Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA Bölüm 13.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA Bölüm 13."— Sunum transkripti:

1 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA Bölüm 13

2 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Yeni sistemlerin kurulması nasıl bir örgütsel değişim gerçekleştirmektedir? Sistem geliştirme sürecinde temel faaliyetler nelerdir? Sistemleri modellemek ve tasarlamak için ana metodolojiler nelerdir? Enformasyon sistemlerinin kurulması için alternatif yöntemler nelerdir? Dijital işletme çağında sistem kurmak için yeni yaklaşımlar nelerdir? Öğrenme Hedefleri BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 2

3 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Problem: Finansal hizmet sağlayıcısı olan CIMB grubu özellikle şubede hesap açma iş sürecinin iyileştirilmesini istemektedir Çözümler: ARIS BPM aracı verimin iyileştirilmesi için 25 alanda tanımlanmıştır. Malezya Çok İşlevli Hükümet Kartı veri-zaman harcamayı % 50 azaltmıştır İş süreçlerini düzenlemek ve yeniden tasarlanması için bilgi sistemlerinin kullanımını gösterir Yeni sistem-analiz ilk adım örneğini gösterir CIMB Grup Hesap Açma Süreçlerini Yeniden Tasarlar BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 3

4 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri ET ile sistem geliştirme ve örgütsel değişim 1.Otomasyon Verimliliği artırır Elle yapılan görevlerin yerini alır 2.Süreçlerin rasyonelleştirilmesi Standart iletişim prosedürleri kolaylaştırır Genellikle, sürekli kalite iyileştirme yapmak için kullanılan programlarda bulunur – Toplam kalite yönetimi (TKY) – Altı sigma Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 4

5 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri ET ile sistem geliştirme ve örgütsel değişim 3.İş süreçlerinin yeniden tasarımı Analiz, kolaylaştırmak ve iş sürecinin yeniden tasarlanması İş sürecinin yeniden düzenlenmesi, adımların birleştirilmesi ve tekrarın elenmesi 4.Paradigma değişimleri İşin doğasını yeniden düşün Yeni bir iş modeli tanımla Örgütün doğasını değiştir Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 5

6 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler PLANLI ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM OLARAK SİSTEMLER En sık rastlanan değişim türleri otomasyon ve rasyonelleştirme olmaktadır. Bunlar daha çok yavaş hareket eden, yavaş değişiklikler getiren az risk içeren değişimlerdir. Hızlı ve kapsamlı değişiklikler içeren yeniden tasarlama ve paradigma değişimleri fazla kazanç getirebilirken çok daha fazla risk içermektedir. ŞEKİL 13-1 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 6

7 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri İş süreci yönetimi (İSY) – Analiz, tasarım ve optimizasyon işlemi yapmak için değişik araçlar, yöntemler – İş süreçlerinin yeniden tasarımını yönetmek isteyen İşletmeler tarafından kullanılır İSY adımları 1.Değişecek süreci tanımla 2.Mevcut süreci analiz et 3.Yeni süreci tasarla 4.Yeni süreci uygula 5.Sürekli ölç Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 7

8 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler FİZİKSEL BİR KİTAPÇIDAN BİR KİTAP SATIN ALMA İÇİN “OLDUĞU GİBİ” İŞ SÜRECİ Fiziksel bir kitapçıdan kitap satın alma satıcı ile müşteri arasında birçok adımın gerçekleştirilmesini gerektirir. ŞEKİL 13-2 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 8

9 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler ÇEVRİMİÇİ KİTAP SATIN ALMAK İÇİN YENİDEN TASARLANMIŞ SÜREÇ İnternet teknolojisi kullanmak kitap satın alma sürecinin yeniden tasarımını daha az adım ve kaynak tüketerek gerçekleştirmeyi mümkün kılar. ŞEKİL 13-3 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 9

10 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri İş Süreçleri Yönetimi Araçları – İş süreçlerini tanımlama ve belgelendirme Yetersizliklerin tanımlanması – Geliştirilmiş süreçlerin modellerini kurma – Süreçleri oluşturan iş kurallarını yakalama ve ortaya çıkarma – Mevcut süreçler ile yeniden tasarlanmış süreçler arasında bütünleşme sağlama – Geliştirilen yeni süreçleri doğrulama – Önemli iş performans göstergelerinin süreç değişikliklerine etkisini ölçme Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 10

11 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Etkileşimli Oturumu okuyunuz ve aşağıdaki soruları tartışınız Yönetim Bilişim Sistemleri AmerisourceBergen ve Diebold gibi büyük işletmeler iş süreçleri yönetimi için neden iyi adaylardır? Her bir işletme için iş süreçlerini yeniden tasarlama ve yönetiminin faydaları neler olmuştur? İSY bu işletmelerin işleyişini nasıl değiştirmiştir? İSY yazılımlarını yüksek miktarda süreç için uygulayacak olan işletmeleri bekleyen problemler nelerdir? İSY uygulamaları için en uygun işletmeler hangileri olmaktadır? Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler İŞ SÜREÇLERİ YÖNETİMİ BİR FARK YARATABİLİR Mİ? BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 11

12 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem geliştirme: – Bir örgüt sorununun çözümü ya da bir fırsatın değerlendirilmesi amacı ile bir enformasyon sistemi çözümü üretme faaliyetleri 1.Sistem analizi 2.Sistem tasarımı 3.Programlama 4.Test 5.Dönüştürme 6.Üretim ve bakım Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 12

13 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem Geliştirmeye Genel Bakış SİSTEM GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem kurma altı ana faaliyete ayrılabilmektedir. ŞEKİL 13-4 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 13

14 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem analizi – Bir işletmenin enformasyon sistemi ile çözmeye çalıştığı bir sorunun analizi Sorunun tanımlanması, nedenlerinin tespiti Çözüm belirlenmesi – Sistem öneri raporlarının tanımlanması ve alternatif çözümlerin denenmesi Enformasyon gereksinimlerinin belirlenmesi – Fizibilite çalışmasını da içerir Çözüm iyi bir yatırım mı? İhtiyaç duyulan teknoloji, yetkinlikler var mı? Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 14

15 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem analizi (devam) – Enformasyon gereksinimlerinin saptanması Kimin hangi enformasyona, nerede, ne zaman ve nasıl ihtiyaç duyuyor Yeni veya değiştirilmiş sistemin amaçlarını tanımlar yeni sistemin yerine getirmek zorunda olduğu fonksiyonları detaylandırır – Hatalı ihtiyaç analizi sistemin aksamasına ve sistem geliştirme maliyetinin artmasına neden olur Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 15

16 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem tasarımı – Sistemin enformasyon gereksinimlerini yerine getirmek için ne yapılması gerektiğini tanımlar – Sistem çözümünün teknik, örgütsel, yönetimsel tüm bileşenlerini kapsamalıdır – Son kullanıcının görevi Kullanıcı enformasyon gereksinimleri sistem kurulumuna yön verir Kullanıcılar, sistemin kendi iş önceliklerini ve enformasyon ihtiyaçlarını yansıttığından emin olmak için tasarım süreci üzerinde yeterli kontrole sahip olmak zorundadır Yetersiz kullanıcı katılımı sistemin başarısızlığının en önemli nedenidir Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 16

17 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 17

18 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Programlama: – Tasarım aşamasında hazırlanmış olan sistem özellikleri yazılım program koduna dönüştürülür Test – Sistemin doğru sonuçlar üretip üretmediğini tespit etmek için yapılır – Birim testi: Sistemdeki her programı ayrı ayrı test edilir – Sistem testi: Sistemi bütün olarak test eder – Kabul testi: Üretim setinde kullanılmaya hazır olan sistemin son sertifikasyonunu sağlar – Test plan: Testler için gereken tüm hazırlıklar Sistem Geliştirmeye Genel Bakış 18 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA

19 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BİR KAYIT DEĞİŞİKLİĞİNİ TEST EDEN ÖRNEK TEST PLANI Bir test planı geliştirilirken, test planının çeşitli koşullarda test edilmiş olması ve her bir koşul testi ile beklenen sonuçların gereksinimlerini içermesi zorunludur. Test planları hem son kullanıcılar hem de enformasyon sistemleri uzmanlarından girdiye ihtiyaç duymaktadır. ŞEKİL 13-5 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 19

20 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Dönüşüm – Eski sistemden yeni sisteme geçiş sürecidir – Dört ana strateji 1.Paralel strateji 2.Doğrudan geçiş 3.Pilot çalışma 4.Aşamalı yaklaşım – Son kullanıcı eğitimi zorunludur – Hem teknik hem de son kullanıcı gözüyle sistemin nasıl çalıştığını detaylı olarak gösteren belgeler, eğitim ve günlük işlerde kullanım için dönüşüm zamanında tamamlanır Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 20

21 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Üretim ve bakım – Değişikliğe gerek olup olmadığının anlaşılması için sistem yeniden gözden geçirilir – Uygulama sonrası denetim içerebilir – Bakım Üretim sisteminin hatalarını düzeltmek, gereksinimleri karşılamak ya da sürecin verimliliğini arttırmak için donanım, yazılım, belge ya da işlemlerde gerçekleştirilen değişiklikler – 20% hata ayıklama, acil üretim sorunlarının düzeltilmesi – 20% donanım, yazılım, veri veya rapor değişimi – 60%’ı: sürecin verimliliğini arttırmak için kullanıcı iyileştirmeleri, belgeleme geliştirmesi ve sistem bileşenlerinin yeniden kodlanması Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 21

22 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 22 SİSTEM GELİŞTİRME AKTİVİTELERİ ÖZETİ ANA FAALİYETAÇIKLAMA Sistem analiziSorunları tanımla Çözümlerini belirle Enformasyon gereksinimlerini tespit et Sistem tasarımıTasarım özelliklerini oluştur ProgramlamaTasarım özelliklerini program koduna dönüştür TestBirim testi uygula Sistem testini uygula Testi uygula DönüştürmeDönüşümü planla Belgeleri hazırla Kullanıcı ve teknik çalışanları eğit Üretim ve BakımSistemi kullan Sistemi değerlendir Sistemde gerekli değişiklikleri yap

23 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem modelleme ve tasarlamada öne çıkan metodolojiler: 1.Yapılandırılmış metodolojiler 2.Nesne yönelimli geliştirme Yapılandırılmış Metodolojiler – Yapılandırılmış: Adım adım gerçekleşen teknik – Süreç odaklı: Verileri yönlendiren süreçlerin ve faaliyetlerin modellenmesine odaklanır – Süreçten ayrılan veri Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 23

24 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Veri akış şeması: – Sistemin bileşen süreçlerinin ve veri ile bunlar arasındaki akışın sunulması için kullanılan öncelikli araçtır – Enformasyon akışının mantıksal grafik modelidir – Her modülde gerçekleşen işlemleri ya da dönüşümleri ve bunlar arasındaki ara yüzleri dikkatlice belirlemektedir Veri sözlüğü: Sistem içerisindeki veri grupları ile ilgili enformasyonları kapsar Süreç özellikleri: Veri akış şemalarının en düşük derecesinde meydana gelen dönüşümü açıklamaktadır Yapı şeması: Yukarıdan-aşağıya doğru bir plandır ve tasarımın her aşamasını, diğer aşamalarla olan ilişkisini ve tüm tasarım içindeki yerini göstermektedir Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 24

25 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem Geliştirmeye Genel Bakış ÜNİVERSİTE KAYIT SİSTEMİNE GÖNDERİLEN POSTA İÇİN VERİ AKIŞ ŞEMASI Bu işlem üç aşamadan oluşur: Uygunluk doğrulaması (1.0), Öğrenci kaydı (2.0), ve kaydın onaylanması (3.0). Her bir veri akışının ismi ve içeriği bitişiğindeki oklar ile gösterilmektedir. Bu sistemde bir tane dış girdi vardır: öğrenci. İki tane veri deposu vardır: öğrenci ana dosyası ve ders dosyası. ŞEKİL 13-6 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 25

26 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BİR BORDRO SİSTEMİ İÇİN YÜKSEK DERECELİ YAPI ŞEMASI Bu yapı planı bir bordro sistemi için tasarımın en yüksek ya da çok soyut seviyede olduğunu göstermekte ve sisteme genel bir bakış sağlamaktadır. ŞEKİL 13-7 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 26

27 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Nesne yönelimli geliştirme – Nesne, sistem analiz ve tasarımının temel birimidir Nesne: – Veri ve bu veriler üzerinde çalışan belirli süreçleri birleştirmektedir – İçerisindeki veri bu nesne ile ilişkili işlemler ve metotlar tarafından ulaşılabilir ve düzenlenebilirdir – Nesne yönelimli modelleme sınıf ve devralma kavramlarına dayanır Belli bir sınıfa sahip nesneler ya da genel kategorilere sahip benzer nesneler o sınıfın özelliklerine sahiptir Nesne sınıflarına daha genel bir sınıfa ait tüm yapı ve davranışları devralmakta ve daha sonra her nesneye tekil davranış ve değerler eklemektedir Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 27

28 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem Geliştirmeye Genel Bakış SINIF VE DEVRALMA Bu şekil sınıfl arın kendi üst sınıfının ortak özelliklerini nasıl devraldığını göstermektedir. ŞEKİL 13-8 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 28

29 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Nesne yönelimli geliştirme (devam) – Geleneksel yapılandırılmış gelişime göre daha tekrarlamalı ve artımlıdır Sistem analizi: Sistem oluşturucuları sistemin işlevsel gereksinimlerini belgeler Tasarım süreci: Nesnelerin nasıl davranacağını ve diğeriyle nasıl etkileşimde olacağını açıklar Uygulama: Kütüphanede mevcut olanlardan bazı sınıflar yeniden kullanılabilir, diğerleri yaratılabilir, birleştirilebilir – Nesnelerin tekrar kullanılabilir olması ile nesne yönelimli geliştirme yazılımın yazılmasında harcanan zaman ve maliyeti düşürmeye imkan sağlayabilir Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 29

30 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği (BDYM) – Geliştiricilerin yapmaya ihtiyaç duyduğu tekrarlayan işlerin sayısını azaltmak için az önce anlatılan metodolojileri otomatikleştirmek için yazılım araçları sağlar; Grafik ve şemalar, ekran ve raporlama üretimi, Genişletilmiş raporlama imkanı, Analiz ve kontrol araçları, Veri sözlüğü, Kod ve belgeleme üretimi – Düzeltmeler ve değişiklikleri otomatikleştirerek ve prototip imkanı sağlayarak tekrarlayan tasarımları destekler – Etkin kullanım için örgüt disiplini gerektirir Sistem Geliştirmeye Genel Bakış BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 30

31 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımları – Geleneksel sistem yaşam döngüsü – Prototip – Son kullanıcı geliştirmesi – Uygulama yazılım paketleri – Dış kaynak kullanımı Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 31

32 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Geleneksel sistem yaşam döngüsü: – Enformasyon sistemleri kurmak için en eski yöntemdir – Sistem gelişimini usule uygun aşamalara bölmek için aşamalı bir yaklaşımdır “Şelale” yaklaşımını izler: Bir sonraki aşama başlamadan bir önceki aşamadaki görevler tamamlanır – Son kullanıcıların enformasyon gereksinimleri sağlama ve teknik çalışanın işlerine göz atma konularında sınırlılıkları vardır – Usule uygun özelliklerin ve evrak işinin önemini vurgular – Büyük karmaşık sistemler kurmak için hala kullanılmaktadır – Maliyetli, zaman alıcı olabilir ve esnek olmayabilir Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 32

33 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Prototip üretme – Kullanıcıların değerlendirmesi için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistem kurulumu – Prototip: Enformasyon sistemi sistemin bir parçasının çalışan bir sürümüdür Kullanıcı gereksinimleriyle tamamen örtüşene kadar prototip üretme işlemi devam eder – Prototip adımları 1.Kullanıcıların temel gereksinimlerinin belirlenmesi 2.Başlangıç prototipinin geliştirilmesi 3.Prototipin kullanılması 4.Prototipin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 33

34 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı PROTOTİP SÜRECİ Prototip geliştirme süreci dört adıma ayrılmaktadır. Bir prototip hızlıca ve ucuz bir şekilde geliştirilebileceği için sistem oluşturucuları son işlevsel olanına ulaşmadan önce prototipi işlemek ve geliştirmek için birkaç tekrarlama, 3 ve 4. adımları yineleme vasıtasıyla ilerlemektedir. ŞEKİL 13-9 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 34

35 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Prototipin avantajları – Gereksinimler ve tasarım çözümleri hakkında bazı belirsizliklerin bulunduğu durumda çok kullanışlıdır – Sıklıkla son kullanıcı arayüzü tasarımı için kullanılır – Son kullanıcı gereksinimlerini sağlayabilir Dezavantajları – Olmazsa olmaz adımları göz ardı edebilir – Verinin büyük miktarını ya da üretim çevresindeki kullanıcıların büyük çoğunluğunu uzlaştıramayabilir Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 35

36 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Son kullanıcı geliştirmesi: – Dördüncü nesil diller son kullanıcının rapor yaratmasına veya çok az teknik destek alarak yazılım uygulamaları geliştirmesine imkan veren yazılım araçlarıdır – Dördüncü nesil dillerde geleneksel programlama dillerine göre daha az prosedür gerekir Kişisel bilgisayar yazılım araçları Sorgulama dili Rapor üretici Grafik dili Uygulama üretici Uygulama yazılım paketi Çok yüksek seviye programlama dili Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 36

37 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Son kullanıcı geliştirmesi (devam) : – Avantajları: Projeler daha hızlı tamamlanır Yüksek seviyede kullanıcı katılımı ve memnuniyet – Dezavantajları: Yoğun işlemler için tasarlanmamış Yetersiz yönetim ve kontrol, test, belgeleme Veri üzerinde kontrol kaybı – Son kullanıcı gelişimi yönetimi Son kullanıcı sistem uygulamalarının maliyeti gerekçelendirilmeli Yazılım, donanım ve kalite standartlarını belirlenmeli Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 37

38 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulama yazılım paketleri – Zaman ve para tasarrufu – Özelleştirme özellikleri önermektedir: Yazılım paketi örgütün özel ihtiyaçlarını yazılım paketinin bütünlüğünü bozmadan değiştirmeye olanak tanımaktadır – Sistem analizi için değerlendirme kriterleri: Paketin sağladıkları: Esneklik, kullanıcı dostu olma, donanım ve yazılım kaynakları, veritabanı gereksinimleri, kurulum ve değerlendirme çabası, belgeleme, tedarikçi kalitesi ve maliyet – Teklif talebi Yazılım paketi tedarikçisine gönderilen detaylı soruları içerir Alternatif yazılım paketlerini değerlendirmek için kullanılır Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA 38

39 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Dış kaynak kullanımı – Çeşitler Bulut bilgi işlem ve SaaS sağlayıcılar – Kendi sistemleri için teknik altyapı olarak hizmet sağlayan bilgisayar donanımı ve yazılımı sağlayan işletmelere abone olma Dış tedarikçi – Tasarlamak yazılım oluşturmak için kiralanır – Yerli dış kaynak » İşletmenin ihtiyacı olan yetenek, kaynak, varlıklara bağlı – Başka ülkelerden dış kaynak » Maliyete bağlı Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı 39 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA

40 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Dış kaynak kullanımı (devam) – Avantajları ET ihtiyaçlarında örgüte esneklik sağlar – Dezavantajları Gizli maliyetler, örneğin – Tedarikçinin bulunması ve belirlenmesi – Satıcıya geçiş Üçüncü şahıslara iş süreçlerini açma Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı 40 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA

41 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı DIŞ KAYNAK KULLANIMININ TOPLAM MALİYETİ Eğer işletme başka ülkeden dış kaynak kullanımına 10 milyon USD harcıyorsa bu işletme en iyi senaryo durumunda bile ek maliyetlere yüzde 15,2 oranında para harcayacaktır. En kötü senaryo durumunda olağanüstü yüksek dönüşüm ve işten çıkarma maliyetleri ile üretim boyunca dramatik düşüş olmaktadır. İşletme başka ülkeden bir sözleşme için 10 milyon dolarlık bir harcama üstüne maliyetlerin yüzde 57’si oranında ek ödeme bekleyebilir. ŞEKİL 13-10 41 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA

42 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Hızlı uygulama geliştirme (HUG) – Çok kısa bir sürede çalışan bir sistem yaratılması süreci – Kullanılan teknikler: Grafik arayüz Anahtar sistem elemanlarının yinelemeli prototip üretimi Otomatik program kodu yaratma Son kullanıcılar arasında yakın takım çalışması Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı 42 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA

43 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Birleşik uygulama tasarımı (BUT) – Başlangıç sistem tasarımını geliştirmek ve enformasyon gereksinimleri oluşumuna ivme kazandırmak için kullanılır – Sistem tasarımını tartışmak için etkileşimli bir oturumda son kullanıcı ve enformasyon sistemleri uzmanlarını bir araya getirir – Tasarım aşamasını hızlandırır ve kullanıcıları en üst seviyede işin içine sokar Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı 43 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA

44 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Çevik geliştirme – büyük bir projeyi birçok küçük parçaya bölerek, yineleme ve devamlı geri bildirim kullanarak, çalışan yazılımı kısa bir sürede teslim etmek üzerine odaklanır – Alt projeler Ayrı, eksiksiz projeler olarak işlenir Yineleme ve sürekli geri besleme kullanarak kısa bir süre içinde tamamlanır – Yüz yüze iletişimin önemini vurgulamakta, insanların işbirliğini yapmasını, kararları hızlı ve etkin biçimde almasını destekler Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı 44 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA

45 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Bileşen tabanlı geliştirme ve web hizmetleri – Yazılım oluşturulmasını daha da hızlandırmak için büyük ölçekli iş uygulamaları yaratırken birleştirilen grafik kullanıcı arayüzü veya çevrimiçi sipariş kabiliyeti gibi yaygın faaliyetleri için nesne grupları yazılım bileşenleri yerleştirilmiştir – Web hizmetleri Gevşek birleşmiş, XML kullanılarak teslim edilen yeniden kullanılabilen yazılım bileşenleri, Bir uygulamanın diğer uygulama ile haberleşmesine imkan sağlayan diğer açık protokoller ve standartlar Mevcut sistemi geliştirmek veya yeni enformasyon sistemleri uygulamaları yaratmak için web hizmetleri kullanılabilir Evrensel standartları kullandıkları için kurulmaları özel bileşenlerden çok daha az masraflı ve daha kolay Alternatif Sistem Kurma Yaklaşımı 45 BÖLÜM 13: ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA

46 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Printed in the United States of America. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Yönetim Bilişim Sistemleri 46


"© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ ENFORMASYON SİSTEMLERİ KURMA Bölüm 13." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları