Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında Bilgi Güvenliği Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında Bilgi Güvenliği Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında Bilgi Güvenliği Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr

2 İçerik 0 Kurum Olgusu 0 Kurumlarda İçerik/bilgi 0 Kurumsal İçerik Yönetimi Uygulamalarının faydaları 0 Kurumsal Bilgi Güvenliği Uygulamaları 0 Standartlar ve ISO 27001-27005 standartları

3 Kurum olgusu 0 toplumda çeşitli konularda duyulan gereksinimlerinin karşılanmasında etkili olan unsurlar 0 hizmet ya da üretim 0 sürekli ve birçok formatta bilgi üretimi

4 Kurumsal bilgi yönetimi (KBY) 0 Kurumsal amaçlarla üretilen her bilginin yönetimi, kurumsal etkililiğin kurumlararası rekabette üstünlüğün sağlanması kurumsal verimliliğin artması kurum kültürünün şekillenmesi

5 KBY gelişimi 1990’lı yıllardan itibaren Internet ve web teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, rekabetçi yaklaşımlar kurumsal bilginin yönetiminde yeni bakış açıları kurumsal bilgi sistemleri

6 KBY gelişimi (II) 0 başta elektronik ortamdaki bilgiler olmak üzere üretilen hemen her bilginin etkin kullanımına yönelik ihtiyaçlar 0 kurumsal bilgi sistemlerine yönelik büyük bir pazarın oluşması 0 IBM, Microsoft, ORACLE gibi birçok üretici geliştirdikleri kurumsal çözümlerle ön plana çıkmışlardır.

7 KBY gelişimi (III) 0 Resmi ve resmi olmayan iletişimin çoğunluğunun 0 bilgi sistemleri, 0 intranetler 0 kurumsal elektronik postalar gerçekleştirilmesi, 0 Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bilgilerin kayıt altına alınması 0 farklı sistemlerde bulunan bilgilerin birlikte kullanılması

8 Bilgi Sistemlerinin işlevleri 0 iş süreçlerindeki prosedürleri ve uygulamaları geliştirme, 0 kurumsal bilginin ilgili birimlerle etkin paylaşımının sağlanması, 0 doğru bilginin gerekli olan formatta üretilmesi ve doğru bilginin kullanımına yönelik işlevlerin geliştirilmesi, 0 farklı uygulamalar sonucunda ortaya çıkan sonuçların yönetimsel karar vermede zaman ve emekten tasarruf sağlanarak kullanılması, 0 iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik gereksinimler, 0 gereksinim duyulan verilere kolay erişim sağlama ihtiyacı, 0 düşük maliyetle iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi, 0 stratejik kararların iyileşmesine yönelik beklentiler, 0 müşteri ilişkilerine yönelik yönetimin iyileştirilmesi

9 Bilgi Sistemlerinin Gelişimi 0 1950 – 1960 elektronik muhasebe makineleri 0 hızlı muhasebe ve kağıt işleme işlemleri 0 1960 – 1970 Yönetim Bilişim sistemleri oluşumu 0 kurumsal rapor ihtiyacını hızlandırma 0 yönetimsel kontrolün sağlanması

10 Bilgi Sistemlerinin Gelişimi 0 1970 – 1985 karar vermeyi geliştirme ve ayarlama amacını taşıyan karar destek sistemleri ve yönetim destek sistemleri 0 1985 – 2000 0 kurumsal bilgi = stratejik bir kaynak 0 bilgi sistemleri = stratejik sistemler 0 çekirdek aktivitelerin gerçekleştirilmesi

11 Kurumsal Etkililik

12 Kurumsal İçerik Yönetimi 0 2000’li yıllar 0 Büyük ölçekli ve çok bölümlü şirketler için önemli bir yaklaşım 0 Uluslararası Kurumsal içerik Yönetimi derneği (Association for Information and Image Management – AIIM) 0 “kurumsal işlemlerle bağlantılı olan içerik ve dokümanların dağıtılması, korunması, depolanması ve oluşturulması için kullanılan strateji, yöntem ve araçlar bütünü”

13 Kurumsal İçerik Yönetimi 0 Kurumsal yapılarda farklı uygulamalarca yürütülen 0 Doküman Yönetimi, 0 Belge Yönetimi, 0 Dijital Varlıkların Yönetimi, 0 E-posta Arşivleme ve E-posta Yönetimi, 0 Web İçerik Yönetimi, 0 İş Süreçleri Yönetimi, 0 İş Akışı Süreçleri gibi işlemlerin bütünleşik ve tek bir yapıdan gerçekleştirilmesi

14 Kurumsal İçerik Yönetimi 0 bilginin ortak kanallar aracılığıyla üretilmesi, yönetilmesi, dağıtımı, ve arşivlenmesi 0 bilginin kurum içindeki yaşam döngüsü boyunca (üretim, düzenlenme, dağıtım ve arşivleme aşamaları boyunca) yönetimi 0 içeriğin istenen birime ya da ilgili alana dağıtılması ve doğru içeriğin doğru kullanıcı ile buluşması 0 maliyet açısından iş süreçlerinde ekonomik bir yapı sağlar.

15

16 Kurumsal Bilginin Güvenliği 0 Teknolojik gelişmeler 0 Bilgi sistemlerine bağımlılık 0 Rekabet ortamı 0 Pazar payları /ekonomik koşullar 0 İnsan faktörü

17 Bilgi Güvenliği

18 0 elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanması ve taşınması esnasında bilgilerin bütünlüğü bozulmadan, izinsiz erişimlerden korunması için, güvenli bir bilgi işleme platformu oluşturma çabalarının tümü 0 Yalnızca elektronik ortamla sınırlı mı?

19 Bilgi Güvenliği 0 Araştırmalara göre Türkiye’de kurumlar; 0 bilgi güvenliğine yatırım yapanların oranı %73 0 standart kullanımı %50 0 Risk yönetimi bölümleri ile bilgi güvenliği bölümleri arasında kopukluk %30

20 Bilgi Güvenliği Standartları 0 İngiltere – British standards 7799, 0 ISO standartları - 27001 grubu standartları - Bilgi güvenliği yönetim sistemi - Bilgi varlıklarının korunması - 23081, - 16175, - 15489

21 Bilgi Güvenliği Standartları 0 Türkiye – TSE 0 TS ISO 27001, 0 TS 13298, 0 TS 13268, 0 TS ISO/IEC TR 18044

22 Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında Bilgi Güvenliği Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr


"Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında Bilgi Güvenliği Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları