Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ölüm Nedeni İstatistikleri. Ölüm Nedenleri İstatistiklerinin KULLANIMI 1.Ölümlülük modellerini yer ve zaman ayrımında açıklar, 2.Nüfus projeksiyonlarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ölüm Nedeni İstatistikleri. Ölüm Nedenleri İstatistiklerinin KULLANIMI 1.Ölümlülük modellerini yer ve zaman ayrımında açıklar, 2.Nüfus projeksiyonlarının."— Sunum transkripti:

1 Ölüm Nedeni İstatistikleri

2 Ölüm Nedenleri İstatistiklerinin KULLANIMI 1.Ölümlülük modellerini yer ve zaman ayrımında açıklar, 2.Nüfus projeksiyonlarının oluşturulmasını katkı sağlar, 3.Kamu sağlığı programlarını destekler

3 Ölüm Nedenleri İstatistiklerinin KULLANIMI 4.Kamu sağlığı istatistikleri sisteminin temelidir, 5.Araştırmalar için hipotez oluşturmayı sağlar, 6.Kamu sağlığı değerlendirmeleri için çok gereklidir.

4 Eurostat’a Raporlama Tüm ülke için Tüm yerleşik ölümler için 5’li yaş grupları ve cinsiyet ayrımında ICD 10’a göre, 4-basamaklı sınıflamayla

5 Eurostat’a Raporlama Bölgesel ayrımda; Yerleşik nüfusa göre 5’li yaş grupları bazında NUTS 2 düzeyinde 65 nedenli Eurostat listesine göre

6 Mevcut Durum  Ülkemizdeki ölüm olayları ile ilgili veriler 1931 yılından itibaren Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1949 yıl sonuna kadar nüfusu en fazla olan 25 il merkezi, 1950-1957 yılları arasında bütün il merkezleri, 1957 yılından itibaren de tüm il ve ilçe merkezlerinde derlenmeye başlanmıştır.  Köylerden veri derlenemediği için de Türkiye genelini yansıtmamaktadır.

7  İl ve ilçe merkezlerinde meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin formlar, uluslararası standartlara uygun olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen 50 ve 150 Uluslararası Hastalık Sınıflamasına (UHS8) göre değerlendirilmektedir. Mevcut Durum

8 Türkiye İstatistik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı; Avrupa Birliği uyum sürecinde, ölüm nedeni istatistiklerinin AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2006 tarihinden itibaren “Ölüm Nedeni İstatistikleri” konusunda bir proje yürütülmüştür. Yapılan Çalışmalar

9 Bu projenin temel amaçları;  AB ve Üye ülkeler düzeyinde COD istatistiklerinin kalite ve güvenirliğini artırmak  Ülkeler arasındaki karşılaştırılabilirliği sağlamak  AB standartları ve metotlarına uygun olarak COD istatistiklerinin toplanması ve işlerliğinin artırılması Yapılan Çalışmalar

10 Yeni ölüm belgesinin alanda uygulanabilirliğinin İzlenebilmesi amacıyla pilot çalışmalar yürütülmüştür.  Ekim 2006 yılından itibaren Ankara’daki 8 hastane ile Kırıkkale ilinden 1 hastane ve doktoru olan 4 tane sağlık ocağında yeni derlenen pilot çalışma başlatılmış, ve Aralık 2007 tarihinde yapılan çalıştay sonrasında ölüm belgesi yeniden revize edilmiştir. Yapılan Çalışmalar

11  Bu projenin bir aşaması da kırsal kesimden (doktoru olmayan yerlerden) veri derlemektir. Bu amaçla 2007 Eylül ayında Ankara ili ilçelerinde muhtarlara, doktor harici personel ve bir doktora ölüm belgesinin ve sözel otopsi formunun doldurulması ile ilgili eğitim verilmiştir. Bu süreçle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Doktoru olmayan yerlerdeki veri derleme sistemine henüz karar verilmemiştir. Yapılan Çalışmalar

12  Çalışmanın üçüncü aşamasında ise 2007 yılının Ekim ayında başlayan ve 2008 yılı Haziran sonunda sonuçlanan Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Adıyaman, Çankırı ve Samsun illerinde pilot çalışma başlatılmıştır. Yapılan Çalışmalar

13  Pilot çalışma öncesindeki bu illerdeki İl Sağlık Müdürlüklerinin belirlediği referans hekimlere yeni oluşturulan ölüm belgesi ve pilot çalışmanın uygulama aşamalarının anlatıldığı eğitim Aralık 2007’de gerçekleştirilmiştir.  Daha sonra bu referans hekimlerden, sorumlu olduğu sağlık kurumu veya bölgelerindeki tüm hekimlere eğitim vererek üç il genelindeki eğitim zinciri tamamlanmıştır. Yapılan Çalışmalar

14  Ayrıca, diğer hekimlere eğitimin nasıl verildiği, ölüm belgesinin nasıl doldurulduğu, doldurulması sırasında karşılaşılan problemler ile ölüm belgesinin geliştirilmesi konusunda görüş ve önerilerin alınması amacıyla 26-27 Mayıs 2008 tarihinde referans hekimlerin katılımıyla Ankara’da bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay sonuçlarına göre ölüm belgesi yeniden revize edilmiş ve organizasyon bugün uygulanmakta olan halini almıştır. ÖLÜM NEDENİ İSTATİSTİKLERİ

15 Katıldığınız ve dinlediğiniz için teşekkürler


"Ölüm Nedeni İstatistikleri. Ölüm Nedenleri İstatistiklerinin KULLANIMI 1.Ölümlülük modellerini yer ve zaman ayrımında açıklar, 2.Nüfus projeksiyonlarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları