Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IPARD PROJE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IPARD PROJE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ"— Sunum transkripti:

1 IPARD PROJE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

2 IPARD Programının Genel Amaçları
Tarım sektörünün modernizasyonuna katkıda bulunmak Gıda işleme sektörüne yeni teknolojiler ve yenilikler sunmak, tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratmak Birincil ürünlerin üretiminde sürdürülebilirlik sağlamak AB Ortak Tarım Politikası ile ilgili topluluk mevzuatının ve ilgili politikaların uygulanması için Türkiye’nin hazırlanmasına katkıda bulunmak

3 IPARD Programının Genel Amaçları
Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartları veya diğer standartların iyileştirilmesini teşvik etmek Tarım-çevre önlemleri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması ile ilgili eylem planını hazırlamak İş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak Göçü engellemek

4 1.Uygulama Dönemi IPARD Programının Uygulanacağı İlleri
Amasya 11 Konya 2 Afyonkarahisar 12 Malatya 3 Balıkesir 13 Ordu 4 Çorum 14 Samsun 5 Diyarbakır 15 Sivas 6 Erzurum 16 Şanlıurfa 7 Hatay 17 Tokat 8 Isparta 18 Trabzon 9 Kahramanmaraş 19 Van 10 Kars 20 Yozgat

5 2. Uygulama Dönemi IPARD Programının uygulanacağı iller
21 Ağrı 32 Erzincan 22 Aksaray 33 Giresun 23 Ankara 34 Karaman 24 Ardahan 35 Kastamonu 25 Aydın 36 Kütahya 26 Burdur 37 Manisa 27 Bursa 38 Mardin 28 Çanakkale 39 Mersin 29 Çankırı 40 Muş 30 Denizli 41 Nevşehir 31 Elazığ 42 Uşak

6 IPARD Programında Desteklenecek Tedbirler/Alt-Tedbirler/Sektörler
Konya İl Koordinatörlüğü IPARD Programında Desteklenecek Tedbirler/Alt-Tedbirler/Sektörler

7 Süt üreten tarımsal işletmeler Et üreten tarımsal işletmeler
1. Uygulama Dönemi IPARD Programında Desteklenecek Tedbir ve Alt-tedbirler Tedbir Adı Sektör/alt tedbir Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar Süt üreten tarımsal işletmeler Et üreten tarımsal işletmeler Üretici Grupların kurulmasına destek sağlanması Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım Süt ve süt ürünlerinin Et ve Et ürünlerinin Meyve ve Sebzelerin Su ürünlerinin İşlenmesi ve pazarlanması Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Kırsal turizm Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

8 Tüm Tedbirler İçin İstenilen Genel Başvuru Şartları

9 Vergi ve Sosyal Güvenlik BORCU olmamalıdır.
Tüm Tedbirler İçin İstenilen Genel Başvuru Şartları Kamu tüzel kişiliği hariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek veya tüzel kişilerdir; Gerçek Kişiler için Hibe Sözleşmesi yapıldığında 65 yaşından büyük olmamalıdır, Vergi ve Sosyal Güvenlik BORCU olmamalıdır. Aynı Yatırım için diğer Ulusal veya Uluslararası Fonlardan destek almamalıdır, Proje sonunda ilgili Avrupa Birliği Topluluk standartlarını sağlamalıdır.

10 Hibe verilecek uygun yatırım alanları nelerdir? Bilgi Sistemleri Alımı
Makine-Ekipman Alımı Yapım İşleri Bilgi Sistemleri Alımı Genel Harcamalar- Hizmet Alımı Proje Görünürlüğü

11 Hibe Verilecek Uygun Yatırım Alanları
Mimarlık,mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları, lisans ve patent haklarının devralınması ve iş planı hazırlığına yönelik harcamalar Tabela ve pano alımı Genel Harcamalar - Hizmet Alımı Proje Görünürlüğü

12 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR

13 ÇKS, Hayvan Kayıt Sistemi ve Ulusal Vergi Sistemi’ne kayıtlı olmak,
TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR ÇKS, Hayvan Kayıt Sistemi ve Ulusal Vergi Sistemi’ne kayıtlı olmak, Tarım alanında eğitim veren tarım teknik liseler ya da tarım, veteriner hekimlik veya gıda üzerine üniversite diplomasına sahip olmak ya da başvuru yaptığı alanda en az 3 yıl iş tecrübesi olmak veya Hayvan Kayıt Sistemine 3 yıllık kaydı bulunmak Faydalanıcı Kriterleri

14 Süt üreten tarımsal işletmeler Et üreten tarımsal işletmeler
TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Süt üreten tarımsal işletmeler Et üreten tarımsal işletmeler

15 Süt üreten tarımsal işletmeler

16 Özel Uygunluk Kriterleri
Süt üreten tarımsal işletmeler Özel Uygunluk Kriterleri Tarımsal İşletme; baş süt ineği veya baş koyun/keçiye sahip olmalı En az 50, en fazla 500 süt 50 baştan fazla inek veya 150 baştan fazla koyun/keçiye sahipse, proje sonunda gübrenin Topluluk standartlarına göre depolanması ve yönetimi taahhüt edilmeli, Proje, süt hijyeni ile ilgili Topluluk standartlarını hedefleyen yatırımları içermelidir. KIRSAL ALANDA olmalıdır.

17 Süt Üreten İşletmeler Uygun Harcamalar Listesi
Açık veya yarı açık ahırların inşası/genişletilmesi/modernizasyonu veya mevcut kapalı ahırların modernizasyonu, Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi, Silaj makinası ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele etme,dağıtma ve depolama sistemleri, Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanı ile çiftlikte üretilen süt için nakil ekipmanları Yapım İşleri Makine-Ekipman Alımı

18 Süt Üreten İşletmeler Uygun Harcamalar Listesi
Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar, Hayvanların bakımına yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.), Hayvan Sulama sistemleri Bilişim teknolojileri ve yazılım dahil, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi) Bilgi Sistemleri Alımı

19 Uygun Harcama Tutarı Minimum 15.000 Avro Maksimum 1.000.000 Avro
Süt üreten tarımsal işletmeler Uygun Harcama Tutarı Minimum Avro Maksimum Avro

20 Et üreten tarımsal işletmeler

21 Et üreten tarımsal işletmeler
Özel Uygunluk Kriterleri Tarımsal İşletme; Kırmızı et için baş sığır veya baş koyun/keçiye; Kanatlı eti için broyler/band veya hindi/band kapasitesine sahip olmalı, Kırmızı et için, 50 baştan fazla sığır veya 150 baştan fazla koyun/keçiye sahipse, proje sonunda gübrenin Topluluk standartlarına göre depolanması ve yönetimi taahhüt edilmeli, Kanatlı eti için, Broyler/band veya hindi/band’dan fazla kapasiteye sahipse, proje sonunda atık yönetimi uygulanacağı ve gübrenin Topluluk standartlarına göre depolanması ve yönetimi taahhüt edilmeli. KIRSAL ALANDA olmalıdır.

22 Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
Kırmızı Et Üreten İşletmeler Uygun Harcamalar Listesi Yapım İşleri Açık veya yarı açık ahırlara öncelik verilmesi kaydıyla, hayvan barınaklarının inşası, genişletilmesi veya modernizasyonu Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi, Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele etme, dağıtma ve depolama sistemleri, Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar, Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.) Makine-Ekipman Alımı

23 Biyogaz tesisleri Hayvan Sulama sistemleri
Kırmızı Et Üreten İşletmeler Uygun Harcamalar Listesi AB hayvan refahı standartlarına uygun nakliye ekipmanları Hayvan Sulama sistemleri Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar Biyogaz tesisleri Bilişim teknolojileri ve yazılım dâhil özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi) Bilgi Sistemleri Alımı

24 Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
Kanatlı Eti Üreten İşletmeler Uygun Harcamalar Listesi Kanatlı kümesleri (broyler ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi, Kanatlıların biyo-güvenliğine yönelik kapı ve çitler (kuş gribine yönelik), 2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma ve havalandırma ekipmanı ve enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil çevresel otomatik kontrol sistemleri, Yapım İşleri Makine-Ekipman Alımı

25 Tartma ve sağlık kontrolleri için spesifik ekipmanlar,
Kanatlı Eti Üreten İşletmeler Uygun Harcamalar Listesi Gübre ve atık yönetimi, depolama ve işleme tesisi yatırımları Tartma ve sağlık kontrolleri için spesifik ekipmanlar, AB hayvan refahı standartlarına uygun nakliye ekipmanları, Bilişim teknolojileri ve yazılım dâhil özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi) Bilgi Sistemleri Alımı

26 Uygun Harcama Tutarı Et üreten tarımsal işletmeler Minimum Maksimum
Avro (Kırmızı Et) Avro (Kanatlı Et) Maksimum Avro (Kırmızı Et) Avro (Kanatlı Et)

27 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR

28 İşlenmesi ve pazarlanması
TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Süt ve süt ürünlerinin Et ve et ürünlerinin Meyve ve sebzelerin Su ürünlerinin İşlenmesi ve pazarlanması

29 Faydalanıcı Kriterleri
TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Tarım teknik liseleri ya da tarım, veteriner hekimlik veya gıda üzerine üniversite diplomasına sahip olmak veya ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl mesleki tecrübesi olmak , AB ihracat numarasına sahip olmamak, 552/1995 Sayılı KHK’de tanımlanan üretici örgütleri (Sadece Meyve ve Sebze Sektörü için). 5179 sayılı Gıda Kanunu (Süt toplama tesisleri hariç) ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nca öngörülen sertifikalara sahip olmak (Yeni kurulacak ise, proje sonunda bu sertifikalara sahip olmayı taahhüt etmek). Faydalanıcı Kriterleri

30 İşlenmesi ve Pazarlanması
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

31 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Özel Uygunluk Kriterleri Günlük ton kurulu süt işleme kapasitesine sahip olmalı, Günlük 10 tondan az kurulu işleme kapasitesine sahip ise yatırımın sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olacağını taahhüt etmeli, Günlük 25 tondan fazla kurulu süt işleme kapasitesine sahip ise, proje sonunda ilgili Topluluk standartlarına uyacağını taahhüt etmelidir. Süt İşleme Tesisleri

32 Süt Toplama Tesisi; Özel Uygunluk Kriterleri
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Özel Uygunluk Kriterleri Günlük ton süt toplama kapasitesine sahip olmalı, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu,1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ya da 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’na göre kurulmuş olmalı En az bir yıldır mevcut ve faaliyette olmalı, Proje sonunda Topluluk Standartlarını sağlamalıdır. Süt Toplama Tesisi;

33 Yeni süt işleme tesislerinin inşası,
Süt İşleme Tesisleri Uygun Harcamalar Listesi Süt işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi, Yeni süt işleme tesislerinin inşası, Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar, Hijyen ve kalite kontrolü ve iyileştirilmesi için teknoloji ve ekipman, Gıda güvenlik sistemlerinin (HACCP, GMP, GHP) kurulmasına yönelik yatırımlar, Yapım İşleri Makine-Ekipman Alımı

34 Paketleme için ekipmanların alınması,
Süt İşleme Tesisleri Uygun Harcamalar Listesi Çevrenin korunmasına, ara ürünlerin ve işlenebilir atıkların yeniden işlenmesine yönelik tesis ve ekipmanlara, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırım yapılması, Paketleme için ekipmanların alınması, Süt kalitesini ölçen basit test ekipmanlarının alınması, İşlem ve ürün yönetimi için bilgi teknolojileri yazılımı ve donanımı (süt kaydı, genel işletme yönetimi )satın alınması Bilgi Sistemleri Alımı

35 Süt Toplama Merkezleri Uygun Harcamalar Listesi
Süt toplama merkezinin inşası/genişletilmesi/modernize edilmesi, Süt kalitesini ölçen basit test ekipmanları da dahil olmak üzere, hijyen ve kalitenin kontrolü ve iyileştirilmesi için teknoloji ve ekipman satın alınması, Gıda güvenlik sistemlerinin (HACCP, GMP ve GHP) kurulmasına yönelik yatırımlar, Yapım İşleri Makine-Ekipman Alımı

36 Süt Toplama Merkezleri Uygun Harcamalar Listesi
Süt depolama ve soğutma ekipmanlarının satın alınması, Süt taşıma ekipmanlarının satın alınması, Sütün kontrolü, izlenmesi, yönetimi ve kayıt altına alınması için bilgi teknolojileri yazılımı ve donanımı satın alınması. Bilgi Sistemleri Alımı

37 Uygun Harcama Tutarı Minimum Maksimum 50.000 Avro -İşletme
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Uygun Harcama Tutarı Minimum Avro -İşletme Avro – Süt Toplama Tesisi Maksimum Avro -İşletme Avro –

38 İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

39 Özel Uygunluk Kriterleri
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Özel Uygunluk Kriterleri Kırmızı Et İçin (Kesimhane ve İşleme) Karma kesimhane ise, günlük en az 30 büyükbaş +50 küçükbaş, en fazla 250 büyükbaş+2000 küçükbaş; Sadece sığır kesimi yapılıyor ise günlük ; Sadece küçükbaş kesimi yapılıyor ise günlük hayvan kesim kapasitesine sahip olmalı, Et işleme ise günlük 0,5 - 5 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalı,

40 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Özel Uygunluk Kriterleri Kanatlı Eti İçin (Kesimhane-İşleme) Kesimhane ise, saatte tavuk veya hindi kesim kapasitesine sahip olmalı, Et işleme ise günlük 0,5 - 5 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalı,

41 Kesimhane ve İşleme tesisleri için Uygun Harcamalar Listesi
Yapım İşleri Kesimhanelerin inşası veya yenilenmesi, Et işleme tesislerinin yenilenmesi, Topluluk standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman, Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman, Gıda Güvenliği Sistemlerinin kurulması için yatırımlar (HACCP, GMP ve GHP), Makine-Ekipman Alımı

42 Kesimhane ve İşleme tesisleri için Uygun Harcamalar Listesi
Çevre korumasının geliştirilmesi; işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların arıtılması ve imha edilmesi: et işleme tesisleri için kesimhanelerdeki atık su ve yağ toplama tesisleri, Hayvanların kesim koşullarının hayvan refahı ile uyumlu hale getirilmesi için yatırımlar, Paketleme işlemleri için yeni ekipman satın alınması, Soğuk hava deposu ekipmanı, karkas ve et ürünleri için soğutuculu nakliye araçlarının satın alınması, Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları, Tesis içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin geliştirilmesi için yazılım ve izleme sisteminin oluşturulması. Bilgi Sistemleri Alımı

43 Uygun Harcama Tutarı Minimum 30.000 Avro Maksimum 3.000.000 Avro
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Uygun Harcama Tutarı Minimum Avro Maksimum Avro

44 İşlenmesi ve Pazarlanması
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

45 Özel Uygunluk Kriterleri
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Özel Uygunluk Kriterleri 552/1995 sayılı KHK’ de tanımlandığı şekilde, ziraat odalarına kayıtlı, en az 50 çiftçi tarafından kurulmuş Kooperatifler veya bunların merkez birliklerinin mülkiyetinde olmalı, Bir yıldan fazla süre mevcut ve faaliyette olmalı, 4000 metreküpten az kapasiteli soğuk hava tesisi işletmeli, İşletme/Tüzel Kişilik ;

46 Meyve ve Sebze Uygun Harcamalar Listesi
Yapım İşleri Temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme tesisleri Markalama ve izlenebilirlik sistemleri Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatları Soğutma ve ön soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/veya modernizasyonu Hammadde ve paketleme için depolar Makine-Ekipman Alımı

47 Meyve ve Sebze Uygun Harcamalar Listesi
Topluluk standartlarına ulaşmak için HACCP analizinin uygulanmasına yönelik yatırımlar Ürün taşıma ekipmanları, forkliftler (sadece projenin tamamlayıcı bir bölümü olarak) En fazla 25 metreküp kapasiteye sahip soğutmalı taşıma aracı, Yazılımı da kapsayan bilgi teknolojileri sistemleri Bilgi Sistemleri Alımı

48 Uygun Harcama Tutarı Minimum 50.000 Avro Maksimum 1.250.000 Avro
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Uygun Harcama Tutarı Minimum Avro Maksimum Avro

49 İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

50 İşletme ; Özel Uygunluk Kriterleri
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Özel Uygunluk Kriterleri ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu, ton/yıl su ürünleri ya da kültür balıkçılığı ürünleri işleme kapasitesine sahip olmalı, İşletme ;

51 Su Ürünleri Uygun Harcamalar Listesi
Balıkçılık ve su ürünleri işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman alımı İnsan sağlığı, çalışma koşulları, çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili Topluluk standartlarına ulaşmaya yönelik ekipman ve tesisler Yapım İşleri Makine-Ekipman Alımı

52 Su Ürünleri Uygun Harcamalar Listesi
Su ürünlerinin HACCP hijyen koşulları çerçevesinde işlenmesini geliştirmek için plastik kasa alımı (projenin tamamlayıcı bir parçası olarak) Etkili GMP ve HACCP sistemlerinin, kalite güvence sistemlerinin ve izlenebilirlik sistemlerinin uygulanmasına yönelik yatırımlar Yazılım dahil olmak üzere bilgi teknolojileri sistemleri Bilgi Sistemleri Alımı

53 Uygun Harcama Tutarı Minimum 50.000 Avro Maksimum 1.500.000 Avro
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Uygun Harcama Tutarı Minimum Avro Maksimum Avro

54 ÜRETİCİ GRUPLARININ KURULMASINA DESTEK

55 ÜRETİCİ GRUPLARININ KURULMASINA DESTEK FAYDALANICI KRİTERLERİ
Üretici Gruplarının Kurulmasına Destek Tedbiri Faydalanıcı Kriterleri ÜRETİCİ GRUPLARININ KURULMASINA DESTEK FAYDALANICI KRİTERLERİ Süt, et, çiçek, tıbbı bitkiler, bal, yumurtacılık, mantarcılık ve su ürünleri sektörleri için 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında tanınmış tüzel kişilikleri olan üretici grupları Meyve ve sebze sektörü için 552/1995 sayılı KHK kapsamında tanımlanan ve ziraat odalarına kayıtlı üreticilerce kurulan en az 50 ortaklı kooperatifler ve üst birlikleri

56 ÜRETİCİ GRUPLARININ KURULMASINA DESTEK
Özel Uygunluk Kriterleri En az 16 üyeye sahip olmalı (meyve ve sebze sektörü için en az 50 üye), 25 ŞUBAT 2008 tarihinden sonra kurulmuş ve/veya yeni kurulacak üretici örgütleri desteklenecektir. Üretici Grubunun tanınma koşulları;

57 Üretici Grupları Uygun Harcamalar Listesi
Sadece üretici grubunun kuruluş ve idari çalışma (operasyon) harcamaları uygundur Alet, ekipman ve malzeme alımı Üretici grubundaki istihdam giderleri Hizmet satın alımları Cari Giderler Makine-Ekipman Alımı Hizmet Alımı

58 Dördüncü Yıl için = 60.000 avro Beşinci Yıl için = 50.000 avro
Üretici Grupları Destek, 5 yıl için yıllık taksitler halinde sabit oranlı hibe şeklinde verilir. Destek miktarı üretici grubunun yıllık pazarlandığı ürün değeri (yıllık ciro) üzerinden hesaplanır ve aşağıdaki oran ve miktarları geçemez: Birinci, İkinci , Üçüncü , Dördüncü ve Beşinci yıllarda Bir milyon avroya kadar pazarlama yapan üretici grupları yıllık cirolarının sırasıyla ; %5, %5, %4, %3, %2 ’si ve Birinci, İkinci , Üçüncü , Dördüncü ve Beşinci yıllarda Bir milyon avrodan fazla pazarlama yapan üretici grupları yıllık cirolarının sırasıyla ;%2.5, %2.5, %2, %1.5, %1.5 ’i kadar destek alabilirler. Üretici Gruplarına Verilecek Mak. Destek Tutarı Birinci Yıl için = avro İkinci Yıl için = avro Üçüncü Yıl için = avro Dördüncü Yıl için = avro Beşinci Yıl için = avro

59 KIRSAL EKONOMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

60 Faydalanıcı Kriterleri
KIRSAL EKONOMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 10 Kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık ciro veya bilançosu 1 milyon TL ‘yi aşmayan mikro ölçekli zanaatkâr veya işletme olmak, İlgili alanda meslek lisesi veya üniversite diplomasına sahip olmak veya İlgili alanda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak veya İlgili alan ile ilgili olarak TKB tarafından düzenlenen veya TEDGEM’in yetki verdiği bir kuruluş tarafından düzenlenen en az 60 saatlik bir eğitim programına dair sertifika sunmak Faydalanıcı Kriterleri

61 KIRSAL EKONOMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi ARICILIK SÜS BİTKİLERİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Kırsal turizm Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

62 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

63 Kırsal alanlarda yer almalı,
Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi Kırsal alanlarda yer almalı, Faydalanıcı, ÇKS’ye kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise TUİK Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’nde “Çiftçi hane halkı” olarak kayıtlı olmalı, Arıcılık için kovana sahip olmalı, Süs bitkileri için sera büyüklüğü en fazla 0.2 ha, açık alan üretiminin büyüklüğü en fazla 1 ha olmalı, Özel Uygunluk Kriterleri

64 Özel Uygunluk Kriterleri
Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi Bal ve tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve/veya pazarlanması söz konusu ise 5179 sayılı Gıda Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği olan sertifikalara sahip olmalı (Yeni kurulacak ise, proje sonunda bu sertifikalara sahip olmayı taahhüt etmek), Ana arı üretimi söz konusu ise geçerli üretici lisansına sahip olmalı, Sulama yatırımları için, mevcut yetersiz sulama sistemlerinin kuyu sulaması da dahil olmak üzere su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojisi ile değiştirilmesi şartıyla ve DSİ ‘den onay belgesi alınmalı, Özel Uygunluk Kriterleri

65 Arıcılık ve Bal Üretimi Uygun Harcamalar Listesi
Kovan, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin depolanması ve işlenmesine yönelik barınak ve ek bina inşası, Kovan üretimi, bakımı ve yönetimi için gerekli ekipmanların satın alınması, Çiftlikte gerçekleştirilecek bal işlenmesi ve paketlenmesine yönelik teknolojik bantlar satın alınması ve var olanların yenilenmesi Lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonlarının kurulumu ve donatılması Yapım İşleri Makine-Ekipman Alımı

66 Tıbbi ve aromatik bitki üretimi Uygun Harcamalar Listesi
Depo binaları ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonu, Tıbbi ve aromatik bitki üretimi için bahçe ve tarla ekipmanlarının satın alınması, Mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle değiştirilmesi/modernizasyonu. Sadece çiftlik sınırları içerisinde kalan sulama sistemi yatırımları özel yatırım olarak değerlendirilir. Birincil ve ikincil sulama kanalları yatırımları kamu yatırımları olarak değerlendirilir ve bu tedbir altında destek verilmeyecektir. Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanması için tesis inşası veya modernizasyonu ile ekipman satın alınması Yapım İşleri Makine-Ekipman Alımı

67 Süs bitkileri üretimi Uygun Harcamalar Listesi
Depo binaları ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonu, Çiçek soğanı, tohum veya fide üretimi için ekipman satın alınması, üretim tesislerinin inşası veya modernizasyonu, Seraların inşası ve yenilenmesi (kısa ömürlü plastik dışında, yalnızca cam, uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerden yapılmış seralar) ve gerekli ekipmanların satın alınması, Yapım İşleri

68 Süs bitkileri üretimi Uygun Harcamalar Listesi
Süs bitkilerinin işlenmesi ve paketlenmesi için tesislerin inşası veya modernizasyonu ve gerekli ekipmanların satın alınması. Süs bitkisi yetiştiriciliği için bahçe ve tarla ekipmanlarının satın alınması, Mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle değiştirilmesi/modernizasyonu. Sadece çiftlik sınırları içerisinde kalan sulama sistemi yatırımları özel yatırım olarak değerlendirilir. Birincil ve ikincil sulama kanalları yatırımları kamu yatırımları olarak değerlendirilir ve bu tedbir altında destek verilmeyecektir. Makine-Ekipman Alımı

69 Minimum 10.000 Avro Maksimum 250.000 Avro Uygun Harcama Tutarı
Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi Uygun Harcama Tutarı Minimum Avro Maksimum Avro

70 Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

71 Özel Uygunluk Kriterleri
Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Özel Uygunluk Kriterleri İşletme, Kırsal alanlarda yer almalı, Yerel gıda ürünlerinin üretimi ve/veya paketlenmesi söz konusu ise 5179 sayılı Gıda Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği olan sertifikalara sahip olmalı (Yeni kurulacak ise, proje sonunda bu sertifikalara sahip olmayı taahhüt etmek), IPARD Programında verilen uygun yerel el sanatları veya yerel tarım ve gıda ürünlerini seçmiş olmalı, AB’ye ihracat numarasına sahip olmamalı,

72 Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
Beyaz Peynir, Kecimen Üzümü, Konya Gevreği, Konya Şekeri, Tarhana, Ereğli Kirazı YEREL EL SANATLARI Ağaç işleri, Altın İşlemeciliği, Bakır İşlemeciliği, Cam İşlemeciliği, Seramik Üretimi, Çömlekçilik, Çinicilik, Dokumacılık, Gümüş İşlemeciliği, Hasırcılık, Oya örücülüğü , Sepet Örücülüğü, Müzik Aleti Yapımcılığı, Keçecilik, Kilimcilik, Halıcılık, Semer Yapımcılığı, Taş İşlemeciliği, Süs Taşları İşçiliği , Sedef İşlemeciliği.

73 Yerel Ürünler Uygun Harcamalar Listesi
İşletme binaları ve üretim tesislerinin inşası, modernizasyonu ve genişletilmesi, Yerel tarım ve gıda ürünleri ile geleneksel el sanatlarının üretimi ve paketlenmesine yönelik ekipman ve araç-gereçlerin satın alınması, Paketleme tesislerinde fiziksel yatırımlar ve ekipmanlar, Fabrika satış mağazası veya tanıtım standları kurulması da dahil, yöresel ürünler ve el sanatlarının tanıtım ve pazarlamasına yönelik yatırımlar Sadece projenin tamamlayıcı bir bölümü olarak, yazılım dahil ICT ekipmanlarının satın alınması. Yapım İşleri Makine-Ekipman Alımı Bilgi Sistemleri Alımı

74 Minimum 10.000 Avro Maksimum 250.000 Avro Uygun Harcama Tutarı
Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Uygun Harcama Tutarı Minimum Avro Maksimum Avro

75 Kırsal Turizm

76 Özel Uygunluk Kriterleri
Kırsal Turizm Kırsal alanlarda yer almalı, Çiftlik turizmi söz konusu ise, faydalanıcı ÇKS’ye kayıtlı olmalı veya TUİK Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’nde “Çiftçi hane halkı” olarak kayıtlı olmalı, Faydalanıcı, Turizm Tesislerinin Ruhsatlandırılması ve Nitelikleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli sertifikalar ile 5179 sayılı Gıda Kanunu ve/veya gereken durumlarda 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine uygun olarak üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalı (Yeni kurulacak ise, proje sonunda bu sertifikalara sahip olmayı taahhüt etmeli), Konaklama tesisleri yatırımın sonunda en fazla 15 yatak kapasitesine sahip olmalı, Özel Uygunluk Kriterleri

77 Kırsal Turizm Uygun Harcamalar Listesi
Yapım İşleri Pansiyon veya mikro ölçekli konaklama tesislerinin kurulması ve mobilyaların yenilenmesi, mevcut yapıların yatak ve kahvaltı odalarının yenilenmesi ya da çiftliklerde ve açık alanlarda (örn. kamp, spor ve rekreasyon alanları) konaklama tesislerinin ve binalarının inşası, Yeme-içme tesisleri yada çiftlik ürünleri için tanıtım standları kurulması, At biniciliği, iç sularda özellikle spor ve rekreasyon amaçlı balık avlama, dağ bisikleti gezileri, rafting, doğa yürüyüşleri gibi turistik açık alan aktivitelerinin organizasyonuna yönelik altyapı yatırımları, Sadece projenin tamamlayıcı bir bölümü olarak, yazılım dahil ICT ekipmanlarının satın alınması, Kırsal turizm tesisleri için gerekli alet ve ekipmanların satın alınması. Makine-Ekipman Alımı Bilgi Sistemleri Alımı

78 Minimum 15.000 Avro Maksimum 400.000 Avro Kırsal Turizm
Uygun Harcama Tutarı Minimum Avro Maksimum Avro

79 Kültür Balıkçılığının
Geliştirilmesi

80 Özel Uygunluk Kriterleri
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Kırsal alanlarda yer almalı, Faydalanıcı, ÇKS’ye kayıtlı olmalı veya TUİK Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’nde “Çiftçi hane halkı” olarak kayıtlı olmalı, Tarımsal İşletme, yılda 10 tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip mikro ölçekli veya yılda tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip küçük ölçekli işletme olmalı, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği olan sertifikalara sahip olmalı (Yeni kurulacak ise, proje sonunda bu sertifikalara sahip olmayı taahhüt etmek), Özel Uygunluk Kriterleri

81 Kültür Balıkçılığı Uygun Harcamalar Listesi
Yapım İşleri Akuakültür çiftliklerinin yapımı, genişletilmesi veya modernizasyonu Havuz ve rezervuarların iyileştirilmesi, Üretim sürecinin etkinliğini artırıcı ekipmanlar, yemlemede optimizasyonu sağlayıcı ekipmanlar, yemleme ya da otomatik yemleme ekipmanları, su sirkülasyon sistemlerine ilişkin ekipmanlar Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik yapım işleri ve ekipman alımı, Makine-Ekipman Alımı

82 Kültür Balıkçılığı Uygun Harcamalar Listesi
Üretim ve hasada ilişkin kalite ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipman Çevre koruma ile ilgili AB standartları ile uygunluk gösterecek şekilde, akuakültür çiftliklerinin çevresel etkilerini azaltıcı ekipman Nakliyeden önce ürünlerin depolanması amacıyla küçük soğuk hava depolarının kurulması

83 Minimum 10.000 Avro Maksimum 250.000 Avro
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Uygun Harcama Tutarı Minimum Avro Maksimum Avro

84 ULUSAL KATKI 291 MİLYON AVRO TOPLAM 1165 MİLYON AVRO HİBE DESTEĞİ
IPARD Eş-Finansman Genel İlkesi IPARD Eş-Finansman Genel İlkesi Faydalanıcı Katkısı %50 Kamu Katkısı %50 (%75 AB+%25 T.C.) AB KATKISI 874 MİLYON AVRO ULUSAL KATKI 291 MİLYON AVRO TOPLAM 1165 MİLYON AVRO HİBE DESTEĞİ

85 Hibe Katkı Oranları SÜT , ET ÜRETEN İŞLETMELER Hangi kriterlerde kamu katkısı oranları değişmektedir? Hibe desteği kararı alındığında 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu tarımsal işletmelere yatırımlar için %55 kamu katkısı, Dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere yatırımlar için %60 kamu katkısı, Hem 40 yaşın altında hem de dağlık alandaki tarımsal işletmelere yatırımlar için %65 kamu katkısı olacaktır.

86 Hangi kriterlerde kamu katkısı oranları değişmektedir?
Hibe Katkı Oranları Hangi kriterlerde kamu katkısı oranları değişmektedir? ÜRETİCİ GRUPLARI Üretici Gruplarına verilecek destekte kamu katkısı %100 dür,

87 Uygun Olmayan Harcamalar Nelerdir?
KDV dâhil olmak üzere vergiler, Gümrük resmi ve ithalat vergileri, Kiralama sonrasında mülkiyetin kiracıya devredilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, arazi ve mevcut binaların satın alınması, kiralanması ya da kiraya verilmesi, Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları, Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler, İşletim maliyetleri, İkinci el makine ve ekipman alımı, Hayvan satın alınması, Zirai ürün haklarının, hayvanların, yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, Uygun Olmayan Harcamalar Nelerdir?

88 Herhangi bir bakım, amortisman ve kiralama maliyeti,
Uygun Olmayan Harcamalar Ayni katkılar Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları, Herhangi bir bakım, amortisman ve kiralama maliyeti, İşletme Yapısı ve özellikle genel giderler, kiralama bedelleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde görevlendirilmiş personelin maaşları gibi yönetim ve uygulama yardımında kamu idaresi tarafından üstlenilen herhangi bir masraf, Projelerin seçimi ve sözleşmesi öncesinde Başvuru sahipleri tarafından yapılan harcamalar . Uygun Olmayan Harcamalar Nelerdir?

89 Başvurular Nereye, Nasıl Yapılacak ?
Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak ? Başvurular Nereye, Nasıl Yapılacak ? Başvurular, Başvuru çağrı ilanında belirlenen tarihler arasında, gerçek kişilerde başvuru sahibinin kendisi, tüzel kişiliklerde imzaya yetkili kişi tarafından, projenin uygulanacağı ilde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilecektir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Merkezi’ne (ANKARA) yapılacak başvurular ile posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslerle teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir. Bir başvuru çağrı döneminde aynı başvuru sahibi tarafından birden fazla proje başvurusunda bulunulamaz.

90 Başvurular Nasıl Değerlendirilecek ? 1.ADIM
Başvuru Sahibi Başvuru Paketini TKDK’nın İl Koordinatörlüklerine teslim eder. 2.ADIM TKDK İl Koordinatörlüğünde başvurular bir ön değerlendirmeye tabi tutulur.Bu değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvurular TKDK Merkezine gönderilir. 3.ADIM TKDK Merkezine gelen başvurular ikinci bir değerlendirmeye tabi tutulur.Değerlendirme sonucu uygun bulunan projeler, seçim kriterlerine göre puanlanıp en yüksek puan alan projeden başlayarak sıralanır ve ayrılan bütçe dikkate alınarak desteklenmek üzere seçilir.

91 Bu süre 24 ayı geçemez. Proje Ne Kadar Sürede Tamamlanmalı ?
Projenin uygulama süresi, projenin uygun bulunması, desteklenmek üzere seçilmesi ve TKDK ile sözleşmenin imzalanmasından itibaren yatırımın tamamlanmasına kadar geçen süredir. Bu süre 24 ayı geçemez. Desteklenen yatırımlar, projenin tamamlanmasından sonra 5 yıl boyunca devam ettirilmelidir.

92 İletişim Bilgileri: Osman KARABOYUN (Ziraat Mühendisi – Zooteknist)


"IPARD PROJE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları