Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IPARD KIRSAL KALKINMA PROGRAMI ( )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IPARD KIRSAL KALKINMA PROGRAMI ( )"— Sunum transkripti:

1 IPARD KIRSAL KALKINMA PROGRAMI (2007-2013)
(KIRMIZI ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER)

2 SUNUM İÇERİĞİ 101 Tedbiri Amacı 101-2 Alt Tedbiri Amacı Faydalanıcı Tanımı Uygunluk Kriterleri Yardım Oranı Uygulama İlleri Uygun Harcamalar Uygun Olmayan Harcamalar IPARD Sıralama Kriterleri

3 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 101

4 Tedbirin Amaçları TEDBİRİN AMAÇLARI Tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir uyumuna katkıda bulunmak ve pazar etkinliğini artırmak, Ortak Tarım Politikası ve AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalar ile ilgili müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlığına katkı sağlamak, Tarımsal işletmelere destek vermek suretiyle, Sürdürülebilirliklerini ve birincil tarımsal ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek, İlgili AB standartlarına yükseltmek, Bölgesel kırsal gelişim dengesizliklerinin ve mevcut az gelişmiş alanlardaki göçün engellenmesine katkı sağlamaktır.

5 TEDBİRE AYRILAN BÜTÇE TEDBİRE AYRILAN BÜTÇELER AB* TR* TOPLAM* 2007
AB* TR* TOPLAM* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *Rakamlar Avro cinsindendir.

6 Kırmızı Et Üreten Tarımsal işletmeler

7 a)Modernize edilmeleri, b)Topluluk standartlarına ulaşmaları
Alt Tedbirin Amaçları 103-1 ALT TEDBİRİN AMAÇLARI Ekonomik sürdürülebilirlik sınırında bulunan küçük ve orta ölçekli sığır, koyun ve keçi işletmelerinin a)Modernize edilmeleri, b)Topluluk standartlarına ulaşmaları c)İyi Tarım/Hayvan Yetiştiriciliği Uygulamalarına geçmeleri amacıyla desteklenmesidir.

8 Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak
Faydalanıcı Tanımı FAYDALANICI TANIMI Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmak Ulusal Vergi Sistemi’ne kayıtlı olmak Yeni tarımsal işletme olması durumunda sadece Ulusal Vergi Sistemine kayıt kriteri başvuru aşamasında sağlanmalıdır ve bu işletmelerde ÇKS ve HKS’ye kayıt şartı yatırımın sonunda aranır.

9 YAŞ KRİTERİ FAYDALANICI TANIMI
Faydalanıcı Tanımı FAYDALANICI TANIMI YAŞ KRİTERİ Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi, başvuru sunulduğunda 65 yaşından büyük olmamalıdır.

10 FAYDALANICI TANIMI FAYDALANICILAR Kimler Başvurabilir? Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.)

11 Mesleki yeterliliğini kanıtlamalı
Faydalanıcı Tanımı Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması veya Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıllık kayıt veya Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümü Mesleki yeterliliğini kanıtlamalı Tüzel kişiliklerde bu yeterliliği bir daimi çalışanı sağlamalıdır.

12 UYGUNLUK KRİTERLERİ 101-2 Özel Uygunluk Kriterleri Tarımsal İşletme Kırmızı et için baş sığır veya baş koyun veya keçiye sahip olmalıdır. (Yeni tarımsal işletme durumunda, tesis bu kapasite aralıklarında kurulmalıdır.) Kırmızı et için, 50 baştan fazla sığır veya 150 baştan fazla koyun veya keçiye sahipse, yatırım sonunda gübrenin AB standartlarına göre depolanması ve yönetimi taahhüt edilmeli

13 UYGUNLUK KRİTERLERİ 101 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri kapsamında yatırım yapacak mevcut işletmeler ; halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı konularında “Ulusal Minimum Standartlarını” karşılamalıdır. Yeni tarımsal işletme kurulumu durumunda bu kriter yatırımın sonunda karşılanmalıdır. Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri kapsamında yatırım yapacak işletmeler yatırımın sonunda AB standartlarını karşılamış olmalıdır.

14 YARDIM ORANI YARDIM ORANI Kamu katkısı toplam uygun harcama miktarı % 50 Başvuru sunulduğunda 40 yaşın altında (tüzel kişilikte temsil ve ilzama yetkili kişi) olan başvuru sahiplerinin yatırımları için %55 Dağlık alanlarda ki tarımsal işletmelere yatırımlar için %60 Her iki koşulu aynı anda sağlayan işletmelere yatırımlar için %65 101 Tedbiri için IPARD süresince her bir faydalanıcının toplam maksimum uygun yatırım değeri Avro ile sınırlıdır.

15 DAĞLIK ALAN NEDİR? IPARD Programı’nın uygulamaları kapsamında dağlık alan: 1000 metre rakımdan yüksek ya da rakımı metre arasında eğimi ise %17’den fazla olan alanlardır.

16 Uygulama İlleri 103-1 UYGULAMA İLLERİ

17 Uygulama İlleri Uygulama İlleri 1. Afyonkarahisar 12. Çankırı
23. Karaman 34. Ordu 2. Ağrı 13. Çorum 24. Kars 35. Samsun 3. Amasya 14. Denizli 25. Kastamonu 36. Şanlıurfa 4. Aksaray 15. Diyarbakır 26. Konya 37. Sivas 5. Ankara 16. Elazığ 27. Kütahya 38. Tokat 6. Ardahan 17. Erzincan 28. Malatya 39. Trabzon 7. Aydın 18. Erzurum 29. Manisa 40. Uşak 8. Balıkesir 19. Giresun 30. Mardin 41. Van 9. Burdur 20. Hatay 31. Mersin 42. Yozgat 10. Bursa 21. Isparta 32. Muş 11. Çanakkale 22. Kahramanmaraş 33. Nevşehir

18 Destek verilecek uygun yatırım alanları nelerdir?
DESTEKLEMEYE TABİ YATIRIMLAR (UYGUN HARCAMALAR) UYGUN HARCAMALAR Destek verilecek uygun yatırım alanları nelerdir? Makine ve ekipman alımı/Bilgi Sistemleri Alımı Yapım İşleri Hizmet Alımı (Uygun Harcamalar Toplamının % 12 sine kadar) Proje Görünürlüğü

19 Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
DESTEKLEMEYE TABİ YATIRIMLAR (UYGUN HARCAMALAR) Açık veya yarı açık ahırlara/ağıllara öncelik verilmesi kaydıyla, hayvan barınaklarının ahır/ağıl inşası, genişletilmesi veya modernizasyonu Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi, Yapım İşleri

20 Makine-Ekipman Alımı DESTEKLEMEYE TABİ YATIRIMLAR (UYGUN HARCAMALAR)
Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele etme, dağıtma ve depolama sistemleri Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar Hayvanların bakımına yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.) AB hayvan refahı standartlarına uygun nakliye ekipmanları Sulama sistemleri Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar Biyogaz tesisleri Bilişim teknolojileri ve yazılım dâhil özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi)

21 DESTEKLEMEYE TABİ YATIRIMLAR (UYGUN HARCAMALAR)
Traktör satın almak için izin verilen maksimum bütçe 101 tedbir bütçesinin% 20 sinden fazla olamaz. IPARD kapsamında, Bir faydalanıcı sadece bir traktör satın alabilir. Maksimum 82 KW güç limiti olan traktörler ve ekipmanlarının alımı uygun harcamadır.

22 En fazla En az 20.000 € (KIRMIZI ET) 1.000.000 € (KIRMIZI ET)
DESTEKLEMEYE ESAS UYGUN HARCAMA LİMİTLERİ Uygun Harcama Tutarı € (KIRMIZI ET) En az € (KIRMIZI ET) En fazla

23 TEK TAKSİT 2 TAKSİT 250.001-1.000.000 € 0-250.000 € TAKSİT SAYISI
DESTEK TUTARI-TAKSİT SAYISI TAKSİT SAYISI Başvuru sahibinin taksit yapılmasını istemesi durumunda uygun harcama tutarına göre aşağıdaki şekilde taksitlendirme yapılır. TEK TAKSİT 2 TAKSİT TAKSİT SAYISI 23

24 Destek Miktarının Hesaplanması
%50 FAYDALANICI Uygun Harcama Tutarı %50 KAMU KATKISI (AB+TC) Destek, uygun harcama tutarının %50 sidir.

25 UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR
DESTEKLENMEYEN YATIRIMLAR (UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR) UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR Arazi ve mevcut binaların satın alınması, İkinci el makine ve ekipman alımı, Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere vergi ve harçlar-Gümrük resmi ve ithalat vergileri, İşletme giderleri-Bakım ve amortisman giderleri, Her türlü kira gideri, Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri, Sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler, Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler, Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları, Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları, Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar, Canlı hayvan alımı

26 Tarımsal işletmenin organik tarımla ilişkili olması
FAYDALANICILAR KIRMIZI ET ÜRETEN İŞLETMELER- Ipard Sıralama Kriterleri IZI ET NO KRİTERLER PUAN 1 Başvuru sahibinin, yatırımında yarı açık ya da açık ahır kullanıyor veya inşa etmeyi planlıyor olması 30 2 Başvuru sahibinin yatırımının, IPARD Programı Bölüm 3, Kısım altında tanımlanan dağlık alanlarda yer alması 3 Başvuru sahibinin (gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi), başvuru sunulduğu tarihte 40 yaş altında olması 20 4 Tarımsal işletmenin organik tarımla ilişkili olması

27 Olası Sözleşme İmzalama Süresi
SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI Olası Sözleşme İmzalama Süresi TKDK Tarafından başvuruların ilk kabul edilmeye başlandığı tarih ile olası sözleşme imzalama tarihi arasındaki süre en fazla 7 (yedi) aydır.

28 YATIRIM UYGULAMA SÜRESİ
Bu süre 24 ayı geçemez. Yatırımın uygulama süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren yatırımın tamamlanmasına kadar geçen süredir. *Yatırım faaliyetleri seçilen uygun il sınırları içinde gerçekleştirilmelidir. *Söz konusu faaliyetler yatırımın uygulandığı alanda yatırımın bitiminden itibaren 5 yıl süresince devam ettirilmelidir. *Mevcut işletmeler için, işletmenin bulunduğu il ile yatırımın uygulama ili aynı olmalıdır. 28

29 EN ÖNEMLİ KAYNAĞIMIZ HER ALT SEKTÖR İÇİN AYRI AYRI HAZILANMIŞ
BAŞVURU ÇAĞRI REHBERLERİMİZDİR

30 Tüm bilgi ve dokümanlara ulaşmak için www.tkdk.gov.tr

31 Program ve başvurular hakkında detaylı bilgi için:
İletişim Bilgileri Program ve başvurular hakkında detaylı bilgi için: Merkez ve İl Koordinatörlükleri Yardım Masaları 444 TKDK

32 Teşekkürler TEŞEKKÜRLER


"IPARD KIRSAL KALKINMA PROGRAMI ( )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları