Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında Bilgi Güvenliği Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında Bilgi Güvenliği Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında Bilgi Güvenliği Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2 İçerik 0 Kurum Olgusu 0 Kurumlarda İçerik/bilgi 0 Kurumsal İçerik Yönetimi Uygulamalarının faydaları 0 Kurumsal Bilgi Güvenliği Uygulamaları 0 Standartlar ve ISO standartları

3 Kurum olgusu 0 toplumda çeşitli konularda duyulan gereksinimlerinin karşılanmasında etkili olan unsurlar 0 hizmet ya da üretim 0 sürekli ve birçok formatta bilgi üretimi

4 Kurumsal bilgi yönetimi (KBY) 0 Kurumsal amaçlarla üretilen her bilginin yönetimi, kurumsal etkililiğin kurumlararası rekabette üstünlüğün sağlanması kurumsal verimliliğin artması kurum kültürünün şekillenmesi

5 KBY gelişimi 1990’lı yıllardan itibaren Internet ve web teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, rekabetçi yaklaşımlar kurumsal bilginin yönetiminde yeni bakış açıları kurumsal bilgi sistemleri

6 KBY gelişimi (II) 0 başta elektronik ortamdaki bilgiler olmak üzere üretilen hemen her bilginin etkin kullanımına yönelik ihtiyaçlar 0 kurumsal bilgi sistemlerine yönelik büyük bir pazarın oluşması 0 IBM, Microsoft, ORACLE gibi birçok üretici geliştirdikleri kurumsal çözümlerle ön plana çıkmışlardır.

7 KBY gelişimi (III) 0 Resmi ve resmi olmayan iletişimin çoğunluğunun 0 bilgi sistemleri, 0 intranetler 0 kurumsal elektronik postalar gerçekleştirilmesi, 0 Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bilgilerin kayıt altına alınması 0 farklı sistemlerde bulunan bilgilerin birlikte kullanılması

8 Bilgi Sistemlerinin işlevleri 0 iş süreçlerindeki prosedürleri ve uygulamaları geliştirme, 0 kurumsal bilginin ilgili birimlerle etkin paylaşımının sağlanması, 0 doğru bilginin gerekli olan formatta üretilmesi ve doğru bilginin kullanımına yönelik işlevlerin geliştirilmesi, 0 farklı uygulamalar sonucunda ortaya çıkan sonuçların yönetimsel karar vermede zaman ve emekten tasarruf sağlanarak kullanılması, 0 iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik gereksinimler, 0 gereksinim duyulan verilere kolay erişim sağlama ihtiyacı, 0 düşük maliyetle iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi, 0 stratejik kararların iyileşmesine yönelik beklentiler, 0 müşteri ilişkilerine yönelik yönetimin iyileştirilmesi

9 Bilgi Sistemlerinin Gelişimi – 1960 elektronik muhasebe makineleri 0 hızlı muhasebe ve kağıt işleme işlemleri – 1970 Yönetim Bilişim sistemleri oluşumu 0 kurumsal rapor ihtiyacını hızlandırma 0 yönetimsel kontrolün sağlanması

10 Bilgi Sistemlerinin Gelişimi – 1985 karar vermeyi geliştirme ve ayarlama amacını taşıyan karar destek sistemleri ve yönetim destek sistemleri – kurumsal bilgi = stratejik bir kaynak 0 bilgi sistemleri = stratejik sistemler 0 çekirdek aktivitelerin gerçekleştirilmesi

11 Kurumsal Etkililik

12 Kurumsal İçerik Yönetimi ’li yıllar 0 Büyük ölçekli ve çok bölümlü şirketler için önemli bir yaklaşım 0 Uluslararası Kurumsal içerik Yönetimi derneği (Association for Information and Image Management – AIIM) 0 “kurumsal işlemlerle bağlantılı olan içerik ve dokümanların dağıtılması, korunması, depolanması ve oluşturulması için kullanılan strateji, yöntem ve araçlar bütünü”

13 Kurumsal İçerik Yönetimi 0 Kurumsal yapılarda farklı uygulamalarca yürütülen 0 Doküman Yönetimi, 0 Belge Yönetimi, 0 Dijital Varlıkların Yönetimi, 0 E-posta Arşivleme ve E-posta Yönetimi, 0 Web İçerik Yönetimi, 0 İş Süreçleri Yönetimi, 0 İş Akışı Süreçleri gibi işlemlerin bütünleşik ve tek bir yapıdan gerçekleştirilmesi

14 Kurumsal İçerik Yönetimi 0 bilginin ortak kanallar aracılığıyla üretilmesi, yönetilmesi, dağıtımı, ve arşivlenmesi 0 bilginin kurum içindeki yaşam döngüsü boyunca (üretim, düzenlenme, dağıtım ve arşivleme aşamaları boyunca) yönetimi 0 içeriğin istenen birime ya da ilgili alana dağıtılması ve doğru içeriğin doğru kullanıcı ile buluşması 0 maliyet açısından iş süreçlerinde ekonomik bir yapı sağlar.

15

16 Kurumsal Bilginin Güvenliği 0 Teknolojik gelişmeler 0 Bilgi sistemlerine bağımlılık 0 Rekabet ortamı 0 Pazar payları /ekonomik koşullar 0 İnsan faktörü

17 Bilgi Güvenliği

18 0 elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanması ve taşınması esnasında bilgilerin bütünlüğü bozulmadan, izinsiz erişimlerden korunması için, güvenli bir bilgi işleme platformu oluşturma çabalarının tümü 0 Yalnızca elektronik ortamla sınırlı mı?

19 Bilgi Güvenliği 0 Araştırmalara göre Türkiye’de kurumlar; 0 bilgi güvenliğine yatırım yapanların oranı %73 0 standart kullanımı %50 0 Risk yönetimi bölümleri ile bilgi güvenliği bölümleri arasında kopukluk %30

20 Bilgi Güvenliği Standartları 0 İngiltere – British standards 7799, 0 ISO standartları grubu standartları - Bilgi güvenliği yönetim sistemi - Bilgi varlıklarının korunması , ,

21 Bilgi Güvenliği Standartları 0 Türkiye – TSE 0 TS ISO 27001, 0 TS 13298, 0 TS 13268, 0 TS ISO/IEC TR 18044

22 Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında Bilgi Güvenliği Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü


"Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında Bilgi Güvenliği Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları