Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI Başa Dön. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI Başa Dön. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan."— Sunum transkripti:

1 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI Başa Dön

2 Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Devlet Destekli Sera Sigortası Devlet Destekli Sera Sigortası Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası İçerik

3 Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Ayrıca; Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı, Meyveler, Yaş Sebzeler ve Kesme Çiçeklerde Dolu riskinin neden olduğu Kalite Kaybı, teminatı isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına alınabilir. Primin %50'si Devlet tarafından karşılanmakta olup meyve ürünlerinde, Dolu paket teminatına ek olarak don teminatı alınmış ise, Sadece Don teminatında primin üçte ikisi Devlet tarafından karşılanmaktadır.

4 Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı süt sığırları ile TÜRKVET’e kayıtlı olan besi sığırları (erkek) için; Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları, Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik Şartlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır. Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır.

5 Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler için; Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, Her türlü kazalardan, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları, Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri genel ve teknik Şartlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır. Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır.

6 Devlet Destekli Kümes Hayvan Hayat Sigortası Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen Kümes hayvanları için; Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, Her türlü kazalar ve zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler, Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır. Kümes Hayvanları Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır.

7 Devlet Destekli Sera Sigortası Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına, Hortum, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır. Primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır.

8 Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir. Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde; Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık, Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, Her türlü doğal afet, Kazalar, Predatörler, Alg patlaması. sebebiyle su ürünleri stoğunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır. Primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır.


"DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI Başa Dön. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları