Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA"— Sunum transkripti:

1 ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Bölüm 13 ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA

2 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Öğrenme Hedefleri Yeni sistemlerin kurulması nasıl bir örgütsel değişim gerçekleştirmektedir? Sistem geliştirme sürecinde temel faaliyetler nelerdir? Sistemleri modellemek ve tasarlamak için ana metodolojiler nelerdir? Enformasyon sistemlerinin kurulması için alternatif yöntemler nelerdir? Dijital işletme çağında sistem kurmak için yeni yaklaşımlar nelerdir? Bu bölümde yeni bilgi sistemleri, sistem geliştirme dahil faaliyetleri ve bilgi sistemleri kurmak için kullanılan çeşitli yöntemler uygulanması sonucu değişik türde örgütsel değişimler tartışılmıştır. Öğrencilere yeni bir bilgi sisteminin organizasyonel değişiklikleri nasıl üretebildiğini sorun ve ilk izlenim isteyin. Bir iş türü ve yeni bir sisteme örnek verin; örneğin, doğrudan satış ve teknik sorularınız için otomatik bir çağrı yanıtlama sistemi tanıtın. Bu konuda örgütsel değişim ne türlü olabilir, tartışmalarını isteyin.

3 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
CIMB Grup Hesap Açma Süreçlerini Yeniden Tasarlar Problem: Finansal hizmet sağlayıcısı olan CIMB grubu özellikle şubede hesap açma iş sürecinin iyileştirilmesini istemektedir Çözümler: ARIS BPM aracı verimin iyileştirilmesi için 25 alanda tanımlanmıştır. Malezya Çok İşlevli Hükümet Kartı veri-zaman harcamayı % 50 azaltmıştır İş süreçlerini düzenlemek ve yeniden tasarlanması için bilgi sistemlerinin kullanımını gösterir Yeni sistem-analiz ilk adım örneğini gösterir Bu slayt önemli bir iş süreci hızlandırmaya yönelik olarak Malezya CIMB Grup tarafından inşa bilgi sistemi çözümünü anlatılmaktadır. Öğrencilere bu kadar önemli bir sistem kurmanın ilk adımının ne olduğunu sorun. (Analiz) Analiz değilse ne olurdu?

4 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler ET ile sistem geliştirme ve örgütsel değişim Otomasyon Verimliliği artırır Elle yapılan görevlerin yerini alır Süreçlerin rasyonelleştirilmesi Standart iletişim prosedürleri kolaylaştırır Genellikle, sürekli kalite iyileştirme yapmak için kullanılan programlarda bulunur Toplam kalite yönetimi (TKY) Altı sigma Bu slayt bilgi sistemlerine imkan tanıyan, örgütsel değişimin dört çeşidinden ilk ikisini anlatılır. Öğrencilerden örneğin bir pizza zinciri için değişik tipte örnek vermelerini isteyebilirsiniz. Öğrencilere Toplam Kalite Yönetimi (kendi içinde başarıya ulaşma) ve altı sigmanın (belirli bir ölçüm-3.4 küsür her milyonda) tanımlarını sorun. İki yöntemi değerlendirmelerini isteyin. Başka bir yöntem işletmelerin bazı sektörlerde ya da türlerinde daha iyi olur muydu? Hangi yöntem bir restoran zinciri için daha iyi olurdu? Hangisi bir giyim üreticisi için daha iyi olurdu? Neden?

5 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler ET ile sistem geliştirme ve örgütsel değişim İş süreçlerinin yeniden tasarımı Analiz, kolaylaştırmak ve iş sürecinin yeniden tasarlanması İş sürecinin yeniden düzenlenmesi, adımların birleştirilmesi ve tekrarın elenmesi Paradigma değişimleri İşin doğasını yeniden düşün Yeni bir iş modeli tanımla Örgütün doğasını değiştir Bu slayt bilgi sistemlerine imkan tanıyan, örgütsel değişim, üçüncü ve dördüncü türlerini açıklar. Öğrencilere her bir tür için örnek işletme sorunuz, örneğin pizza zinciri. Veya, örnek olarak öğrencilerinize hangi kategorinin hangisinin içine düştüğünü sorun.  Örneğin, ne tür bir örgütsel değişim işi, ilk muhasebe yazılımı uygular? İş sürecinin yeniden tasarımı için kitap Ford Motor Şirketini örnek verir, firma satıcıların satın alma siparişleri ile karşılaştırılması gereken faturaları göndermek için siparişleri sisteme doğrudan girer. Schneider Ulusal firması bir paradigma değişimi örneğidir, şirket kendisi ve diğer şirketlerin lojistik kendi bilgi sistemlerini kullanmaktadırlar.

6 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler PLANLI ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM OLARAK SİSTEMLER En sık rastlanan değişim türleri otomasyon ve rasyonelleştirme olmaktadır. Bunlar daha çok yavaş hareket eden, yavaş değişiklikler getiren az risk içeren değişimlerdir Hızlı ve kapsamlı değişiklikler içeren yeniden tasarlama ve paradigma değişimleri fazla kazanç getirebilirken çok daha fazla risk içermektedir. Bu grafik yatırımın yanı sıra risk düzeyinde olası dönüş göre bunları tanımlayarak, değişimin dört tipini göstermektedir. Az riskli bir otomasyonda ne olur? Yüksek riskli yeniden tasarım veya paradigma değişikliğinde ne olur? Bu BPR ve paradigmaların başarısızlık oranının yüksek olmasına dikkat edilmesi önemlidir. Öğrencilerden nedenini isteyin. (Örgütsel değişimi planlaması zordur.) ŞEKİL 13-1

7 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler İş süreci yönetimi (İSY) Analiz, tasarım ve optimizasyon işlemi yapmak için değişik araçlar, yöntemler İş süreçlerinin yeniden tasarımını yönetmek isteyen İşletmeler tarafından kullanılır İSY adımları Değişecek süreci tanımla Mevcut süreci analiz et Yeni süreci tasarla Yeni süreci uygula Sürekli ölç Bu slayt iş süreci yönetimi, araçları ve yardım firmaların iş süreçlerinin yeniden tasarlanmasını tartışmaktadır. Bu iş sürecinin yeniden yapılanmasının riskliliği ve BPR için etkili yönetimin ihtiyaç olduğu anlatılır. Öğrencilerden her adımın önemini isteyin. Örneğin, neden tüm iş süreçlerini değiştirmek yerine iş sürecini belirlemek önemlidir (bazı süreçler zaman ya da maliyet tasarrufu elde edilememesi veya iş süreci belirlemek için önemlidir, tüm süreçleri geliştirmek için çalışırken çok fazla para harcayabilirsiniz ve bazı süreçleri zaten etkili olabilir.)? Öğrencilerden iş sürecine bir örnek vermelerini isteyin ve sürecin nasıl ölçülebileceğini sorun. Örneğin yemek siparişi veren bir müşterinin iş sürecini nasıl ölçecek siniz? Mutfak hazırlama süreci ve teslim süreci mi? Yeni işe alınan bir çalışanın iş süreci nasıl olacak? Hatta etkili yeniden tasarım süreci ile, yapılandırma projelerinin büyük bir çoğunluğu yetersiz yönetim değişimi nedeniyle kazanım elde edemezler.

8 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler FİZİKSEL BİR KİTAPÇIDAN BİR KİTAP SATIN ALMA İÇİN “OLDUĞU GİBİ” İŞ SÜRECİ Bu slayttaki grafik yeniden yapılanma için mevcut olmayan bir bir kitabın adımları da dahil olmak üzere bir kitap satın alma sürecini göstermektedir. Bu görevin sıralı yapısını ortaya koymaktadır. Bu işlem için harcanan zamanı dışında, bu geleneksel iş sürecinin diğer dezavantajları nelerdir? ŞEKİL 13-2 Fiziksel bir kitapçıdan kitap satın alma satıcı ile müşteri arasında birçok adımın gerçekleştirilmesini gerektirir.

9 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler ÇEVRİMİÇİ KİTAP SATIN ALMAK İÇİN YENİDEN TASARLANMIŞ SÜREÇ Bu grafik çevrimiçi bir süreç olarak yeniden yapılanması sonrasında kitap satın alma sürecini göstermektedir. Yeni süreç ve teknoloji dört veya beş aşamayı azalttı. Bu adımları gerçekleşmesi için izin vermiş unsurlar nelerdir? Daha önce açıklanan örgütsel değişimin dört tipten hangisi bu süreci yeniden tasarlamış -otomasyon, rasyonalizasyon, yeniden tasarımı, paradigma değişimi? ŞEKİL 13-3 İnternet teknolojisi kullanmak kitap satın alma sürecinin yeniden tasarımını daha az adım ve kaynak tüketerek gerçekleştirmeyi mümkün kılar.

10 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler İş Süreçleri Yönetimi Araçları İş süreçlerini tanımlama ve belgelendirme Yetersizliklerin tanımlanması Geliştirilmiş süreçlerin modellerini kurma Süreçleri oluşturan iş kurallarını yakalama ve ortaya çıkarma Mevcut süreçler ile yeniden tasarlanmış süreçler arasında bütünleşme sağlama Geliştirilen yeni süreçleri doğrulama Önemli iş performans göstergelerinin süreç değişikliklerine etkisini ölçme Bu slayt firmaların iş süreçlerini yeniden tasarlamak için kullanabileceğiniz BPM araçları hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Metinde dört iş grubu arasında müşteri hizmetleri süreçlerini düzenleyen Pegasystems BPM iş akışı yazılımı kullanılmaktadır. Amerikan Ulusal Sigorta Şirketi örnek olarak anlatılır. BPM müşteri isteklerini işlerken uygulamalara erişim ihtiyacını ortadan kaldırarak, birden fazla sistem arasında müşteri bilgilerini tek bir görünüm servisi yaptırmıştır.  Bu da %192 temsilcilerinin iş yükü kapasitesini artırdı.

11 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler İŞ SÜREÇLERİ YÖNETİMİ BİR FARK YARATABİLİR Mİ? AmerisourceBergen ve Diebold gibi büyük işletmeler iş süreçleri yönetimi için neden iyi adaylardır? Her bir işletme için iş süreçlerini yeniden tasarlama ve yönetiminin faydaları neler olmuştur? İSY bu işletmelerin işleyişini nasıl değiştirmiştir? İSY yazılımlarını yüksek miktarda süreç için uygulayacak olan işletmeleri bekleyen problemler nelerdir? İSY uygulamaları için en uygun işletmeler hangileri olmaktadır? Bu slayt iş süreci yönetimi uygulanmasında iki firmayı, AmerisourceBergen ve Diebold, deneyimlerini bölüm vaka ile ilgili tartışma sorularını sunuyor. Amerisource Bergen muazzam verimlilik tasarrufu ile 300 işlemden fazla üzerinde otomatikleştirmek için Metastorm BPM yazılımı kullanılmaktadır. Diebold (güvenlik sistemleri ve hizmetler) diğer işlemler analiz etmek ve geliştirmek için ürünü kullanmak için yeterli bir başarı ile, kendi sipariş karşılama sistemi geliştirmek için Progress Savvion İş Yöneticisi BPM kullanılır.

12 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış Sistem geliştirme: Bir örgüt sorununun çözümü ya da bir fırsatın değerlendirilmesi amacı ile bir enformasyon sistemi çözümü üretme faaliyetleri Sistem analizi Sistem tasarımı Programlama Test Dönüştürme Üretim ve bakım Bu ve ilerleyen slaytlar sistem geliştirmede var olan veya iyileştirme yapılan rol faaliyetleri tartışır. İlk ikisi olan sistem analizi ve sistem tasarımı hazırlık aşamalarıdır. Son dört adım tasarımı gerçek bir sisteme çevirir. Bir bilgi sistemi teknolojisi için teknoloji olmadığını vurgulamak önemlidir. Bu organizasyonun karşı karşıya algıladığı sorunların bir sorun ya da kümesine bir çözümdür – sorunu üstlenmek amacıyla bilgi sistemlerinin kullanımı gerekir. Öğrenciler iş süreçlerinde ne gibi sorunlarla karşılaşmışlar veya tanık olmuşlar? Ya da eğitim kariyeri yeni veya geliştirilmiş bir bilgi sistemi yardımı ile mi olmuş?

13 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış SİSTEM GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem kurma altı ana faaliyete ayrılabilmektedir. ŞEKİL 13-4 Bu grafik sistem geliştirmenin altı ana aktivitesini göstermektedir. Öğrenciler bu sürecinin neden dairesel olduğunu sorun. Dairesel doğa sistemleri bina sistemi monte edildikten sonra doğrusal bir süreç olmadığını gösterir. Tipik olarak, ek değişiklikler ve iyileştirmeler ek analiz, tasarım, programlama, test, dönüşüm ve bakım gerektiren sistemin sistem veya kısmen yapılması gerekecektir.

14 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış Sistem analizi Bir işletmenin enformasyon sistemi ile çözmeye çalıştığı bir sorunun analizi Sorunun tanımlanması, nedenlerinin tespiti Çözüm belirlenmesi Sistem öneri raporlarının tanımlanması ve alternatif çözümlerin denenmesi Enformasyon gereksinimlerinin belirlenmesi Fizibilite çalışmasını da içerir Çözüm iyi bir yatırım mı? İhtiyaç duyulan teknoloji, yetkinlikler var mı? Bu slayt ve bir sonraki sistem geliştirme, sistem analizi ilk aşamasını açıklanmaktadır. Sistem analisti, önce mevcut organizasyon ve sistemlerin bir yol haritası oluşturur. Bu yol haritası nedir? (Birincil sahipleri ve mevcut donanım ve yazılımı ile birlikte veri kullanıcılarının belirlenmesi.) Neler veri birincil sahibi oluşturmaktadır? Mevcut sistemlerle bir sorun varsa eğer bir analist nasıl belirler öğrencilerden isteyin. (O belgeleri, çalışma kağıtları, prosedürler, sistem işlemleri gözlemlemek ve mülakat anahtar kullanıcıların yanı sıra yöneticiler incelemek olurdu). Finansal açıdan uygulanabilir bir çözüm ne anlama geliyor? Teknik açıdan? Örgütsel açıdan?

15 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış Sistem analizi (devam) Enformasyon gereksinimlerinin saptanması Kimin hangi enformasyona, nerede, ne zaman ve nasıl ihtiyaç duyuyor Yeni veya değiştirilmiş sistemin amaçlarını tanımlar yeni sistemin yerine getirmek zorunda olduğu fonksiyonları detaylandırır Hatalı ihtiyaç analizi sistemin aksamasına ve sistem geliştirme maliyetinin artmasına neden olur Bu slayt sistemleri geliştirme, sistem analizi ilk aşamada ilgili tartışmaya devam ediyor. Bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi analizin önemli bir parçasıdır. Gereksinimleri yanlış set etrafında tasarlanmış bir sistem, ya da kötü performansı nedeniyle iptali gerekecektir veya büyük değişiklikler geçirmesi gerekecektir. Metnin bu bölümü gereksinimleri toplamak için katılımın gerekli olduğunu tartışır. Neden böyledir? Kullanıcı katılımı bilgi toplama gereksinimleri için merkezi ise, neden böyle sistemler analisti olarak teknik uzmanlar, aynı zamanda bu sürece dahil edilmelidir?

16 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış Sistem tasarımı Sistemin enformasyon gereksinimlerini yerine getirmek için ne yapılması gerektiğini tanımlar Sistem çözümünün teknik, örgütsel, yönetimsel tüm bileşenlerini kapsamalıdır Son kullanıcının görevi Kullanıcı enformasyon gereksinimleri sistem kurulumuna yön verir Kullanıcılar, sistemin kendi iş önceliklerini ve enformasyon ihtiyaçlarını yansıttığından emin olmak için tasarım süreci üzerinde yeterli kontrole sahip olmak zorundadır Yetersiz kullanıcı katılımı sistemin başarısızlığının en önemli nedenidir Bu slayt sistemleri geliştirme, sistem tasarımı ikinci aşama anlatılmaktadır. Metin evler ve binalar gibi, bilgi sistemleri birçok olası tasarımları olabileceğini açıklıyor. Her tasarım, tüm teknik ve örgütsel bileşenleri eşsiz bir karışımını temsil eder. Başkaları ne üstün bir tasarımı teknik, örgütsel, mali ve zaman kısıtlamaları belirli bir kümesi içinde kullanıcı gereksinimlerini karşılayan hangi ile kolaylık ve verimlilik sağlıyor. Özdeş bir sistem analizi göz önüne alındığında, ne elemanları iki farklı sistem tasarımcıları tarafından oluşturulan bir sistem tasarımı farklı olabilir?

17 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış Bu slayt detaylı ve sistem tasarımı tanımlamak zorunda olan çeşitli özellikleri listeler. Buna göre bir sistemin ne kadar karmaşık tasarımı olduğunu görebilmek ve hatalardan içeri sokulmak için orada ne kadar çok fırsat olduğunu görmek kolaydır. Bu alanların herhangi birindeki optimal sistem verimliliği ve üretkenliği üretmek problem olabilir. Burada birkaç özellik seçin ve ne tür sorunlar yetersiz bir tanıma neden olabilir isteyin.

18 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış Programlama: Tasarım aşamasında hazırlanmış olan sistem özellikleri yazılım program koduna dönüştürülür Test Sistemin doğru sonuçlar üretip üretmediğini tespit etmek için yapılır Birim testi: Sistemdeki her programı ayrı ayrı test edilir Sistem testi: Sistemi bütün olarak test eder Kabul testi: Üretim setinde kullanılmaya hazır olan sistemin son sertifikasyonunu sağlar Test plan: Testler için gereken tüm hazırlıklar Bu slayt üçüncü ve dördüncü aşamalar olan sistemleri geliştirme, programlama ve testi anlatmaktadır. Birçok şirket bugün kendi programlama işlemini yapmıyor, ve dış kaynaktan yazılım satın alıyor. Dış kaynakta testten kim sorumlu olacak, satıcı veya satın alan şirket? Yazılım paket olarak satın alındığında herhangi bir test gerekli mi? Sistem proje planlamada yeterince durulmaması ve yetersiz testten kaynaklanan risklerin büyüklüğü önemlidir. Öğrencilere neden eğer tüm sistem testleri sistemi kontrol edilirse, birim testin önemli olacağını sorunuz.

19 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BİR KAYIT DEĞİŞİKLİĞİNİ TEST EDEN ÖRNEK TEST PLANI Bu grafik bir test planının bir bölümünü göstermektedir. Bu tablonun sütunlarının ne anlama geldiğini açıklamalarını isteyin. Var olan adresi (2.1) değiştirmeye çalışmasından kayıt değişikliği (2.6) tamamlanmasına kadar veritabanında bir kayıt değiştirmek için bir kullanıcı altı farklı olasılığa bakar. Öğrencilere bu örnekteki sistem testi hakkında ne anladıklarını sorun. ŞEKİL 13-5 Bir test planı geliştirilirken, test planının çeşitli koşullarda test edilmiş olması ve her bir koşul testi ile beklenen sonuçların gereksinimlerini içermesi zorunludur. Test planları hem son kullanıcılar hem de enformasyon sistemleri uzmanlarından girdiye ihtiyaç duymaktadır.

20 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış Dönüşüm Eski sistemden yeni sisteme geçiş sürecidir Dört ana strateji Paralel strateji Doğrudan geçiş Pilot çalışma Aşamalı yaklaşım Son kullanıcı eğitimi zorunludur Hem teknik hem de son kullanıcı gözüyle sistemin nasıl çalıştığını detaylı olarak gösteren belgeler, eğitim ve günlük işlerde kullanım için dönüşüm zamanında tamamlanır Bu slayt sistemleri geliştirme, dönüşüm beşinci aşama anlatılmaktadır. Stratejilerin her birinin tarifini isteyin. Başka bir yaklaşım daha mı uygun olacaktır? Doğrudan kesilen optimal strateji olacağı herhangi bir durumda var mı?

21 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış Üretim ve bakım Değişikliğe gerek olup olmadığının anlaşılması için sistem yeniden gözden geçirilir Uygulama sonrası denetim içerebilir Bakım Üretim sisteminin hatalarını düzeltmek, gereksinimleri karşılamak ya da sürecin verimliliğini arttırmak için donanım, yazılım, belge ya da işlemlerde gerçekleştirilen değişiklikler 20% hata ayıklama, acil üretim sorunlarının düzeltilmesi 20% donanım, yazılım, veri veya rapor değişimi 60%’ı: sürecin verimliliğini arttırmak için kullanıcı iyileştirmeleri, belgeleme geliştirmesi ve sistem bileşenlerinin yeniden kodlanması Bu slayt altıncı ve son aşamada sistemleri geliştirme, üretim ve bakım, ve bir bilgi sistemi "bitmiş“ durumlar ve iş ortamları her zaman asla değişmeyeceğini gösterir. Tabii ki birçok işletme değişen çevre gereği kendi sistemlerini değiştirmek için kaynak harcamak istemiyor. Ve bu nedenle, sistem bir eski sistem tarafından oluşturulan sorunlarını tespit firma para maliyet, işlevsiz hale gelebilir. Burada listelenen bakım çalışması türlerinden herhangi birinin daha iyi analiz ve tasarımın elimine edilebilir olmadığını tartışmalarını isteyin.

22 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış SİSTEM GELİŞTİRME AKTİVİTELERİ ÖZETİ ANA FAALİYET AÇIKLAMA Sistem analizi Sorunları tanımla Çözümlerini belirle Enformasyon gereksinimlerini tespit et Sistem tasarımı Tasarım özelliklerini oluştur Programlama Tasarım özelliklerini program koduna dönüştür Test Birim testi uygula Sistem testini uygula Testi uygula Dönüştürme Dönüşümü planla Belgeleri hazırla Kullanıcı ve teknik çalışanları eğit Üretim ve Bakım Sistemi kullan Sistemi değerlendir Sistemde gerekli değişiklikleri yap Bu slayt sistem geliştirmedeki altı aşamayı özetlemektedir. Öğrencilerden  bilgi gereksinimleri ve tasarım özellikleri arasındaki farkı isteyin.

23 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış Sistem modelleme ve tasarlamada öne çıkan metodolojiler: Yapılandırılmış metodolojiler Nesne yönelimli geliştirme Yapılandırılmış Metodolojiler Yapılandırılmış: Adım adım gerçekleşen teknik Süreç odaklı: Verileri yönlendiren süreçlerin ve faaliyetlerin modellenmesine odaklanır Süreçten ayrılan veri Bu slayt modelleme sistemleri için en önemli iki yöntemi ve yapılandırılmış bir metodoloji arkasındaki temel kavramları tanımlar . Öğrencilerden süreç tanımını ve örnek vermelerini isteyin. "süreçlerden ayrı veri?“ ne demektir?

24 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış Veri akış şeması: Sistemin bileşen süreçlerinin ve veri ile bunlar arasındaki akışın sunulması için kullanılan öncelikli araçtır Enformasyon akışının mantıksal grafik modelidir Her modülde gerçekleşen işlemleri ya da dönüşümleri ve bunlar arasındaki ara yüzleri dikkatlice belirlemektedir Veri sözlüğü: Sistem içerisindeki veri grupları ile ilgili enformasyonları kapsar Süreç özellikleri: Veri akış şemalarının en düşük derecesinde meydana gelen dönüşümü açıklamaktadır Yapı şeması: Yukarıdan-aşağıya doğru bir plandır ve tasarımın her aşamasını, diğer aşamalarla olan ilişkisini ve tüm tasarım içindeki yerini göstermektedir Bu slayt bir bilgi sistemi modellemek için kullanılan araçlar ve tekniklere bakarak, yapısal metodolojinin tartışmasına devam ediyor. Bir örnek veri akış şeması sonraki slaytta gösteriliyor, bu nedenle diyagramları tartışmak için bu slayda gitmek için yararlı olabilir. Bir veri sözlüğü sistem üreticileri verilerin depolandığı ve manipüle edildiği tam olarak neye ihtiyaç duyuluyor. İşlem özellikleri veri tek parça bir işlem ile dönüştürüldüğünde kullanılmaktadır mantığı ifade eder. Bir yapı şeması, sistemin ana fonksiyonu ayrıntı küçük seviyesine kadar bakar, alt fonksiyonları daha detaylı olarak sonları alt fonksiyonları içine çöker. Öğrencilerden  bir üniversite sisteminde az detay düzeyinde öğrenci notlarını ve raporlar yönetmek için örnek vermelerini isteyin. 

25 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış ÜNİVERSİTE KAYIT SİSTEMİNE GÖNDERİLEN POSTA İÇİN VERİ AKIŞ ŞEMASI Bu grafik bir veri akışı şemasıdır. Yuvarlak kutuların ne temsil ettiğini öğrencilere sorun. (süreçler). Kare kutu neyi temsil eder? (harici bir varlık). Açık dikdörtgen ve oklar nedir? Süreç nerede başlar? Her adımda aktarılan veriler hangileridir? Öğrencilere ders kayıt sürecini sorun. Bu süreç farklı insanlar tarafından farklı görülmektedir, çünkü bir grup olarak veri akış şemaları yapmak her zaman eğlencelidir. ŞEKİL 13-6 Bu işlem üç aşamadan oluşur: Uygunluk doğrulaması (1.0), Öğrenci kaydı (2.0), ve kaydın onaylanması (3.0). Her bir veri akışının ismi ve içeriği bitişiğindeki oklar ile gösterilmektedir. Bu sistemde bir tane dış girdi vardır: öğrenci. İki tane veri deposu vardır: öğrenci ana dosyası ve ders dosyası.

26 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BİR BORDRO SİSTEMİ İÇİN YÜKSEK DERECELİ YAPI ŞEMASI Bu grafik üst düzey bir yapı şeması gösterir. Bunun üst düzey olduğunu ve işlevlerin fonksiyonlar için var olduğunu unutmayın "girişleri alın", "brüt ücret hesapla” gibi… ŞEKİL 13-7 Bu yapı planı bir bordro sistemi için tasarımın en yüksek ya da çok soyut seviyede olduğunu göstermekte ve sisteme genel bir bakış sağlamaktadır.

27 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış Nesne yönelimli geliştirme Nesne, sistem analiz ve tasarımının temel birimidir Nesne: Veri ve bu veriler üzerinde çalışan belirli süreçleri birleştirmektedir İçerisindeki veri bu nesne ile ilişkili işlemler ve metotlar tarafından ulaşılabilir ve düzenlenebilirdir Nesne yönelimli modelleme sınıf ve devralma kavramlarına dayanır Belli bir sınıfa sahip nesneler ya da genel kategorilere sahip benzer nesneler o sınıfın özelliklerine sahiptir Nesne sınıflarına daha genel bir sınıfa ait tüm yapı ve davranışları devralmakta ve daha sonra her nesneye tekil davranış ve değerler eklemektedir Nesne yönelimli kalkınma - Bu slayt iki ana sistem modelleme yöntemlerinden ikincicisini tanıtır. Burada önemli kavram sınıf ve miras kavramlarıdır. Bir sınıf nedir isteyin - (benzer nesnelerin genel kategori) ve aynı sınıfta nesneleri tanımlamak için neler olabilir. Örneğin, hangi nesneler bir üniversitenin bilgi sisteminde "Derece“ kategorisinde olabilir?

28 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış SINIF VE DEVRALMA Bu şekil sınıfl arın kendi üst sınıfının ortak özelliklerini nasıl devraldığını göstermektedir. ŞEKİL 13-8 Bu grafik nesne tabanlı geliştirme sınıf ve miras kavramını göstermektedir. Çalışan sınıf, alt sınıfları "şablon" veya süper “çalışan“ ve çalışan için tanımlanmış süreçler ve özellikleri kullanılarak oluşturulmasına izin verir. Altsınıflar kendi üst sınıfın özelliklerini kullanarak kendi özelliklerini ekleyebilir. Bir alt sınıf "Stajyer“ bu tabloya eklenirse, kendine has özellikleri ne olabilir?

29 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış Nesne yönelimli geliştirme (devam) Geleneksel yapılandırılmış gelişime göre daha tekrarlamalı ve artımlıdır Sistem analizi: Sistem oluşturucuları sistemin işlevsel gereksinimlerini belgeler Tasarım süreci: Nesnelerin nasıl davranacağını ve diğeriyle nasıl etkileşimde olacağını açıklar Uygulama: Kütüphanede mevcut olanlardan bazı sınıflar yeniden kullanılabilir, diğerleri yaratılabilir, birleştirilebilir Nesnelerin tekrar kullanılabilir olması ile nesne yönelimli geliştirme yazılımın yazılmasında harcanan zaman ve maliyeti düşürmeye imkan sağlayabilir Bu slayt sistemleri geliştirme sürecinde eşsiz düşünceler vurgulayarak, nesne yönelimli kalkınma tartışma devam ediyor. Öğrencilerden bir mağaza için envanter yönetilen bilgi sistemi için bazı temel sistem analizi ve tasarımı yapmalarını isteyin. Hangi sınıfları oluşturulmuş olabilir? Özellikleri ne olurdu? Hangi bu sınıflardan hangi biri için alt sınıflar olurdu ve ne tip miras özellikleri olurdu? Nesne tabanlı geliştirmede diğer uygulamalar için nesnelerin ve sınıfların yeniden kullanılabilmesi zamanı ve maliyeti düşürebildiğinin vurgulaması önemlidir.

30 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Sistem Geliştirmeye Genel Bakış Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği (BDYM) Geliştiricilerin yapmaya ihtiyaç duyduğu tekrarlayan işlerin sayısını azaltmak için az önce anlatılan metodolojileri otomatikleştirmek için yazılım araçları sağlar; Grafik ve şemalar, ekran ve raporlama üretimi, Genişletilmiş raporlama imkanı, Analiz ve kontrol araçları, Veri sözlüğü, Kod ve belgeleme üretimi Düzeltmeler ve değişiklikleri otomatikleştirerek ve prototip imkanı sağlayarak tekrarlayan tasarımları destekler Etkin kullanım için örgüt disiplini gerektirir CASE araçları sadece tartışılan iki metodolojiden (yapılandırılmış, nesne yönelimli) biri için gelişim görevlerini otomatikleştirmek için yazılım araçlarıdır. Organizasyonel disiplinin etkin kullanılması ne demektir? CASE araçları düzgün kullanılırsa ne tür verimlilik kazanımlarının beklenebilir?

31 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımları Geleneksel sistem yaşam döngüsü Prototip Son kullanıcı geliştirmesi Uygulama yazılım paketleri Dış kaynak kullanımı Yapılandırılmış metodolojisi ve nesne tabanlı geliştirme bilgi sistemleri tarafından kullanılan yazılım uygulamalarının yapısını açıklar. Sonraki slaytlar bu yazılımı oluşturulmada katılan ekiplerin çalışmada organize edilebileceği farklı yolları tartışmaktadır. Etkin bir şekilde uygulanması halinde öğrenciler, bu yöntemlerden hangisini değerlendirirlerdi, sorun. Riskli olanlar hangisidir?

32 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı Geleneksel sistem yaşam döngüsü: Enformasyon sistemleri kurmak için en eski yöntemdir Sistem gelişimini usule uygun aşamalara bölmek için aşamalı bir yaklaşımdır “Şelale” yaklaşımını izler: Bir sonraki aşama başlamadan bir önceki aşamadaki görevler tamamlanır Son kullanıcıların enformasyon gereksinimleri sağlama ve teknik çalışanın işlerine göz atma konularında sınırlılıkları vardır Usule uygun özelliklerin ve evrak işinin önemini vurgular Büyük karmaşık sistemler kurmak için hala kullanılmaktadır Maliyetli, zaman alıcı olabilir ve esnek olmayabilir Bu slayt sistem kurmanın ilk yöntemi olan geleneksel yaşam döngüsünü tanımlar. Öğrencilerinize sistem kurmada bu tipi kullanırken ne gibi beklenmedik kullanıcı gereksinimlerin ve etkilerin var olduğunu sorunuz. Bu yöntemde son kullanıcıların rolü nedir?

33 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı Prototip üretme Kullanıcıların değerlendirmesi için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistem kurulumu Prototip: Enformasyon sistemi sistemin bir parçasının çalışan bir sürümüdür Kullanıcı gereksinimleriyle tamamen örtüşene kadar prototip üretme işlemi devam eder Prototip adımları Kullanıcıların temel gereksinimlerinin belirlenmesi Başlangıç prototipinin geliştirilmesi Prototipin kullanılması Prototipin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Bu slayt sistem kurmanın ikinci adımı olan protopi tartışır. Bu açıkça tekrarlanan bir süreçtir. Tekrarlanan terimi birkaç kez kullanılmıştır; öğrencilerden bu terimin ne anlama geldiğini açıklamalarını isteyin. (sistemi oluşturmak için adımların tekrar tekrar yinelenmesi) Tekrarlanan süreçlerin yararları nelerdir? Unutmayın ki prototip sonuç uygulama için son haline gelene kadar tekrarlama sürecine ihtiyaç vardır.

34 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı PROTOTİP SÜRECİ Prototip geliştirme süreci dört adıma ayrılmaktadır. Bir prototip hızlıca ve ucuz bir şekilde geliştirilebileceği için sistem oluşturucuları son işlevsel olanına ulaşmadan önce prototipi işlemek ve geliştirmek için birkaç tekrarlama, 3 ve 4. adımları yineleme vasıtasıyla ilerlemektedir. ŞEKİL 13-9 Grafik prototipin dört aşamasını göstermektedir. Bu adımlar tekrarlanan adımlardır. 3) prototip kullanma ve 4)prototipi yenileme ve geliştirme. Sistem geliştirme, bu tür büyük bir kurumsal yönetim sistemi geliştirilmesi için uygun olur mu?

35 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı Prototipin avantajları Gereksinimler ve tasarım çözümleri hakkında bazı belirsizliklerin bulunduğu durumda çok kullanışlıdır Sıklıkla son kullanıcı arayüzü tasarımı için kullanılır Son kullanıcı gereksinimlerini sağlayabilir Dezavantajları Olmazsa olmaz adımları göz ardı edebilir Verinin büyük miktarını ya da üretim çevresindeki kullanıcıların büyük çoğunluğunu uzlaştıramayabilir Bu slayt sistem geliştirmede bu yöntemi kullanmanın avantajları ve dezavantajları listeleyerek, prototip tartışmasına devam ediyor. Öğrencilerden avantaj ve dezavantajları açıklamalarını isteyin. Örneğin, gereksinimlerde belirsizlik varsa  prototip neden yararlıdır? Ne tür gerekli adımlar geçiştirilmiştir olabilir?

36 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı Son kullanıcı geliştirmesi: Dördüncü nesil diller son kullanıcının rapor yaratmasına veya çok az teknik destek alarak yazılım uygulamaları geliştirmesine imkan veren yazılım araçlarıdır Dördüncü nesil dillerde geleneksel programlama dillerine göre daha az prosedür gerekir Kişisel bilgisayar yazılım araçları Sorgulama dili Rapor üretici Grafik dili Uygulama üretici Uygulama yazılım paketi Çok yüksek seviye programlama dili Bu slayt  sistem kurmada, son kullanıcı için üçüncü bir alternatif bir yöntem açıklar. Dördüncü kuşak dilleri geleneksel programlama dillerinden daha az "usule ilişkin“ kavramı ne anlama geliyor? Geleneksel bir programlama diline bir örnek verin? Öğrencilerden dördüncü kuşak dil kategorisindeki her tip bir örnek vermelerini isteyin.

37 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı Son kullanıcı geliştirmesi (devam): Avantajları: Projeler daha hızlı tamamlanır Yüksek seviyede kullanıcı katılımı ve memnuniyet Dezavantajları: Yoğun işlemler için tasarlanmamış Yetersiz yönetim ve kontrol, test, belgeleme Veri üzerinde kontrol kaybı Son kullanıcı gelişimi yönetimi Son kullanıcı sistem uygulamalarının maliyeti gerekçelendirilmeli Yazılım, donanım ve kalite standartlarını belirlenmeli Bu slayt son kullanıcı geliştirmesini açıklamaya devam etmektedir. Ne tür projeler son-kullanıcı gelişimi çok uygun olabilir? Veri üzerinde kontrol kaybı gelişme sonucu üzerinde nasıl bir sonuç getirebilir?

38 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı Uygulama yazılım paketleri Zaman ve para tasarrufu Özelleştirme özellikleri önermektedir: Yazılım paketi örgütün özel ihtiyaçlarını yazılım paketinin bütünlüğünü bozmadan değiştirmeye olanak tanımaktadır Sistem analizi için değerlendirme kriterleri: Paketin sağladıkları: Esneklik, kullanıcı dostu olma, donanım ve yazılım kaynakları, veritabanı gereksinimleri, kurulum ve değerlendirme çabası, belgeleme, tedarikçi kalitesi ve maliyet Teklif talebi Yazılım paketi tedarikçisine gönderilen detaylı soruları içerir Alternatif yazılım paketlerini değerlendirmek için kullanılır Bu slayt sistem kurmadaki dördüncü alternatif olan uygulama yazılım paketlerinin kullanımını tartışmaktadır. Bu organizasyonların birçok işlevi - bordro, alacaklar, ya da stok kontrolü gibi – için önemlidir. Yazılım paketleri fonksiyonları bu tip kuruluşların ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak, kuruluşunuzun gereksinimlerini belirlemek için sistem analizi gerçekleştirmek hala önemlidir.Adım adım değerlendirme kriterlerini açıklayın (veya öğrencileriniz açıklasın). Örneğin, yazılım paketlerinde sizin ihtiyacınız olan paketin ana hatlarının olup olmadığını isteyin.

39 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı Dış kaynak kullanımı Çeşitler Bulut bilgi işlem ve SaaS sağlayıcılar Kendi sistemleri için teknik altyapı olarak hizmet sağlayan bilgisayar donanımı ve yazılımı sağlayan işletmelere abone olma Dış tedarikçi Tasarlamak yazılım oluşturmak için kiralanır Yerli dış kaynak İşletmenin ihtiyacı olan yetenek, kaynak, varlıklara bağlı Başka ülkelerden dış kaynak Maliyete bağlı Bu slayt sistem kurmadaki beşinci alternatif olan dış kaynak kullanımını tanımlamaktadır. SaaS ve bulut bilgi işlem konularına Bölüm 5’de girilmiştir. Öğrenciler dış kaynak terimini kendi cümleleri ile tanımlayabilir mi? Learning Track kısmının dışkaynak ve bulut bilgi işlem konusunda öğrencilere referans olabileceğini belirtin.

40 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı Dış kaynak kullanımı (devam) Avantajları ET ihtiyaçlarında örgüte esneklik sağlar Dezavantajları Gizli maliyetler, örneğin Tedarikçinin bulunması ve belirlenmesi Satıcıya geçiş Üçüncü şahıslara iş süreçlerini açma Bu slayt dış kaynak tartışmasına devam etmektedir. Ortaklıkta bir satıcı ile iş paylaşımının ve çalışma miktarın önemli olduğunu vurgulayın. Çalışmaları satıcıya tam olarak aktarmak 3 ay ila bir yıl sürebilir. Öğrenciler ne tip gizli maliyetler tespit edebilir?

41 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı DIŞ KAYNAK KULLANIMININ TOPLAM MALİYETİ Bu grafik dış kaynak gizli maliyeti ile ilgili en iyi ve en kötü senaryoları bakmaktadır. Sütunlar en iyi durumda  ek masraflar için en düşük tahminler gösterir ve en kötü durumda bu masraflar için en yüksek tahminleri yansıtıyor. Sağ altta Ek Maliyet sütununda, deniz aşırı dış kaynak projenin toplam maliyetinin gizli maliyet ile ekstra 15-57 oranında arttığını görebilirsiniz. Ancak, bu gizli maliyet ile bile, eğer iş iyi yönetilirse birçok firma deniz aşırı dış kaynaktan yararlanacağı konusu önemlidir. ŞEKİL 13-10 Eğer işletme başka ülkeden dış kaynak kullanımına 10 milyon USD harcıyorsa bu işletme en iyi senaryo durumunda bile ek maliyetlere yüzde 15,2 oranında para harcayacaktır. En kötü senaryo durumunda olağanüstü yüksek dönüşüm ve işten çıkarma maliyetleri ile üretim boyunca dramatik düşüş olmaktadır. İşletme başka ülkeden bir sözleşme için 10 milyon dolarlık bir harcama üstüne maliyetlerin yüzde 57’si oranında ek ödeme bekleyebilir.

42 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı Hızlı uygulama geliştirme (HUG) Çok kısa bir sürede çalışan bir sistem yaratılması süreci Kullanılan teknikler: Grafik arayüz Anahtar sistem elemanlarının yinelemeli prototip üretimi Otomatik program kodu yaratma Son kullanıcılar arasında yakın takım çalışması Sonraki slaytlar dijital dünyada giderek ihtiyaç duyulan hızlı çözümleri sunan uygulama geliştirme yöntemleri tartışılacaktır. Tartışılan kurulum yöntemleriyle benzer RAD-CASE araçları, prototip vb. RAD elemanları nedir?

43 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı Birleşik uygulama tasarımı (BUT) Başlangıç sistem tasarımını geliştirmek ve enformasyon gereksinimleri oluşumuna ivme kazandırmak için kullanılır Sistem tasarımını tartışmak için etkileşimli bir oturumda son kullanıcı ve enformasyon sistemleri uzmanlarını bir araya getirir Tasarım aşamasını hızlandırır ve kullanıcıları en üst seviyede işin içine sokar JAD alternatif sistem kurmada ikinci bir tekniktir.

44 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı Çevik geliştirme büyük bir projeyi birçok küçük parçaya bölerek, yineleme ve devamlı geri bildirim kullanarak, çalışan yazılımı kısa bir sürede teslim etmek üzerine odaklanır Alt projeler Ayrı, eksiksiz projeler olarak işlenir Yineleme ve sürekli geri besleme kullanarak kısa bir süre içinde tamamlanır Yüz yüze iletişimin önemini vurgulamakta, insanların işbirliğini yapmasını, kararları hızlı ve etkin biçimde almasını destekler Çevik geliştirme sistemleri sistem kurulum sürecini hızlandırmak için kullanılan üçüncü bir tekniktir. Tanımlanan tekniklerin her üçü aynı anda kullanılabilir mi?

45 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA
Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı Bileşen tabanlı geliştirme ve web hizmetleri Yazılım oluşturulmasını daha da hızlandırmak için büyük ölçekli iş uygulamaları yaratırken birleştirilen grafik kullanıcı arayüzü veya çevrimiçi sipariş kabiliyeti gibi yaygın faaliyetleri için nesne grupları yazılım bileşenleri yerleştirilmiştir Web hizmetleri Gevşek birleşmiş, XML kullanılarak teslim edilen yeniden kullanılabilen yazılım bileşenleri, Bir uygulamanın diğer uygulama ile haberleşmesine imkan sağlayan diğer açık protokoller ve standartlar Mevcut sistemi geliştirmek veya yeni enformasyon sistemleri uygulamaları yaratmak için web hizmetleri kullanılabilir Evrensel standartları kullandıkları için kurulmaları özel bileşenlerden çok daha az masraflı ve daha kolay Bileşen tabanlı geliştirme, aynı zamanda sistem ve yazılım sistem kurulumunu hızlandırır. Internet standartlarına dayalı yeniden kullanılabilir yazılım bileşenleri tanımlamak için Web servisleri gibi bir müşterinin kredi, satın alma, kontrol, ya da sipariş vermek gibi daha karmaşık uygulamaları oluşturması için kombine edilebilir.

46


"ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları