Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiyedeki iklim çeşitleri Doğa Sever 10/F Coğrafya Performans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiyedeki iklim çeşitleri Doğa Sever 10/F Coğrafya Performans."— Sunum transkripti:

1 Türkiyedeki iklim çeşitleri Doğa Sever 10/F Coğrafya Performans

2 1. Karadeniz iklimi  Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde ve Marmara Böl-gesi’nin Karadeniz kıyıları boyunca görülür. Yıllık sıcaklık farkı azdır (13 °C – 15 °C). Kışlar ılık (6 °C -7 °C), yazlar serin (21 °C – 23 °C) geçer. – Her mevsim yağışlıdır. – Yıllık yağış miktarı 700 – 2400 mm arasındadır. – Doğu Karadeniz Bölümü’nde en fazla yağış sonbaharda, en az yağış ilkbaharda düşer. – Batı Karadeniz Bölümü’nde yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm’dir. – Orta Karadeniz’de ise en fazla yağış kışın, en az yağış yazın olmaktadır. Yıllık yağış miktarı 700-1000 mm ara-sındadır. Diğer bölümlere göre yağışın az olmasının ne-deni yerşekillerinin hakim rüzgâr yönüne dik olmaması, gerisindeki dağların yükseltisinin az ve kıyıya uzak olmasıdır. – Doğal bitki örtüsü ormandır. – Türkiye’de bulutluluğun, nemliliğin ve yağışın en çok olduğu, sıcaklık farkının, güneşli gün sayısının, güneş enerjisinden yararlanmanın en az olduğu iklimdir.

3 2. Akdeniz İklimi  En belirgin olarak Akdeniz kıyılarında görülmekle birlikte, Ege ve Marmara bölgelerinin kıyı kesimlerinde de etkili olmaktadır. Yalnız bu bölgelerde enlemden dolayı sıcaklıklar asıl Akdeniz iklimine göre 2 °C – 3 °C daha düşüktür. Bu iklimde genel olarak; – Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. – Yıllık sıcaklık ortalaması 18-20°C dir. – Yağışların yarıdan fazlası kışın düşer. – Kış yağışları yağmur şeklindedir. – Kar yağışı ve don olayı çok azdır. – Yağışlar cephesel kökenlidir. – Yıllık yağış ortalaması 600-1000 mm arasındadır. – Karakteristik bitki örtüsü zeytin, zakkum, mersin, kocayemiş, defne v.b. bitkilerden oluşan makilerdir.

4 3. Karasal İklim  Ülkemizde karasal iklim, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür. Fakat bölgeler arasında karasal iklimde bazı farklılıklar vardır.

5 a. İç Anadolu Tipi  – Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. – Kış mevsiminde sıcaklık 0 ile -3 °C, yaz mevsiminde ise 20 °C ile 25 °C civarındadır. – iç Anadolu’da en fazla yağış ilkbaharda düşer. – Ortalama yağış 300-400 mm dir. – Yağışlar konveksiyoneldir. – Yıllık sıcaklık ortalaması ise 10 °C – 12 °C dir. – Bitki örtüsü steptir.

6 b. Doğu Anadolu Tipi  – Karasal iklimin en şiddetli tipi bu bölgede görülür. Bunda bölgenin yüksek ve denize uzak olması etkilidir. – Kış mevsiminde ortalama sıcaklıklar -2 °C, -12 °C arasındadır. – Kar yağışı ve don olayları görülür. Kar 3-4 ay yerde kalır. Kışın ülkenin en soğuk yeridir. Bunun nedeni yükseltinin fazla olmasıdır. – Yaz mevsiminde sıcaklıklar 18 °C – 25 °C civarındadır. – Yıllık yağış miktarı 500-600 mm’dir. – Doğu Anadolu’da en fazla yağış ilkbahar ve yaz aylarında görülür. – Bölgenin Malatya, Elazığ gibi illerinde yükseklik fazla ol- madığından iç Anadolu’da olduğu gibi step iklimi etkilidir. – Bitki örtüsü yükseklerde çayır, alçak yerlerde steptir. Yer yer iğne yapraklı ormanlara da rastlanır.

7 c. Güneydoğu Anadolu Tipi  – Bu bölgenin batısında Akdeniz iklimi etkileri görülürken, doğuya doğru karasallık artmaktadır. – Bu bölgedeki karasal iklimde kış mevsiminde sıcaklık 2 °C ile 5 °C arasındadır. Dolayısıyla kar yağışı ve don olayları Doğu Anadolu’daki kadar etkili değildir. – Yaz mevsiminde en yüksek sıcaklıklar bu bölgede görülür. (29 °C – 31 °C) Dolayısıyla buharlaşma şiddeti en faza bu bölgede olduğundan, kuraklık da çok fazladır. – Yıllık yağış 400-700 mm arasındadır. Yağışların çoğu kış ve ilkbahar mevsimlerinde düşer, yazlar oldukça kuraktır. – Bitki örtüsü steptir.

8 Türkiye İklim Sonuçları

9 İklimin Doğal Bitki Örtüsüne Etkisi  Bir bölgede ormanın bulunması, alt ve üst sınırının belirlenmesi doğrudan iklimin kontrolü altındadır. Ormanın yataydaki (enleme bağlı) ve dikeydeki (yükseltiye bağlı) üst sınırını sıcaklık belirler. Yağış ise orman örtüsünün alt sınırını belirleyen önemli bir iklim elemanıdır. Ayrıca yağış miktarı ormanın yoğunluğu üzerinde etkindir. Bir yerde bitki örtüsündeki çeşitlilik de iklim elemanlarına bağlıdır

10 İklimin Tarım Koşullarına Etkisi  Bir bölgenin sıcaklık ve nem koşulları tarım ürünlerini, sulamaya duyulan gereksinimi etkilemektedir. Yaz kuraklığının belirgin olduğu bir yerde sulamaya duyulan gereksinim fazladır. Buna kuraklık sınırı denir.  Tarımsal etkinlikleri sınırlandıran diğer bir etken de düşük sıcaklıktır. Sıcaklık kutuplara doğru ve yükseklere çıkıldıkça düşer. Belli bir yerden sonra tarımsal etkinlik sona erer. Ancak, bazı ürünler düşük sıcaklığa daha dayanıklı olduğundan tarım alanları kutuplara daha yakındır.  Tarımın yükselti sınırı, tropikal kuşakta 4000 m, Türkiye’de 2000 m civarındadır. 

11 İklimin Toprak Oluşumuna Etkisi  Bir bölgedeki toprağın türü, oluşum süresi ve derinliği iklimle yakından ilişkilidir. Değişik iklim bölgelerindeki topraklar birbirinden farklıdır. Örneğin nemli bir bölgede yağışlar ve yüzey suları ile toprağın içindeki kireç ve mineraller yıkanır. Çöllerde ise yağış azlığı nedeniyle topraktaki yıkanma minimum düzeydedir. 

12 İklimin Kara ve Deniz Sularına Etkisi  İklimin, karalardaki suların oluşumu ve özellikleri üzerinde önemli etkisi vardır. Akarsular, göller, yer altı suları ve kaynaklardan oluşan kara sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri ile su potansiyelleri iklimle yakından ilişkilidir. İklim, akıntılar, denizlerin su sıcaklığı ve tuzluluk oranı üzerinde de etkilidir.

13 İklimin Yer şekillerine Etkisi  Bir bölgede etkili olan dış güçler (akarsular, buzullar, rüzgârlar) bölgenin iklim koşullarına bağlı olarak değişir. Örneğin Türkiye’de akarsuların oluşturduğu yer şekilleri yaygınken, İsveç, Norveç gibi soğuk enlemlerdeki ülkelerde buzul şekilleri yaygın olarak görülmektedir.

14 İklimin Nüfus ve Yerleşmeler Üzerine Etkisi  Yeryüzünde nüfusun dağılışı büyük ölçüde iklimin kontrolü altındadır. Nüfusun yatay dağılışı incelendiğinde, nüfusun yoğun olduğu ülkelerin Orta Kuşak’ta toplandığı görülür. Buna karşın sıcak ve kurak çöller ile kutuplarda nüfus yok denecek kadar azdır. Yerleşmelerin dikey dağılışı ise yükseltiye ve denize olan uzaklığa bağlıdır. Ayrıca nüfusa bağlı olarak yerleşmelerin yoğunluğu ve büyüklüğü de iklimle ilişkilidir.

15 İklimin Konut Tiplerine Etkisi  Bir yerin iklim koşulları ile konut tipleri ve yapı malzemesi arasında yakın bir ilişki vardır. Örneğin kar yağışının etkin olduğu yerlerde evler dik çatı yapılırken, sıcak ve kurak iklim koşullarının etkin olduğu yerlerde kalın duvarlı, küçük pencereli ve düz çatılı yapılır. Kent yerleşmelerinde ise yapılaşma, iklim koşullarından bağımsızdır.

16 İklimin Turizme Etkisi  Yıl boyunca sıcaklık koşullarının uygun olduğu kıyı bölgeleri deniz turizminin geliştiği yerlerdir. Örneğin Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde deniz turizmi çok gelişmiştir.  Ayrıca yüksek dağlarda ve yüksek enlemlerdeki kar yağışına bağlı olarak yapılan kış turizmi de iklimin kontrolü altında gelişmiştir.


"Türkiyedeki iklim çeşitleri Doğa Sever 10/F Coğrafya Performans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları