Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ"— Sunum transkripti:

1 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
Yrd.Doç.Dr. Volkan Unutmaz

2 İNANÇ VE TUTUM Yrd.Doç.Dr. Volkan Unutmaz

3 İnanç ve Tutum İşletme ortamında inançlar ve tutumlar birbirleri ile neden-sonuç ilişkisinden ötürü sıkı bir bağlantı içindedir

4 Tutum ile İlgili Kavramlar
İnançlar Değerler Düzgüler

5 Tutum ile İlgili Kavramlar
İnançlar Bireylerin kendi iç dünyaları ile ilgili algıların ve tanımların meydana getirdiği sürekli duygulardır. Bilgi, kanaat ve dini duyguları kapsayan ve bir tür psikolojik olay olan inançlar, çoğu zaman bireysel ilkelerin de kaynağı

6 Tutum ile İlgili Kavramlar - İnançlar
Faktörler Gözlem ve Tecrübe Zeka Duygu Sosyal Yaşam

7 Tutum ile İlgili Kavramlar
Değerler

8 Tutum ile İlgili Kavramlar
Düzgüler

9 TUTUM KAVRAMI bireylerin belirli objelere karşı, geçirdiği çeşitli deneyimler sonucu düzenli tavır alışları, davranış biçimleridir Bireysel tutumlar, bireyin yetişme tarzı ve yaşam boyu geçirilen tecrübeler sonucu oluşmakta ve kişiyi diğer insanlardan ayıran özellikler arasında yer almaktadır

10 TUTUM Olumlu Tutum Bireyin kendi ruh halini diğer insanlara ifade etme biçimi Karşılaşılan ortamı, “fırsat ya da kayıp” olarak değerlendirme Yaşamın, istenilen yanlarını görüp, istenilmeyen yanlarını görmemek

11 TUTUM Tutumların Değişebilirliği
Bireyin yaşadığı çevresel koşulların etkisiyle değişebilmektedir Bir iş görenin iş yeri koşullan veya terfi sistemi hakkındaki inançları, onun işletmesine karşı tutumunu büyük ölçüde etkiler

12 Kişilik ve Tutum Fiziksel yapısı Düşünsel özellikleri

13 Kişilik ve Tutum Bir bireyin kişiliği, ilgili olduğu çevrede yer alan diğer insanların zihinlerinde de mevcuttur. İnsanların bir bireyin kişiliğini yorumlama şekli, onların ilgili kişiye karşı olan davranışlarının da temelini oluşturur. İnsanlarla rahatça kaynaşabilen, onları büyüleyen ve kendisine çekebilen türden kişilik özelliklerine sahip olan bireyler, kendilerine olumlu bir açıdan yaklaşılmasını sağlayabilirler. Sergilenen olumlu tutum kişilik özelliklerini olumlu etkileyebilir.

14 Tutum ve Davranış İlişkisi
Tutumun insan davranışını etkilediği bilinen bir olgudur. Bir örgüt yöneticisi, gerek astlarının, gerekse içsel veya dışsal çevrede yer alan herhangi bir unsurun davranışlarını önceden kestirmek istiyorsa, ilgililerin olası tutumlarının ölçülmesine çalışmalıdır. Tutum analizi ile davranış saptanması arasındaki ilişkide geçerli olan üç temel ilke vardır. Genel tutumlar genel davranışların en önemli göstergeleridir. Çok özel konular karşısında belirli hale gelen özel tutumlar bu konular karşısındaki özel davranışların göstergesidir. Tutum ölçümünü takip eden kısa süreler içerisinde öngörülen tutum-davranış ilişkisi geçerliliğini korumaktadır.

15 Tutum ve Davranış İlişkisi
Tutumlar davranışları etkilerler, fakat bu etki davranışların çok özel yönlerinde görülür, ilk bakışta kolaylıkla kavranamaz işinde tatmin bulan işgörenin, işinde üstün başarı göstermesi gerekmez. çalışmalarında istenen başarıyı göstermemesi tatmin olmama davranışının bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Kişinin iş başarısı, yaptığı işe ilişkin yeteneklerin tamlığına, gerekli motivasyonu sağlamasına ve çevresinden olumlu etkilenmesine bağlıdır.

16 KİŞİLİK VE DAVRANIŞ

17 Kişilik Bir bireyi diğer bireylerden farklı kılan bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin tümü Bireylerin kişilik yapılarına uygun işlerde çalışmaları iş tatmini, iş verimi, etkinlik gibi örgütsel ve bireysel açıdan olumlu açılımları beraberinde getirecektir. Bir başka yaklaşımla kişilik kavramından, “bir insanı nesnel (objektif) ve öznel (sübjektif) yanlarıyla diğerlerinden farklı kılan duygu, düşünce, tutum ve davranış özelliklerinin tümü”

18 Kişilik Kişiliği oluşturan temel faktörler arasında bireyin biyolojik-fizyolojik yapısı, grup üyeliği, rol davranışları ve bulunduğu sosyal statüsü sayılmakla beraber, çok farklı faktörler üzerinde durulabilmektedir Bireysel davranış, örgütsel davranış için nasıl temel bir basamak oluşturuyorsa, kişilik de bireysel davranış için bir temel oluşturur.

19 Kişiliği Oluşturan Faktörler
Kişiliği oluşturan temel faktörler arasında bireyin biyolojik-fizyolojik yapısı, grup üyeliği, rol davranışları ve bulunduğu sosyal statüsü sayılmakla beraber, çok farklı faktörler üzerinde durulabilmektedir Gensel ve bedensel yapı faktörleri, Sosyo-kültürel faktörler, Sosyal yapı ve sosyal sınıf özellikleri, Aile değişkeni, Coğrafi ve fiziki faktörler, Kitle yayın araçları, Sosyal gruplar içindeki yetişkinler ve yaşlılar grubu, Doğum

20 Kişiliğin Temel Özellikleri
Kişilik bazı davranışların toplamıdır. Kişilik aynı zamanda özel çevrenin ortaya çıkardığı bir olgudur. Kişilik bireysel dengenin ürünüdür. Kişilik davranışlara yön verir ve idare eder. Kişilik belirli zaman dilimlerindeki davranışların bütünleşmesinden oluşur.


"DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları