Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ:"— Sunum transkripti:

1 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ:
FIRTINA GELİYOR ANTALYA

2 Prof.Dr.Halil Önder ERSÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Trabzon YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

3 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ
1951 Mercedes Benz 300 S Coupe YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

4 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

5 İyi Metabolik Miraslı Hasta Kötü Metabolik Miraslı Hasta
Yeni Başlangıçlı Hasta İyi Metabolik Miraslı Hasta Kötü Metabolik Miraslı Hasta YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

6 Yeni Başlangıçlı Hasta
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

7 Türkiye’de Diyabetes Mellitus (2000 yılı 20+ yaş erişkin nüfus sayımına göre)
(İstanbul Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı, DSÖ) Oran Hasta sayısı Diyabet % Yeni DM % Bilinen DM % IGT % YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Satman İ, TURDEP Group: Diab Care 2002

8 Türkiye’de Diyabetes Mellitus (2010 yılı 20+ yaş erişkin nüfus sayımına göre)
(İstanbul Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı, DSÖ) TURDEP-II’de (TURDEP-I’e) standardize DM: %90 artış!.... Genel %13.7 (%95 GA ), Erkek % 12.4, Kadın %14.6 Oran Hasta Sayısı Diyabet % Yeni DM % Bilinen DM % IGT % YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Satman İ, TURDEP II Group: Eur J Epidemiol 2013

9 TURDEP-I ‘den TURDEP-II’ye Türk Toplumunda Antropometrik Değişiklikler
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Satman İ ve TURDEP-II Çalışma Grubu. Eur J Epidemiol 2013

10 TURDEP-I(1997) v.s.TURDEP-II(2010) Diyabet Prevalansındaki Değişim
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Satman İ ve TURDEP-II Çalışma Grubu. Eur J Epidemiol 2013

11 TURDEP ve TURDEP II Çalışmaları Karşılaştırılması
1- 10 yılda Türkiye’de diyabetes mellitus prevalansı %90 oranında artarak, DSÖ tarafından 2030 yılı için öngörülen seviyeyi aşmıştır. yılında yapılan taramada prediyabet olarak tanımlanabilecek tüm hastalarda diyabetes mellitus gelişmiştir. 3- Diyabetes mellitus tanı konulma oranı 2000 yılında % 67.7 iken, 2010 yılında %54’e düşmüştür

12 TURDEP ve TURDEP II Çalışmaları Karşılaştırılması
1- 10 yılda Türkiye’de diyabetes mellitus prevalansı %90 oranında artarak, DSÖ tarafından 2030 yılı için öngörülen seviyeyi aşmıştır. yılında yapılan taramada prediyabet olarak tanımlanabilecek tüm hastalarda diyabetes mellitus gelişmiştir. 3- Diyabetes mellitus tanı konulma oranı 2000 yılında % 67.7 iken, 2010 yılında %54’e düşmüştür

13 TURDEP-II Yaş Gruplarına Göre Diyabet Tanı Oranı
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Satman İ ve TURDEP-II Çalışma Grubu. Eur J Epidemiol 2013

14 İyi Metabolik Miraslı Hasta
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

15 Tip 2 Diyabetin Doğal Seyri Makrovasküler Değişiklikler
DM Tanı 350 300 250 200 150 100 50 Postprandiyal Glukoz Glukoz (mg/dl) Açlık Glukozu 250 200 150 100 50 fonksiyonu (%) Relatif beta-hücre İnsulin Direnci Insulin Düzeyi Obezite IGT Diyabet Kontrolsüz hiperglisemi Önleme OAD İnsulin Klinik Bulgular Makrovasküler Değişiklikler Mikrovasküler Değişiklikler Yıllar YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Adapted from Type 2 Diabetes BASICS. Minneapolis, MN: International Diabetes Center; 2000.

16 HbA1c ve Komplikasyonlar
DÜZEYİNDEKİ AZALMA %1 RİSK AZALMASI *p<0.05 –% 21 Diyabete bağlı olay * –% 18 Miyokard infarktüsü * Mikrovasküler komplikasyonlar –% 35 * Periferik damar hastalığı * –% 43 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ UKPDS 35. BMJ 2000

17 Diyabetes Mellitus’ta Metabolik Kontrol Hedefleri
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diabetes Mellitus Çalışma Grubu DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2015

18 Diyabetes Mellitus’ta Metabolik Kontrol Hedefleri
Glisemik Kontrol - A1c <%7.0 ** - Preprandiyal glukoz* mg/dl - Pik postprandiyal glukoz* <180 mg/dl Kan Basıncı <140/90mmHg * Plazma glukoz düzeyi ** Eşlik eden KVH, hipoglisemi riski, yaşam süresi beklentisi YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ ADA Clinical Practice Recommandations, Diabetes Care 2016

19 Sıkı Tedavi İşe Yarıyor
Ancak Bir Bedeli Var! YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ DCCT Research Group. New England Journal of Medicine 1993 UKPDS Group. Lancet 1998

20 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

21 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

22 Hiperglisemi Yönetimi
daha zorlayıcı daha gevşek Hasta Özellikleri Hipoglisemi riski ve diğer ilaç yan etkileri Hastalık süresi Yaşam beklentisi Eşlik eden komorbiditeler Yerleşmiş vasküler komplikasyonlar Hasta tutumu ve uyunç Kaynaklar ve destek sistemi genellikle değiştirilemez değiştirilebilir düşük yüksek yeni tanı uzun süreli uzun kısa yok az/hafif şiddetli azimli, uyumlu, kendine çok iyi bakabilen niyetsiz, uyumsuz kendine bakamayan sınırlı hazır, kullanılabilir YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ ADA Clinical Practice Recommandations, Diabetes Care 2016 ADA Clinical Practice Recommandations, Diabetes Care 2015

23 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ
14 12 10 HbA1c % 8 7 6.5 6 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

24 Yaşlılarda A1C ve Ortalama Glisemi Hedefleri
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ ADA Clinical Practice Recommandations, Diabetes Care 2016 ADA Clinical Practice Recommandations, Diabetes Care 2015

25 Diyabetik Hastalarda Ölüm Nedenleri
Ölüm Yüzdesi Diğer Diyabet Neoplazi Diğer Kalp Hastalığı Pnömoni/ İnfluenza İskemik Kalp Hastalığı Svo YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

26 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

27 Tip 2 Diyabetli Hastalarda Kan Şekerinin Daha Agresif Kontrolü
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

28 Accord:Primer Sonlanım Noktası ve Tüm Nedenlere Bağlı Ölüm
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD), New Engl J Med 2008

29 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ
ACCORD Altgrup Analizi Daha önce KVH olmayan ve başlangıçtaki A1C ≤%8.0 olan hastalarda intensif glisemik kontrol KV olayları azaltmıştır. YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD), New Engl J Med 2008

30 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ
The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) Diabetes Care 2010

31 Accord: Tedavi Stratejisine Göre Mortalite Oranları
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Riddle Mc, Diabetes Care 2010

32 Accord: Tedavi Stratejisine Göre log HR Oranları
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Riddle Mc, Diabetes Care 2010

33 Accord: Hipoglisemi Sıklığına Göre Mortalite Oranları
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Bloomgarden ZT, Diabetes Care 2008

34 UKPDS&Accord: Ulaşılan HbA1c ve Hipoglisemi Sıklığı
A Paneli: UKPDS Hemmingsen 2011 B Paneli: ACCORD Bonds 2010 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Zachary T, Frontiers in Endocrinology, 2012

35 Accord&Advance: Hipoglisemi Sıklığına Göre Mortalite Oranları
A Paneli: ACCORD Bonds 2010 B Paneli: ADVANCE Holman 2009 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Zachary T, Frontiers in Endocrinology, 2012

36 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ
Diyabetik Hastada Hipoglisemi Morbidite: Özellikle yaşlı hastalarda tekrarlayan ciddi hipoglisemik ataklar çeşitli organlarda aşağıda özetlenen morbiditelere neden olabilir 1. Beyin: Psikolojik (kognitif fonksiyon bozukluğu, otomatizm, davranış veya kişilik bozuklukları) ve nörolojik (koma, konvulziyon, fokal tutulum,hemipleji, ataksi, koreoatetoz, dekortikasyon) bozukluklar 2. Kalp: Miyokard infarktüsü, aritmiler 3. Göz: Vitrea kanaması, proliferatif retinopatide ağırlaşma 4. Diğer: Trafik, ev veya iş kazaları, hipotermi Mortalite: “Dead in Bed Syndrome” Neden: Adrenalin artışı, vagal nöropati ,QT uzamasına bağlı malign taşiaritmiler. YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Prof.Dr. Halil Önder Ersöz Karadeniz Teknik Üniversitesi

37 Hipoglisemi ve Kardiyovasküler Olaylar
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Souza CV, Diabetes Care, 2010

38 Kötü Metabolik Miraslı Hasta
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

39 UKPDS Post-Treatment Analizleri: Miras Etkisi
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Holman RR et al NEJM 2008;359:

40 UKPDS Post-Treatment Analizleri: Miras Etkisi
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Holman RR et al NEJM 2008;359:

41 Diyabette Yoğun Tedavinin Etkisi: Büyük Klinik Çalışmaların Sonuçları
Mikrovasküler KVH Mortalite UKPDS  DCCT / EDIC* ACCORD ADVANCE VADT Overview of the microvascular, macrovascular and mortality outcomes from large T2DM and T1DM randomized clinical trials that focused on the relationship between glycemic control and complications. YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Kendall DM, Bergenstal RM. © International Diabetes Center 2009 UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet 1998;352:854. Holman RR et al. N Engl J Med. 2008;359: DCCT Research Group. N Engl J Med 1993;329;977. Nathan DM et al. N Engl J Med. 2005;353: Gerstein HC et al. N Engl J Med. 2008;358:2545. Patel A et al. N Engl J Med 2008;358: Duckworth W et al. N Engl J Med 2009;360:129. (erratum: Moritz T. N Engl J Med 2009;361:1024)

42 Gecikmiş Müdahalenin Sonuçları: VADT Çalışması:
Diyabet Süresi ve Yoğun Tedavinin KV Yararları YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Duckworth W, N Engl J Med, 2009

43 Gecikmiş Müdahalenin Sonuçları: VADT Çalışması
VADT Çalışmasına Girmeden Önce VADT Çalışma Kolu Kötü Glisemik Miras Komplikasyon Riski Zaman (Tanıdan itibaren Geçen Süre) YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Duckworth W, N Engl J Med, 2009

44 Yaşlılarda Diyabet Yönetimi
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diabetes Mellitus Çalışma Grubu DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2015

45 Yaşlılarda Diyabet Yönetimi
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diabetes Mellitus Çalışma Grubu DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2015

46 Yaşlılarda Diyabet Yönetimi
YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diabetes Mellitus Çalışma Grubu DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2015

47 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ
Mercedes Benz S Classe YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

48 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ
Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines 2013

49 Yeni Tanı Alan veya İyi Metabolik Miraslı Yaşlı Hasta
Sıkı glisemik kontrol Düşük hipoglisemi riski olan ajanlar seçilmeli HbA1c hedefi < % Kardiyovasküler risk faktörlerinin sıkı kontrolü HbA1c>9% ise insülin düşünülebilir UKPDS Miras Etkisi YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Del Prato S, Int J Clin Pract, 2010

50 Kötü Metabolik Mirası Olan Ancak Ko-Morbiditesi Olmayan Hasta
Bir veya daha fazla mikrovasküler komplikasyon UKPDS Miras Etkisi Sıkı glisemik kontrol HbA1c kademeli düşürülmeli Diyabet eğitimi Hipoglisemi riski değerlendirilmeli YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Del Prato S, Int J Clin Pract, 2010

51 Koroner Arter Hastalığı Olan Hasta
Uzun süreli diyabet öyküsü Kötü glisemik kontrol Aşırı ilaç yükü ACCORD VADT ADVANCE İyi glisemik kontrolün faydaları ve hipoglisemi riski karşılaştırılmalı HbA1c kademeli düşürülmeli Tedavi ajanlarının kontraendikasyonları Hipoglisemi riski değerlendirilmeli YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Del Prato S, Int J Clin Pract, 2010

52 Hipoglisemi Riski Olan Hasta
Uzun süreli diyabet öyküsü Daha önce hipoglisemi öyküsü Kreatinin klirensi azalmış Düzensiz beslenme/yaşam alışkanlıkları ACCORD VADT ADVANCE Daha gevşek HbA1c hedefleri (< %) HbA1c kademeli düşürülmeli Hipoglisemi riski düşük ajanlar seçilmeli YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Del Prato S, Int J Clin Pract, 2010

53 Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler
ADA & EASD – 2016 Güncelleme Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Inzucchi SE et al.. Diabetes Care Jan;39(1):

54 Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler
ADA & EASD – 2016 Güncelleme Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler Dikkate Alınacak Diğer Hususlar Yaş Kilo Cinsiyet/Irk/Etnik Özellik/Genetik Farkları Komorbiditeler Koroner Arter Hastalığı Kalp Yetersizliği Kronik Böbrek Hastalığı Karaciğer Disfonksiyonu Hipoglisemi YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

55 Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler
ADA & EASD – 2016 Güncelleme Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler Dikkate Alınacak Diğer Hususlar Yaş Komorbiditeler Koroner Arter Hastalığı Metformin: KVH yararı (UKPDS) Hipoglisemiden kaçının ? SU’ler & iskemik preconditioning ? Pioglitazon &  KVH olayları ? İnkretin bazlı tedavilerin etkileri YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

56 Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler
ADA & EASD – 2016 Güncelleme Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler Dikkate Alınacak Diğer Hususlar Yaş Komorbiditeler Kalp Yetersizliği Metformin: Durum anstabil veya ciddi olmadıkça kullanılabilir TZD’lerden kaçının ? İnkretin bazlı tedavilerin etkileri YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

57 Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler
ADA & EASD – 2016 Güncelleme Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler Dikkate Alınacak Diğer Hususlar Yaş Komorbiditeler Kronik Böbrek Hastalığı Artmış hipoglisemi riski Metformin & laktik asidoz ABD: ≥ 1.5 (1.4 kadınlarda) İngiltere:  <45 & <30 SU’lere dikkat edin (örn. gliburid) DPP-4-i’ve PİO – doz ayarlayın GFR <30 ise eksenatid’den kaçının YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

58 Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler
ADA & EASD – 2016 Güncelleme Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler Dikkate Alınacak Diğer Hususlar Yaş Komorbiditeler Karaciğer Disfonksiyonu İleri karaciğer hastalığında çoğu ilaçlar denenmiştir Pioglitazon steatoziste yardımcı olabilir Hastalık ciddi ise en iyi seçenek insülindir. YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

59 Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler
ADA & EASD – 2016 Güncelleme Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler Dikkate Alınacak Diğer Hususlar Yaş Komorbiditeler Hipoglisemi Artmış mortalite ve morbidite ile ilgili kaygılar ön plana çıkıyor Hipoglisemiye yatkın kişilerde uygun ilaç seçimi YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

60 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ
sağlıklı yaşlanmak & sağlıklı yaşlılık YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

61 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ
sağlıklı yaşlanmak & sağlıklı yaşlılık YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ


"YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları