Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mitat Zorlu 1 öööö tönörömö köyösödö merÖnerötölö terörerökösö derödeöyödö.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mitat Zorlu 1 öööö tönörömö köyösödö merÖnerötölö terörerökösö derödeöyödö."— Sunum transkripti:

1

2 Mitat Zorlu 1 öööö tönörömö köyösödö merÖnerötölö terörerökösö derödeöyödö

3 Mitat Zorlu 2 üüüü tünürümü küyüsüdü küÜlmitÜtülü lüünrerüküsü niteütüüyüdü

4 Mitat Zorlu 3 abebibob laabbeerikibburo dalablebileböbüb küÜlmitÜbubo lüünrerübibı niteütüübabe

5 Mitat Zorlu 4 AliYalkınİlköğretimOkulu ördekörnekönlemdöner Ömer ördek öter mi? Öterse nerede öter? Dalda mı öter, ormanda mı? -Ördek öter mi Ali. Ötmek öyle kolay olmamalı.

6 Mitat Zorlu 5 AliYalkınİlköğretimOkulu öndeörmeköysöyle Ömer sen Lale’ye okumasını söyle. Okulda en iyi o olsun. Lale sorumluluk almalı. Lale artık yelek örmemeli. Okumalı, doktor olmalı. Kadınlar okursa, ülkemiz ilerler. Erkekler okursa, kadınlar da okur. Kadın doktor çoktur.

7 Mitat Zorlu 6 AliYalkınİlköğretimOkulu öndeörmeköysöyle Ömer sen Lale’ye okumasını söyle. Okulda en iyi o olsun. Lale sorumluluk almalı. Lale artık yelek örmemeli. Okumalı, doktor olmalı. Kadınlar okursa, ülkemiz ilerler.Erkekler okursa, kadınlar da okur. Onlar da önder olmalı.

8 Mitat Zorlu 7 AliYalkınİlköğretimOkulu köyöyledönersöyle Köyde okul yok mu? Dedene söyle okul istesin. Döner yiye yiye adam olunmaz. Okuyan adam olur. Aylık alır. Baban bu işe ne diyor? O da karşı mı okumana. İyi babalar, kızlarını okutan babalardır.

9 Mitat Zorlu 8 i malimal limanliman AtamAtam kanarkanar nemli nemli ek mekler ekmekler

10 Mitat Zorlu 9 Ke mal Kemal a man aman A tam Atam a nar kanar ter li terli it mek itmek

11 Mitat Zorlu 10 ki lim kilim nar lar narlar un lu unlu an lar anlar ta ne tane ta neli taneli

12 Mitat Zorlu 11 o nun onun on lar onlar ta mam tamam ar tan artan ni ne nine an neme anneme

13 Mitat Zorlu 12 ör nek örnek ö mür ömür bar dak bardak ör dek ördek tak la takla bu rası burası

14 Mitat Zorlu 13 or tak ortak o tel otel an ten anten İl ter İlter tak tik taktik ta rama tarama

15 Mitat Zorlu 14 a rı arı ar mut armut ar tık artık ar ma arma ar ka arka tar lamı tarlamı

16 Mitat Zorlu 15 mi ne Mine mi mar mimar mar tı martı ar tı artı kar tı kartı kurt lar kurtlar

17 Mitat Zorlu 16 ka ra kara ke re kere ko ta kota kol tuk koltuk il mi ilmi ma tara matara

18 Mitat Zorlu 17 e re ere ne re nere mi tat Mitat na kil nakil ki lo kilo li ra lira


"Mitat Zorlu 1 öööö tönörömö köyösödö merÖnerötölö terörerökösö derödeöyödö." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları