Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SILA ŞULE TAŞDEMİR NAZİK HAZAL KILIÇ SEVGİ AKBAŞ 7-B.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SILA ŞULE TAŞDEMİR NAZİK HAZAL KILIÇ SEVGİ AKBAŞ 7-B."— Sunum transkripti:

1 SILA ŞULE TAŞDEMİR NAZİK HAZAL KILIÇ SEVGİ AKBAŞ 7-B

2 - A Ş IK VEYSEL - #Veysel Ş ATIRO Ğ LU namı de ğ er A ş ık Veysel, ünlü Türk halk ozanıdır. #25 Ekim 1894 yılında, Sivas’ın Ş arkı ş la ilçesinde dünyaya gelmi ş tir. #Veysel’in iki kız karde ş i, yörede yaygınla ş an çiçek hastalı ğ ına yakalanarak ya ş amını yitirdi. #Veysel de 7 ya ş ında aynı hastalı ğ a kapılarak iki gözünü de yitirdi.

3 Çiçe ğ e yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmi ş ti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına gösterme ğ e gitmi ş tim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken aya ğ ım kayarak dü ş tüm. Bir daha kalkamadım. Çiçe ğ e.yakalanmı ş tım... Çiçek zorlu geldi. Sol gözüme çiçek beyi çıktı. Sa ğ gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya ba ş ıma zindan.

4

5  # Ahmet Bey, o ğ lu kör oldu ğ u için arkada ş larının onunla oynamadı ğ ını görür. Ve oyalanması için o ğ luna ba ğ lama alır.  # A ş ık Veysel ilk zamanlarda ba ş ka ozanların türkülerini çalmı ş tır. Ama 40 ya ş ına do ğ ru kendi yazdı ğ ı eserleri çalmaya ba ş lamı ş tır.  # A ş ıklar Bayramında yer alması ve Atatürk için söyledi ğ i türküden sonra namı artarak yayılmaya ba ş lamı ş tır.  # Anne ve babası bu durumun böyle ilerlemeyece ğ ini anlayıp, Veysel’i evlendirmeye karar verirler.  # Veysel’i akrabalarının kızı olan Esma ile evlendirirler. Veysel’in çok geçmeden o ğ lu olur. Ama olumsuzluklar Veysel’in pe ş ini bırakmaz. Ve o ğ lu ölür.  # O ğ lundan sonra anne ve babasını kaybeden Veysel, hayata küser ve kendini türkülere verir.  # Çok geçmeden e ş i onu terk eder. Yeni do ğ an kız çocu ğ uyla ba ş ba ş a kalır. Ama ne yazık ki kızı da ölür.

6  # Arkadaş ları tarafından dolandırılan ozanımız, bütün parasını kaybeder.  #1931 yılında yapılan Halk ş iirleri bayramı ile hayatı bir anda düzelir, maddi manevi güzellikler ya ş amaya ba ş lar.  #Gülizar adlı bir bayan ile hayatını birle ş tirir.  # 1941-1946 yılları arasında köy Enstitülerinde ba ğ lama ve halk türküleri dersleri vermi ş tir.  # 1965 yılında TBMM’’nin kararıyla özel bir kanun çıkarılıp, maa ş a ba ğ landı.  # Sözlerinin yalınlı ğ ı ve öz Türkçeyi yansıttı ğ ı için de ayrı bir yerde olan sanatçı, dillerden dü ş meyen ş arkıları ile ölümsüzle ş iyor.  # Ülkemizde ayrı bir yerde olan ozanımız, 1973 yılında kansere yenik düşmüş ve hayatını yitirmiştir.

7

8 A ş ık Veysel’in eserlerinden bazıları ş unlardır ; Dostlar beni hatırlasın Güzelliğin on para etmez Atatürk’e ağıt Kara toprak Uzun ince bir yoldayım

9

10


"SILA ŞULE TAŞDEMİR NAZİK HAZAL KILIÇ SEVGİ AKBAŞ 7-B." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları