Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB KATILIM SÜRECİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB KATILIM SÜRECİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 AB KATILIM SÜRECİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI
(ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ) Bilkent Üniversitesi - Ankara 12 Nisan 2016 Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Çeviri Eşgüdüm Başkanı

2 AB KATILIM SÜRECİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI
Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı (ÇEB) Görev Kapsamı ÇEB İnsan Kaynakları Çeviri ve Revizyon Çalışmaları Çeviri Odaklı Terminoloji Çalışmaları Farkındalık & İletişim Çalışmaları Staj ve İş Olanakları Sunum İçeriği (ÇEB Faaliyetleri)

3 ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ
Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı (ÇEB) Görev Kapsamı Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

4 ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI (ÇEB)
GÖREV KAPSAMI ÇEB kuruluş : 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname AB müktesebatının çeviri işlemlerini yapar ve koordine eder Envanter çalışmalarını yürütür Yapılacak çevirilerin uygunluğunu denetler Avrupa Birliği terminolojisi veri tabanını oluşturur

5 ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ
Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı İnsan Kaynakları Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

6 ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI BAŞKAN 13 Mütercim 1 Koordinatör 2 İdari Personel

7 ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ
Çeviri ve Revizyon Çalışmaları (AB Müktesebatının Çevirisi) Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

8 AB Müktesebatının Çevirisi Niçin Zorunludur?
Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında Antlaşma Madde 24. Her Birlik vatandaşı, bu maddede veya Avrupa Birliği Antlaşması’nın 13. maddesinde belirtilen herhangi bir kuruma veya organa (Avrupa Parlamentosu, AB Zirvesi, Konsey, Avrupa Komisyonu, ABAD, Avrupa Merkez Bankası, Sayıştay), söz konusu Antlaşma’nın 55. maddesinin 1. paragrafında belirtilen dillerden birinde yazabilir ve aynı dilde cevap alabilir. Halihazırda: 28 üye 24 resmi dil Ülkemizin AB üyeliğiyle birlikte Türkçe de AB’nin resmi dili

9 AB Müktesebatının Çevirisi Niçin Zorunludur ?
Katılım müzakerelerinin yürütüleceği esasları düzenleyen 3 Ekim 2005 tarihli ʺMüzakere Çerçeve Belgesiʺne atfen yükümlülükler: Müktesebatın Türkçeye çevirisini tamamlaması (katılımdan uygun bir süre önce) Katılımla birlikte AB kurumlarının gerektiği gibi işlemesi için ihtiyaç duyulan yeterli sayıda çevirmeni eğitmesi

10 AB Müktesebatının Kapsamı (2016 Mart ayı itibarıyla güncel rakam)
Kurucu Antlaşmalar (http://europa.eu/eu-law/treaties/index_en.htm) Bu Antlaşmalar uyarınca kabul edilen ikincil mevzuat (Direktif, tüzük, karar, tavsiye vs.) Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararları (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/) AB çerçevesinde kabul edilen ve hukuki bağlayıcılığı olan veya olmayan belgeler (kurumlararası anlaşmalar, ilke kararları, bildirimler, tavsiyeler, yönlendirici ilkeler) AB tarafından veya AB ve üye devletler tarafından birlikte akdedilen uluslararası anlaşmalar Üye devletlerin Birlik faaliyetlerine ilişkin olarak aralarında akdettikleri uluslararası anlaşmalar TOPLAM SAYFA SAYISI: (2016 Mart ayı itibarıyla güncel rakam)

11 ÇEVİRİ VE REVİZYON ÇALIŞMALARI
(Yöntem) ÇEVİRİDE TUTARLILIK Çeviri Belleği Terminoloji Biçem Kılavuzu - - ÇEB ticari amaçlı üretilmiş bilgisayar destekli çeviri aracı kullanmaktadır Çeviri Revizyon Dil Kalite Denetimi (LQA) TermAB Terminoloji Veri Tabanı AB Mevzuatının Türkçeye Çevrilmesinde Kullanılacak Rehber

12 ÇEVİRİ VE REVİZYON ÇALIŞMALARI Çeviri ve Revizyonda Yardımcı Belgeler
Çevirilerde tutarlılık sağlanması ve çevirilerin terminolojik açıdan revize edilmesi sırasında yararlanılması Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (TR-EN) (http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) Avrupa Birliği’nin Mevzuatının Türkçeye Çevrilmesinde Kullanılacak Rehber Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü (2009 – 7000 terim) (http://www.ab.gov.tr/files/Sozluk/glossary_for_the_european_union.pdf)

13 Çeviri ve Revizyon Süreci Aşamaları - I
ÇEB tarafından dilbilimsel açıdan ilk revizyon Kapsamlı bir teknik şartname çerçevesinde çeviri hizmet alımı (İlgili kurumlar ve başkanlıklarla istişare halinde) Çevirisi öncelikli mevzuatın belirlenmesi

14 Çeviri ve Revizyon Süreci Aşamaları-II
Mümkün olduğu takdirde hukuki revizyon ve ÇEB tarafından son okuma İlgili kurum tarafından ʺteknik revizyonʺ (teknik terminolojinin ve olası anlam kaymalarının kontrolü) Çeviri CC Vista veri tabanına yükleme (ʺnot revisedʺ kategorisi) (

15 Çeviri ve Revizyon Süreci Aşamaları-III
Tüm tarafların mutabakata vardığı çeviri metninin CC Vista’ya yüklenmesi (ʺrevisedʺ kategorisi)

16 Avrupa Birliği Müktesebatının Çevirisinde Mevcut Durum (Mart 2016)
AB Müktesebatı Toplam: ~ mevzuat + ~1100 ABAD kararı Toplam: sayfa AB müktesebatı tercümesi 921 adet AB mevzuatı (18,744 sayfa – hizmet alımı yoluyla 706 adet AB mevzuatı (7.244 sayfa) – Bakanlıklar tarafından çevirisi yapılan Toplam Çeviri Sayfa Sayısı 1.627 adet AB mevzuatı Toplam mevcut çeviri sayfası:

17 ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ
Çeviri ve Revizyon Çalışmaları (Türk Mevzuatının Çevirisi ve Revizyonu) Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

18 6085 sayılı Sayıştay Kanunu (çevirisi revize edilmiştir)
Türk Mevzuatının Çevirisi ve Revizyonu Katılım müzakereleri çerçevesinde ilgili fasıllarda açılış veya kapanış kriterlerinin yerine getirilmesi bakımından, Türk mevzuatının veya hazırlanan taslakların İngilizceye çevrilmesi ihtiyacı 6085 sayılı Sayıştay Kanunu (çevirisi revize edilmiştir) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (çevirisi yaptırılarak revize edilmiştir) Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısın (çevirisi revize edilmiştir) Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı (çevirisi yapılmış ve revize edilmiştir) Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı (çevirisi yaptırılarak revize edilmiştir) Kolluk Gözetim Komisyonunun Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (çevirisi yaptırılarak revize edilmiştir) İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik (çevirisi yaptırılarak revize edilmiştir) Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Tasarısı Taslağı (çevirisi yaptırılarak revize edilmiştir)

19 ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ ÇALIŞMALARINDA KALİTE DENETİMİ
Kalite Denetimi Çeviride Hizmetlerinde Kalite Standartları EN (mülga) ve ISO 17100 Eksiksiz çeviri (Çeviride atlamaların olmaması) Tutarlılık (Terminoloji, referans belge ve kaynaklara uygunluk açısından ) Hatasız çeviri İmla ve noktalama kurallarına uygunluk (http://www.tdk.gov.tr/) “AB Mevzuatının Türkçeye Çevrilmesinde Kullanılacak Rehber”e uygunluk

20 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Diğer Çeviri Çalışmaları
Katılım süreci temel belgelerinin çevirileri: Her yıl Ekim-Kasım aylarında Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye İlerleme Raporu (Türkçeye) Her yıl yayımlanan Türkiye’nin İlerleme Raporu hakkında Avrupa Parlamentosu İlke Kararı (Türkçeye) Reform Eylem Grubu (REG) toplantılarına ilişkin basın bildirileri (İngilizceye)

21 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Diğer Çeviri Çalışmaları
Katılım süreci temel belgelerinin çevirileri: Müzakere süreci kapsamında Bakanlığımızca hazırlanan belgeler (Ulusal Eylem Planları, Türkiye’nin Avrupa Birliği Stratejisi, Türkiye’nin İletişim Stratejisi belgeleri)

22 Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Diğer Çeviri Çalışmaları
Katılım süreci kapsamındaki çalışma dokümanlarının çevirileri: Bakanlık tarafından yapılan açıklama ve basın duyuruları (İngilizceye) Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve diğer AB kurumları tarafından yapılan basın açıklamaları (Türkçeye) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki bazı çalışma dokümanları (Finansman Anlaşmaları, Planlama Dokümanları vb.)

23 ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ
Çeviri Odaklı Terminoloji Çalışmaları Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

24 Çeviri Odaklı Terminoloji Çalışmaları - Özet
Fasıl bazlı terminoloji çalışmaları - Yargı ve Temel Haklar, Adalet Özgürlük ve Güvenlik, Mali Kontrol, Çevre, Kamu Alımları, Sosyal Politika ve İstihdam, Trans-Avrupa Şebekeleri , Bilgi Toplumu ve Medya, Vergilendirme, Mali Hizmetler) terim üzerinde devam eden çalışmalar 2014 Aralık Aralık TermAB veri tabanı alt yapısı (IT) hazırlıkları - Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve 2009 yılında bir AB projesi kapsamında yayımlanan AB Terimleri Sözlüğü, - Bakanlığımız tarafından Türkçeye çevrilen Avrupa Birliği Antlaşması ile Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'dan derlenen terimler, - Çeşitli kamu kurumları tarafından kendi uzmanlık alanlarında hazırlanmış bazı terim listeleri, - Trans Avrupa Ağları, Bilgi Toplumu ve Medya ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarında Başkanlığımız tarafından oluşturulmuş terimceler TermAB’ın uluslararası standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik teknik destek hizmet alımı (Kasım Şubat 2016)

25 Terminoloji Veritabanı
(TermAB- İçerik) tamamlanmış kayıt (İng>Tr: Tr>İng: 11196) AB Terimleri Sözlüğü (İng-Tr / Tr-İng) Kurucu Antlaşma terimleri (İng-Tr) Kamu Kurumları tarafından hazırlanmış terimceler (İng-Tr) Fasıl Bazlı terimceler (Fikri Mülkiyet Hakları, Bilgi Toplumu ve Medya ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik) (İng-Tr) terim üzerinde devam eden çalışmalar Ele alınması uygun görülen öncelikli 10 müzakere faslı ve bu fasıllardaki temel AB mevzuatı tespit edilerek oluşturulan terim listeleri

26 Çeviri Odaklı Terminoloji Çalışmaları – TermAB Altyapısı
ISO 12616: 2002: Çeviri Odaklı Terminografi Standardı Konu Başlıkları Madde Başlıkları Alternatif Yazılış Biçimleri Terimin Alındığı Kaynak Kısaltma Açıklama Tanım Örnek Cümle Güncellik Durumu Güvenilirlik Düzeyi Terimi Oluşturan/Değiştiren Kişi Terimin Oluşturulduğu/Değiştirildiği Tarih

27 TermAB Ana Ekran Görünümü

28 TermAB Gelişmiş Arama Ekranı Görünümü

29 Çeviri Odaklı Terminoloji Çalışmaları
Çeviri Odaklı Terminoloji Çalışmalarına Yönelik ISO Standartları ISO 704 Terminoloji Çalışmaları Standardı ISO Çeviri Odaklı Terminografi Standardı ISO 860 Terminoloji Çalışmaları -Kavram ve Terimlerin Uyumlaştırılması Standardı ISO Terminoloji ve Dil ve İçeriğe İlişkin Diğer Kaynaklar Standardı ISO Terminoloji, Bilgi ve İçerik Yönetimine İlişkin Sistemler Standardı

30 ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ
Farkındalık & İletişim Çalışmaları Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

31 FARKINDALIK VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

32 GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI
Hedef Kitle: Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviri bilim bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri (her bölümden 3 kişi olmak koşuluyla) Yüksekokulların uygulamalı yabancı dil ve çevirmenlik bölümlerinin son sınıflarında okuyan öğrenciler Okullardaki bilgilendirmeler: Her üniversitenin akademik kadrosu arasından seçilen Çeviri Yarışması Temas Kişisi

33 GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI
yılları arasında 6 yarışma 6. Yarışma İtibarıyla Toplam: 585 öğrenci 2010: 19 üniversiteden 84 öğrenci 2011: 24 üniversiteden 94 öğrenci 2012: 27 üniversiteden 109 öğrenci 2013: 24 üniversiteden 97 öğrenci 2015: 26 üniversiteden 91 öğrenci 2016: 28 üniversiteden 110 öğrenci

34 GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI
Türkiye’nin, katılımıyla birlikte AB kurumlarının ihtiyaç duyacağı yeterli sayıda çevirmeni yetiştirmesi yükümlülüğü kapsamında 2016 28 Üniversite (110 öğrenci) İngilizce 27 Almanca 11 Fransızca

35 GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI
Avrupa Birliği Bakanlığı 2016 Genç Çevirmenler Yarışması Ödül Töreni

36 GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI
Brüksel Ziyareti İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde ilk üçe giren genç çevirmenler için Brüksel’de yerleşik AB kurumlarının çeviri birimlerine ziyaret

37 FARKINDALIK VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
17 Ocak 2012 FARKINDALIK VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI Çeviri ve Revizyon İşbirliği Çalışmaları Hacettepe Üniversitesi (ʺÇevreʺ faslı) Yaşar Üniversitesi (ʺBilgi Toplumu ve Medyaʺ faslı)

38 FARKINDALIK VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
17 Ocak 2012 FARKINDALIK VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI Amaç: Üniversitelerimizin talepleri üzerine, katılım sürecinde AB müktesebatı çevirisi konusunda bilgilendirme Hacettepe Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Marmara Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Çankaya Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi

39 Staj ve İş Olanakları ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ
Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

40 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINDA
STAJ OLANAKLARI Staj Olanakları Uygun Adaylar: Yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında, tercihen üçüncü veya dördüncü sınıfa devam eden, Bakanlığın görev alanına giren bölümlerin öğrencileri ve mezunları

41 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINDA Avrupa Birliği Bakanlığında Staj Şartları
STAJ OLANAKLARI Avrupa Birliği Bakanlığında Staj Şartları Staj yapmak istedikleri tarihten en az üç (3) ay önce Personel Daire Başkanlığı’na müracat Bakanlığın kurumsal internet sayfasından temin edilerek doldurulmuş “Başvuru Formu” Öğrenim gördüğü okuldan alınacak “Transkript Belgesi” Mezun ise, mezun olduğuna dair “Çıkış Belgesi” ya da “Diploma örneği” Zorunlu staj durumunda, üniversiteden alınmış bunu belirten resmi yazı

42 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINDA
STAJ OLANAKLARI

43 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINDA
İŞ OLANAKLARI Avrupa Birliği Bakanlığı Mütercim Yarışma Sınavı ve Atama Yönetmeliği (Madde 5) Bakanlıkta görevlendirilecek mütercimler için yarışma sınavı  (yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı) Sınav, kadro ve ihtiyaç durumuna göre İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin tamamından ya da uygun görülenlerden sınav Sınav dilinde YDS’den (A) düzeyinde puan Sınav duyurusunda belirtilecek KPSS puanı

44 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINDA
İŞ İMKANLARI

45 ÇEVİRİ EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ
TEŞEKKÜR EDERİZ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı


"AB KATILIM SÜRECİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları