Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖRKEM KARAKUŞ HAT İ CE AKGÜL ALPEREN AKGÜNEŞ BEK İ R GÜL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖRKEM KARAKUŞ HAT İ CE AKGÜL ALPEREN AKGÜNEŞ BEK İ R GÜL."— Sunum transkripti:

1 GÖRKEM KARAKUŞ HAT İ CE AKGÜL ALPEREN AKGÜNEŞ BEK İ R GÜL

2 Örnek olay inceleme yöntemi, gerçek hayattan alınmış veya karşılaşılmış olması olası olan bir problemin sınıf ortamında derinlemesine çalışılmasıdır.

3 Yöntem için seçilecek örnek olay çok dikkat gerektirir. En iyi örnek olaylar genel bir problemi veya konuyu açıklayıcı olanlardır.

4 İ yi bir örnek olay, ö ğ rencinin gerçek yaşamda karşılaşabildi ğ i; ancak tam olarak belirlenmemiş olguların sınıf içinde tartışarak sonuca ba ğ lanmasını sa ğ lar.

5 ÖZELL İ KLER İ İ yi hazırlanmış örnek olay çalışmaları ö ğ rencilerin derse olan ilgilerini uyandırır. Ö ğ renciler örnek olay ile canlandırılacak olan karakter ve durumları kolaylıkla tanımlar ve bundan zevk alır. Ö ğ renci merkezlidir. Oldukça esnek olan bu yöntem pek çok konu alanında kullanılabilir. Yeni ö ğ renme materyallerinin sunumu sırasında kullanılır. Ö ğ renciler bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir olaya, duruma uygulama şansına sahip olurlar. Örnek olay incelemeleri ö ğ rencilerin üst düzey düşünme becerilerini kullanmasını sa ğ lar. Böylelikle bir problemi çözmeyi, analiz edip sonuca ulaşmayı ö ğ renirler.

6 D İ KKAT ED İ LECEK NOKTALAR Kalabalık sınıflarda uygulanması zor bir yöntemdir. Örnek olayların ö ğ renci yaşantısına ve seviyesine uygun seçilmesi önemlidir. Örnek olay yöntemi için seçilecek en iyi konular ikilem yaratan, kritik problemleri tanımlayan veya zıtlıkları içeren türden olaylardır. Grupların oluşturdu ğ u çözüm önerileri başkan tarafından açıklanır. Tüm görüş ve öneriler toplanarak sonuç ortaya konulur.

7 KAYNAKÇA Ö ğ retim İ lke ve Yöntemleri, Pegem Yayıncılık.

8


"GÖRKEM KARAKUŞ HAT İ CE AKGÜL ALPEREN AKGÜNEŞ BEK İ R GÜL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları