Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YMM. Eray MERCAN Türmob Yönetim Kurulu Üyesi Antalya YMM Denetim Ve Tasdik Sempozyumu 06 Aralık 2014 Denetim Ve Tasdik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YMM. Eray MERCAN Türmob Yönetim Kurulu Üyesi Antalya YMM Denetim Ve Tasdik Sempozyumu 06 Aralık 2014 Denetim Ve Tasdik."— Sunum transkripti:

1 YMM. Eray MERCAN Türmob Yönetim Kurulu Üyesi Antalya YMM Denetim Ve Tasdik Sempozyumu 06 Aralık 2014 Denetim Ve Tasdik

2 Genel Bilgi YMM Eray MERCAN

3 BAĞIMLISERBESTTOPLAM TOPLAM2.1392.3354.474 Yüzdelik47%53%100% YMM Dağılımı Tablosu YMM Eray MERCAN

4 BAĞIMLISERBESTTOPLAM 43.96651.73095.696 Yüzdelik47%53%100% SMMM Dağılım Tablosu YMM Eray MERCAN

5 BAĞIMLISERBESTTOPLAM 46.10554.065100.170 YMM Ve SMMM Toplam Dağılım Tablosu YMM Eray MERCAN

6 YMMSMMMTOPLAM 1.9627.4459.407 Yüzdelik%21%79 Bağımsız Denetçi Sayısı 138 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sayısı : 138 YMM Eray MERCAN

7 Ünvan Doya Sayısı Bağımsız Çalışan Oran SMMM32851.730%0,6 YMM2102.235%9,4 2014 Yılında Birliğe Gelen Disiplin Dosyası Sayıları YMM Eray MERCAN

8 YMM 49% SMMM 61% YMM Eray MERCAN

9 Ünvan Doya Sayısı Bağımsız Çalışan Oran SMMM20851.730%0,4 YMM1102.235%4,92 2014 Yılında Birlik Tarafından İncelenen Disiplin Dosya Sayıları YMM Eray MERCAN

10 TASDİK VE BAĞIMSIZ DENETİM MEVCUT DURUM YMM Eray MERCAN

11 Tasdik, Mali Karın Ve İadesi Talep Edilen Verginin Vergi Kanunlarına Uygunluğu ile Muhasebe Hesap Sisteminin Tek Düzen Hesap Planına Uyumunu, Ortaya Koymak İçin Yapılan Denetim İşlemidir. Tasdik YMM Eray MERCAN

12 Bağımsız Denetim, Tüm önemli durumları dikkate alarak, bir işletmenin finansal tabloların, uygulanabilir finansal raporlama çerçevesi ile uyumlu olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüş beyan edilmesidir. Bağımsız Denetim YMM Eray MERCAN

13 İdari Sorumluluk, Mali Sorumluluk, Cezai Sorumluk, Tasdikte Sorumluluk YMM Eray MERCAN

14 TASDİK VE BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN ÖNERİLER YMM Eray MERCAN

15 Tasdik İşleminin yapılması sırasında, mesleki kurallara aykırı olduğu iddia edilen davranış ve uygulamalar yönünden konunun, 3568 Sayılı Yasa ve ikincil mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesidir. Bu sorumluluk kapsamında idari soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi meslek odalarına ait olmakla birlikte, Maliye Bakanlığının bu kararları Onaylama ve İtirazı söz konusudur. İdari Sorumluluk YMM Eray MERCAN

16 Tasdik İşleminin Mali Sorumluluğunda, Kusursuz sorumluluk ve doğruluk denetimi uygulamasının sınırlarını, makul güvenceyle birlikte değerlendirmek gerekir. Koşulsuz Tam Doğruluk Kapsamında Kusursuz sorumlulukta riskin yönetilmesi mümkün değildir. Yönetilemeyen riskin varlığı halinde, mesleğin sağlıklı ifası olası değildir. Mali Sorumluluk YMM Eray MERCAN

17 Tasdik İşleminde, Koşulsuz tam doğruluk anlayışının yerine kusur sorumluluğunun benimsenmesi gerekir. Maliye Bakanlığı, son dönemde sınırsız sorumluluğun yönetilemeyeceğini kabul etmektedir. Mali Sorumluluk YMM Eray MERCAN

18 Tasdik Sorumluluk Tasdik İşleminde, YMM mesleki kusur dışında mali ve cezai sorumluluk uygulanamaz. YMM hakkında sorumluluk uygulanabilmesi için hatalı veya yanlış olduğu iddia edilen işlemin mesleki kusurdan kaynaklanması gerekir. veya yanlış olduğu iddia edilen işlemin mesleki kusurdan kaynaklanması gerekir. İnceleme Elemanlarınca Yapılan Yoruma Bağlı Değerlendirmelerle,. YMM tarafından gerekçelendirme yapılarak mevzuatın farklı yorumlandığı durumlara, YMM bilgisi dışında (işletme kayıtlarına intikal etmeden) gerçekleşen işlemlere, YMM Eray MERCAN İstinaden tarh edilen vergi ve kesilen cezadan dolayı YMM sorumlu tutulamaz. İdari ve Mali Açıdan Sorumlu Tutulabilmesi İçin Son yapılan yasal düzenlemeyle YMM İdari ve Mali Açıdan Sorumlu Tutulabilmesi İçin Bilgisine Başvurulması Gerekmektedir. Hatalı Olduğu İddia Edilen İşlemin YMM Kusuru Sonucu Gerçekleşmiş Olduğunun İspat Edilmesi Ve İlliyet Bağlantısının Kurulması Gerekir.

19 Öneri, Tam tasdik hizmeti alan işletmelerin bağımsız denetim hizmeti de almaları halinde her iki hizmetin (bağımsız denetim yetkisini almış ve gerekli organizasyonu sağlamış) YMM tarafından verilmesinde pozitif ayrımcılık -ücret farklılaştırması gibi- yapılarak, YMM tarafından gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi, Tasdik Ve Bağımsız Denetim YMM Eray MERCAN

20 Öneri, Bağımsız Denetçilerin, Disipline Aykırı İşlemlerin YMM Olduğu Üzere 3568 Sayılı Yasa kapsamında Odalarca Yürütülmesi, KGK’nun İlgili Odaya Bildirim Dışında Başkaca Bir Disiplin İşlemi Yapmaması, KGK, İdari Para Cezası, Denetim Yapma İşlemlerinin Askıya Alınması veya Yetki İptali Dışında Cezai İşlem Uygulamaması. YMM Ve Bağımsız Denetçi YMM Eray MERCAN

21 Öneri, *Bağımsız Denetçilerin, Sicilinin TÜRMOB Tarafından Tutulması ve Takip Edilmesi, Zorunlu Meslek Eğitiminin TÜRMOB Tarafından Verilmesi, KGK, Bağımsız Denetimin Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülüp Yürütülmediğinin Gözetilmesini İfa Etmesi, YMM Ve Bağımsız Denetçi YMM Eray MERCAN

22 Ayrıca, *Bağımsız denetim yapacak kişi ve kuruluşlar şirket genel kurullarında belirlenmesine karşın, Şirket Esas Sözleşmelerinde bağımsız denetimi yapabilecek şirketlerin adlarına yer verilmek suretiyle haksız rekabete neden olunmasının engellenmesi, Bağımsız Denetim YMM Eray MERCAN

23 TEŞEKKÜRLER...


"YMM. Eray MERCAN Türmob Yönetim Kurulu Üyesi Antalya YMM Denetim Ve Tasdik Sempozyumu 06 Aralık 2014 Denetim Ve Tasdik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları