Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI"— Sunum transkripti:

1 YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI

2 YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ
YASAL DÜZENLEMELER / 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik * Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği * / sayılı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişki Bakanlar Kurulu Kararı * tarihli yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır. 2222

3 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Tarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim Desteği Devletin Hasar Desteği Gönüllülük Esası İşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak Riskler Denetim

4 TARIM SİGORTALARI HAVUZU
Bütünsellik Standardizasyon Verimlilik Ölçek Ekonomisi Yüksek Güvence Sürdürülebilirlik

5 TARIM SİGORTALARI HAVUZU
Havuz Yönetim Kurulu Üyeleri (7) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (2) Hazine Müsteşarlığı (2) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (1) Türkiye Ziraat Odaları Birliği (1) İşletici Şirket(1)

6 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Tarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim Desteği Devletin Hasar Desteği Gönüllülük Esası İşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak Riskler Denetim

7 PRİM DESTEĞİ Tarım sigortalarını geliştirmek amacıyla, üreticiler tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin bir kısmı devlet tarafından karşılanır. Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Sadece çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere prim desteği sağlanır.

8 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Tarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim Desteği Devletin Hasar Desteği Gönüllülük Esası İşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak Riskler Denetim

9 RİSK PAYLAŞIM VE REASÜRANS
Sigorta şirketleri tarafından yapılan sigortalara ait riskin tamamı havuza devredilir. Havuz, üstlendiği bu risklerle ilgili olarak koruma satın almak üzere ulusal ve uluslararası şirketlerle reasürans anlaşmaları yapmak için gerekli çalışmaları yapar. Ulusal ve uluslararası piyasadan sağlanan korumanın yeterli bulunmaması halinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısım, Devlet tarafından taahhüt edilir.

10 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Tarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim Desteği Devletin Hasar Desteği Gönüllülük Esası İşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak Riskler Denetim

11 KATILIM Çiftçilerin sigorta sistemine katılımı, gönüllülük esasına dayanır. Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz

12 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Tarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim Desteği Devletin Hasar Desteği Gönüllülük Esası İşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak Riskler Denetim

13 Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.
İŞLETİCİ ŞİRKET Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.

14 TARSİM HAVUZ YÖNETİM KURULU İŞLETİCİ ŞİRKET

15 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Tarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim Desteği Devletin Hasar Desteği Gönüllülük Esası İşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak Riskler Denetim

16 SİSTEMİN KURUMSAL YAPISI
Devlet Sigorta Şirketleri Sivil Toplum Kuruluşları TARIM SİGORTALARI HAVUZU İŞLETİCİ ŞİRKET Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Türkiye Ziraat Odaları Birliği

17 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Tarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim Desteği Devletin Hasar Desteği Gönüllülük Esası İşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak Riskler Denetim

18 ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ Sağlıklı tarım politikalarının oluşturulması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayan kayıt sistemidir. Üreticiler, gerek tarım sigortasındaki prim desteğinden, gerekse diğer tarımsal desteklerden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırmak ve her sene güncellemek zorundadırlar.

19 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Tarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim Desteği Devletin Hasar Desteği Gönüllülük Esası İşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak Riskler Denetim

20 KAPSAMA ALINABİLECEK RİSKLER
Kapsama alınacak bitkiler, bitkisel ürünler ve seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve makineleri ile çiftlik hayvanları için; Kuraklık Dolu, Don Sel, taban suyu baskını Fırtına, Hortum Deprem, Heyelan Yangın, Kaza ve Zararlılar Hayvan Hastalıklarının Neden Olacağı Zararlar ve/veya tarım sektörü bakımından önemli görülecek diğer risklere ilişkin teminatlar Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

21 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Tarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim Desteği Devletin Hasar Desteği Gönüllülük Esası İşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak Riskler Denetim

22 DENETİM Havuzun ve Şirketin sigortacılık uygulamaları yönüyle denetimi, Hazine Müsteşarlığı, diğer tüm işlemlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır.

23 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI MEVCUT UYGULAMA

24 BAKANLAR KURULU KARARI
(28 Şubat 2006 Tarihli) Madde 1- Bitkisel ürünler ve seralar için, ülke genelinde dolu ana sigortası teminatına ilave olarak yangın, heyelan, fırtına, hortum ek teminatları da paket halinde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak verilir. Madde 2- Önsoy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları ile kapalı sistemde üretim yapan bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için, hayvan hayat sigortası ve kümes hayvanları hayat sigortası genel şartları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat verilir.

25 BAKANLAR KURULU KARARI
(28 Şubat 2006 Tarihli) Madde 3- Bitkisel ürünler için don sigortası uygulaması, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre az gelişmişlik düzeyinde bulunan ekli listedeki 90 ilçede pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Bu ilçelerde, 1 inci maddede yer alan teminatlara ilave olarak don sigortası teminatı Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir. Madde 4- Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2006 yılında sigorta priminin %50’si oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

26 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI
BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI SERA SİGORTALARI BÜYÜKBAŞ HAYVAN SİGORTALARI KÜMES HAYVANLARI SİGORTALARI

27 DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI
Kapsam Tüm Bitkisel Ürünler (Meyve, sebze, Tarla ürünleri, Süs bitkileri) Riskler (Tehlikeler) Dolu (Ana teminat), Yangın, Fırtına, Hortum, Heyelan Don (90 ilçede) Coğrafi Bölge Tüm İller Koşullar ÇKS kaydı

28 DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTALARI
Kapsam Cam ve Plastik Seralar (Konstrüksiyon, Örtü malzemesi, teknik Donanım, Ürün) Riskler (Tehlikeler) Dolu, Yangın, Fırtına, Hortum, Heyelan Coğrafi Bölge Tüm İller Koşullar ÇKS kaydı, Teknik Şartlara Uygunluk

29 DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTALARI
Kapsam Süt Sığırları Riskler (Tehlikeler) Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler Coğrafi Bölge Tüm İller Koşullar Ön soy kütüğü ve soy kütüğü kaydı

30 DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI SİGORTALARI
Kapsam Kapalı sistemde üretimi yapılan kümes hayvanları Riskler (Tehlikeler) Her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, Her türlü kazalardan, zehirlenmeleri, Her türlü doğal afetler, Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler Coğrafi Bölge Tüm İller Koşullar Biyo-güvenlik önlemleri ve hijyen kurallarının sağlanmış olması

31 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI
Bitkisel Ürün Sigortası Sera Sigortası Hayvan Hayat Sigortası Kümes Hayvanları Sigortası Genel Şartları, tarife, talimat ve teknik şartları 30 Mayıs 2006 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

32 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI
Bitkisel Ürün Sigortası (1 Haziranda başladı) Sera Sigortası (Hazırlıklar devam ediyor) Hayvan Hayat Sigortası (1 Haziranda başladı) Kümes Hayvanları Sigortası (Hazırlıklar devam ediyor)

33 NASIL SİGORTA YAPTIRILACAK ?
Aksigorta A.Ş. Anadolu Sigorta T.A.Ş. Ankara Sigorta T.A.Ş. Axa Oyak Sigorta A.Ş. Başak Sigorta A.Ş. Garanti Sigorta A.Ş. Güneş Sigorta A.Ş. Güven Sigorta T.A.Ş HDI Sigorta A.Ş. Işık Sigorta A.Ş. İsviçre sigorta A.Ş. Koç Allianz Sigorta A.Ş. Ray Sigorta A.Ş. Şeker Sigorta A.Ş. T.Genel Sigorta A.Ş. Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

34 HASARLAR NASIL ÖDENECEK ?

35 HASARLAR NASIL ÖDENECEK ?
HASAR İHBAR/EKSPERTİZ/ÖDEME İŞ AKIŞI

36 DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI PRİMLER NASIL BELİRLENİYOR
23 Ayrı Tehlike Bölgesi Var 10 Ayrı Ürün Grubu Mevcut

37 Prim fiyatı 10 dekar alan için hesaplanmıştır.
SEÇİLMİŞ ÜRÜNLERİN TEHLİKE BÖLGESİNE GÖRE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PRİM FİYATLARI Prim fiyatı 10 dekar alan için hesaplanmıştır.

38 DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTALARI PRİMLER NASIL BELİRLENİYOR
Hayvan sayısına bağlı olarak 5 ayrı fiyat tablosu var 20 hayvana kadar ferdi sigorta yöntemi uygulanıyor 21 ve üzeri için sürü sigortası yöntemi uygulanıyor

39 DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI
ÖDENECEK PRİM TUTARI

40 PRİMLERİN ÖDENMESİ Bitkisel Ürün Sigortalarında Sigorta Şirketlerince tahsil edilecek primlerin %10’u peşin alınır. Kalan prim tutarı en geç hasat sonunda tahsil edilir. Sera, Hayvan Hayat ve Kümes Hayvan Hayat Sigortalarında ise toplam prim tutarının %25’i peşin, kalan prim tutarı ise 5 eşit taksitte tahsil edilir. Toplam asgari prim ve asgari peşinat tutarı 10 YTL’nin altında olamaz.

41 MUAFİYET UYGULAMASI VE MÜŞTEREK SİGORTA
Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak, sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır. Sigortalının hasarını eksik alması sonucunu doğurduğu için başlangıçta aleyhte bir uygulama olarak gibi algılanabilinmesine karşın aslında bu uygulamalar sigortalının muhtemel riskler karşılığında ödeyeceği primi çok ciddi bir oranda düşürdüğü için sigortalının lehine uygulamalardır. Müşterek Sigorta: Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir hasarın belli bir bölümünü veya belli bir yüzdesini sigortacının üzerinde tutmasıdır. Muafiyet: Poliçede yazılı önceden belirlenmiş bir miktara kadar olan hasarların sigortacı tarafından ödenmemesi ve/veya belirlenmiş o miktardan daha yüksek hasarların o miktar tenzil edildikten sonra ödenmesi şekline muafiyet uygulaması denir.

42 Tarla Ürünleri, Fideler, Fidanlar Meyveler, Sebzeler, Süs bitkileri
DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI - MUAFİYETLER (Ürünün Sigorta Bedeli üzerinden % olarak) Teminatlar Tarla Ürünleri, Fideler, Fidanlar Meyveler, Sebzeler, Süs bitkileri Kısmi Hasarda (%) Tam Hasarda (%) Dolu 10 15 20 Yangın Heyelan Fırtına 25 Hortum Don

43 SİGORTALARI - MUAFİYETLER
DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTALARI - MUAFİYETLER Örtü Ürün İskelet Teknik Donanım Müşterek Sigorta Cam Sera 2% %10 - %90 Plastik Sera 5% %20 - %80

44 DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI-MUAFİYETLER
Poliçe Türü Hayvan Sayısı Muafiyet (TSB üzerinden) Müşterek Sigorta Bireysel Sigorta 1 - 4 % 0 % 20 5 - 20 Sürü Sigortası % 5,0 % 3,5 ≥201 % 2,5

45 DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI-MUAFİYETLER
KATEGORİ (Yetişirme Amacı) Sigorta Süresi Muafiyet Müşterek Sigorta Hasar Olayı Süresi Hastalıklarda Diğer (saat) Broiler 1 – 45 gün %3 %20 1 hafta 48 Yumurta Tavuğu Civcivi 1 – 15 hafta 2 hafta Yumurta Tavuğu 17. hafta 16. Ay 1 ay Damızlık Civciv 1. gün 26. Hafta Damızlık Tavuk 27. hafta 16. ay

46 TAZMİNAT HESABI (ÖRNEK-1)
Bitkisel Ürün Sigortası Tazminat Hesabı ÜRÜN Buğday ALAN 50 Dekar VERİM 400 Kg/Dekar ÜRÜN SATIŞ FİYATI 0,37 YTL SİGORTA BEDELİ 7.400 YTL BELİRLENEN HASAR ORANI %70 TAZMİNATA ESAS OLACAK HASAR TUTARI 5.180 YTL MUAFİYET ORANI %10 MUAFİYET TUTARI ((Muafiyet Oranı * Sigorta Bedeli) 740 YTL (7.400*%10) ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI ( (Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı) 4.440 YTL (5.180 YTL-740 YTL)

47 TAZMİNAT HESABI (ÖRNEK-2)
Büyükbaş Hayvan Sürü Sigortası Tazminat Hesabı SİGORTALI HAYVAN SAYISI 300 BİR HAYVANIN SİGORTA BEDELİ YTL TOPLAM SİGORTA BEDELİ YTL HASARLI HAYVAN SAYISI 20 HASARLI HAYVAN TOPLAM BEDELİ YTL (3.000,00 *20) HASAR ŞEKLİ Ölüm MÜAFİYET (Toplam Sigorta Bedelinin %2,5’i) YTL ( ,00* %2,5) ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI ( (Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı)*%80 YTL ( – ) * %80

48 Teşekkürler.. !


"YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları