Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Et Üreten İşletmelere Yatırım/Kanatlı Eti

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Et Üreten İşletmelere Yatırım/Kanatlı Eti"— Sunum transkripti:

1 Et Üreten İşletmelere Yatırım/Kanatlı Eti
IPARD PROGRAMI Et Üreten İşletmelere Yatırım/Kanatlı Eti (101-2/2)

2 Bu sunum neleri içeriyor?
Tedbirlere özgü faydalanıcı kriterleri nelerdir? Alt tedbirlerin uygunluk kriterleri nelerdir? Alt tedbirlere özgü max. ve min. Uygun harcama tutarı ne kadardır?

3 IPARD Programı-Desteklenecek Tedbir ve Alt-Tedbirler
TEDBİR NO TEDBİR ADI SEKTÖR/ALT TEDBİR 101 Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar Süt üreten tarımsal işletmeler Et üreten tarımsal işletmeler 102 Üretici Grupların kurulmasına destek sağlanması 103 Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Et ve Et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 302 Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Kırsal turizm Kültür balıkçılığının geliştirilmesi 3

4 101 101 TEDBİRİ TARIMSAL İŞLETMELERİN İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR

5 Tedbirin Yasal Dayanağı
101 Tedbirin Yasal Dayanağı 1085/2006 sayılı IPA Konsey Tüzüğü Madde 12 (2) 718/2007 sayılı IPA Uygulama Komisyon Tüzüğü Madde 174 IPARD Sektörel Anlaşma ilgili hükümleri

6 Tedbirin Amaçları Bu tedbir ile;
101 Tedbirin Amaçları Bu tedbir ile; tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda bulunulması ve pazar etkinliğinin geliştirilmesi, Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlanması

7 Tedbirin Amaçları Tarımsal işletmelere destek vermek suretiyle:
101 Tedbirin Amaçları Tarımsal işletmelere destek vermek suretiyle: sürdürülebilirliklerinin ve birincil tarımsal ürünlerin üretiminde genel performanslarının geliştirilmesi, aynı zamanda ilgili Topluluk standartlarının sağlanması ve genelde İyi Tarım Uygulamalarının geliştirilmesi, Kırsal alanlardaki bölgesel dengesizliklerin ve az gelişmiş alanlardaki mevcut nüfus azalmasının düzeltilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

8 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler
Et Üreten Tarımsal işletmeler

9 101 TEDBİRİNDE FAYDALANICI KRİTERLERİ
NELERDİR? Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmak Ulusal Vergi Sistemi’ne kayıtlı olmak Yeni tarımsal işletme olması durumunda sadece Ulusal Vergi Sistemine kayıt kriteri başvuru aşamasında sağlanmalıdır ve bu işletmelerde ÇKS ve HKS’ye kayıt şartı yatırımın sonunda aranır.

10 Mesleki yeterliliğini kanıtlamalı
101 Mesleki yeterliliğini kanıtlamalı Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması veya Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıllık kayıt veya Başvuru yaptığı alanda en az 3 yıllık iş tecrübesi

11 101 YARDIM ORANI Kamu katkısı toplam uygun harcama miktarı için minimum % 50 Başvuru sunulduğunda 40 yaşın altında (tüzel kişilikte temsil ve ilzama yetkili kişi) olan başvuru sahiplerinin yatırımları için %55 Dağlık alanlarda ki tarımsal işletmelere yatırımlar için %60 Her iki koşulu aynı anda sağlayan işletmelere yatırımlar için %65 101 Tedbiri için IPARD süresince her bir faydalanıcının toplam maksimum uygun yatırım değeri Avro ile sınırlıdır.

12 Et Üreten Tarımsal işletmeler
101-2 Et Üreten Tarımsal işletmeler

13 Tarısal İşletme 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler Tarısal İşletme

14 101-2 Alt Tedbirin Amacı Bütçe Kalemi 2: küçük ve orta ölçekli broyler ve hindi işletmelerinin modernize edilmeleri, Topluluk standartlarına ulaşmaları ve İyi Tarım/Hayvan Yetiştiriciliği Uygulamalarına geçmeleri amacıyla desteklenmesidir.

15 Desteklenecek Yatırımlar
101-2 Desteklenecek Yatırımlar *Kanatlı kümesleri (broyler ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu , *Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi, *Kanatlıların biyolojik güvenliğine yönelik kapı ve çitler (kuş gribine yönelik), *2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma ve havalandırma ekipmanı ve enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil çevresel otomatik kontrol sistemleri, *Gübre ve atık yönetimi, depolama ve işleme tesisi yatırımları, *Tartma ve sağlık kontrolleri için spesifik ekipman,, *Topluluk hayvan refahı standartlarına uygun nakliye ekipmanı, *Bilişim teknolojileri ve yazılım dahil özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi). *Maksimum 82 kW motor gücüne sahip traktör ve ekipmanları satın alınması

16 ÖZEL UYGUNLUK KRİTERLERİ NELERDİR? (Kanatlı eti üretimi için)
101-2 ÖZEL UYGUNLUK KRİTERLERİ NELERDİR? (Kanatlı eti üretimi için) KANATLI ETİ: *Kanatlı eti için broyler/dönem veya hindi/dönem kapasitesine sahip olmalı *Kanatlı eti için, Broyler/dönem veya hindi/dönem’den fazla kapasiteye sahipse, yatırım sonunda atık yönetimi uygulanacağı ve gübrenin AB standartlarına göre depolanması ve yönetimi taahhüt edilmeli

17 101-2 Uygun Harcama Tutarı En az En fazla

18 EN ÖNEMLİ KAYNAĞIMIZ HER ALT SEKTÖR İÇİN AYRI AYRI HAZILANMIŞ
BAŞVURU ÇAĞRI REHBERLERİMİZDİR

19 Tüm bilgi ve dokümanlara ulaşmak için www.tkdk.gov.tr

20 Program ve başvurular hakkında detaylı bilgi için:
İletişim Bilgileri Program ve başvurular hakkında detaylı bilgi için: Merkez ve İl Koordinatörlükleri Yardım Masaları 444 TKDK

21 Teşekkürler TEŞEKKÜRLER


"Et Üreten İşletmelere Yatırım/Kanatlı Eti" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları