Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan:Stj.Dr.Yasin YARDİBİ Prof.Dr.Itır YEĞENAĞA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan:Stj.Dr.Yasin YARDİBİ Prof.Dr.Itır YEĞENAĞA"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan:Stj.Dr.Yasin YARDİBİ Prof.Dr.Itır YEĞENAĞA
DİYABETİK NEFROPATİ Hazırlayan:Stj.Dr.Yasin YARDİBİ Prof.Dr.Itır YEĞENAĞA

2 Diyabetik Nefropati-Tanım
3-6 ay ara ile yapılan en az iki idrar incelenmesi Mikroalbuminüri düzeyinin mg/gün arasında olması Devamlılık gösterme İDRAR TAHLİLİ GELECEĞİ GÖSTEREBİLİR Mİ?

3 Diyabetik Nefropati-Giriş-1
Mikrovasküler kronik komplikasyon Son dönem böbrek yetersizliğinin en major sebebi Klinik belirti?

4 Diyabetik Nefropati-Giriş-2
TİPİK KLİNİK GİDİŞ YIL 0:Hiperfiltrasyon,büyük böbrekler,geçici mikroalbuminüri 2:GBM kalınlaşma,mezengial matrix artış 5-10:Sessiz dönem,proteinüri yok.Mikroalbuminüri olabilir 10-15:Önce geçici,sonra kalıcı proteinüri,GFR’de azalma 15:Azotemi 20:Üremik dönem,retinopati,HT,Nefrotik sendrom

5 Epidemiyoloji Tüm Diyabetikler:%4-8
Tip 1 D.M+diabet süresi yıl:%30-40 Tip 2 D.M+20 yıl:%25 Tip 2>Tip 1 olduğundan daha yaygın

6 Risk Faktörleri-1 Yaş Cins Etnik Özellikler Metabolik Kontrol
Diyabet Süresi Arteryel Kan Basıncı Proteinüri Protein Alım Miktarı Sigara İçimi Hiperlipidemi Genetik kodlanma

7 Risk Faktörleri-2 Yaş:Tip 1 D.M ve yaş daha sık,Tip 2 D.M ve 50 yaştan sonra daha sık Cinsiyet:Tip 1 D.M,E/K=1.7 iken Tip 2 D.M,E/K=5 Etnik Özellikler:Afrika,Amerika,Güney Asya daha sık Metabolik Kontrol:Bazı durumlarda(HbA1c,açlık plazma glukozu gibi) arteriyel risk,bazı durumlarda hem arteriyel hem de mikrovasküler risk beraber artar

8 Risk Faktörleri-3 Diyabet Süresi:İlk 5 yılda nadir,14-16 yıllık sürede pik yapıyor,15.yılından sonra gelişme riski azalıyor Arteryel Kan Basıncı:Tip 1 D.M’de H.T sıklığı yaklaşık %80,Tip 2 D.M’de ise %65 Protein Alım Miktarı:Aşırı alımı tubuler reabsorbiyon ve sonuçta vazoaktif,inflamatör mediatörlerin artması(TGF-beta1,endotelin 1,osteopentin gibi)ve hepsinin sonucunda böbrek yetersizliğine kadar gidebilir.

9 Risk Faktörleri-4 Hiperlipidemi:Serum kolestorolünün bağımsız bir risk faktörü olarak böbrek fonksiyonlarında azalma Genetik Kodlanma:HLA ve insülin genleri,Renin-Angiotensin sistem genleri,ACE gen,Angiotensin II Tip 1 reseptör gen,Aldoz redüktaz gen,Heparan sulfat gen

10 Morbidite,Mortalite-1 Diabetin 40 yılından sonra proteinürili olguların sadece %10’u hayatta kalırken proteinürisi olmayan olguların %70 kadarı yaşamaktadır ve temel mortalite nedeni de kardiyovasküler hastalık olmaktadır. Tip1 DM da persistan proteinüri 50 kat artmış bir mortalite ile birliktedir. İskemik kalp hastalığı bu olgularda normoalbuminürik olgulara göre 15 kat artmıştır.

11 Morbidite,Mortalite-2 Özetle yıllık mortalite riski;
Nefropati olmayan diyabetik:%1 Mikroalbuminürik diyabetik:%3 Makroalbuminürik diyabetik:%5 S.D.B.Y:%20


"Hazırlayan:Stj.Dr.Yasin YARDİBİ Prof.Dr.Itır YEĞENAĞA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları