Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. İŞ HUKUKU Toplumda bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen Uyulması zorunlu kuralların bütünü… *İş sözleşmesi (hizmet akdi)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. İŞ HUKUKU Toplumda bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen Uyulması zorunlu kuralların bütünü… *İş sözleşmesi (hizmet akdi)"— Sunum transkripti:

1 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2 İŞ HUKUKU Toplumda bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen Uyulması zorunlu kuralların bütünü… *İş sözleşmesi (hizmet akdi) İşveren İşçi teknik ekonomik bağımlılık hukuki

3 Kendi adına bağımsız olarak çalışan esnaf, sanatkar ve serbest meslek sahipleri… İş sözleşmesi dışında yapılan başka sözleşmelerle söz konusu olan iş ilişkileri.. Devlete bağlı kamu yönetiminde çalışan memurları… kapsam dışındadır.

4 İŞ HUKUKU: “Bir iş sözleşmesine dayanarak belirli bir ücret karşılığında, bir işverene bağlı olarak Onun adına çalışan işçiler ile bu işçileri çalıştıran işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür”

5 İŞ HUKUKUNUN KONUSU İşçiyi koruyarak ona insan onuruna yaraşır bir çalışma ilişkisi sunmayı amaçlayan hukuk dalıdır. 1)Bireysel İş Hukuku -İş ilişkisinin kurulması - İş ilişkisinin düzenlenmesi, son bulması -çalışma yaşamının denetlenmesi 2) Toplu (Kollektif İş Hukuku) ( işçi ve işveren sendikalarının birbirleri ve devletle olan ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan uyuşmazlıklar) -Send. Üye olmak, doğan yükümlülükler, üyeliğin son bulması, send. Kurulması, yetkileri faaliyetleri, grev, lokavt…

6 Bireysel İş Hukukunda Taraflar İşçiİşveren İş Sözleşmesi

7 Kollektif İş Hukukunda Taraflar İşçi Sendikası İşveren veya İşveren Sendikası Devlet

8 İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi Sanayi Devrimi: Serbest Liberal Düzen Sözleşme özgürlüğü Soyut Adalet Çok güçlü ve çok zayıf taraflar

9 İş Hukukunun Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi Ahilik Kurumu Tanzimat ve meşrutiyet hareketleri Mecelle

10 Cumhuriyet Dönemi Modern anlamda ilk iş kanunu: 1936 (3008) 1967 : 931 sayılı iş kanunu 1971 : 1475 sayılı iş kanunu 2003 : 4857 sayılı iş kanunu

11 İş Hukukunun Temel İlkeleri İşçinin Korunması İlkesi İşçi Yararına Yorum İlkesi Toplumsal Dengeyi Gözetme İşçilerin Yönetime Katılması


"İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. İŞ HUKUKU Toplumda bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen Uyulması zorunlu kuralların bütünü… *İş sözleşmesi (hizmet akdi)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları