yaptığım şeyleri ve söylediğim sözleri hatırlarım.

20 Soru 11 “k – ö – p – e – k” kelimesini gördüğünüzde önce aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Belirli bir köpeğin resmini düşünürüm. Kendi kendime “köpek” kelimesini sessizce söylerim. Bir köpek ile birlikte olma duygusunu hissederim. (Köpeği sevdiğimi, köpekle birlikte koştuğumu vb. şeyleri hissederim.) Soru 12 Bir hikaye anlatırken aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Hikayeyi yazarım. Hikayeyi sesli bir şekilde anlatırım. Hikayeyi canlandırırım.

21 Soru 13 Bir şeye konsantre olmaya çalışırken aşağıdakilerden hangisi sizi en çok rahatsız eder? Görsel uyaranlar Gürültü Açlık, kaygı, ayağı sıkan ayakkabı gibi farklı duyular Sorular 14 Sinirlendiğiniz anlarda aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Kaşlarımı çatarım. Bağırırım. Kapıları çarpar, etrafa zarar veririm.

22 Sorular 15 Bir sinemada sıra beklerken aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Diğer filmlerin tanıtan afişleri seyrederim. Yanımdakiyle sohbet ederim. Ayaklarımı yere vurarak ritim tutar, küçük hareketler yaparım. Yukarıdaki soruların çoğuna “a” seçeneğindeki cevapları verdiyseniz görsel bir öğrenme stiline sahip olabilirsiniz. Yukarıdaki soruların çoğuna “b” seçeneğindeki cevapları verdiyseniz işitsel bir öğrenici olabilirsiniz.   Yukarıdaki soruların çoğuna “c” seçeneğindeki cevapları verdiyseniz kinestetik bir öğrenici olduğunuz söylenebilir.

23 Nörolojik Göstergeler
Hareket Ses ve İşleme Hızı İşlem Yeri Fiiller Görsel Hareketsiz Çok hızlı Gözler etrafında hareket, örneğin; gözleri kırpmak, kısmak, kaşları kaldırmak. Odaklanmak, görmek, bakmak, seyretmek, açıklamak, resimlemek, sisli, göstermek, fark etmek, ortaya çıkmak İşitsel Metronom tipi Kulaklar, ağız etrafında hareket, seslerde değişim, örneğin; ah, hmm vb. Dinlemek, sesler, söylemek, duymak, konuşmak, şiir yazmak ya da uyaklı bir hale getirmek Kinestetik Çok fazla hareket Çok yavaş Boyun altından başlayarak hareket ve değişimler. Yakalamak, hissetmek, tutmak, asmak, kapmak gibi aksiyon kelimeleri

24 Davranışsal Göstergeler
Görsel İşitsel Kinestetik Düzenli Kendisi ile konuşur Fiziksel ödülleri tercih eder. Düzenli ve sistemli Dikkati kolayca dağılır. İnsanlara dokunur ve onlara yakın bir mesafede durur. Sessiz Söyleneni tekrarlar. Fazla hareket eder. Görüntü yönelimli Matematik ve yazıda zorlanır. Daha fazla fiziksel reaksiyon gösterir. Temkinli Konuşma dilini çok kolay başarır. Küçük kas gelişimi iyidir. Okumayı çok sever. Ritmik konuşur. Yaparak öğrenir. Resimler aracılığıyla ezberler. Müziği çok sever. Görerek ve yürüyerek ezberler. Sesten daha az rahatsız olur.. Sesleri taklit edebilir. Okurken elleri ile takip eder. Sözel talimatları hatırlamakta güçlük çeker. Dinleyerek öğrenir. Bedenini çok fazla kullanır. (El kol hareketleri) Kendisine okunması yerine kendi okumayı tercih eder. Basamak basamak, prosedürler ve sıralamalar halinde ezberler. Fiziksel olarak tepki verir. SES Çene yukarıda, ses yüksek” Tonlamada, tempoda değişimler olur Çene aşağıda, ses daha yüksek ÖĞRENME Ayrıntılar için konunun tüm görünümüne, amaca ve vizyona ihtiyaç duyar, konu tamamen açıklığa kavuşuncaya dek dikkatlidir. Hem içsel hem de dışsal olarak diyalog kurar, alternatifleri ilk önce sözel olarak dener. Eşyaları yönlendirerek ve yaparak öğrenir. HATIRLAMA Gördüğü her şeyi hatırlayabilir. Tartışılan her şeyi hatırlayabilir. Denenmiş izlenimlerin hepsini hatırlayabilir. KONUşMA Resmin tamamını tüm ayrıntıları ile görmek ister. Çok konuşur. Tartışmaya bayılır, bazı şeyleri tekeline almayı sever. Ardışık olayları anlatmayı sever. Kısa ve anlamlı konuşur, el kol hareketlerini ve aksiyon kelimelerini sık kullanır. OKUMA Yüksek bir okuma hızına sahiptir. Bilinmeyen kelimeleri çabuk anlar, sesli okumaktan ve dinlemekten hoşlanır. Bölümler halinde tasarlanmış kitapları sever, hikayenin aksiyonlarına beden hareketleri ile eşlik eder. YAZMA Bu alana yeteri kadar özen gösterir, kolay ve düzenli bir şekilde öğrenebilir. Yazmak yerine konuşmayı tercih eder, ancak yazı yazarken de konuşur. Kalın, baskılı bir el yazısı vardır. Diğerlerine göre yazısı daha kötüdür. HAYAL GÜCÜ Söz sanatlarında parlak, akılda kalıcı performans gösterir, olasılıkları görür, detayları gözden geçirir, uzun vadeli plan yapmada diğerlerine oranla daha başarılıdır. Duyulan sese ve gürültüye duyarlıdır. Görülen imajı canlandırmaya çalışır, gördüğü imajla birlikte yürür. Güçlü sezgileri vardır ancak ayrıntılar konusunda zayıf kalmaktadır.

25 Öğretim Stilleri: Öğretimsel Sunum
Görsel Kinestetik İşitsel Hızlı konuşur. Daha yavaş konuşur. Ritmik bir şekilde konuşur. Görsel yardımlar kullanır. (tepegöz ve tahta) Öğrencilerin projelere katılmasını sağlar. (hecelemeye ve gramere önem verir.) Sınıf tartışmalarını sever. Bir çok içeriği örtülü bırakmayı sever. Kavramların önemli olduğunu vurgular. (hecelemeye ve grameri vurgulamaya yatkındır.) Öğretmen ya da öğrenciler metni yüksek sesli okurlar. Biçimlerin önemli olduğunu vurgular. (gramer, heceleme, başlık) Öğrencileri değerlendirmek amacıyla öğrencilerin yaptıklarını dikkate alır. Farklı sözcükler kullanarak öğrencilerin yorumlarını kabul etmeye yatkındır. Bireyleri değerlendirmek amacıyla görsel geri bildirimlere değer verir. Birimler ya da takımlar halinde çalışan, görevleri yerine getiren öğrencileri vardır Genellikle “Kaçıncı sefer ...?” gibi kalıplarla başlayan öğrencilerle konuşarak tartışarak sağlanan disiplin anlayışı vardır. Çok fazla gösteri kullanır. Dersin odağından kolayca sapma gösterebilir. (savaş hikayeleri) Görsel yardımları nadiren kullanır, çok fazla yorum kelimesi ya da gürültüsü kullanır. (“tamam”, “uh, uhh)

26 Görsel Öğreniciler için Etkinlikler
Bilgisayar grafikleri Görsel yapbozlar Haritalar Posterler Grafikler Zihin haritaları şemalar Sessiz okuma

27 İşitsel Öğreniciler için Etkinlikler
Sınıf tartışmaları Sözlü sınavlar Münazaralar Sesli okuma Ahenkli bir şekilde anlatılan ders

28 Kinestetik Öğreniciler için Etkinlikler
Konuya ilişkin canlandırmalar Dramatizasyon Konuya ilişkin araç gereçler Dersin farklı bir ortamda işlenmesi Alan gezisi Kesme, yapıştırma Poster oluşturma Model inşa etme

29 Unutmayın! Öğrenciler, Okuduklarının % 10’unu Duyduklarının % 20’sini
Gördüklerinin % 30’unu Gördüklerinin ve duyduklarının % 50’sini Söylediklerinin % 70’ini Söylediklerinin ve yaptıklarının % 90’ını hatırlamaktadırlar.

30 Teşekkür ederim.


"ÖĞRENME STİLLERİ-2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları