Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Aile Değerleri Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Şifa Üniversitesi SEM - Aile Danışmanlığı Sertifika Programı / 771.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Aile Değerleri Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Şifa Üniversitesi SEM - Aile Danışmanlığı Sertifika Programı / 771."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Aile Değerleri Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Şifa Üniversitesi SEM - Aile Danışmanlığı Sertifika Programı http://aile.sifa.edu.tr / 771

2 Dünyada kabul edilen en temel sosyal organizasyon ailedir. Pequengnant ve Bray, 1997 – Biyolojik, duygusal veya yasal olarak ilişkili olan insanlar topluluğu / 772 http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5667d14241c212.97338693

3 http://dictionary.reference.com/browse/family / 773

4 “aile” Arapça “ عائلة ” Kökü “ عائ ” kelimesidir. “Bakmakla yükümlü olunan kişiler” anlamı taşır. Çekirdek aile anlamında “ أسرة ” şeklinde kullanımı da vardır. / 774

5 Hangi Değerler Var? Hazcı değerler (haz – acı) Bilgi değerleri (doğru – yanlış) Ahlaksal değerler (iyi – kötü) Estetik değerler (güzel – çirkin) Dinsel değerler (sevap – günah) / 775 Özlem D. Değerler Sorununda Nesnelcilik / Mutlakçılık ve Öznelcilik / Rölativizm Tartışması Üzerine. Bilgi ve Değer Sempozyum Bildirileri (Ed. S. Yalçın). Vadi Yayınları, Ankara, 2003.

6 Değerler Ne İşe Yarar? Bireylerin ve birlikteliklerin sosyal değerlerinin yargılanmasında araç olarak kullanılırlar. Bireylerin dikkatini yararlı ve önemli olarak görülen maddi kültür nesnelerine yoğunlaştırır. Toplumda ideal düşünme ve davranma yolları değerler tarafından işaret edilir. Bireylerin sosyal rollerini seçmesine ve gerçekleştirmesine rehberlik eder. Sosyal kontrol ve baskının araçlarıdır. Dayanışma aracı olarak işlev görür. / 776 FICHTER Joseph, 1990, Sosyoloji Nedir, çev. Nilgün Çelebi, Selçuk Ü. Yayınları, Konya

7 Kültür değişir. Toplumsal koşullar değiştikçe ihtiyaçlar da farklılaşır. Kültür bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için koşullara uyum sağlar. Farklı kültürlerde aynı ihtiyaçlara farklı cevaplar verildiği görülebilir. Bu kültürel sistemin kendine özgü kodlarına bağlıdır. Değişime ayak uydurmayan kültürler varlıklarını sürdüremez. / 777

8 Ailede yaşanan en temel değişme, ailenin temel işlevlerinden olan kendini üretmesi risk altındadır. Doğurganlık oranları da evlenme oranlarında olduğu gibi tüm dünyada düşmektedir. Buna bağlı olarak çocuk sahibi olma isteği bireylerin pratikleri ve hedefleri doğrultusunda azalmaktadır. Ciddi anlamda boşanmalar ve yalnız yaşayan kişi sayısı artmaktadır / 778 Ali Rıza Abay, Sevim Atila Demir. Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries). Cilt/Volume: 9, Sayı/Issue: 1, Yıl/Year: 2014 Dünya Bankası http://www.worldbank.org/

9 Demografik değişim Dünya ülkelerini de etkilemektedir. / 779 https://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

10 Ailenin zayıflaması toplumdaki güven duygusunun, dolayısıyla toplumun sosyal sermayesinin de zayıflaması anlamına gelir. Güven duygusu ile toplumda boşanma oranları, evlilik oranları ve suç oranları birbiriyle ilişkilidir. / 7710

11 Devletin Aileye Ekonomik Desteği Almanya: – Birinci ve ikinci çocuk için 184 Euro, üçüncü çocuk için 190 Euro, 4'ten fazla çocuk için de her çocuk için aylık 215 Euro ödeniyor. Belçika: – 1. çocuk 150 Euro, 2. çocuk 250... 4. çocuktan sonra vergi muafiyeti. Hollanda: – Üç ayda bir: 0 ile 6 yaş: 191,65 EUR; 6-12 yaş: 232,71 EUR; 12-18 yaş 273,78 EUR Türkiye: – Doğum ücreti: 1.çocuk için 300, 2.çocuk için 400 ve 3.çocuk için 600 TL / 7711 http://www.memurlar.net/haber/533135/

12 İlk Evlilik Yaşı 1978: 17 2003: 19 2008: 20,8 2013: 21 / 7712 S. Arabistan 1996

13 Babalık Kavramı Babalık kültürü̈ annelik kültürüne göre daha hızlı değişmektedir. Bugünün babalarının aile içerisindeki rolleri daha farklı. Yasal düzenlemeler de değişiyor: / 7713

14 Abay ve Demir’in Araştırması Sakarya - Erenler ilçesi, 2014. – Önemli Günlerle İlgili Algılardaki Değişmeler Dini bayramların önemi Anneler gününün anlamı Sevgililer günü – Aile, Evlilik, Boşanma ve Çocuk ile İlgili Değişimler Kadının çalışması Kayınvalide-kayınpeder ile birlikte oturma Boşanma Çocuk Ailede kimin sözü geçmeli / 7714 Ali Rıza Abay, Sevim Atila Demir. Belli Parametrelere Göre Kuşaklararası Sosyal Değişme Akademik İncelemeler Dergisi. 2014;9(1):125-151 – Değerler ve Sosyal İlişki Ağları ile İlgili Değişimler Saygı Dindarlık algısı Sosyal ilişki

15 Önemli Günlerle İlgili Algılardaki Değişmeler / 7715

16 Aile, Evlilik, Boşanma ve Çocuk ile İlgili Alandaki Değişimler / 7716

17 / 7717 Çekirdek Aile – Geniş Aile

18 / 7718 Evlenme, Aile Reisi

19 / 7719 İdeal Çocuk Sayısı, Kız-Erkek

20 / 7720 Kadının Çalışması

21 Değerler ve Sosyal İlişki Ağları ile İlgili Değişimler / 7721

22 Dindarlık ve Dini Eğitim / 7722

23 Sevgi-Saygı / 7723

24 Kuşaklararası Değişme / 7724

25 Kuşaklararası Değişme / 7725

26 Değişim sosyal yaşamın gerçekliğidir. Ancak değişimin doğru tanımlanması ve değişimin hızının topluma uygun olması toplumsal yapının sağlıklı devamı ve sağlıklı yenileşmesi için gereklidir. Değişimin kuşaklar arası iletişimi engelleyici boyutta gerçekleşmesi bazı sosyal problemlere yol açabilir / 7726

27 / 7727 Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması. http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54293ea2369dc32358ee2b25/ kutuphane_61_turkiyede_aile_degerleri.pdf

28 İncelenen Boyutlar / 7728 1.Aileye verilen değer 2.Akrabalık ilişkileri 3.Çocuğa bakış 4.Evlilik, sadakat ve eşler arası ilişki 5.Boşanma 6.Kadın rolleri 7.kadın-erkek ilişkileri 8.Şiddet 9.Yaşlılık 10.Din ve gelenek Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması. http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54293ea2369dc32358ee2b25/kutuphane_61_turkiyede_aile_degerleri.pdf Hayat Memnuniyeti ve Mutluluk Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Çeşitli Unsurların Değeri Çocuğun Davranış ve Niteliklerine Atfedilen Önem Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetler

29 Aileye verilen değer / 7729

30 / 7730

31 Akrabalık ilişkileri / 7731

32 / 7732

33 / 7733

34 / 7734

35 / 7735

36 / 7736

37 Çocuğa bakış / 7737

38 / 7738

39 / 7739

40 / 7740

41 / 7741

42 / 7742

43 Evlilik, sadakat ve eşler arası ilişki / 7743

44 / 7744

45 / 7745

46 / 7746

47 / 7747

48 Boşanma / 7748

49 Kadın rolleri / 7749

50 / 7750

51 / 7751

52 Kadın-erkek ilişkileri Evde son sözü daima erkek söyler / 7752

53 / 7753

54 / 7754

55 / 7755

56 / 7756

57 / 7757

58 / 7758

59 / 7759

60 / 7760

61 Şiddet / 7761

62 / 7762

63 Yaşlılık / 7763

64 / 7764

65 / 7765

66 Din ve gelenek / 7766

67 / 7767

68 / 7768

69 Hayat Memnuniyeti ve Mutluluk / 7769

70 / 7770

71 Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven / 7771

72 / 7772

73 / 7773

74 Çeşitli Unsurların Değeri / 7774

75 Çocuğun Davranış ve Niteliklerine Atfedilen Önem / 7775

76 Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetler / 7776

77 Toplumumuzda aile bütün yönleriyle önemsenmektedir. İnsanlar aile yapısını olumsuz etkileyebilecek unsurlardan uzak durmaya çalışmaktadırlar. Erkek ve kadınların algıları ve değerleri arasında farklılıklar vardır. Aile yapısı zamanla değişmektedir. Değişimin hızlı olması kuşak çatışması riski oluşturmaktadır. / 7777


"Türkiye’de Aile Değerleri Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Şifa Üniversitesi SEM - Aile Danışmanlığı Sertifika Programı / 771." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları