Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D. Sibel BALKAN YILMAZ Peyzaj Yük. Mimarı. KIYILAR;  Deniz ve karaların birleştikleri, değişik hayvan ve bitki türleri içeren eko sistemlerdir.  Hızlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D. Sibel BALKAN YILMAZ Peyzaj Yük. Mimarı. KIYILAR;  Deniz ve karaların birleştikleri, değişik hayvan ve bitki türleri içeren eko sistemlerdir.  Hızlı."— Sunum transkripti:

1 D. Sibel BALKAN YILMAZ Peyzaj Yük. Mimarı

2 KIYILAR;  Deniz ve karaların birleştikleri, değişik hayvan ve bitki türleri içeren eko sistemlerdir.  Hızlı nüfus artışı ve getirdiği yoğun yapılaşma sonucunda zarar gören yenilenmesi mümkün olmayan doğal kaynaklardır.

3 Kıyı alanları ile ilgili kullanım esasları nelerdir?  Anayasa’nın 43. maddesi: “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.”  Kıyılar, herkesin eşit ve serbest kullanımına açık alanlardır.  Kıyılar, kamu yararının gözetilmesi zorunlu olan alanlardır.

4 Günümüze kadar Müdürlüğümüze gelen talepler üzerinden işlem yapılmaktaydı ancak şu anda; Mülkiyet durumlarına ilişkin bilgilerin (DHTAA, Özel, Hazine, Mera vb.) belirlenebildiği potansiyel alanlara ilişkin vaziyet planı ve plaj düzenleme projeleri hazırlanmaya başlanmıştır. Yetki alanımızda bulunan görsel güzelliği olan kiralayabileceğimiz alanları halkın kullanımına açmalıyız. Kiralayamadığımız alanlar kaçak kullanıma davetiyedir. Potansiyel Alanların Belirlenmesi Öneri Potansiyel Alanların Belirlenmesi Niçin Önemlidir ?

5 KIYI PLANLAMASINA AİT KAVRAMLAR

6 KIYIDA YAPILABİLECEK YAPILAR Duş, Gölgelik, Soyunma Kabini, aralarında en az 150 m. Mesafe olması koşulu ile Büfe (max:6m²), WC (seyyar, fosseptik gerektirmeyen), cankurtaran kulesi, ahşap iskele (max.5mX20m) konulabilir. Uygulama imar planı yapılmadan

7 PROJE HAZIRLANMASINDAKİ HEDEFLER 1) Kiralamaya elverişli alanların tespit edilmesi 2) Sözleşmelerde ve mevzuatta yer alan hususlarda alanların denetlenmesi ve korunması 3) İzinsiz kullanımların olduğu bölgelerde ıslah projeleri üretilmesi 4) Kiralama performans endeksi oluşturulması 5) Günübirlik alanlarda bölgeler bazında tip projelerin hazırlanması ve hayata geçirilmesi

8 PROJE HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  3621 sayılı Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 13/c maddesinde;  «Kıyılarda ayrıca uygulama imar planı yapılmadan sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, aralarında en az 150 metre mesafe olmak kaydı ile 6 m2 ‘yi geçmeyen büfe ve kirletici etkisi olmayan fosseptik yapımını gerektirmeyen seyyar tuvalet ve ahşap iskeleler yapılabilir.» denilmektedir.

9 1- Mülkiyet Durumu (Orman, Mera, DHTAA, Özel vb.) 2- Koruma Statüsü 3- Plandaki Yeri ve Plan Hükümleri 4- Koordinat Bilgilerinin Doğruluğu 5- Alan Hesaplarının Doğruluğu 6- Kıyı Kenar Çizgisinin Vaziyet Planına İşli Olması ve Doğruluğu 7- Varsa Talep Konusu Alandaki Yapıların Yasal Durumu 8- Dolgu Alanı Varsa Plan Durumu Vaziyet Planında Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

10 PROJEDE KULLANILAN ÜNİTELER SEYYAR WC ve SOYUNMA KABİNLERİ

11

12 AHŞAP BÜFE

13

14 CANKURTARAN KULESİ

15 AYAZMA PLAJI PROJE ÖRNEĞİ

16 GEYİKLİ PLAJI PROJE ÖRNEĞİ

17 GÜNÜBİRLİK İŞLETMELERDEN ÖRNEKLER DÜZENLEME YAPILDIKTAN SONRAKİ HALİ DÜZENLEME YAPILMADAN ÖNCEKİ HALİ

18 DÜZENLEME YAPILDIKTAN SONRAKİ HALİ

19  Kıyıların herkesin eşit ve serbest kullanımına açık ve kamu yararına kullanımının zorunlu alanlar olduğu unutulmamalıdır.  Kıyı alanlarının planlanmasında koruma-kullanma dengesinin, sürdürülebilir kalkınmanın ve kamu yararının sağlanması temel prensiptir.  Planların yapımı konusunda ilgili idareler, mevcut planlarla bağlantıları kurmak, koruma ilkelerine uymak, ilgili tüm mevzuatı irdelemek ve tesisin gerekliliğini araştırmakla yükümlüdür. SONUÇ OLARAK;

20 TEŞEKKÜRLER


"D. Sibel BALKAN YILMAZ Peyzaj Yük. Mimarı. KIYILAR;  Deniz ve karaların birleştikleri, değişik hayvan ve bitki türleri içeren eko sistemlerdir.  Hızlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları