Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-3."— Sunum transkripti:

1 1 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-3

2 2 Özel Uygunluk Kriterleri İşletme/Tüzel Kişilik/Üretici Örgütü Bir yıldan fazla süre mevcut ve faaliyette olmalı, İşletme/tüzel kişilik meyve sebze sektörünün yararlanıcıları olan 552/1995 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6.Maddesinde tanımlanan üretici birliklerinin mülkiyetinde olma şartı veya Üretici birliği ise, 552/1995 Sayılı KHK’nin 6.Madde’sinde tanımlanan üretici birlikleri olma şartını sağlamalıdır. Üretici birliği ise, 552/1995 sayılı KHK’ de tanımlandığı şekilde, ziraat odalarına kayıtlı, en az 50 çiftçi tarafından kurulmuş olmalıdır. Yeni soğuk hava deposu tesisi yapımı planlanması durumunda soğuk hava deposu kapasitesi 4000 m3’ü geçmemelidir.

3 103-3 Soğutma ve ön soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/veya modernizasyonu Hammadde ve paketleme için depolar Yapım İşleri

4 Markalama ve izlenebilirlik sistemleriModifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatlarıTopluluk standartlarına ulaşmak için HACCP/ISO 22000 analizinin uygulanmasına yönelik yatırımlarÜrün taşıma ekipmanları, forkliftler (sadece projenin tamamlayıcı bir bölümü olarak)En fazla 25 metreküp kapasiteye sahip soğutmalı taşıma aracıYazılımı da kapsayan bilgi teknolojileri sistemleri Temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme hatları 103-3 Makine-Ekipman Alımı

5 103-3 5 50.000 € En az 1.250.000 € En fazla

6 103-3 6 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİPUAN Hammaddenin en az %50’sinin sözleşmeli üreticilerden sağlanması35 Yatırımın organik ürün işlemeyi ihtiva ediyor olması35 İşletmede çalışanların en az %75’inin kadın olması30

7 7 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-4

8 Özel Uygunluk Kriterleri En az 100 – en fazla 800 ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu işletme kapasitesi VEYA En az 300 - en fazla 1000 ton/yıl su ürünleri ya da kültür balıkçılığı ürünleri (taze, taze dondurulmuş, işlenen tiplerden birinde ya da karışık tiplerde) işleme kapasitesine sahip olmalı, İşletme 8

9 103-4 Balıkçılık ve su ürünleri işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi Yeni bir balıkçılık ve su ürünleri işletmesinin veya mevcut bir işletmede balık ve su ürünleri işleyen tesisin kurulması İnsan sağlığı ve çalışma koşulları, çevrenin korunması, atık arıtma ile ilgili AB standartlarına ulaşmaya yönelik tesisler Yapım İşleri

10 Yeni balıkçılık ve su ürünleri işletmeleri için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman alımı İnsan sağlığı ve çalışma koşulları, çevrenin korunması, atık arıtma ile ilgili AB standartlarına ulaşmaya yönelik ekipman Su ürünlerinin HACCP ve ISO 22000 hijyen koşulları çerçevesinde işlenmesini geliştirmek için plastik kasa alımı (projenin tamamlayıcı bir parçası olarak) Etkili GMP, ISO 22000 ve HACCP sistemlerinin, kalite güvence sistemlerinin ve izlenebilirlik sistemlerinin uygulanmasına yönelik makine, ekipman ve teknoloji satın alınması Yazılım dahil olmak üzere bilgi teknolojileri sistemleri 103-4 Makine-Ekipman Alımı

11 103-4 11 50.000 € En az 1.500.000 € En fazla

12 103-4 12 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİPUAN Hammaddenin %50’sinden fazlasının kültür balıkçılığından (yetiştiricilik) temin edilmesi 20 İşletme çalışanlarının en az %75’inin kadın olması20 İşletmenin organik üretimi hedeflemesi20 Projenin atık işleme yatırımı içermesi (atığın tahliyesi, atık toplama tankları ve soğuk depolar) 15 Yatırımın, yan ürünlerin işlenmesine yönelik olması 15 Hammaddenin en az %50’sinin üretici örgütlerinden temin edilmesi 10

13 13 KIRSAL EKONOMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 302

14 Genel Faydalanıcı Kriterleri KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 14 302 Tedbiri için IPARD süresince her bir faydalanıcının toplam maksimum uygun yatırım değeri 400.000 Avro ile sınırlıdır. 10 Kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık ciro veya bilançosu 1 milyon TL‘yi aşmayan mikro ölçekli zanaatkâr veya işletme olmak MESLEKİ YETERLİLİĞE SAHİP OLMAK *İlgili alanda meslek lisesi veya üniversite diplomasına sahip olmak veya*İlgili alanda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak veya *Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetki verilen Kamu ve Özel Sektör Kurumları tarafından düzenlenen en az 60 saatlik bir eğitim programına katıldığına dair sertifikaya sahip olmak

15 KIRSAL EKONOMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi ARICILIK SÜS BİTKİLERİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Kırsal turizm Kültür balıkçılığının geliştirilmesi EL SANATLARI YEREL TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ KIRSAL EKONOMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 15

16 16 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 302-1

17 Faydalanıcı, ÇKS’ ye kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde Çiftçi Kayıt Belgesine sahip hane halkından biri ile aynı adreste kayıtlı olmalı, Arıcılık yapıyorsa 50 - 200 kovana sahip olmalı, Süs bitkileri üretimi varsa sera büyüklüğü en fazla 0.2 ha, açık alan üretiminin büyüklüğü en fazla 1 ha olmalı, Özel Uygunluk Kriterleri 17 302-1

18 Bal ve tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve/veya paketlenmesi söz konusu ise 5179&5996 Sayılı Gıda Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği olan sertifikalara sahip olmalı Ana arı üretimi söz konusu ise geçerli ana arı üretim izni belgesine sahip olmalı Sulama yatırımları için, mevcut yetersiz sulama sistemlerinin kuyu sulaması da dahil olmak üzere su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojisi ile değiştirilmesi şartıyla ve DSİ ‘den yeraltı suyu kullanım belgesi alınmalı, Özel Uygunluk Kriterleri 18 302-1

19 Kovan, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin depolanması ve işlenmesine yönelik barınak ve ek bina inşası, Kovan üretimi, bakımı ve yönetimi için gerekli ekipmanların satın alınması, Çiftlikte gerçekleştirilecek bal işlenmesi ve paketlenmesine yönelik teknolojik bantlar satın alınması ve var olanların yenilenmesi Lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonlarının kurulumu ve donatılması Arıcılık ve Bal Üretimi Uygun Harcamalar Listesi Yapım İşleri Makine-Ekipman Alımı

20 Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi Uygun Harcamalar Listesi Depo binaları ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonu, Tıbbi ve aromatik bitki üretimi için bahçe ve tarla ekipmanlarının satın alınması, Mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle değiştirilmesi/modernizasyonu Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanması için ekipman satın alınması Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanması için tesis inşası veya modernizasyonu Yapım İşleriMakine-Ekipman Alımı

21 Süs bitkileri üretimi Uygun Harcamalar Listesi Depo binaları ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonu, Çiçek soğanı, tohum veya fide üretimi için üretim tesislerinin inşası veya modernizasyonu, Seraların inşası ve yenilenmesi (kısa ömürlü plastik dışında, yalnızca cam, uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerden yapılmış seralar) Süs bitkilerinin işlenmesi ve paketlenmesi için tesislerin inşası veya modernizasyonu Yapım İşleri

22 Seralar için gerekli ekipmanların satın alınması Süs bitkisi yetiştiriciliği için bahçe ve tarla ekipmanlarının satın alınması, Mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle değiştirilmesi/modernizasyonu. Çiçek soğanı, tohum veya fide üretimi için ekipman satın alınması Süs bitkilerinin işlenmesi ve paketlenmesi için gerekli ekipmanların satın alınması. Süs bitkileri üretimi Uygun Harcamalar Listesi Makine-Ekipman Alımı

23 302-1 23 10.000 € En az 250.000 € En fazla

24 302-1 24 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİPUAN Başvuru sahibinin (gerçek kişi ise kendisi/tüzel kişilikte, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvurusunu teslim ettiği tarihte 40 yaşın altında olması. 5 Çiftçinin dağlık alanlarda ve/veya orman köyünde faaliyet göstermesi 20 Çiftçinin organik tarım sertifikasına sahip olması15 Yatırımın bir kadın girişimci tarafından uygulanması veya proje sahibinin kadın olması 30 Yatırımın kabul edilmiş bir yerel kalkınma stratejisini temel alması ve bu strateji çerçevesinde önerilmesi (2. uygulama dönemi) 30

25 25 Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi 302-2

26 Yerel gıda ürünlerinin üretimi ve/veya paketlenmesi söz konusu ise işletme, 5179&5996 Sayılı Gıda Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununca öngörülen sertifikalara sahip olmalıdır.(Yeni kurulacak ise, yatırım sonunda bu sertifikalara sahip olmayı taahhüt etmelidir.) Yatırım sadece, IPARD Programında verilen uygun geleneksel el sanatları veya yerel tarım ve gıda ürünleri listelerindeki ürünler için yapılabilir. Satın alınacak makine ve ekipmanın amortisman süresi 1 yıldan fazla olmalıdır. Başvuru yapacak olan işletme AB’ye ihracat numarasına sahip olmamalıdır. Perakende düzeyinde yatırımlar destek kapsamı dışındadır. Özel Uygunluk Kriterleri 26 302-2

27 27 Her ile göre yerel gıda ürünleri listesi değişmektedir. Ağaç işleri, Altın İşlemeciliği, Bakır İşlemeciliği, Cam İşlemeciliği, Seramik Üretimi, Çömlekçilik, Çinicilik, Dokumacılık, Gümüş İşlemeciliği, Hasırcılık, Oya örücülüğü, Sepet Örücülüğü, Müzik Aleti Yapımcılığı, Keçecilik, Kilimcilik, Halıcılık, Semer Yapımcılığı, Taş İşlemeciliği, Süs Taşları İşçiliği, Sedef İşlemeciliği. GELENEKSEL EL SANATLARI YEREL ÜRÜNLER

28 Yerel Ürünler -Uygun Harcamalar Listesi İşletme binaları ve üretim tesislerinin inşası, modernizasyonu ve genişletilmesi, Yerel tarım ve gıda ürünleri ile geleneksel el sanatlarının üretimi ve paketlenmesine yönelik ekipman ve araç-gereçlerin satın alınması, Paketleme tesislerinde fiziksel yatırımlar ve ekipmanlar, Fabrika satış mağazası veya tanıtım standları kurulması da dahil, yöresel ürünler ve el sanatlarının tanıtım ve pazarlamasına yönelik yatırımlar Sadece projenin tamamlayıcı bir bölümü olarak, yazılım dahil ICT ekipmanlarının satın alınması. Yapım İşleriMakine-Ekipman Alımı

29 302-2 29 10.000 € En az 250.000 € En fazla

30 302-2 30 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİPUAN Yatırımın, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi İşaret Sertifikası almış bir yöresel tarım ve gıda ürünü veya geleneksel el sanatı ürününe yönelik olarak sunulması 15 Başvuru sahibinin, başvuru sunulduğu tarihte 40 yaş altında olması 10 İşletmenin orman köyünde faaliyet gösteriyor olması 10 Yatırımın bir kadın girişimci tarafından uygulanması veya proje sahibinin kadın olması 15 İşletmenin organik yöresel tarım veya gıda ürünü üretmesi 10 Projenin işletmede çalışanların en az % 50’sinin kadın olduğunu göstermesi 10 Yatırımın kabul edilmiş bir yerel kalkınma stratejisini temel alması ve bu strateji çerçevesinde önerilmesi (2. uygulama dönemi) 30


"1 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları