Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan:Esma AYDIN Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan:Esma AYDIN Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan:Esma AYDIN Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen
ÖZEL TARHAN KOLEJİ Hazırlayan:Esma AYDIN Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

2

3 GÖRSELLER Görsel yaklaşımı tercih eden insanlar çoğunlukla baş ve vücutları dimdik ve gözleri yukarılara bakar şekilde ayakta du­rurlar veya otururlar. Derin derin nefes alma eğiliminde değiller­dir. Genelde, normalden yüksek bir ses tonuyla hızlı hızlı konu­şurlar ve konuşma esnasında düşünceleri de çok hızlıdır. Onla­rın bir özelliği olarak sandalyelerinde öne doğru oturacaklardır ve düzenli, titiz ve itinalı görüneceklerdir.

4 Görsel insanlar bir şeyleri resimleri görerek hafızalarında tutarlar ve onlar için ses­ler kolay kolay ne dikkat çeker ne de ilgi uyandırır. Sözlü yön­lendirmeleri hatırlamak konusunda çoğu zaman sıkıntıları vardır çünkü zihinleri başı boş dolaşma eğilimindedir. Görsel kelime­leri veya yüklemleri (Resmettim gibi) kullanma eğilimindedirler Görsel insanlar görüntüyle; bir şeylerin nasıl göründüğü ile ilgileneceklerdir.

5 Nüfusumuzun yüzde atmış civarı bu grupdadır
Nüfusumuzun yüzde atmış civarı bu grupdadır. Bunda televizyonun payı vardır. Görüntülerle düşünürler ve bu ışık hızı gibidir. Büyük bilim adamları keşiflerini en ince detaylarına varana kadar hayallerinde canlandırabiliyorlardı. Bu gruptaki insanlar işitsellere göre duygularına göre daha uzaktadırlar. Görseller düşünürken şekiller çizerler kağıtlara, düşüncelerini şekillere dökerler. Görsel çocuklar lego ve atlas oyunlarına bayılırlar.

6 Belgesellere tutkuludurlar
Belgesellere tutkuludurlar. Neden sonuç soruları akıllarını kurcalar, aletlerin nasıl çalıştıklarını hep merak ederler. Resme yetenekleri vardır. Rüyaları renkli hatırlarlar.  Birisinin göz bebeklerinin büyümesi ve odaklanmamış bir şekilde ileriye bakması onun zihninde resimler oluşturduğunu gösterir. Görseller omuz kaslarını çok gerdikleri için omuz kaslarını gevşetici egzersizler yapmaları kendi yararlarına olur.

7 Kullandığı cümleler: görmek, bakmak, görünmek, seyretmek, göstermek, Aydınlatmak       Temizlemek Odaklanmak Hayal etmek Resim  Bir bakış yakalamak Flu görüntü Bir perspektife ulaşmak Göz göze Işığında Görüntü oluştur Gönül gözü Resim gibi güzel Gösteriş Gizlice bakmak

8 Ders çalışma Stili : Gördüğünü hatırlar. Metin ve çizimleri takip eder
Ders çalışma Stili : Gördüğünü hatırlar. Metin ve çizimleri takip eder. İnsanları eşyaları, resimleri gözlem yoluyla tanır/kavrar. Öğrenme Stili : Bilgisayar grafiklerini Görsel yap bozlan haritaları, posterleri, grafikleri.şemaları, karikatürleri, ilan panolarını inceleyerek ve çizerek. En iyi okumayı öğrenme: Sessiz okuma. Resimli romanlar, yazılı posterler. Güçlü Yanları : Görülen ve okunan şeyler hatırlanır. Net ve güçlü görürler. Renkleri güçlü  görürler ve renklerle düşünürler. Resimlerle veya sözcüklerle düşünmeye yatkındırlar. bir şeylerin görüntüsüne veya konumuna yatkındırlar. Yüzleri iyi hatırlarlar. Raporların anlatılmasındansa yazılı olmasına yatkındırlar. Planlı ve programlı olurlar. 

9 İŞİTSELLER İşitsel yaklaşımı tercih eden insanlar düşündükleri zaman gözlerini yanlarına doğru kaydırırlar. Göğüslerinin ortasından nefes alıp verirler. Gürültü kolaylıkla dikkatlerini dağıtabilir. Kendi kendilerine sessizce konuşurlar ve bunu yaparken bazen dudakları hareket eder. Görsel insanlar kadar yüksek perdeden olmamakla birlikte konuşurken yankılanan bir ses tonları vardır. Sesleri ritmik ve hatta musikilidir. Söylenen şeyleri kolaylıkla si­ze tekrar edebilirler ve dinleyerek öğrenirler. Genellikle müzik­ten ve telefonda konuşmaktan hoşlanırlar.

10 Adım adım ve belli bir sıraya göre ezberlerler
Adım adım ve belli bir sıraya göre ezberlerler. İşitsel bir kişi, konuşma esnasındaki geribildirimlerden, belli bir ses tonundan veya kararlılığı bildiren sözlerden oluşmuş cevaplardan hoşlanır. "Kulağa hoş geliyor”gibi işitsel yüklemleri kullanma eğilimindedirler. Genellikle şeylerin nasıl ses çıkardıklarıyla ilgilenirler. İyi dinleyiciler olarak  konuşma sesinden hoşlanırlar. İşitsel kişiler siz konuşurken size bakmak yerine kulaklarını size doğru çevirirler. Sizse göz kontağı kurmadığı için ona kızabilirsiniz. Söylediklerinizi harfi harfine dinliyordur.

11 İşitseller nüfusun yüzde yirmisini oluşturuyor
İşitseller nüfusun yüzde yirmisini oluşturuyor. Geçmişte radyonun yaygın olduğu dönemlerde bunun daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Konuşmaları ritmik ve melodiktir. Gözler sağa ve sola giderken, baş da genellikle dinlenilen kişinin tarafına doğru eğilir. Dinlemeyi bilen insan sayısının az olduğu dünyamızda en iyi dinleyiciler işitsellerden çıkıyor. İşitseller başkalarıyla olduğu kadar kendileriyle de baş başa kalmaktan, kendileriyle konuş­maktan zevk alır.

12 En etkileyici şairler, kinestetiği gelişkin işitsellerden çıkar
En etkileyici şairler, kinestetiği gelişkin işitsellerden çıkar. Çünkü şiir duyguların en harikulade biçimde dile gelmesidir. Yürüyüşleri de konuşmaları gibi ritmiktir işitsellerin. İşitsel sev­gilinizin kulağına fısıldayacağınız her sevecen sözcük, size çok yaratıcı sevgi ifadeleriyle geri dönecektir. Onunla iletişimi ko­parmak istiyorsanız monoton bir sesle konuşmaya başlayın ya da konuşurken hızla hareket edin. Çenesi düşükler de işitsellerden çıkar.

13 Özellikle eğitimli ve anlattıkları konunun uzmanı iseler susmayı bilmedikleri için dinleyici kinestetiklerin içine "daral" gelir ve konuşma "kabak tadı verir", görseller konuşmanın bitmesini "dört gözle bekler". İşitseller ise çenesi düşük konuşmacıya "kulaklarını tıkayıp" kendi iç dünyalarına döner ve kendi düşüncelerini "dinlemeye" başlar.

14 Görseller için gözden uzak olan gönülden de uzak olabilir, görüntü çabucak kaybolabilir ama ses ışıktan daha yavaş olduğu için işitseller duyguların frekansına görsellerden daha yakındır. Bu nedenle arkadaşlıklar kolay kolay ölmez. Bir söz, bir şarkı hafızalardan yıllarca silinmez. Aşk acısı çeken işitsel arkadaşı­nız, ayrılığın üzerinden uzun zaman geçtiğinde bile size hala sevgilisiyle yaptıkları konuşmaları değişik yorumlarla tekrar tekrar anlatıyordur.

15 İşitsel arkadaşınız duygularını kolaylıkla dile getirdiği için, bu duygu ve içgörüleri paylaşım ihtiyacı onu özellikle bir başka işitselle kolaylıkla arkadaşlık kurmaya yönlendirir. Dinlemeyi de bildiği için de bu arkadaşlık sürer. Eğer frekansının tuttuğu bir arkadaşı yoksa ya da içe dönük bir yapıya sahipse bu kez de yazar. Güzel yazma onların işi değildir, ancak güzel konuşma tam onlara göredir. Yabancı dilde o dilin ahengine kendilerini kaptırırlar ve o dili çok çabuk telaffuz ederler. İşitseller her konuyu tartışmak isterler. Müziğe duyarlıdırlar. İş yaparken radyo dinlemeyi severler. Her hangi bir arkı dillerine takıldı mı saatlerce onu söylerler

16 Kullanılan kelimeler: İşitmek, dinlemek, işitilmek, müzik yapmak, uyumlu hale gelmek,  getirmek, Akort etmek ,Kulak kesilmek, Zil çalması, Sessiz kalmak, Tınlamak, Sağır etmek, Yüksek sesle, Uyum halinde, Açık sözlü Anlatmak, Şöyle bir uğrayıvermek, Net ifade, Detaylarıyla tarif etmek, Kulak kadar, Kulağını bana ver, Dilini tut, Görüşünü açıkla, Kelime kelime,

17 Ders çalışma Stili : İşittiklerini hatırlar. Sözel ifadeleri takip eder. Dinleyerek ve konuşarak öğrenir. Öğrenme Stili : Konuşarak, mülakat yaparak, panellere katılarak, soru sorarak ve cevap vererek En iyi okumayı öğrenme: Seslendirme, yüksek sesle okuma, masal kitapları ve kasetlerini dinleme, olay ve öykiler hakkında sohbet etme. Güçlü yanları: İşittiklerini hatırlarlar Yazarken konuşurlar (bunun bazen dezavantaj olduğu da söylenebilir). Uzun anlatımlarda bile anlatılanların içerisinde kay­bolmazlar. İyi bir hatip olabilirler Müzik hatırlamalarını kolay­laştırır. Pek çok kişi için bir anlam ifade etmeyen ses, ritim, melodi onların pek çok şeyi hatırlamalarını sağlar.

18 KİNESTETİKLER Kinestetik yaklaşımı tercih eden insanlar ciğerlerinin en dibinden nefes alıp verirler ve onlar nefes alıp verirken midelerinin inip kalktığını görürsünüz. Düşünürken aşağıya ve sağa bakma eğilimindedirler. Çoğunlukla oldukça derinden gelen bir sesleri vardır. Sözlerini tartarak ve sözleri arasında sessiz boşluk bırakarak yavaş yavaş konuşurlar. Onlar görsel bir insana göre daha yavaş düşünüyor ve konuşuyor görünürler.

19 Fiziksel ödüllere ve dokunmaya cevap verirler
Fiziksel ödüllere ve dokunmaya cevap verirler. Aynı zamanda kinestetik insanlar konuşma esnasında görsel bir kişiye göre konuştukları insana daha yakın durma eğilimindedirler. Yaparak veya bir doğru yürüyerek ezberlerler. Kinestetik his yüklemleri kullanma eğilimindedirler. Bir şeylerin nasıl hissedildiği konusuyla ilgilidirler.Çocukluğunda dokunulan, kucaklanan, okşanan, sevildiği kendisine her yolla ifade edilen çocuklarda sıklıkla görülür. Hatırlamak ve tasarlamak için hep aşağıya bakarlar.

20 Yapacakları işleri olayın içinde hissettikleri şekilde düşünürler
Yapacakları işleri olayın içinde hissettikleri şekilde düşünürler. Giyeceği elbiseyi düşünürken onun içinde nasıl hissettiği akıllarına gelir. Yemeğin lezzeti, dondurmanın içindeki çikolata tanelerinin dilindeki kayganlığı hatırlarına gelir. Bu kişiler dokunarak ve yaparak öğrendikleri için onlar ayakta yürürken sizi dinlerler.

21 Kullandıkları kelimeler:  Belli Bir işleme tabi tutmak Karar vermek Motive etmek Düşünmek Değiştirmek Almak Teori Hisli Ayırmak Kandırmak Bilmek Sorular Bilinçli olmak ,Eleme metodu

22 Ders çalışma Stili : Yaşadıklarını hatırlar
Ders çalışma Stili : Yaşadıklarını hatırlar. Fiziksel etkinlikler içinde öğrenir. Yaptıkları ilgilendirir. Öğrenme Stili : Yer oyunlarını oynayarak. Eşyaları yapıp bozarak, maket veya model yaparak. Hoplama zıplama veya hareketli eylemler. En iyi okumayı öğrenme:  Pandomim. Oyunlarda rol alma, kondisyon bisikleti çevirirken dinleme. Ve ayrıca dokunsal öğrencilerde : Dokunduklarını hatırlarlar. Dokundukları ve yazdıklarını takip eder. Karalayarak, eskiz yaparak ve model inşa ederek kabartma yazılar kullanarak öğrenirler. Deney kurarak, iz sürerek öğrenirler. Yazma. İnşa etme bir eylem gerçekleştirme  vs..

23 Güçlü yanları: Yapılanı hatırlarlar. Dokunma ve hareket önem­lidir
Güçlü yanları:  Yapılanı hatırlarlar. Dokunma ve hareket önem­lidir. Oyunlara bayılırlar. Ya eğlendirmelidirler ya da eğlenmelidirler. Taklit ederek ve deneyerek öğrenirler. Dokunarak anlam çıkarmaya çalışırlar. Rahat giyinmeyi severler. Hissettiklerinden konuşmayı severler. Sportif olmaya müsaittirler. Hareketi içeren etkinlikleri severler: dans etmeyi, koş­mayı, yüzmeyi, yemeyi, yemek pişirmeyi, gezmeyi. Laboratuar ortamlarında çok başarıdırlar

24 TEŞEKKÜRLER!....


"Hazırlayan:Esma AYDIN Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları