Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplam çıktı Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen (arz edilen) toplam mal ve hizmet miktarıdır. toplam gelir Belirli bir dönemde üretim faktörlerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplam çıktı Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen (arz edilen) toplam mal ve hizmet miktarıdır. toplam gelir Belirli bir dönemde üretim faktörlerinin."— Sunum transkripti:

1 Milli Geliri Belirleyen Faktörler: Tüketim, Tasarrfuf Ve Yatırım Fonksiyonları

2 toplam çıktı Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen (arz edilen) toplam mal ve hizmet miktarıdır. toplam gelir Belirli bir dönemde üretim faktörlerinin tamamından elde edilen toplam gelirdir. Belirli bir dönemde, toplam çıktı (üretim) ve toplam gelir arasında tam bir eşitlik vardır. Her ne zaman toplam çıktıyı (geliri) (Y) ifade eden bu birleşik terim ile karşılaşırsanız yukarıdaki bu gerçeği hatırlamalısınız. toplam çıktı (gelir) (Y) toplam çıktı ile toplam gelir arasındaki eşitliği hatırlatan birleşik terim.

3 Keynesyen Tüketim Teorisi
tüketim fonksiyonu Tüketim ile gelir arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon.  ŞEKİL Hanehalkları İçin Tüketim Fonksiyonu Hanehalkı bireylerinin tüketim fonksiyonu bireylerin her bir gelir seviyesindeki tüketim miktarını gösterir.

4 Keynesyen Tüketim Teorisi
Düz bir çizgi olan tüketim eğrisini açıklamak için aşağıdaki denklemi kullanabiliriz: C = a + bY  ŞEKİL Toplam Tüketim Fonksiyonu Toplam tüketim fonksiyonu her bir toplam gelir seviyesindeki toplam tüketim miktarını gösterir. Bu fonksiyonun artan eğimli olması da yüksek gelir seviyesinin yüksek tüketim harcamasına yol açtığını gösterir.

5 Keynesyen Tüketim Teorisi
marjinal tüketim eğilimi (MPC) gelirdeki değişimin tüketimde ne kadarlık bir değişime yol açacağını gösteren orandır. toplam tasarruf (S) Toplam gelirin tüketilmeyen kısmıdır. S ≡ Y – C denklik (≡) her zaman geçerli (doğru) olan bir durumu ifade eder. marjinal tasarruf eğilimi (MPS) gelirdeki değişimin tasarrufta ne kadarlık bir değişim oluşturacağını gösteren orandır.

6 Keynesyen Tüketim Teorisi
marjinal tasarruf eğilimi (MPS) gelirdeki değişimin tasarrufta ne kadarlık bir değişim oluşturacağını gösteren orandır. MPC + MPS ≡ 1 MPC ve MPS önemli kavramlar oldukları için bu kavramların tanımlarına yeniden göz atmak yararlı olacaktır. Marjinal tüketim eğilimi (MPC) gelirde meydana gelen artışın, tüketimde ne kadarlık bir yükselişe neden olacağını gösteren orandır (ya da gelirdeki düşüşün tüketimi ne kadar düşüreceğini gösteren orandır). Marjinal tasarruf eğilimi (MPS) ise gelirde meydana gelen artışın, tasarruflarda ne kadarlık bir yükseliş oluşturacağını gösteren (ya da gelirde meydana gelen düşüşün, tasarruflarda ne kadarlık bir düşüş oluşturacağını gösteren) orandır.

7 Keynesyen Tüketim Teorisi
 ŞEKİL C = Y Denkleminden Elde Edilen Tüketim Fonksiyonu Bu basit tüketim fonksiyonunda gelirin 0'a eşit olduğu noktada tüketim 100'e eşittir. Gelir artarken tüketim de artacaktır. Gelirdeki her 100 birimlik artış sonucunda tüketim 75 birim artacaktır. Bu eğrinin eğimi de 0.75’tir. Toplam Gelir, Y Tüketim, C 100 80 160 175 200 250 400 600 550 800 700 1,000 850

8 Keynesyen Tüketim Teorisi
 ŞEKİL Şekil 23.3 de Yer Alan Tüketim Fonksiyonundan Tasarruf Fonksiyonunu Elde Edilmesi S ; Y - C’ye eşit olduğu için tüketim fonksiyonundan tasarruf fonksiyonunu türetmek çok kolaydır. Orijinden çizilen 45° eğrisi tüketim ile geliri grafiksel olarak mukayese etmek için uygun bir araç olarak kullanılabilir. Y = 200 seviyesinde, tüketim miktarı 250 dir. 45° eğrisi bize tüketimin gelirden 50 birim daha büyük olduğunu gösterir. Yani, S ; Y - C = -50. Y = 800 seviyesinde ise, tüketim gelirden 100 birim düşüktür. Yani, Y = 800 olduğunda S = 100 olacaktır. Y  TOPLAM GELİR C TOPLAM TÜKETİM = S TOPLAM TASARRUF 100 -100 80 160 -80 175 -75 200 250 -50 400 600 550 50 800 700 1,000 850 150

9 Keynesyen Tüketim Teorisi
Tüketimin Diğer Belirleyicileri Tüketimin sadece gelire göre değiştiği varsayımı, konuları anlamamızda kolaylık sağlayacak bir varsayımdır. Gerçekte, hanehalklarının belli bir dönemde ne kadar tüketeceklerine ilişkin kararları, servetlerinden, faiz oranlarından ve gelecekle ilgili beklentilerinden de etkilenir. Diğer her şey sabitken daha yüksek servete sahip hanehalkları, düşük olanlara göre daha fazla harcama yaparlar.

10 Planlanan Yatırım (I) planlanan yatırımlar (I) Firmalar tarafından planlanan sermaye stokuna ve envantere yapılan eklemelerdir. gerçekleşen yatırımlar Gerçekleşen yatırım miktarıdır; stoklardaki planlanmamış değişimler gibi öğeleri içerir.  ŞEKİL Planlanan Yatırım Fonksiyonu Şu an için, planlanan yatırımların sabit olduğunu varsayacağız. Bu yatırımlar gelirde değişim gerçekleştiğinde değişmeyeceği için grafiği de yatay bir çizgidir.

11 Denge Çıktı (Gelir) Düzeyinin Belirlenmesi
denge ekonomide değişim olmadığında oluşur. Mal piyasasında denge planlı yatırımlar ile toplam çıktı seviyesinin eşit olduğu noktada oluşur. Denge: Y=AE ve ya Y= C+I Y > C + I toplam çıktı > planlanan toplam harcama C + I > Y planlanana toplam harcama > toplam çıktı

12 Denge Çıktı (Gelir) Düzeyinin Belirlenmesi

13 Denge Çıktı (Gelir) Düzeyinin Belirlenmesi
 ŞEKİL Toplam Çıktı Denge Miktarı Denge, planlanan harcamalar toplam çıktıya eşit olduğu noktada oluşur. Planlı toplam harcamalar, tüketim harcamaları ile planlı yatırım harcamalarının toplamıdır.

14 Denge Çıktı (Gelir) Düzeyinin Belirlenmesi
Dengenin Açıklanmasında Tasarruf/Yatırım Yaklaşımı

15 Denge Çıktı (Gelir) Düzeyinin Belirlenmesi
Dengenin Sağlanması Dengenin sağlanması süreci, çıktı (gelir) miktarı, planlanan toplam harcamalar seviyesinin altında kaldığı sürece devam edecektir. Eğer firmalar planlanmamış envanter düşüşlerine çıktı miktarlarını artırarak tepki verirlerse, ekonomi denge noktasına yaklaşacak ve Y değeri öncekinden daha yüksek olacaktır. Eğer planlanan harcamalar çıktı miktarından azsa, stoklarda planlanmamış bir artış gerçekleşecektir. Bu duruma firmalar çıktı miktarlarını azaltarak cevap vereceklerdir. Çıktı miktarı azaldığında eskisinden daha düşük bir Y değerinde denge yeniden sağlanıncaya kadar gelir ve dolayısıyla da tüketim düşecektir.

16 Toplam Talep (AD) Eğrisi
toplam talep bütün nihai mal ve hizmet piyasalarındaki fiyatların ortalamasını belirten genel fiyat düzeyi ile bütün nihai mal ve hizmetlerin talep edilen mıktarlarının parasal değerini belirten reel GSYİH arasındaki ilişkiyi ele alır. toplam talep (AD) eğrisi Toplam çıktı (gelir) ve fiyat düzeyi arasında negatif ilişkiyi gösteren bir eğridir. AD eğrisi üzerindeki her nokta mal ve para piyasalarının her ikisinin de dengede olduğu noktadır.


"Toplam çıktı Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen (arz edilen) toplam mal ve hizmet miktarıdır. toplam gelir Belirli bir dönemde üretim faktörlerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları