Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IPARD KIRSAL KALKINMA PROGRAMI (2007-2013) (KIRMIZI ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER) 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IPARD KIRSAL KALKINMA PROGRAMI (2007-2013) (KIRMIZI ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER) 1."— Sunum transkripti:

1 IPARD KIRSAL KALKINMA PROGRAMI (2007-2013) (KIRMIZI ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER) 1

2 2 SUNUM İÇERİĞİ 101 Tedbiri Amacı 101-2 Alt Tedbiri Amacı Faydalanıcı Tanımı Uygunluk Kriterleri Yardım Oranı Uygulama İlleri Uygun Harcamalar Uygun Olmayan Harcamalar IPARD Sıralama Kriterleri

3 3 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 101

4 4 TEDBİRİN AMAÇLARI Tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir uyumuna katkıda bulunmak ve pazar etkinliğini artırmak, Ortak Tarım Politikası ve AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalar ile ilgili müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlığına katkı sağlamak, Tarımsal işletmelere destek vermek suretiyle, Sürdürülebilirliklerini ve birincil tarımsal ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek, İlgili AB standartlarına yükseltmek, Bölgesel kırsal gelişim dengesizliklerinin ve mevcut az gelişmiş alanlardaki göçün engellenmesine katkı sağlamaktır. Tedbirin Amaçları

5 TEDBİRE AYRILAN BÜTÇE AB*TR*TOPLAM* 20078.280.0002.760.00011.040.000 200821.200.0007.066.66728.266.667 200934.200.00011.400.00045.600.000 201052.520.00017.506.66770.026.667 201169.000.00023.000.00092.000.000 201274.954.91824.984.97299.939.890 2013 2007-2013260.154.91886.718.306346.873.224 *Rakamlar Avro cinsindendir. 5 TEDBİRE AYRILAN BÜTÇELER

6 6 Kırmızı Et Üreten Tarımsal işletmeler 101-2-1

7 103-1 7 ALT TEDBİRİN AMAÇLARI Ekonomik sürdürülebilirlik sınırında bulunan küçük ve orta ölçekli sığır, koyun ve keçi işletmelerinin a)Modernize edilmeleri, b)Topluluk standartlarına ulaşmaları c)İyi Tarım/Hayvan Yetiştiriciliği Uygulamalarına geçmeleri amacıyla desteklenmesidir. Alt Tedbirin Amaçları

8 Faydalanıcı Tanımı 8 Yeni tarımsal işletme olması durumunda sadece Ulusal Vergi Sistemine kayıt kriteri başvuru aşamasında sağlanmalıdır ve bu işletmelerde ÇKS ve HKS’ye kayıt şartı yatırımın sonunda aranır. FAYDALANICI TANIMI Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmak Ulusal Vergi Sistemi’ne kayıtlı olmak

9 9 Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi, başvuru sunulduğunda 65 yaşından büyük olmamalıdır. FAYDALANICI TANIMI YAŞ KRİTERİ Faydalanıcı Tanımı

10 Kimler Başvurabilir? Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.) FAYDALANICILAR 10 FAYDALANICI TANIMI

11 11 Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması veya Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıllık kayıt veya Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümü Mesleki yeterliliğini kanıtlamalı Tüzel kişiliklerde bu yeterliliği bir daimi çalışanı sağlamalıdır. Faydalanıcı Tanımı

12 101-2 12 Özel Uygunluk Kriterleri Tarımsal İşletme Kırmızı et için 30-250 baş sığır veya 100-300 baş koyun veya keçiye sahip olmalıdır. (Yeni tarımsal işletme durumunda, tesis bu kapasite aralıklarında kurulmalıdır.) Kırmızı et için, 50 baştan fazla sığır veya 150 baştan fazla koyun veya keçiye sahipse, yatırım sonunda gübrenin AB standartlarına göre depolanması ve yönetimi taahhüt edilmeli UYGUNLUK KRİTERLERİ

13 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri kapsamında yatırım yapacak mevcut işletmeler ; halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı konularında “Ulusal Minimum Standartlarını” karşılamalıdır. Yeni tarımsal işletme kurulumu durumunda bu kriter yatırımın sonunda karşılanmalıdır. Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri kapsamında yatırım yapacak işletmeler yatırımın sonunda AB standartlarını karşılamış olmalıdır. 101 13 UYGUNLUK KRİTERLERİ

14 YARDIM ORANI 14 101 Tedbiri için IPARD süresince her bir faydalanıcının toplam maksimum uygun yatırım değeri 1.000.000 Avro ile sınırlıdır. YARDIM ORANI Kamu katkısı toplam uygun harcama miktarı % 50 Başvuru sunulduğunda 40 yaşın altında (tüzel kişilikte temsil ve ilzama yetkili kişi) olan başvuru sahiplerinin yatırımları için %55 Dağlık alanlarda ki tarımsal işletmelere yatırımlar için %60 Her iki koşulu aynı anda sağlayan işletmelere yatırımlar için %65

15 DAĞLIK ALAN NEDİR? IPARD Programı’nın uygulamaları kapsamında dağlık alan: 1000 metre rakımdan yüksek ya da rakımı 500-1000 metre arasında eğimi ise %17’den fazla olan alanlardır. 15

16 103-1 16 Uygulama İlleri

17 17 1. Afyonkarahisar12. Çankırı23. Karaman34. Ordu 2. Ağrı13. Çorum24. Kars35. Samsun 3. Amasya14. Denizli25. Kastamonu36. Şanlıurfa 4. Aksaray15. Diyarbakır26. Konya37. Sivas 5. Ankara16. Elazığ27. Kütahya38. Tokat 6. Ardahan17. Erzincan28. Malatya39. Trabzon 7. Aydın18. Erzurum29. Manisa40. Uşak 8. Balıkesir19. Giresun30. Mardin41. Van 9. Burdur20. Hatay31. Mersin42. Yozgat 10. Bursa21. Isparta32. Muş 11. Çanakkale22. Kahramanmaraş33. Nevşehir Uygulama İlleri

18 Destek verilecek uygun yatırım alanları nelerdir? Makine ve ekipman alımı/Bilgi Sistemleri Alımı Yapım İşleri Hizmet Alımı (Uygun Harcamalar Toplamının % 12 sine kadar) Proje Görünürlüğü UYGUN HARCAMALAR 18 DESTEKLEMEYE TABİ YATIRIMLAR (UYGUN HARCAMALAR)

19 Açık veya yarı açık ahırlara/ağıllara öncelik verilmesi kaydıyla, hayvan barınaklarının ahır/ağıl inşası, genişletilmesi veya modernizasyonu Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi, Yapım İşleri 19

20 Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele etme, dağıtma ve depolama sistemleri Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar Hayvanların bakımına yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.) AB hayvan refahı standartlarına uygun nakliye ekipmanlarıSulama sistemleriSadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılarBiyogaz tesisleri Bilişim teknolojileri ve yazılım dâhil özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi) DESTEKLEMEYE TABİ YATIRIMLAR (UYGUN HARCAMALAR) Makine-Ekipman Alımı 20

21 Traktör satın almak için izin verilen maksimum bütçe 101 tedbir bütçesinin% 20 sinden fazla olamaz. IPARD kapsamında, Bir faydalanıcı sadece bir traktör satın alabilir. Maksimum 82 KW güç limiti olan traktörler ve ekipmanlarının alımı uygun harcamadır. 21 DESTEKLEMEYE TABİ YATIRIMLAR (UYGUN HARCAMALAR)

22 DESTEKLEMEYE ESAS UYGUN HARCAMA LİMİTLERİ 22 20.000 € (KIRMIZI ET) En az 1.000.000 € (KIRMIZI ET) En fazla

23 23 DESTEK TUTARI-TAKSİT SAYISI TAKSİT SAYISI 0-250.000 € TEK TAKSİT 250.001- 1.000.000 € 2 TAKSİT TAKSİT SAYISI Başvuru sahibinin taksit yapılmasını istemesi durumunda uygun harcama tutarına göre aşağıdaki şekilde taksitlendirme yapılır.

24 24 Uygun Harcama Tutarı %50 KAMU KATKISI (AB+TC) %50 FAYDALANICI Destek, uygun harcama tutarının %50 sidir.

25 UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR Arazi ve mevcut binaların satın alınması, İkinci el makine ve ekipman alımı, Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere vergi ve harçlar-Gümrük resmi ve ithalat vergileri, İşletme giderleri-Bakım ve amortisman giderleri, Her türlü kira gideri, Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri, Sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler, Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler, Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları, Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları, Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar, Canlı hayvan alımı 25 DESTEKLENMEYEN YATIRIMLAR (UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR)

26 FAYDALANICILAR 26 KIRMIZI ET ÜRETEN İŞLETMELER- Ipard Sıralama Kriterleri IZI ET NO KRİTERLERPUAN 1Başvuru sahibinin, yatırımında yarı açık ya da açık ahır kullanıyor veya inşa etmeyi planlıyor olması 30 2Başvuru sahibinin yatırımının, IPARD Programı Bölüm 3, Kısım 3.2.4 altında tanımlanan dağlık alanlarda yer alması 30 3Başvuru sahibinin (gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi), başvuru sunulduğu tarihte 40 yaş altında olması 20 4Tarımsal işletmenin organik tarımla ilişkili olması20

27 SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI 27 TKDK Tarafından başvuruların ilk kabul edilmeye başlandığı tarih ile olası sözleşme imzalama tarihi arasındaki süre en fazla 7 (yedi) aydır.

28 28 Bu süre 24 ayı geçemez. Yatırımın uygulama süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren yatırımın tamamlanmasına kadar geçen süredir. YATIRIM UYGULAMA SÜRESİ *Yatırım faaliyetleri seçilen uygun il sınırları içinde gerçekleştirilmelidir. *Söz konusu faaliyetler yatırımın uygulandığı alanda yatırımın bitiminden itibaren 5 yıl süresince devam ettirilmelidir. *Mevcut işletmeler için, işletmenin bulunduğu il ile yatırımın uygulama ili aynı olmalıdır.

29 29 EN ÖNEMLİ KAYNAĞIMIZ HER ALT SEKTÖR İÇİN AYRI AYRI HAZILANMIŞ BAŞVURU ÇAĞRI REHBERLERİMİZDİR EN ÖNEMLİ KAYNAĞIMIZ HER ALT SEKTÖR İÇİN AYRI AYRI HAZILANMIŞ BAŞVURU ÇAĞRI REHBERLERİMİZDİR

30 30 Tüm bilgi ve dokümanlara ulaşmak için www.tkdk.gov.tr

31 İletişim Bilgileri Program ve başvurular hakkında detaylı bilgi için: 31 Merkez ve İl Koordinatörlükleri Yardım Masaları 444 TKDK

32 Teşekkürler TEŞEKKÜRLER 32


"IPARD KIRSAL KALKINMA PROGRAMI (2007-2013) (KIRMIZI ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER) 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları