Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSMAİL ERALP & DEMİRÖREN HOLDİNG A.Ş. 18 MART 2016

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSMAİL ERALP & DEMİRÖREN HOLDİNG A.Ş. 18 MART 2016"— Sunum transkripti:

1 İSMAİL ERALP & DEMİRÖREN HOLDİNG A.Ş. 18 MART 2016
İŞLETME YÖNETİMİNDE BULUNAN RUHSATLI MESLEK MENSUPLARI İLE İŞLETMELERDE ÇALIŞAN RUHSATLI MESLEK MENSUPLARININ KURUMSALLAŞMAYA ETKİSİ İSMAİL ERALP & DEMİRÖREN HOLDİNG A.Ş. 18 MART 2016

2 YENİ TESCİL OLAN VE AKTİF FİRMALARIN DAĞILIMI
2016 YILI ŞUBAT AYINDA KURULAN & AKTİF OLAN FİRMA SAYISI TÜRÜ KURULAN FİRMA SAYISI ŞUBAT 2016 AKTİF FİRMA SAYISI ORAN LİMİTED ŞİRKET 4.817 41,09% GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETME 3.677 39,05% ŞUBE 1.752 9,97% ANONİM ŞİRKET 1.168 6,08% KOOPERATİF 67 56.181 3,05% KOLLEKTİF ŞİRKET 1 12.091 0,66% KOMANDİT ŞİRKET 1.928 0,10% KONSORSİYUM 64 0,00% DONATMA İŞTİRAKİ 4 GENEL TOPLAM 11.482 100,00% İsmail Eralp

3 TEK ORTAKLI KURULAN ŞİRKETLER
2016 YILI ŞUBAT AYINDA TESCİL OLAN TEK KİŞİLİK ŞİRKETLERİN SAYI VE ORANLARI TÜRÜ KURULAN FİRMA SAYISI ŞUBAT 2016 TEK ORTAKLI ŞİRKET SAYISI ORAN LİMİTED ŞİRKET 4.817 3.677 76,33% ANONİM ŞİRKET 1.168 661 56,59% GENEL TOPLAM 5.985 4.338 2016 yılı şubat ayında yeni kurulan Limited Şirketin % 76 sı Anonim şirketlerin %57’si Tek ortaklı şirketlerden oluşmaktadır. Dolayısı ile yeni şirketlerin önemli bir kısmı Patron şirketi olarak doğmaktadır. İsmail Eralp

4 AÇILAN & KAPANAN ŞİRKETLERİN DAĞILIMI 2015 & 2016 ŞUBAT
TİCARET ODASINA GÖRE AÇILAN VE KAPANAN İŞLETMELER ŞUBAT AYI TÜRÜ 2015 YILI YILI ORAN TESCİL – AÇILIŞLAR 19.954 27.040 35,51% TERKİN - KAPANIŞLAR 9.272 9.251 -0,23% FARK 10.682 17.789 KAPANMA ORANI 46% 34% 2015 Yılı Şubat Ayında İşletme Açılış Yaparken, İşletme Kapanmıştır 2016 Yılı Şubat Ayında İşletme Açılış Yaparken, 9.251 İşletme Kapanmıştır İsmail Eralp

5 TÜRKİYEDE YER ALAN KÖKLÜ AİLE İŞLETMELERİ
TÜRKİYEDE YER ALAN BAZI KÖKLÜ AİLE İŞLETMELERİ NESİL DURUMU İŞLETME ADI KURULUŞ YILI NESİL KURUCU HACIBEKİR VE AKİDE ŞEKERLERİ 1877 5 HACI BEKİR İSKENDER 1860 3 MEHMETOĞLU İSKENDER EFE VEFA BOZACISI 1870 4 HACI SADIK KURU KAHVECİ MEHMET EFENDİ 1871 MEHMET EFENDİ GÜLLÜOĞLU HACI MEHMET GÜLLÜ HACIŞAKİR 1889 HACI ALİ KONYALI LOKANTASI 1897 AHMET DOYURAN KOSKA HELVA 1907 HACI EMİNB BEY ABDİ İBRAHİM 1912 ABDİ İBRAHİM BARUT EYÜP SABRİ TUNCER 1923 KOÇ HOLDİNG 1926 VEHBİ KOÇ ECZACIBAŞI 1942 2 NEJAT ECZACIBAŞI ÜLKER SABRİ ÜLKER SABANCI HOLDİNG 1946 HACI ÖMER SABANCI DEMİRÖREN HOLDİNG 1956 ŞÜKRÜ DEMİRÖREN İsmail Eralp

6 İŞLETMELERİN ÖMÜRLERİ
Dünyada şirketlerin yaşam süresi kısalıyor. Süre Almanya’da 18, Fransa’da ise 9 yıla kadar indi. Türkiye’de ise işletmelerin yüzde 80'i 5’inci yılına, yüzde 96’sı 10’ıncı yılına  ulaşamadan kapanıyor. Capital500’e katılan şirketlerin yüzde 11’i 0-9 yaş aralığında bulunuyor. Yüzde 24,2’si ve yüzde 18’i ise yaş aralığında yer alıyor. Yani, ekonominin omurgasını oluşturan 500’ün Yüzde 53,2’si gençlerden oluşuyor. İsmail Eralp

7 PATRON ŞİRKETLERİ Tek kişinin sahip olduğu ve ailesinden kimsenin çalışmadığı şirketler ‘patron’ şirketi olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede her patron şirketinin ikinci kuşağa geçince aile şirketi vasfı aldığı söylenebilir. Yeni Ticaret Kanunu, tek kişilik şirketlere izin vermesi ile Patron şirketlerinin sayısı hızla artmaya devam etmektedir. İsmail Eralp

8 AİLE ŞİRKETLERİ Yönetim kademelerinde aile üyelerinin yer aldığı, karar verme sürecinde aile üyelerinin büyük ölçüde etkili olduğu ve En az iki aile üyesinin ve / veya neslin temsil edildiği şirketler olarak tanımlanabilir. Aile şirketi denildiğinde, akrabalık bağı olan bireylerin mal yada hizmet üretmek gayesiyle bir araya gelerek kurdukları kar amaçlı sosyal örgütler anlaşılmaktadır. Pek çok kişi için hayatın en önemli unsuru kuşkusuz ki öncelikli olarak ailesi daha sonra işi gelir. Aile ile işi aynı anda barındırmaya çalışan aile şirketleri diğer şirketlerden farklı özellikler gösterir. İsmail Eralp

9 KURUMSALLAŞMA Aile şirketlerinde kurumsallaşma
* “Şirketin kurumsallaşması” ve * “Aile ilişkilerinin kurumsallaşması” şeklinde iki boyutlu olarak ele alınmalıdır. Aile şirketleri, ilk kuruluş zamanlarında kendilerine özgü avantajlarına bağlı olarak hızlı bir performans artışı gösterseler de, Şirketlerin büyümesi ve işlemlerin karmaşık gelmesi, isabetli karar vermeyi zorlaştırmaktadır. İsmail Eralp

10 AİLE ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Aile şirketlerinin sürekliliği için gerekli olan ilk unsur yönetimdir. Bir ailenin devamlı başarılı yöneticiler yetiştirmesi mümkün değildir. İşler geliştikçe ve şirket büyüdükçe farklı alanlara yatırımlar yapılabilir. Bu durumda sermayedar, çözüm olarak profesyonel yönetici/yöneticiler ile anlaşmak ihtiyacı duyacaktır. Sermayedar, şirketi yönetmesi için profesyonel yöneticiyi belli bir ücret karşılığında görevlendirmektedir. Böylece, risk alan sermayedar ve ücret karşılığında karar alan profesyonel yönetici rolleri ortaya çıkmakta, kısacası sahiplik ve yönetim birbirinden ayrılmaktadır. İsmail Eralp

11 KURUMSAL YÖNETİM Yönetim Kurulu, yöneticiler ve diğer menfaat sahiplerinin ilişkilerini düzenler, şirkette yer alan unsurların tamamını ve özellikle de hissedarları koruyan, şirket içi ve dışı, kişi ve kurumlarla olan ilişkilerini düzenlemektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri ve normları, dünyada başarılı tüm piyasaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. İsmail Eralp

12 KURUMSAL YAPININ OLUŞMASINDAKİ İLKELER
Şirketlerin sürekliliği ve başarısı kurumsal yapıyı oluşmasına bağlıdır. Kurumsal yapının oluşturulmasında temel ilkeler; Süreklilik Güven Belirsizliklerin ortadan kaldırılması Şeffaflık Pozitif yaklaşım Sosyal sorumluluk İş etiği Yetki devri olarak söylenebilir. İsmail Eralp

13 ŞİRKETLERİ KURUMSALLAŞMAYA YÖNELTEN ETKENLER -1
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) Uluslararası Muhasebe Standartlarının (UMS) Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) Basel II risk yönetimi uygulamalarının yürürlüğe girmesi, Ülkemizde kayıt dışı ekonomi ile mücadele için yürütülen denetimler . Sektörel ve mali mevzuat düzenlemeleri İsmail Eralp

14 ŞİRKETLERİ KURUMSALLAŞMAYA YÖNELTEN ETKENLER - 2
Yabancı yatırımcıların Türkiye’de yaptığı yatırım ve ortaklıklar, Türk şirketleri’nin yurt dışında yaptığı yatırımlar, ortaklıklar ve işbirlikleri Yeni oluşan kurumların denetim ve düzenlemeleri Avrupa birliği standartları gereği oluşan kural ve yaptırımlar İsmail Eralp

15 MESLEK MENSUPLARININ KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL YAPIYA KATKILARI 1
Meslek mensupları, her şirket için gerekli olan kurumsallaşma seviyesinin pekişmesine yardımcı olur. Vergi denetim riskini azaltır. Vergi idaresinin güvenini arttırır. Yasal düzenlemelere uygunluğu araştırılıp aksaklık varsa düzeltilir. Meslek mensupları, muhasebe standartlarına uygun mali tablolar ile işletmenin finansman bulmasını kolaylaştırır. İsmail Eralp

16 MESLEK MENSUPLARININ KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL YAPIYA KATKILARI 2
Şirketlerin güçlenmesi ve büyümesi için gerekli olan doğru ve güvenilir finansal bilgilerin üretilmesini sağlar ve güvence altına alır. Yönetime güvenilir bilgi akışını sağlar, Finansal durumun genel muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını, Aksayan yönlerin düzeltilmesini sağlar. Meslek mensubu tüm ortakların menfaatlerin korunmasına yardımcı olur. Güvenli bir ortam sağlar ve ortaklığın güçlenmesine, etkin ömrün uzamasına, Yatırımcılara, tedarikçilere, finansal kuruluşlara ve hatta müşterilere daha güvenilir, şeffaf bir görünüm sağlar. İsmail Eralp

17 MESLEK MENSUPLARININ KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL YAPIYA KATKILARI 3
Muhasebe ve iç kontrol sistemi hakkında öngörülmeyen sorunları önler, ve muhtemel risklerin tespitini kolaylaştırır. Hile yapma cesaretini ve fırsatlarını azaltır. Art niyetli tutumları yanlışlık, eksiklik ve yolsuzlukları önler. Yönetimin ve çalışanların hile yapma eğilimlerini kayıp ve kaçaklara neden olabilecek girişimlerini kısıtlar. Meslek standartlarına göre, hazırlanmış mali tablolar, işletme yönetimini ve çalışanları ileriye dönük ve güven içinde çalışmaya sevk eder. İsmail Eralp

18 MESLEK MENSUPLARININ KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL YAPIYA KATKILARI 4
İleriye dönük bütçe tahmin ve analizi yapılmasına ve ilgililerin sağlıklı kararlar almasına yardımcı olur. Rekabet ortamının yoğun olduğu günümüzde karşılaştırılabilir finansal tabloların Uluslararası piyasada da anlaşılır olması ile rekabet gücünü arttırır. Şirket birleşme ve satın almalarda kilit rol oynar ve katkı sağlarlar. Şirket değeri ve itibarının artmasına katkı verir. Meslek mensubunun görevi, devleti zarara uğratmamak, mükellefi de mağdur etmemektir. İsmail Eralp

19 MESLEK MENSUPLARININ UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
SERBEST SAYISI BAĞIMLI SAYISI TOPLAM SAYI ORAN SM 4.798 5.139 9.937 10% SMMM 47.254 40.001 87.255 86% YMM 2.527 2.171 4.698 5% TOPLAM 54.579 47.311 54% 46% İsmail Eralp

20 MESLEK MENSUPLARININ YAŞ GRUBUNA GÖRE DAĞILIMI
Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu YAŞ ARALIĞI SM SAYISI SMMM SAYISI YMM SAYISI TOPLAM SAYI ORAN 0-25 Arası - 4 0% 26-30 Arası 14 2.679 2.693 3% 31-35 Arası 68 14.537 43 14.648 14% 36-40 Arası 393 18.985 492 19.870 20% 41-45 Arası 775 16.149 493 17.417 17% 46-50 Arası 1.101 11.313 551 12.965 13% 51-55 Arası 2.147 8.537 604 11.288 11% 56-60 Arası 2.114 5.941 611 8.666 9% 61-65 Arası 1.552 4.600 544 6.696 7% 66-70 Arası 929 2.848 584 4.361 4% 71 ve Üstü 844 1.662 776 3.282 TOPLAM 9.937 87.255 4.698 100% İsmail Eralp

21 MESLEK MENSUPLARININ KONUMU
Meslek mensuplarımız yukarıdaki tablodan görüleceği üzere en verimli yaş dilimlerinde yoğunlaşmaktadır. Ülkemiz işletmeleri yaş ortalaması düşüktür. Ve aile şirketleri ağırlıklıdır. Şirketlerin sürekliliği ve kurumsallaşması yönünde üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yeterli mesleki bilgimiz sayesinde layığı ile yerine getirebiliriz. İsmail Eralp

22 KURUMSAL YÖNETİMİN BAŞARI SLOGANI
OTOBÜSE DOGRU KİŞİLERİ ALIN, YANLIŞ KİŞİLERİ OTOBÜSTEN İNDİRİN VE DOĞRU KİŞİLERİ DOĞRU KOLTUKLARA OTURTUN İsmail Eralp

23 BAĞIMLI MESLEK MENSUPLARININ SORUMLU OLDUĞU KİŞİ KURUM VE KURULUŞLAR
Patronlara Yönetim Kuruluna Maliye’ye Sosyal Güvenlik Kurumuna Şirket çalışanları Tedarikçilere / Alıcılara Sektörel Kurumlara ( EPDK, BBDK, ) Diğer Resmi Kuruluşlar Tam tasdik kapsamında YMM’lere Bağımsız Denetim Kapsamında, Denetim şirketlerine İsmail Eralp

24 KURUMSAL YÖNETİM KURULU
Türkiye’de Yönetim Kurulu Üyelerinin % 75 sabit aylık ücret almaktadır. ABD’de ise Yönetim Kurulu Üyelerinin % 16 sabit aylık ücret almaktadır. ABD’de Yönetim Kurulu Üyeleri daha çok performansa dayalı ücret almaktadır. İsmail Eralp

25 TEŞEKKÜRLER 0532 664 6320 İSMAİL ERALP ismail.eralp@demiroren.com.tr
İsmail Eralp


"İSMAİL ERALP & DEMİRÖREN HOLDİNG A.Ş. 18 MART 2016" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları