Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

21.04.2016 ANTALYA YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ: FIRTINA GELİYOR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "21.04.2016 ANTALYA YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ: FIRTINA GELİYOR."— Sunum transkripti:

1 21.04.2016 ANTALYA YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ: FIRTINA GELİYOR

2 Prof.Dr.Halil Önder ERSÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Trabzon YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

3 1951 Mercedes Benz 300 S Coupe

4 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

5 Yeni Başlangıçlı Hasta İyi Metabolik Miraslı Hasta Kötü Metabolik Miraslı Hasta

6 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Yeni Başlangıçlı Hasta

7 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Satman İ, TURDEP Group: Diab Care 2002 OranHasta sayısı Diyabet%7.2 2.600.000 Yeni DM %32.3 832.000 Bilinen DM %67.7 1.768.000 IGT%6.7 1.800.000 Türkiye’de Diyabetes Mellitus (2000 yılı 20+ yaş erişkin nüfus sayımına göre) (İstanbul Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı, DSÖ)

8 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Oran Hasta Sayısı Diyabet%13.7 6.500.000 Yeni DM %46 3.000.000 Bilinen DM %543.500.000 IGT%13.97.000.000 Türkiye’de Diyabetes Mellitus (2010 yılı 20+ yaş erişkin nüfus sayımına göre) (İstanbul Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı, DSÖ) Satman İ, TURDEP II Group: Eur J Epidemiol 2013 TURDEP-II’de (TURDEP-I’e) standardize DM: %90 artış!.... Genel %13.7 (%95 GA 13.2-14.1), Erkek % 12.4, Kadın %14.6

9 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ TURDEP-I ‘den TURDEP-II’ye Türk Toplumunda Antropometrik Değişiklikler Satman İ ve TURDEP-II Çalışma Grubu. Eur J Epidemiol 2013

10 TURDEP-I(1997) v.s.TURDEP-II(2010) Diyabet Prevalansındaki Değişim YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Satman İ ve TURDEP-II Çalışma Grubu. Eur J Epidemiol 2013

11 1- 10 yılda Türkiye’de diyabetes mellitus prevalansı %90 oranında artarak, DSÖ tarafından 2030 yılı için öngörülen seviyeyi aşmıştır. 2- 2000 yılında yapılan taramada prediyabet olarak tanımlanabilecek tüm hastalarda diyabetes mellitus gelişmiştir. 3- Diyabetes mellitus tanı konulma oranı 2000 yılında % 67.7 iken, 2010 yılında %54’e düşmüştür TURDEP ve TURDEP II Çalışmaları Karşılaştırılması

12 1- 10 yılda Türkiye’de diyabetes mellitus prevalansı %90 oranında artarak, DSÖ tarafından 2030 yılı için öngörülen seviyeyi aşmıştır. 2- 2000 yılında yapılan taramada prediyabet olarak tanımlanabilecek tüm hastalarda diyabetes mellitus gelişmiştir. 3- Diyabetes mellitus tanı konulma oranı 2000 yılında % 67.7 iken, 2010 yılında %54’e düşmüştür TURDEP ve TURDEP II Çalışmaları Karşılaştırılması

13 TURDEP-II Yaş Gruplarına Göre Diyabet Tanı Oranı YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Satman İ ve TURDEP-II Çalışma Grubu. Eur J Epidemiol 2013

14 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ İyi Metabolik Miraslı Hasta

15 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Yıllar 350 300 250 200 150 100 50 Insulin Düzeyi İnsulin Direnci 250 200 150 100 50 0 Relatif beta-hücre fonksiyonu (%) Açlık Glukozu Postprandiyal Glukoz Glukoz (mg/dl) DM Klinik Bulgular Makrovasküler Değişiklikler Obezite IGT Diyabet Kontrolsüz hiperglisemi Adapted from Type 2 Diabetes BASICS. Minneapolis, MN: International Diabetes Center; 2000. Önleme OADİnsulin -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Mikrovasküler Değişiklikler Tanı Tip 2 Diyabetin Doğal Seyri

16 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ HbA1c DÜZEYİNDEKİ AZALMA RİSK AZALMASI %1 Diyabete bağlı olay –% 21 Miyokard infarktüsü –% 18 Mikrovasküler komplikasyonlar –% 35 Periferik damar hastalığı –% 43 * p<0.05 * * * * UKPDS 35. BMJ 2000 HbA1c ve Komplikasyonlar

17 Diyabetes Mellitus’ta Metabolik Kontrol Hedefleri YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diabetes Mellitus Çalışma Grubu DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2015

18 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Diyabetes Mellitus’ta Metabolik Kontrol Hedefleri Glisemik Kontrol - A1c<%7.0 ** - Preprandiyal glukoz*80-130 mg/dl - Pik postprandiyal glukoz*<180 mg/dl Kan Basıncı<140/90mmHg * Plazma glukoz düzeyi ** Eşlik eden KVH, hipoglisemi riski, yaşam süresi beklentisi ADA Clinical Practice Recommandations, Diabetes Care 2016

19 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ DCCT Research Group. New England Journal of Medicine 1993 UKPDS Group. Lancet 1998 Sıkı Tedavi İşe Yarıyor Ancak Bir Bedeli Var!

20 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

21

22 ADA Clinical Practice Recommandations, Diabetes Care 2015 Hiperglisemi Yönetimi daha zorlayıcı daha gevşek Hasta Özellikleri Hipoglisemi riski ve diğer ilaç yan etkileri Hastalık süresi Yaşam beklentisi Eşlik eden komorbiditeler Yerleşmiş vasküler komplikasyonlar Hasta tutumu ve uyunç Kaynaklar ve destek sistemi genellikle değiştirilemez değiştirilebilir düşük yüksek yeni tanı uzun süreli uzunkısa yok az/hafif şiddetli azimli, uyumlu, kendine çok iyi bakabilen niyetsiz, uyumsuz kendine bakamayan sınırlı hazır, kullanılabilir yok az/hafif şiddetli YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ ADA Clinical Practice Recommandations, Diabetes Care 2016

23 HbA1c % 14 12 10 8 7 6.5 6 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

24 Yaşlılarda A1C ve Ortalama Glisemi Hedefleri ADA Clinical Practice Recommandations, Diabetes Care 2015 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ ADA Clinical Practice Recommandations, Diabetes Care 2016

25 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Diyabetik Hastalarda Ölüm Nedenleri Diğer Kalp Hastalığı Diyabet Neoplazi Svo Pnömoni/ İnfluenza Diğer İskemik Kalp Hastalığı Ölüm Yüzdesi

26 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

27 Tip 2 Diyabetli Hastalarda Kan Şekerinin Daha Agresif Kontrolü YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

28 Accord:Primer Sonlanım Noktası ve Tüm Nedenlere Bağlı Ölüm The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD), New Engl J Med 2008 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

29 ACCORD Altgrup Analizi Daha önce KVH olmayan ve başlangıçtaki A1C ≤%8.0 olan hastalarda intensif glisemik kontrol KV olayları azaltmıştır. The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD), New Engl J Med 2008 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

30 The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) Diabetes Care 2010 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

31 Accord: Tedavi Stratejisine Göre Mortalite Oranları Riddle Mc, Diabetes Care 2010 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

32 Accord: Tedavi Stratejisine Göre log HR Oranları Riddle Mc, Diabetes Care 2010 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

33 Accord: Hipoglisemi Sıklığına Göre Mortalite Oranları Bloomgarden ZT, Diabetes Care 2008 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

34 UKPDS&Accord: Ulaşılan HbA1c ve Hipoglisemi Sıklığı Zachary T, Frontiers in Endocrinology, 2012 A Paneli: UKPDS Hemmingsen 2011 B Paneli: ACCORD Bonds 2010 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

35 Accord&Advance: Hipoglisemi Sıklığına Göre Mortalite Oranları Zachary T, Frontiers in Endocrinology, 2012 A Paneli: ACCORD Bonds 2010 B Paneli: ADVANCE Holman 2009 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

36 Diyabetik Hastada Hipoglisemi Morbidite: Özellikle yaşlı hastalarda tekrarlayan ciddi hipoglisemik ataklar çeşitli organlarda aşağıda özetlenen morbiditelere neden olabilir 1. Beyin: Psikolojik (kognitif fonksiyon bozukluğu, otomatizm, davranış veya kişilik bozuklukları) ve nörolojik (koma, konvulziyon, fokal tutulum,hemipleji, ataksi, koreoatetoz, dekortikasyon) bozukluklar 2. Kalp: Miyokard infarktüsü, aritmiler 3. Göz: Vitrea kanaması, proliferatif retinopatide ağırlaşma 4. Diğer: Trafik, ev veya iş kazaları, hipotermi Mortalite: “Dead in Bed Syndrome” Neden: Adrenalin artışı, vagal nöropati,QT uzamasına bağlı malign taşiaritmiler. Prof.Dr. Halil Önder Ersöz Karadeniz Teknik Üniversitesi YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

37 Hipoglisemi ve Kardiyovasküler Olaylar Souza CV, Diabetes Care, 2010 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

38 Kötü Metabolik Miraslı Hasta

39 UKPDS Post-Treatment Analizleri: Miras Etkisi Holman RR et al NEJM 2008;359:1577-89 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

40 UKPDS Post-Treatment Analizleri: Miras Etkisi Holman RR et al NEJM 2008;359:1577-89 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

41 Diyabette Yoğun Tedavinin Etkisi: Büyük Klinik Çalışmaların Sonuçları ÇalışmaMikrovaskülerKVHKVHMortalite UKPDS DCCT / EDIC* ACCORD ADVANCE VADT YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Kendall DM, Bergenstal RM. © International Diabetes Center 2009 UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet 1998;352:854. Holman RR et al. N Engl J Med. 2008;359:1577. DCCT Research Group. N Engl J Med 1993;329;977. Nathan DM et al. N Engl J Med. 2005;353:2643. Gerstein HC et al. N Engl J Med. 2008;358:2545. Patel A et al. N Engl J Med 2008;358:2560. Duckworth W et al. N Engl J Med 2009;360:129. (erratum : Moritz T. N Engl J Med 2009;361:1024)

42 Gecikmiş Müdahalenin Sonuçları: VADT Çalışması: Diyabet Süresi ve Yoğun Tedavinin KV Yararları Duckworth W, N Engl J Med, 2009 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

43 VADT Çalışmasına Girmeden Önce VADT Çalışma Kolu Kötü Glisemik Miras Komplikasyon Riski Zaman (Tanıdan itibaren Geçen Süre) Gecikmiş Müdahalenin Sonuçları: VADT Çalışması Duckworth W, N Engl J Med, 2009 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

44 Yaşlılarda Diyabet Yönetimi Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diabetes Mellitus Çalışma Grubu DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2015

45 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Yaşlılarda Diyabet Yönetimi Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diabetes Mellitus Çalışma Grubu DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2015

46 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Yaşlılarda Diyabet Yönetimi Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diabetes Mellitus Çalışma Grubu DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2015

47 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Mercedes Benz S Classe

48 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines 2013

49 Yeni Tanı Alan veya İyi Metabolik Miraslı Yaşlı Hasta Del Prato S, Int J Clin Pract, 2010 Sıkı glisemik kontrol Düşük hipoglisemi riski olan ajanlar seçilmeli HbA1c hedefi < 7.5-7 % Kardiyovasküler risk faktörlerinin sıkı kontrolü HbA1c>9% ise insülin düşünülebilir UKPDS Miras Etkisi YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

50 Kötü Metabolik Mirası Olan Ancak Ko- Morbiditesi Olmayan Hasta Del Prato S, Int J Clin Pract, 2010 Sıkı glisemik kontrol HbA1c kademeli düşürülmeli Diyabet eğitimi Hipoglisemi riski değerlendirilmeli UKPDS Miras Etkisi Kötü metabolik miras Bir veya daha fazla mikrovasküler komplikasyon YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

51 Koroner Arter Hastalığı Olan Hasta Del Prato S, Int J Clin Pract, 2010 İyi glisemik kontrolün faydaları ve hipoglisemi riski karşılaştırılmalı HbA1c kademeli düşürülmeli Tedavi ajanlarının kontraendikasyonları Hipoglisemi riski değerlendirilmeli ACCORD VADT ADVANCE Uzun süreli diyabet öyküsü Kötü glisemik kontrol Aşırı ilaç yükü YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

52 Hipoglisemi Riski Olan Hasta Del Prato S, Int J Clin Pract, 2010 Daha gevşek HbA1c hedefleri (<8.5-8.0%) HbA1c kademeli düşürülmeli Hipoglisemi riski düşük ajanlar seçilmeli ACCORD VADT ADVANCE Uzun süreli diyabet öyküsü Daha önce hipoglisemi öyküsü Kreatinin klirensi azalmış Düzensiz beslenme/yaşam alışkanlıkları YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

53 ADA & EASD – 2016 Güncelleme Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler Inzucchi SE et al.. Diabetes Care. 2016 Jan;39(1):140-149.

54 Dikkate Alınacak Diğer Hususlar Yaş Kilo Cinsiyet/Irk/Etnik Özellik/Genetik Farkları Komorbiditeler Koroner Arter Hastalığı Kalp Yetersizliği Kronik Böbrek Hastalığı Karaciğer Disfonksiyonu Hipoglisemi ADA & EASD – 2016 Güncelleme Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

55  Metformin: KVH yararı (UKPDS)  Hipoglisemiden kaçının  ? SU’ler & iskemik preconditioning  ? Pioglitazon &  KVH olayları  ? İnkretin bazlı tedavilerin etkileri Dikkate Alınacak Diğer Hususlar Yaş Komorbiditeler Koroner Arter Hastalığı ADA & EASD – 2016 Güncelleme Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

56 Dikkate Alınacak Diğer Hususlar Yaş Komorbiditeler Kalp Yetersizliği ADA & EASD – 2016 Güncelleme Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler  Metformin: Durum anstabil veya ciddi olmadıkça kullanılabilir  TZD’lerden kaçının  ? İnkretin bazlı tedavilerin etkileri YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

57 Dikkate Alınacak Diğer Hususlar Yaş Komorbiditeler Kronik Böbrek Hastalığı ADA & EASD – 2016 Güncelleme Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler  Artmış hipoglisemi riski  Metformin & laktik asidoz  ABD: stop @SCr ≥ 1.5 (1.4 kadınlarda)  İngiltere:  doz @GFR <45 & stop @GFR <30  SU’lere dikkat edin (örn. gliburid)  DPP-4-i’ve PİO – doz ayarlayın  GFR <30 ise eksenatid’den kaçının YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

58 Dikkate Alınacak Diğer Hususlar Yaş Komorbiditeler Karaciğer Disfonksiyonu ADA & EASD – 2016 Güncelleme Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler  İleri karaciğer hastalığında çoğu ilaçlar denenmiştir  Pioglitazon steatoziste yardımcı olabilir  Hastalık ciddi ise en iyi seçenek insülindir. YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

59 Dikkate Alınacak Diğer Hususlar Yaş Komorbiditeler Hipoglisemi ADA & EASD – 2016 Güncelleme Tip 2 Diyabette Antihiperglisemik Tedavi: Genel Öneriler  Artmış mortalite ve morbidite ile ilgili kaygılar ön plana çıkıyor  Hipoglisemiye yatkın kişilerde uygun ilaç seçimi YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ

60 sağlıklı yaşlanmak & sağlıklı yaşlılık

61 YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ sağlıklı yaşlanmak & sağlıklı yaşlılık


"21.04.2016 ANTALYA YAŞLILARDA DİYABET YÖNETİMİ: FIRTINA GELİYOR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları