Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 AB KATILIM SÜRECİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI (ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ) Bilkent Üniversitesi - Ankara 12 Nisan 2016 Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 AB KATILIM SÜRECİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI (ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ) Bilkent Üniversitesi - Ankara 12 Nisan 2016 Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT."— Sunum transkripti:

1 1 AB KATILIM SÜRECİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI (ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ) Bilkent Üniversitesi - Ankara 12 Nisan 2016 Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Çeviri Eşgüdüm Başkanı

2 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı (ÇEB) Görev Kapsamı ÇEB İnsan Kaynakları  Çeviri ve Revizyon Çalışmaları  Çeviri Odaklı Terminoloji Çalışmaları  Farkındalık & İletişim Çalışmaları Staj ve İş Olanakları AB KATILIM SÜRECİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI 2 Sunum İçeriği (ÇEB Faaliyetleri)

3 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı (ÇEB) Görev Kapsamı ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 3 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

4 AB müktesebatının çeviri işlemlerini yapar ve koordine eder Envanter çalışmalarını yürütür Yapılacak çevirilerin uygunluğunu denetler Avrupa Birliği terminolojisi veri tabanını oluşturur 4 ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI (ÇEB) GÖREV KAPSAMI ÇEB kuruluş : 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

5 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı İnsan Kaynakları ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 5 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

6 ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKAN 13 Mütercim1 Koordinatör2 İdari Personel

7  Çeviri ve Revizyon Çalışmaları (AB Müktesebatının Çevirisi) ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 7 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

8 Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında Antlaşma Madde 24. Her Birlik vatandaşı, bu maddede veya Avrupa Birliği Antlaşması’nın 13. maddesinde belirtilen herhangi bir kuruma veya organa (Avrupa Parlamentosu, AB Zirvesi, Konsey, Avrupa Komisyonu, ABAD, Avrupa Merkez Bankası, Sayıştay), söz konusu Antlaşma’nın 55. maddesinin 1. paragrafında belirtilen dillerden birinde yazabilir ve aynı dilde cevap alabilir. Halihazırda: 28 üye 24 resmi dil Ülkemizin AB üyeliğiyle birlikte Türkçe de AB’nin resmi dili 8 AB Müktesebatının Çevirisi Niçin Zorunludur?

9 9 Müzakere Çerçeve Belgesine Katılım müzakerelerinin yürütüleceği esasları düzenleyen 3 Ekim 2005 tarihli ʺ Müzakere Çerçeve Belgesi ʺ ne atfen yükümlülükler: Müktesebatın Türkçeye çevirisini tamamlaması (katılımdan uygun bir süre önce) Katılımla birlikte AB kurumlarının gerektiği gibi işlemesi için ihtiyaç duyulan yeterli sayıda çevirmeni eğitmesi

10 Kurucu Antlaşmalar (http://europa.eu/eu-law/treaties/index_en.htm) Bu Antlaşmalar uyarınca kabul edilen ikincil mevzuat (Direktif, tüzük, karar, tavsiye vs.) Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararları (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/) AB çerçevesinde kabul edilen ve hukuki bağlayıcılığı olan veya olmayan belgeler (kurumlararası anlaşmalar, ilke kararları, bildirimler, tavsiyeler, yönlendirici ilkeler) AB tarafından veya AB ve üye devletler tarafından birlikte akdedilen uluslararası anlaşmalar Üye devletlerin Birlik faaliyetlerine ilişkin olarak aralarında akdettikleri uluslararası anlaşmalar TOPLAM SAYFA SAYISI:180.000 (2016 Mart ayı itibarıyla güncel rakam) 10 AB Müktesebatının Kapsamı

11 ÇEVİRİDE TUTARLILIK ÇEVİRİ VE REVİZYON ÇALIŞMALARI (Yöntem) 11 Çeviri Belleği Terminoloji Biçem Kılavuzu - - ÇEB ticari amaçlı üretilmiş bilgisayar destekli çeviri aracı kullanmaktadır -Çeviri -Revizyon -Dil Kalite Denetimi (LQA) -TermAB Terminoloji Veri Tabanı -AB Mevzuatının Türkçeye Çevrilmesinde Kullanılacak Rehber

12 Çeviri ve Revizyonda Yardımcı Belgeler Çevirilerde tutarlılık sağlanması ve çevirilerin terminolojik açıdan revize edilmesi sırasında yararlanılması Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (TR-EN) (http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) Avrupa Birliği’nin Mevzuatının Türkçeye Çevrilmesinde Kullanılacak Rehber Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü (2009 – 7000 terim) (http://www.ab.gov.tr/files/Sozluk/glossary_for_the_european_union.pdf) 12 ÇEVİRİ VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

13 ÇEB tarafından dilbilimsel açıdan ilk revizyon Kapsamlı bir teknik şartname çerçevesinde çeviri hizmet alımı (İlgili kurumlar ve başkanlıklarla istişare halinde) Çevirisi öncelikli mevzuatın belirlenmesi 13 Çeviri ve Revizyon Süreci Aşamaları - I

14 Mümkün olduğu takdirde hukuki revizyon ve ÇEB tarafından son okuma İlgili kurum tarafından ʺ teknik revizyon ʺ (teknik terminolojinin ve olası anlam kaymalarının kontrolü) Çeviri CC Vista veri tabanına yükleme ( ʺ not revised ʺ kategorisi) 14 Çeviri ve Revizyon Süreci Aşamaları-II

15 Tüm tarafların mutabakata vardığı çeviri metninin CC Vista’ya yüklenmesi ( ʺ revised ʺ kategorisi) 15 Çeviri ve Revizyon Süreci Aşamaları-III

16 16 Avrupa Birliği Müktesebatının Çevirisinde Mevcut Durum (Mart 2016)

17  Çeviri ve Revizyon Çalışmaları (Türk Mevzuatının Çevirisi ve Revizyonu) ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 17 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

18 Türk Mevzuatının Çevirisi ve Revizyonu 18 6085 sayılı Sayıştay Kanunu (çevirisi revize edilmiştir) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (çevirisi yaptırılarak revize edilmiştir) Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısın (çevirisi revize edilmiştir) Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı (çevirisi yapılmış ve revize edilmiştir) Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı (çevirisi yaptırılarak revize edilmiştir) Kolluk Gözetim Komisyonunun Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (çevirisi yaptırılarak revize edilmiştir) İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik (çevirisi yaptırılarak revize edilmiştir) Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Tasarısı Taslağı (çevirisi yaptırılarak revize edilmiştir) Katılım müzakereleri çerçevesinde ilgili fasıllarda açılış veya kapanış kriterlerinin yerine getirilmesi bakımından, Türk mevzuatının veya hazırlanan taslakların İngilizceye çevrilmesi ihtiyacı

19 19 ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ ÇALIŞMALARINDA KALİTE DENETİMİ

20 Katılım süreci temel belgelerinin çevirileri: Her yıl Ekim-Kasım aylarında Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye İlerleme Raporu (Türkçeye) Her yıl yayımlanan Türkiye’nin İlerleme Raporu hakkında Avrupa Parlamentosu İlke Kararı (Türkçeye) Reform Eylem Grubu (REG) toplantılarına ilişkin basın bildirileri (İngilizceye) Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Diğer Çeviri Çalışmaları 20

21 Katılım süreci temel belgelerinin çevirileri: Müzakere süreci kapsamında Bakanlığımızca hazırlanan belgeler (Ulusal Eylem Planları, Türkiye’nin Avrupa Birliği Stratejisi, Türkiye’nin İletişim Stratejisi belgeleri) 21 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Diğer Çeviri Çalışmaları

22 Katılım süreci kapsamındaki çalışma dokümanlarının çevirileri: Bakanlık tarafından yapılan açıklama ve basın duyuruları (İngilizceye) Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve diğer AB kurumları tarafından yapılan basın açıklamaları (Türkçeye) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki bazı çalışma dokümanları (Finansman Anlaşmaları, Planlama Dokümanları vb.) 22 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Diğer Çeviri Çalışmaları

23  Çeviri Odaklı Terminoloji Çalışmaları ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 23 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

24 Fasıl bazlı terminoloji çalışmaları - Yargı ve Temel Haklar, Adalet Özgürlük ve Güvenlik, Mali Kontrol, Çevre, Kamu Alımları, Sosyal Politika ve İstihdam, Trans-Avrupa Şebekeleri, Bilgi Toplumu ve Medya, Vergilendirme, Mali Hizmetler) - 15.000 terim üzerinde devam eden çalışmalar 2014 Aralık -2015 Aralık TermAB veri tabanı alt yapısı (IT) hazırlıkları - Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve 2009 yılında bir AB projesi kapsamında yayımlanan AB Terimleri Sözlüğü, - Bakanlığımız tarafından Türkçeye çevrilen Avrupa Birliği Antlaşması ile Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'dan derlenen terimler, - Çeşitli kamu kurumları tarafından kendi uzmanlık alanlarında hazırlanmış bazı terim listeleri, - Trans Avrupa Ağları, Bilgi Toplumu ve Medya ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarında Başkanlığımız tarafından oluşturulmuş terimceler TermAB’ın uluslararası standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik teknik destek hizmet alımı (Kasım 2015- Şubat 2016) Çeviri Odaklı Terminoloji Çalışmaları - Özet 24

25 25 23.438 tamamlanmış kayıt (İng>Tr: 12242 - Tr>İng: 11196) AB Terimleri Sözlüğü (İng-Tr / Tr-İng) AB Terimleri Sözlüğü (İng-Tr / Tr-İng) Kurucu Antlaşma terimleri (İng-Tr) Kurucu Antlaşma terimleri (İng-Tr) Kamu Kurumları tarafından hazırlanmış terimceler (İng-Tr) Kamu Kurumları tarafından hazırlanmış terimceler (İng-Tr) Fasıl Bazlı terimceler (Fikri Mülkiyet Hakları, Bilgi Toplumu ve Medya ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik) (İng-Tr) Fasıl Bazlı terimceler (Fikri Mülkiyet Hakları, Bilgi Toplumu ve Medya ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik) (İng-Tr) 15.000 terim üzerinde devam eden çalışmalar Ele alınması uygun görülen öncelikli 10 müzakere faslı ve bu fasıllardaki temel AB mevzuatı tespit edilerek oluşturulan terim listeleri Ele alınması uygun görülen öncelikli 10 müzakere faslı ve bu fasıllardaki temel AB mevzuatı tespit edilerek oluşturulan terim listeleri Terminoloji Veritabanı (TermAB- İçerik)

26 26 ISO 12616: 2002: Çeviri Odaklı Terminografi Standardı Konu Başlıkları Konu Başlıkları Madde Başlıkları Madde Başlıkları Alternatif Yazılış Biçimleri Alternatif Yazılış Biçimleri Terimin Alındığı Kaynak Terimin Alındığı Kaynak Kısaltma Kısaltma Açıklama Açıklama Tanım Tanım Örnek Cümle Örnek Cümle Güncellik Durumu Güncellik Durumu Güvenilirlik Düzeyi Güvenilirlik Düzeyi Terimi Oluşturan/Değiştiren Kişi Terimi Oluşturan/Değiştiren Kişi Terimin Oluşturulduğu/Değiştirildiği Tarih Terimin Oluşturulduğu/Değiştirildiği Tarih Çeviri Odaklı Terminoloji Çalışmaları – TermAB Altyapısı

27 27 TermAB Ana Ekran Görünümü

28 TermAB Gelişmiş Arama Ekranı Görünümü

29 29 Çeviri Odaklı Terminoloji Çalışmaları Çeviri Odaklı Terminoloji Çalışmalarına Yönelik ISO Standartları ISO 704 Terminoloji Çalışmaları Standardı ISO 12616 Çeviri Odaklı Terminografi Standardı ISO 860 Terminoloji Çalışmaları -Kavram ve Terimlerin Uyumlaştırılması Standardı ISO 12620 Terminoloji ve Dil ve İçeriğe İlişkin Diğer Kaynaklar Standardı ISO 26162 Terminoloji, Bilgi ve İçerik Yönetimine İlişkin Sistemler Standardı

30  Farkındalık & İletişim Çalışmaları ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 30 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

31 FARKINDALIK VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI FARKINDALIK VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 31

32 Hedef Kitle: Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin mütercim- tercümanlık ve çeviri bilim bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri (her bölümden 3 kişi olmak koşuluyla) Yüksekokulların uygulamalı yabancı dil ve çevirmenlik bölümlerinin son sınıflarında okuyan öğrenciler Okullardaki bilgilendirmeler: Her üniversitenin akademik kadrosu arasından seçilen Çeviri Yarışması Temas Kişisi 32 GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI

33 33 2010-2016 yılları arasında 6 yarışma 2010-2016 6. Yarışma İtibarıyla Toplam: 585 öğrenci 2010: 19 üniversiteden 84 öğrenci 2011: 24 üniversiteden 94 öğrenci 2012: 27 üniversiteden 109 öğrenci 2013: 24 üniversiteden 97 öğrenci 2015: 26 üniversiteden 91 öğrenci 2016: 28 üniversiteden 110 öğrenci

34 34 Türkiye’nin, katılımıyla birlikte AB kurumlarının ihtiyaç duyacağı yeterli sayıda çevirmeni yetiştirmesi yükümlülüğü kapsamında 2016 28 Üniversite (110 öğrenci) 72 İngilizce 27 Almanca 11 Fransızca GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI

35 Avrupa Birliği Bakanlığı 2016 Genç Çevirmenler Yarışması Ödül Töreni 35 GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI

36 Brüksel Ziyareti İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde ilk üçe giren genç çevirmenler için Brüksel’de yerleşik AB kurumlarının çeviri birimlerine ziyaret 36 GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI

37 Çeviri ve Revizyon İşbirliği Çalışmaları Hacettepe Üniversitesi ( ʺ Çevre ʺ faslı) Yaşar Üniversitesi ( ʺ Bilgi Toplumu ve Medya ʺ faslı) FARKINDALIK VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI FARKINDALIK VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

38 Amaç: Üniversitelerimizin talepleri üzerine, katılım sürecinde AB müktesebatı çevirisi konusunda bilgilendirme Hacettepe Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Marmara Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Çankaya Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi FARKINDALIK VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI FARKINDALIK VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

39 Staj ve İş Olanakları ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 39 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

40 Staj Olanakları Uygun Adaylar: Uygun Adaylar: Yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında, tercihen üçüncü veya dördüncü sınıfa devam eden, Bakanlığın görev alanına giren bölümlerin öğrencileri ve mezunları 40 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINDA STAJ OLANAKLARI

41 Avrupa Birliği Bakanlığında Staj Şartları Staj yapmak istedikleri tarihten en az üç (3) ay önce Personel Daire Başkanlığı’na müracat Bakanlığın kurumsal internet sayfasından temin edilerek doldurulmuş “Başvuru Formu” Öğrenim gördüğü okuldan alınacak “Transkript Belgesi” Mezun ise, mezun olduğuna dair “Çıkış Belgesi” ya da “Diploma örneği” Zorunlu staj durumunda, üniversiteden alınmış bunu belirten resmi yazı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINDA STAJ OLANAKLARI 41

42 42 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINDA STAJ OLANAKLARI

43 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINDA İŞ OLANAKLARI 43 Avrupa Birliği Bakanlığı Mütercim Yarışma Sınavı ve Atama Yönetmeliği (Madde 5) Bakanlıkta görevlendirilecek mütercimler için yarışma sınavı (yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı) Sınav, kadro ve ihtiyaç durumuna göre İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin tamamından ya da uygun görülenlerden sınav Sınav dilinde YDS’den (A) düzeyinde puanSınav duyurusunda belirtilecek KPSS puanı

44 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINDA İŞ İMKANLARI 44

45 TEŞEKKÜR EDERİZ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı www.ab.gov.tr ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 45


"1 AB KATILIM SÜRECİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI (ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ) Bilkent Üniversitesi - Ankara 12 Nisan 2016 Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları