Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADIYAMAN FEVZİ ÇAKMAK İLKÖĞRETİM OKULU SUNAY AKIN OYUNCAK KÜTÜPHANESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADIYAMAN FEVZİ ÇAKMAK İLKÖĞRETİM OKULU SUNAY AKIN OYUNCAK KÜTÜPHANESİ."— Sunum transkripti:

1 ADIYAMAN FEVZİ ÇAKMAK İLKÖĞRETİM OKULU SUNAY AKIN OYUNCAK KÜTÜPHANESİ

2 OYUNCAK KÜTÜPHANESİ NEDİR? Erken çocukluk döneminde çocukları olan ailelere, çocuk gelişimi, bakımı ve eğitimi ile ilgilenen kişi, kurum ve kuruluşlara; çocukların gelişimsel özelliklerine ve eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik olarak en uygun eğitici materyalleri “ödünç verme” yöntemiyle karşılayan ve onlara rehberlik eden kaynak merkezlerdir. Oyuncak Kütüphaneleri’nin temel felsefesi Oyun, bu felsefenin en değerli araçları da oyuncaklardır

3 OYUNCAK KÜTÜPHANESİNİN AMACI NEDİR ? Çocuğun gelişimine uygun doğru materyalin ve desteğin sağlanması Oyuncakların, eğitimsel ve işlevsel özelliklere göre sınıflandırılmasıyla, çocuklara deneyim kazanmaları için geniş tabanlı bir öğrenme ortamının sağlanması Erken dönemden itibaren çocuklara kütüphane kullanma alışkanlığını kazandırılması

4 Erken yaşlarda çocuklar risklere karşı zayıftırlar. Olumsuz koşulların yarattığı etkilere sonradan tedavilerle çare bulmaya çalışmaktansa, çevre koşullarının yaratabileceği olumsuz etkileri erken destek programlarıyla önlemek çok daha olumlu bir yöntemdir. Erken çocukluk dönemindeki destek programları çocukların gelişimlerini olumlu etkileyerek onların eğitimlerinde ve yaşamlarında daha başarılı olmalarını sağlamaktadır. Türkiye’deki çocukların çoğunluğunun içinde bulundukları şartlar açısından risk altında olduğu düşünüldüğünde erken çocukluk dönemi destek programları çocukların gelişimine katkı sağlayan önemli bir araç olmaktadır. Ekonomik koşulların uygun olmaması çocuklara sağlanacak oyun ve oyun materyalleri ortamının yetersizliği, çocukların sahip oldukları potansiyeli tam olarak geliştirmelerine engel oluşturmaktadır. Bu bağlamda çocuğun gelişiminde oyuncak kütüphaneleri önemli bir destek oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu ihtiyacın karşılanmasında oyun parkları ve oyuncak kütüphaneleri önemli bir işleve sahiptir. SUNAY AKIN OYUNCAK KÜTÜPHANESİ PROJESİ Adıyaman İli Merkez ilçesi Yeni Mahalle’de yaşayan ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukların gelişim ve eğitimlerinde eşit fırsatlara sahip olabilmesi ve ailelerinin de çocuklarının eğitimiyle ilgili desteklenebilmesi amacıyla hazırlanmış bir erken destek programıdır. SUNAY AKIN OYUNCAK KÜTÜPHANESİ PROJESİ NEDİR?

5 NEDEN YENİ MAHALLE? Adıyaman Merkezin en büyük mahallesi (nüfusu yaklaşık:35.000) Yeni Mahalle’dir. 0-9 yaş aralığındaki çocuk sayısı yaklaşık 3000’dür. Yeni Mahalle okul öncesi eğitimin Türkiye ortalamasının altında olması nedeniyle bu yaş grubu çocukların gelişimlerinin desteklenmesi için 3-6 yaş arası çocuklar projenin hedef grubu olarak belirlenmiştir. Projenin nihai faydalanıcıları 0-9 yaş arası çocuklar ve ailelerinden oluşmaktadır. Oyuncak kütüphanesinin kurulacağı yer Yeni Mahalle’nin ortasındadır. Bu mahalle son 15 yılda çeşitli yerlerden (Köy,Mezra,Merkez v.b.) göç eden ailelerden oluşmaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitimde alternatif bir program olan oyuncak kütüphanesinin bu bölgede açılması planlanmıştır.

6 SUNAY AKIN OYUNCAK KÜTÜPHANESİ PROJESİNİN HEDEFLERİ NELERDİR? Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak ve dezavantajlı koşullarda yaşayan çocukların gelişim ve eğitimlerine destek olacak alternatif eğitim ortamları hazırlamak İstanbul Bahçeşehir Anaokulu İşbirliği ile 5 aylık bir sürede Yeni Mahallede yaşayan 3-8 yaş arası çocuğa sahip ailelere çocukların gelişim takibi ve sosyalleşmelerini destekleyecek, eğitim, danışmanlık ve oyun materyalleri sağlayacak bir “oyuncak kütüphanesi” oluşturmak Çocuklara erken yaşlardan itibaren kütüphaneye gitme ve kullanma kültürünü kazandırmak

7 SUNAY AKIN OYUNCAK KÜTÜPHANESİ PROJESİNİN FAALİYETLERİ NELERDİR ? 1. Hazırlık Faaliyeti 1.1. Proje ekibinin oluşturulması 1.2. Proje okul web sayfasında oluşturulması 1.3. Projenin başlama duyurusunun yapılması 1.4. Oyuncak kütüphanesi için belirlenen binanın tahsisi ve tadilatı 1.4.1. Binanın oyuncak kütüphanesine uygun tadilat projesinin hazırlanması 1.4.2. Binada oyun alanı olarak kullanılacak yerlerin düzenlenmesi 1.4.3. Kütüphanede kullanılacak oyuncak alımlarının yapılması 1.4.4. Ödünç verilecek oyuncaklar için depoların düzenlenmesi 1.4.5. Aile eğitimleri için çok amaçlı salonun oluşturulması 1.4.6. Ödünç oyuncak vermek ve kayıt için başvuru masasının oluşturulması 1.4.7. Ailelerin danışmanlık alabilecekleri bir danışma odasının düzenlenmesi 1.5. Binanın içinde kullanılacak mobilya ve araç-gereçlerin temini

8 SUNAY AKIN OYUNCAK KÜTÜPHANESİ PROJESİNİN FAALİYETLERİ NELERDİR ? 1.6. Oyuncak kütüphanesinde görevlendirilecek personelin temini 1.7. Yeni Mahallede yaşayan 0-8 yaş çocuğa sahip ailelerin oyuncak alımı ve oyuncak kütüphaneleri konusunda görüşlerinin incelenmesi amacıyla durum tespiti çalışması 1.8. Oyuncak kütüphanesi açılışının duyurulması 1.8.1. Oyuncak kütüphanesi ile ilgili afişlerin hazırlanması 1.8.2. Oyuncak kütüphanesinin kullanımıyla ilgili bir video tanıtımının hazırlanması 1.8.3. Oyuncak kütüphanesinin afişlerinin okullara ve ilçeye dağıtılması 1.8.4. Oyuncak kütüphanesi ile ilgili basın toplantısının düzenlenmesi 1.9. Oyuncak kütüphanesi işleyişi ve çocukların gelişim takiplerinin yapılması ile ilgili seminer yapılması

9 SUNAY AKIN OYUNCAK KÜTÜPHANESİ PROJESİNİN FAALİYETLERİ NELERDİR ? 2. Uygulama Faaliyetleri 2.1. Oyuncak kütüphanesinin açılış töreninin düzenlenmesi 2.2. Kayıtların alınması 2.3. Oyuncak kütüphanesinin kullanımının tanıtımının yapılması 2.4. Seminer programının yapılması 2.5. Çocukların gelişim takiplerinin yapılması 2.6. Oyuncak ödünç verme işlemlerinin başlaması 2.7. Çevredeki köylerden çocukların oyuncak kütüphanesiyle tanışmalarının sağlanması 2.8. Oyuncak kütüphanesi kullanıcılarının kütüphane hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi 3. Projenin değerlendirilmesi 3.1. Projenin sonuç raporunun hazırlanması 3.2. Proje sonuçlarının kamuoyuna duyurulması 4. Proje görünürlüğü 4.1. Oyuncak kütüphanesi, eğitim faaliyetleri dokümanlarında, proje ile ilgili afiş, broşür, web sayfasında, sertifikalarda proje ortaklarının amblemlerinin kullanılması


"ADIYAMAN FEVZİ ÇAKMAK İLKÖĞRETİM OKULU SUNAY AKIN OYUNCAK KÜTÜPHANESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları