Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ceza Muhakeme hukukunun kavramı Ceza usul hukuku diğer Hukuk dalları ile ilişkisi Ceza Muhakeme hukukunun kaynaklari.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ceza Muhakeme hukukunun kavramı Ceza usul hukuku diğer Hukuk dalları ile ilişkisi Ceza Muhakeme hukukunun kaynaklari."— Sunum transkripti:

1 Ceza Muhakeme hukukunun kavramı Ceza usul hukuku diğer Hukuk dalları ile ilişkisi Ceza Muhakeme hukukunun kaynaklari

2 Ceza usul hukukunun kavramı
Geniş anlamda ceza hukukunun bir dalı; ceza muhakemesi hukuku, suç dolayısıyla yapılan muhakemeyi düzenleyen hukuk dalıdır. bu hukuk dalında, bir kişinin suç işleyip işlemediğinin nasıl belirleneceği ve yargılamanın nasıl yapılıp ceza verileceği konuları ele alınır. 

3 Ceza muhakemesi hukukunda temel amaç, dava konusu yapılan maddi olay bütününe ilişkin maddi gerçegin hukuka uygun bir sekilde ortaya konulmasi ve bunun hukuki degerlendirmesinin yapilmasidir. CMH mevzu bir suç konudur– causa criminalis.

4 Ceza Usul kanunun amacı bilgi ulaşmak:
a) Suç olup olmadığını belirlemesi; b) Suç kim işlemiş; c) Failin temeli ve cezai sorumluluk şartları; d) Suç işleyene ceza verilmesi.

5 Ceza Usul kanunun görevi; olayların ve ceza konuları aydınlatılması ve ikincil soruları çözümlenmesi

6 Ceza usul hukuku diğer Hukuk dalları ile ilişkisi

7 a) Maddi ceza hukuku ve ceza işlem hukuku ile Ceza muhakeme hukuku ile ilişkisi
BAĞLANTILAR: SUÇ KARŞILIKLI KOŞULLULUĞU

8 Ceza işlem hukuku ile ilişkisi?

9 b) Anayasa Hukuku ve CM hukuku ilişkisi
Anayasa, bir devletin en üst yasasıdır; Herkes, yaşama hakkına sahiptir, Herkes kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına sahiptir, Evlenme hakkı ve aile kurma hakkı sahiptir, Herkes, daha önceden yasa ile tesis edilmiş bağımsız ve tarafsız bir mahkemede makul bir süre içinde yapılacak adil ve kamuya açık bir duruşma yapılması hakkına sahiptir. Herkes, kendisine bilgi verilmesi, savunulması ve temsil edilmesi fırsatına sahip olmalıdır, Hiç kimse, işkenceye veya insanlık dışı veya alçaltıcı muamele veya cezaya tabi tutulmamalıdır, Hiç kimse, daha önce yasaya göre Birlik içinde kesin olarak beraat ettiği veya mahkum olduğu bir suç nedeniyle mahkemede yeniden yargılanamaz veya cezalandırılamaz bunlar doğrudan veya dolaylı olarak anayasalarda düzenlenmiş temel haklardır.

10 c) Ceza muhakemesi hukuku ve kriminalistik ile ilişkisi
Kriminoloji geniş anlamda suç ceza kanununun ihlalidir. Suçlular hüküm giymiş kişilerdir ve bu da kriminolojinin konusudur. Öte yandan, kriminoloji insan haklarının ihlallerin ve tüm şiddet olgularını kapsamaktadır. Bu yöntemlerin hazırlanmasında suç ceza muhakemesi hukukunun temel teorik ayarı dayanmaktadır. (Örneğin Savcı parmak izi malzemeler, uzman görüşü, denetimlerin sonuçları, rekonstrüksiyon gibi uygulamalar uygulatabilir).

11 Ceza Muhakemesi hukuku suçları aydınlatmak ile ilgileniyor, Kriminoloji çalışmaları en uygun operasyonel taktik ve teknik yöntemleri ve ceza yargılamasının konusunu ile ilgileniyor.

12 d) Ceza muhakemesi hukuku ve kriminoloji ilişkisi
Kriminoloji deneysel metotlar ile suçlunun kisiligini inceleyerek suç olayinin dogal kaynagini ve mekanizmasini, sosyolojik ve biyolojik etmenlerini arastiran suçluluga ait genel bir bilimdir. Ceza etyolojisi bilgisi ceza muhakeme hukukuna uygulanabilir, özellikle suçtan dolayı sanığın, suçun varlığını ve şüphelinin sorumluluğunu / kurulması açısından.

13 Ceza usul hukukunun kaynaklar

14 Ceza usul hukukunun kaynaklar üç bölüme ayrılmıştır
Şekile göre sınıflandırması Maddi Biçimsel olarak (Formal) Kökenlerine göre sınıflandırması İçsel Uluslararası Uygulamaya göre Ana Ek

15 BH Ceza usul Ana Kaynaklar:
BH Anayasa; BHF Eyaletin Anayasa; SC (Sırp cumhuriyeti) Eyaletin Anayasa; Brçko Eyaletin Anayasası; Bh Ceza Muhakemesi kanunu (BH Resmi gazete, 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13); BHF Eyaletin Ceza Muhakemesi kanunu (BHF Eyaletin Resmi gazete 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07 i 9/09); SC Eyaletin Ceza Muhakemesi kanunu (SC Eyaletin Resmi gazete 50/03, 111/04, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08,55/09, 80/09, 88/09 i 92/09); Brçko Eyaletin Ceza Muhakemesi kanunu (Brçko Eyaletin Resmi gazete 48/04, 6/05, 14/07,19/07, 21/07, 2/08, 17/09 i 9/13).

16 BH Ceza usul Ek Kaynaklar :
Çocuk koruma kanunu (BHF Eyaleti, SC Eyaleti, Brçko Eyaleti); BH Mahkeme Kanunu; BH Yargılanması Hakkında Kanun; Tanık Koruma Yasası

17 Ceza Usul Hukukunun Uluslararası Ana Kaynaklar:
İnsan Hakları Evrensel Deklarasyonu (1948.); İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Ek protokollerin (1950); Medeni ve Siyasi Konularda Uluslararası Sözleşmesi (1966);

18 Ceza Usul Hukukunun Uluslararası Ek Kaynaklar :
Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989); İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme (1948); Organize Suçlarla Mücadele Sözleşmesi; Tokyo Kuralları; Pekin Kuralları; Riyad Ana Esasları...

19 Mahkeme uygulanması Ceza Usul Hukukunun kaynağı mı
Mahkeme uygulanması Ceza Usul Hukukunun kaynağı mı? Yasal Bilimi Ceza Usul Hukukunun kaynağı mı?

20 Ceza Usul Hukukunun toprak uygulama kuralı;
Yasallık ilkesi;

21 İLGİLENDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Ceza Muhakeme hukukunun kavramı Ceza usul hukuku diğer Hukuk dalları ile ilişkisi Ceza Muhakeme hukukunun kaynaklari." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları