Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması"— Sunum transkripti:

1 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

2 Özel Uygunluk Kriterleri
103-3 Özel Uygunluk Kriterleri İşletme/Tüzel Kişilik/Üretici Örgütü Bir yıldan fazla süre mevcut ve faaliyette olmalı, İşletme/tüzel kişilik meyve sebze sektörünün yararlanıcıları olan 552/1995 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6.Maddesinde tanımlanan üretici birliklerinin mülkiyetinde olma şartı veya Üretici birliği ise, 552/1995 Sayılı KHK’nin 6.Madde’sinde tanımlanan üretici birlikleri olma şartını sağlamalıdır. Üretici birliği ise, 552/1995 sayılı KHK’ de tanımlandığı şekilde, ziraat odalarına kayıtlı, en az 50 çiftçi tarafından kurulmuş olmalıdır. Yeni soğuk hava deposu tesisi yapımı planlanması durumunda soğuk hava deposu kapasitesi 4000 m3’ü geçmemelidir.

3 103-3 Soğutma ve ön soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/veya modernizasyonu Hammadde ve paketleme için depolar Yapım İşleri

4 Makine-Ekipman Alımı 103-3 Markalama ve izlenebilirlik sistemleri
Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatları Topluluk standartlarına ulaşmak için HACCP/ISO analizinin uygulanmasına yönelik yatırımlar Ürün taşıma ekipmanları, forkliftler (sadece projenin tamamlayıcı bir bölümü olarak) En fazla 25 metreküp kapasiteye sahip soğutmalı taşıma aracı Yazılımı da kapsayan bilgi teknolojileri sistemleri Temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme hatları

5 103-3 Uygun Harcama Tutarı En az En fazla

6 103-3 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİ PUAN
Hammaddenin en az %50’sinin sözleşmeli üreticilerden sağlanması 35 Yatırımın organik ürün işlemeyi ihtiva ediyor olması İşletmede çalışanların en az %75’inin kadın olması 30

7 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

8 İşletme Özel Uygunluk Kriterleri 103-4
En az 100 – en fazla 800 ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu işletme kapasitesi VEYA En az en fazla 1000 ton/yıl su ürünleri ya da kültür balıkçılığı ürünleri (taze, taze dondurulmuş, işlenen tiplerden birinde ya da karışık tiplerde) işleme kapasitesine sahip olmalı,

9 103-4 Yapım İşleri Balıkçılık ve su ürünleri işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi Yeni bir balıkçılık ve su ürünleri işletmesinin veya mevcut bir işletmede balık ve su ürünleri işleyen tesisin kurulması İnsan sağlığı ve çalışma koşulları, çevrenin korunması, atık arıtma ile ilgili AB standartlarına ulaşmaya yönelik tesisler

10 Yazılım dahil olmak üzere bilgi teknolojileri sistemleri
103-4 Makine-Ekipman Alımı Yeni balıkçılık ve su ürünleri işletmeleri için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman alımı İnsan sağlığı ve çalışma koşulları, çevrenin korunması, atık arıtma ile ilgili AB standartlarına ulaşmaya yönelik ekipman Su ürünlerinin HACCP ve ISO hijyen koşulları çerçevesinde işlenmesini geliştirmek için plastik kasa alımı (projenin tamamlayıcı bir parçası olarak) Etkili GMP, ISO ve HACCP sistemlerinin, kalite güvence sistemlerinin ve izlenebilirlik sistemlerinin uygulanmasına yönelik makine, ekipman ve teknoloji satın alınması Yazılım dahil olmak üzere bilgi teknolojileri sistemleri

11 103-4 Uygun Harcama Tutarı En az En fazla

12 103-4 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİ PUAN
Hammaddenin %50’sinden fazlasının kültür balıkçılığından (yetiştiricilik) temin edilmesi 20 İşletme çalışanlarının en az %75’inin kadın olması İşletmenin organik üretimi hedeflemesi Projenin atık işleme yatırımı içermesi (atığın tahliyesi, atık toplama tankları ve soğuk depolar) 15 Yatırımın, yan ürünlerin işlenmesine yönelik olması Hammaddenin en az %50’sinin üretici örgütlerinden temin edilmesi 10

13 302 KIRSAL EKONOMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

14 Genel Faydalanıcı Kriterleri MESLEKİ YETERLİLİĞE SAHİP OLMAK
KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Genel Faydalanıcı Kriterleri 10 Kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık ciro veya bilançosu 1 milyon TL‘yi aşmayan mikro ölçekli zanaatkâr veya işletme olmak MESLEKİ YETERLİLİĞE SAHİP OLMAK *İlgili alanda meslek lisesi veya üniversite diplomasına sahip olmak veya *İlgili alanda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak veya *Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetki verilen Kamu ve Özel Sektör Kurumları tarafından düzenlenen en az 60 saatlik bir eğitim programına katıldığına dair sertifikaya sahip olmak 302 Tedbiri için IPARD süresince her bir faydalanıcının toplam maksimum uygun yatırım değeri Avro ile sınırlıdır.

15 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
KIRSAL EKONOMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ KIRSAL EKONOMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi ARICILIK SÜS BİTKİLERİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Kırsal turizm Kültür balıkçılığının geliştirilmesi EL SANATLARI YEREL TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ

16 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
302-1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

17 Özel Uygunluk Kriterleri
302-1 Özel Uygunluk Kriterleri Faydalanıcı, ÇKS’ ye kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde Çiftçi Kayıt Belgesine sahip hane halkından biri ile aynı adreste kayıtlı olmalı, Arıcılık yapıyorsa kovana sahip olmalı, Süs bitkileri üretimi varsa sera büyüklüğü en fazla 0.2 ha, açık alan üretiminin büyüklüğü en fazla 1 ha olmalı,

18 Özel Uygunluk Kriterleri
302-1 Özel Uygunluk Kriterleri Bal ve tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve/veya paketlenmesi söz konusu ise 5179&5996 Sayılı Gıda Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği olan sertifikalara sahip olmalı Ana arı üretimi söz konusu ise geçerli ana arı üretim izni belgesine sahip olmalı Sulama yatırımları için, mevcut yetersiz sulama sistemlerinin kuyu sulaması da dahil olmak üzere su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojisi ile değiştirilmesi şartıyla ve DSİ ‘den yeraltı suyu kullanım belgesi alınmalı,

19 Arıcılık ve Bal Üretimi Uygun Harcamalar Listesi
Kovan, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin depolanması ve işlenmesine yönelik barınak ve ek bina inşası, Kovan üretimi, bakımı ve yönetimi için gerekli ekipmanların satın alınması, Çiftlikte gerçekleştirilecek bal işlenmesi ve paketlenmesine yönelik teknolojik bantlar satın alınması ve var olanların yenilenmesi Lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonlarının kurulumu ve donatılması Yapım İşleri Makine-Ekipman Alımı

20 Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi Uygun Harcamalar Listesi
Depo binaları ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonu, Tıbbi ve aromatik bitki üretimi için bahçe ve tarla ekipmanlarının satın alınması, Mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle değiştirilmesi/modernizasyonu Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanması için ekipman satın alınması Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanması için tesis inşası veya modernizasyonu Yapım İşleri Makine-Ekipman Alımı

21 Süs bitkileri üretimi Uygun Harcamalar Listesi
Yapım İşleri Depo binaları ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonu, Çiçek soğanı, tohum veya fide üretimi için üretim tesislerinin inşası veya modernizasyonu, Seraların inşası ve yenilenmesi (kısa ömürlü plastik dışında, yalnızca cam, uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerden yapılmış seralar) Süs bitkilerinin işlenmesi ve paketlenmesi için tesislerin inşası veya modernizasyonu

22 Süs bitkileri üretimi Uygun Harcamalar Listesi
Seralar için gerekli ekipmanların satın alınması Süs bitkisi yetiştiriciliği için bahçe ve tarla ekipmanlarının satın alınması, Mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle değiştirilmesi/modernizasyonu. Çiçek soğanı, tohum veya fide üretimi için ekipman satın alınması Süs bitkilerinin işlenmesi ve paketlenmesi için gerekli ekipmanların satın alınması. Makine-Ekipman Alımı

23 302-1 Uygun Harcama Tutarı En az En fazla

24 302-1 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİ PUAN Başvuru sahibinin (gerçek kişi ise kendisi/tüzel kişilikte, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvurusunu teslim ettiği tarihte 40 yaşın altında olması. 5 Çiftçinin dağlık alanlarda ve/veya orman köyünde faaliyet göstermesi 20 Çiftçinin organik tarım sertifikasına sahip olması 15 Yatırımın bir kadın girişimci tarafından uygulanması veya proje sahibinin kadın olması 30 Yatırımın kabul edilmiş bir yerel kalkınma stratejisini temel alması ve bu strateji çerçevesinde önerilmesi (2. uygulama dönemi)

25 Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
302-2 Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

26 Özel Uygunluk Kriterleri
302-2 Özel Uygunluk Kriterleri Yerel gıda ürünlerinin üretimi ve/veya paketlenmesi söz konusu ise işletme, 5179&5996 Sayılı Gıda Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununca öngörülen sertifikalara sahip olmalıdır.(Yeni kurulacak ise, yatırım sonunda bu sertifikalara sahip olmayı taahhüt etmelidir.) Yatırım sadece, IPARD Programında verilen uygun geleneksel el sanatları veya yerel tarım ve gıda ürünleri listelerindeki ürünler için yapılabilir. Satın alınacak makine ve ekipmanın amortisman süresi 1 yıldan fazla olmalıdır. Başvuru yapacak olan işletme AB’ye ihracat numarasına sahip olmamalıdır. Perakende düzeyinde yatırımlar destek kapsamı dışındadır.

27 GELENEKSEL EL SANATLARI
302-2 YEREL ÜRÜNLER Her ile göre yerel gıda ürünleri listesi değişmektedir. GELENEKSEL EL SANATLARI Ağaç işleri, Altın İşlemeciliği, Bakır İşlemeciliği, Cam İşlemeciliği, Seramik Üretimi, Çömlekçilik, Çinicilik, Dokumacılık, Gümüş İşlemeciliği, Hasırcılık, Oya örücülüğü , Sepet Örücülüğü, Müzik Aleti Yapımcılığı, Keçecilik, Kilimcilik, Halıcılık, Semer Yapımcılığı, Taş İşlemeciliği, Süs Taşları İşçiliği , Sedef İşlemeciliği.

28 Paketleme tesislerinde fiziksel yatırımlar ve ekipmanlar,
Yerel Ürünler -Uygun Harcamalar Listesi İşletme binaları ve üretim tesislerinin inşası, modernizasyonu ve genişletilmesi, Yerel tarım ve gıda ürünleri ile geleneksel el sanatlarının üretimi ve paketlenmesine yönelik ekipman ve araç-gereçlerin satın alınması, Paketleme tesislerinde fiziksel yatırımlar ve ekipmanlar, Fabrika satış mağazası veya tanıtım standları kurulması da dahil, yöresel ürünler ve el sanatlarının tanıtım ve pazarlamasına yönelik yatırımlar Sadece projenin tamamlayıcı bir bölümü olarak, yazılım dahil ICT ekipmanlarının satın alınması. Yapım İşleri Makine-Ekipman Alımı

29 302-2 Uygun Harcama Tutarı En az En fazla

30 302-2 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİ PUAN
Yatırımın, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi İşaret Sertifikası almış bir yöresel tarım ve gıda ürünü veya geleneksel el sanatı ürününe yönelik olarak sunulması 15 Başvuru sahibinin, başvuru sunulduğu tarihte 40 yaş altında olması 10 İşletmenin orman köyünde faaliyet gösteriyor olması Yatırımın bir kadın girişimci tarafından uygulanması veya proje sahibinin kadın olması İşletmenin organik yöresel tarım veya gıda ürünü üretmesi Projenin işletmede çalışanların en az % 50’sinin kadın olduğunu göstermesi Yatırımın kabul edilmiş bir yerel kalkınma stratejisini temel alması ve bu strateji çerçevesinde önerilmesi (2. uygulama dönemi) 30


"Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları