Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI."— Sunum transkripti:

1 1 YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI

2 2 14.06.2005 / 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 18.05.2006 Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik * 18.05.2006 Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği * 20.02.2006 / 10105 sayılı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkiBakanlar Kurulu Kararı. * 22.09.2005 tarihli yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır. YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ YASAL DÜZENLEMELER YASAL DÜZENLEMELER

3 3 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Tarım Sigortaları HavuzuTarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim DesteğiDevletin Prim Desteği Devletin Hasar DesteğiDevletin Hasar Desteği Gönüllülük EsasıGönüllülük Esası İşletici Şirketİşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliğiTüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak RisklerKapsama Alınacak Riskler DenetimDenetim

4 4 TARIM SİGORTALARI HAVUZU Bütünsellik S Standardizasyon V Verimlilik Ö Ölçek Ekonomisi Y Yüksek Güvence S Sürdürülebilirlik

5 5 Havuz Yönetim Kurulu Üyeleri (7)  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (2)  Hazine Müsteşarlığı (2)  Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (1)  Türkiye Ziraat Odaları Birliği (1)  İşletici Şirket(1) TARIM SİGORTALARI HAVUZU

6 6 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Tarım Sigortaları HavuzuTarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim DesteğiDevletin Prim Desteği Devletin Hasar DesteğiDevletin Hasar Desteği Gönüllülük EsasıGönüllülük Esası İşletici Şirketİşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliğiTüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak RisklerKapsama Alınacak Riskler DenetimDenetim

7 7 Tarım sigortalarını geliştirmek amacıyla, üreticiler tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin bir kısmı devlet tarafından karşılanır.Tarım sigortalarını geliştirmek amacıyla, üreticiler tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin bir kısmı devlet tarafından karşılanır. Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Sadece çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere prim desteği sağlanır.Sadece çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere prim desteği sağlanır. PRİM DESTEĞİ

8 8 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Tarım Sigortaları HavuzuTarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim DesteğiDevletin Prim Desteği Devletin Hasar DesteğiDevletin Hasar Desteği Gönüllülük EsasıGönüllülük Esası İşletici Şirketİşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliğiTüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak RisklerKapsama Alınacak Riskler DenetimDenetim

9 9 Sigorta şirketleri tarafından yapılan sigortalara ait riskin tamamı havuza devredilir. Sigorta şirketleri tarafından yapılan sigortalara ait riskin tamamı havuza devredilir. Havuz, üstlendiği bu risklerle ilgili olarak koruma satın almak üzere ulusal ve uluslararası şirketlerle reasürans anlaşmaları yapmak için gerekli çalışmaları yapar. Havuz, üstlendiği bu risklerle ilgili olarak koruma satın almak üzere ulusal ve uluslararası şirketlerle reasürans anlaşmaları yapmak için gerekli çalışmaları yapar. Ulusal ve uluslararası piyasadan sağlanan korumanın yeterli bulunmaması halinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısım, Devlet tarafından taahhüt edilir. Ulusal ve uluslararası piyasadan sağlanan korumanın yeterli bulunmaması halinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısım, Devlet tarafından taahhüt edilir. RİSK PAYLAŞIM VE REASÜRANS

10 10 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Tarım Sigortaları HavuzuTarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim DesteğiDevletin Prim Desteği Devletin Hasar DesteğiDevletin Hasar Desteği Gönüllülük EsasıGönüllülük Esası İşletici Şirketİşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliğiTüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak RisklerKapsama Alınacak Riskler DenetimDenetim

11 11 Çiftçilerin sigorta sistemine katılımı, gönüllülük esasına dayanır.Çiftçilerin sigorta sistemine katılımı, gönüllülük esasına dayanır. Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler 2090 sayılı Kanundan yararlanamazBu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz KATILIM

12 12 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Tarım Sigortaları HavuzuTarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim DesteğiDevletin Prim Desteği Devletin Hasar DesteğiDevletin Hasar Desteği Gönüllülük EsasıGönüllülük Esası İşletici Şirketİşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliğiTüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak RisklerKapsama Alınacak Riskler DenetimDenetim

13 Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. İŞLETİCİ ŞİRKET

14 14 HAVUZYÖNETİMKURULU İŞLETİCİ ŞİRKET ŞİRKET TARSİM

15 15 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Tarım Sigortaları HavuzuTarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim DesteğiDevletin Prim Desteği Devletin Hasar DesteğiDevletin Hasar Desteği Gönüllülük EsasıGönüllülük Esası İşletici Şirketİşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliğiTüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak RisklerKapsama Alınacak Riskler DenetimDenetim

16 16 Türkiye Ziraat Odaları Birliği Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Devlet Sigorta Şirketleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SİSTEMİN KURUMSAL YAPISI Sivil Toplum Kuruluşları TARIM SİGORTALARI HAVUZU İŞLETİCİ ŞİRKET

17 17 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Tarım Sigortaları HavuzuTarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim DesteğiDevletin Prim Desteği Devletin Hasar DesteğiDevletin Hasar Desteği Gönüllülük EsasıGönüllülük Esası İşletici Şirketİşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliğiTüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak RisklerKapsama Alınacak Riskler DenetimDenetim

18 18 ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ Sağlıklı tarım politikalarının oluşturulması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayan kayıt sistemidir. Üreticiler, gerek tarım sigortasındaki prim desteğinden, gerekse diğer tarımsal desteklerden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırmak ve her sene güncellemek zorundadırlar.

19 19 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Tarım Sigortaları HavuzuTarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim DesteğiDevletin Prim Desteği Devletin Hasar DesteğiDevletin Hasar Desteği Gönüllülük EsasıGönüllülük Esası İşletici Şirketİşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliğiTüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak RisklerKapsama Alınacak Riskler DenetimDenetim

20 20 Kapsama alınacak bitkiler, bitkisel ürünler ve seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve makineleri ile çiftlik hayvanları için; Kuraklık Kuraklık Dolu, Don Dolu, Don Sel, taban suyu baskını Sel, taban suyu baskını Fırtına, Hortum Fırtına, Hortum Deprem, Heyelan Deprem, Heyelan Yangın, Kaza ve Zararlılar Yangın, Kaza ve Zararlılar Hayvan Hastalıklarının Neden Olacağı Zararlar Hayvan Hastalıklarının Neden Olacağı Zararlar ve/veya tarım sektörü bakımından önemli görülecek diğer risklere ilişkin teminatlar Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. KAPSAMA ALINABİLECEK RİSKLER

21 21 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Tarım Sigortaları HavuzuTarım Sigortaları Havuzu Devletin Prim DesteğiDevletin Prim Desteği Devletin Hasar DesteğiDevletin Hasar Desteği Gönüllülük EsasıGönüllülük Esası İşletici Şirketİşletici Şirket Tüm İlgili Tarafların İşbirliğiTüm İlgili Tarafların İşbirliği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kapsama Alınacak RisklerKapsama Alınacak Riskler DenetimDenetim

22 22 Havuzun ve Şirketin sigortacılık uygulamaları yönüyle denetimi, Hazine Müsteşarlığı, diğer tüm işlemlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır. DENETİM

23 23 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI MEVCUT UYGULAMA

24 24 Madde 1- Bitkisel ürünler ve seralar için, ülke genelinde dolu ana sigortası teminatına ilave olarak yangın, heyelan, fırtına, hortum ek teminatları da paket halinde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak verilir. Madde 2- Önsoy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları ile kapalı sistemde üretim yapan bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için, hayvan hayat sigortası ve kümes hayvanları hayat sigortası genel şartları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat verilir. BAKANLAR KURULU KARARI (28 Şubat 2006 Tarihli)

25 25 Madde 3- Bitkisel ürünler için don sigortası uygulaması, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre az gelişmişlik düzeyinde bulunan ekli listedeki 90 ilçede pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Bu ilçelerde, 1 inci maddede yer alan teminatlara ilave olarak don sigortası teminatı Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir. Madde 4- Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2006 yılında sigorta priminin %50’si oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır. BAKANLAR KURULU KARARI (28 Şubat 2006 Tarihli)

26 26 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI SERA SİGORTALARI KÜMES HAYVANLARI SİGORTALARI BÜYÜKBAŞ HAYVAN SİGORTALARI

27 27 Kapsam Tüm Bitkisel Ürünler (Meyve, sebze, Tarla ürünleri, Süs bitkileri) Riskler (Tehlikeler) Dolu (Ana teminat), Yangın, Fırtına, Hortum, Heyelan Don (90 ilçede) Coğrafi Bölge Tüm İller Don (90 ilçede) Koşullar ÇKS kaydı DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI

28 28 KapsamCam ve Plastik Seralar (Konstrüksiyon, Örtü malzemesi, teknik Donanım, Ürün) Riskler (Tehlikeler) Dolu, Yangın, Fırtına, Hortum, Heyelan Coğrafi BölgeTüm İller KoşullarÇKS kaydı, Teknik Şartlara Uygunluk DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTALARI

29 29 KapsamSüt Sığırları Riskler (Tehlikeler) Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler Coğrafi BölgeTüm İller KoşullarÖn soy kütüğü ve soy kütüğü kaydı DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTALARI

30 30 KapsamKapalı sistemde üretimi yapılan kümes hayvanları Riskler (Tehlikeler) Her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, Her türlü kazalardan, zehirlenmeleri, Her türlü doğal afetler, Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler Coğrafi BölgeTüm İller KoşullarBiyo-güvenlik önlemleri ve hijyen kurallarının sağlanmış olması DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI SİGORTALARI

31 31 Bitkisel Ürün SigortasıBitkisel Ürün Sigortası Sera SigortasıSera Sigortası Hayvan Hayat SigortasıHayvan Hayat Sigortası Kümes Hayvanları SigortasıKümes Hayvanları Sigortası DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI Genel Şartları, tarife, talimat ve teknik şartları 30 Mayıs 2006 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

32 32 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI Bitkisel Ürün Sigortası (1 Haziranda başladı) Sera Sigortası (Hazırlıklar devam ediyor) Hayvan Hayat Sigortası (1 Haziranda başladı) Kümes Hayvanları Sigortası (Hazırlıklar devam ediyor)

33 33 NASIL SİGORTA YAPTIRILACAK ? Aksigorta A.Ş. Anadolu Sigorta T.A.Ş. Ankara Sigorta T.A.Ş. Axa Oyak Sigorta A.Ş. Başak Sigorta A.Ş. Garanti Sigorta A.Ş. Güneş Sigorta A.Ş. Güven Sigorta T.A.Ş HDI Sigorta A.Ş. Işık Sigorta A.Ş. İsviçre sigorta A.Ş. Koç Allianz Sigorta A.Ş. Ray Sigorta A.Ş. Şeker Sigorta A.Ş. T.Genel Sigorta A.Ş. Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

34 34 HASARLAR NASIL ÖDENECEK ?

35 35 HASAR İHBAR/EKSPERTİZ/ÖDEME İŞ AKIŞI HASARLAR NASIL ÖDENECEK ?

36 36 DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI PRİMLER NASIL BELİRLENİYOR 23 Ayrı Tehlike Bölgesi Var 10 Ayrı Ürün Grubu Mevcut

37 37 SEÇİLMİŞ ÜRÜNLERİN TEHLİKE BÖLGESİNE GÖRE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PRİM FİYATLARI Prim fiyatı 10 dekar alan için hesaplanmıştır.

38 38 Hayvan sayısına bağlı olarak 5 ayrı fiyat tablosu varHayvan sayısına bağlı olarak 5 ayrı fiyat tablosu var 20 hayvana kadar ferdi sigorta yöntemi uygulanıyor20 hayvana kadar ferdi sigorta yöntemi uygulanıyor 21 ve üzeri için sürü sigortası yöntemi uygulanıyor21 ve üzeri için sürü sigortası yöntemi uygulanıyor DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTALARI DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTALARI PRİMLER NASIL BELİRLENİYOR

39 39 DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI ÖDENECEK PRİM TUTARI

40 40 PRİMLERİN ÖDENMESİ  Bitkisel Ürün Sigortalarında Sigorta Şirketlerince tahsil edilecek primlerin %10’u peşin alınır. Kalan prim tutarı en geç hasat sonunda tahsil edilir.  Sera, Hayvan Hayat ve Kümes Hayvan Hayat Sigortalarında ise toplam prim tutarının %25’i peşin, kalan prim tutarı ise 5 eşit taksitte tahsil edilir.  Toplam asgari prim ve asgari peşinat tutarı 10 YTL’nin altında olamaz.

41 41 MUAFİYET UYGULAMASI VE MÜŞTEREK SİGORTA Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak, sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır. Sigortalının hasarını eksik alması sonucunu doğurduğu için başlangıçta aleyhte bir uygulama olarak gibi algılanabilinmesine karşın aslında bu uygulamalar sigortalının muhtemel riskler karşılığında ödeyeceği primi çok ciddi bir oranda düşürdüğü için sigortalının lehine uygulamalardır. Müşterek Sigorta: Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir hasarın belli bir bölümünü veya belli bir yüzdesini sigortacının üzerinde tutmasıdır. Muafiyet: Poliçede yazılı önceden belirlenmiş bir miktara kadar olan hasarların sigortacı tarafından ödenmemesi ve/veya belirlenmiş o miktardan daha yüksek hasarların o miktar tenzil edildikten sonra ödenmesi şekline muafiyet uygulaması denir.

42 42 DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI - MUAFİYETLER (Ürünün Sigorta Bedeli üzerinden % olarak) TeminatlarTarla Ürünleri, Fideler, FidanlarMeyveler, Sebzeler, Süs bitkileri Kısmi Hasarda (%) Tam Hasarda (%) Kısmi Hasarda (%)Tam Hasarda (%) Dolu 1015 20 Yangın 1015 20 Heyelan 1015 20 Fırtına 20252025 Hortum 20252025 Don20252025

43 43 ÖrtüÜrünİskelet Teknik Donanım Müşterek Sigorta Cam Sera2% %10 - %90 Plastik Sera5% %20 - %80 DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTALARI - MUAFİYETLER

44 44 DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI-MUAFİYETLER SİGORTASI-MUAFİYETLER Poliçe Türü Hayvan Sayısı Muafiyet (TSB üzerinden) Müşterek Sigorta Bireysel Sigorta 1 - 4% 0 % 20 5 - 20% 0 Sürü Sigortası 21 - 100% 5,0 % 20 101 - 200% 3,5 ≥201% 2,5

45 45 DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI-MUAFİYETLER SİGORTASI-MUAFİYETLER KATEGORİ (Yetişirme Amacı) Sigorta SüresiMuafiyetMüşterek Sigorta Hasar Olayı Süresi HastalıklardaDiğer (saat) Broiler1 – 45 gün%3%201 hafta48 Yumurta Tavuğu Civcivi 1 – 15 hafta %3%202 hafta48 Yumurta Tavuğu 17. hafta 16. Ay %3%201 ay48 Damızlık Civciv 1. gün 26. Hafta %3%202 hafta48 Damızlık Tavuk 27. hafta 16. ay %3%201 ay48

46 46 TAZMİNAT HESABI (ÖRNEK-1) Bitkisel Ürün Sigortası Tazminat Hesabı ÜRÜN Buğday ALAN 50 Dekar VERİM 400 Kg/Dekar ÜRÜN SATIŞ FİYATI 0,37 YTL SİGORTA BEDELİ 7.400 YTL BELİRLENEN HASAR ORANI %70 TAZMİNATA ESAS OLACAK HASAR TUTARI 5.180 YTL MUAFİYET ORANI %10 MUAFİYET TUTARI ((Muafiyet Oranı * Sigorta Bedeli) 740 YTL (7.400*%10) ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI ( (Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı) 4.440 YTL (5.180 YTL-740 YTL)

47 47 TAZMİNAT HESABI (ÖRNEK-2) Büyükbaş Hayvan Sürü Sigortası Tazminat Hesabı SİGORTALI HAYVAN SAYISI 300 BİR HAYVANIN SİGORTA BEDELİ 3.000 YTL TOPLAM SİGORTA BEDELİ 900.000 YTL HASARLI HAYVAN SAYISI 20 HASARLI HAYVAN TOPLAM BEDELİ 60.000 YTL (3.000,00 *20) HASAR ŞEKLİ Ölüm MÜAFİYET (Toplam Sigorta Bedelinin %2,5’i) 22.500 YTL (900.000,00* %2,5) ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI ( (Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı)*%80 30.000 YTL (60.000 – 22.500) * %80

48 48 Teşekkürler.. !


"1 YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları