Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türmob Yönetim Kurulu Üyesi Antalya YMM Denetim Ve Tasdik Sempozyumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türmob Yönetim Kurulu Üyesi Antalya YMM Denetim Ve Tasdik Sempozyumu"— Sunum transkripti:

1 Türmob Yönetim Kurulu Üyesi Antalya YMM Denetim Ve Tasdik Sempozyumu
YMM. Eray MERCAN Türmob Yönetim Kurulu Üyesi Antalya YMM Denetim Ve Tasdik Sempozyumu 06 Aralık 2014

2 Genel Bilgi YMM Eray MERCAN

3 YMM Dağılımı Tablosu BAĞIMLI SERBEST TOPLAM 2.139 2.335 4.474 Yüzdelik
47% 53% 100% YMM Eray MERCAN

4 SMMM Dağılım Tablosu BAĞIMLI SERBEST TOPLAM 43.966 51.730 95.696
Yüzdelik 47% 53% 100% YMM Eray MERCAN

5 YMM Ve SMMM Toplam Dağılım Tablosu
BAĞIMLI SERBEST TOPLAM 46.105 54.065 YMM Eray MERCAN

6 Bağımsız Denetçi Sayısı Bağımsız Denetim Kuruluşu Sayısı : 138
YMM SMMM TOPLAM 1.962 7.445 9.407 Yüzdelik %21 %79 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sayısı : 138 YMM Eray MERCAN

7 Disiplin Dosyası Sayıları
2014 Yılında Birliğe Gelen Disiplin Dosyası Sayıları Ünvan Doya Sayısı Bağımsız Çalışan Oran SMMM 328 51.730 %0,6 YMM 210 2.235 %9,4 YMM Eray MERCAN

8 YMM 49% SMMM 61% YMM Eray MERCAN

9 2014 Yılında Birlik Tarafından İncelenen Disiplin Dosya Sayıları
Ünvan Doya Sayısı Bağımsız Çalışan Oran SMMM 208 51.730 %0,4 YMM 110 2.235 %4,92 YMM Eray MERCAN

10 TASDİK VE BAĞIMSIZ DENETİM MEVCUT DURUM
YMM Eray MERCAN

11 Tasdik Tasdik, Mali Karın Ve İadesi Talep Edilen Verginin Vergi Kanunlarına Uygunluğu ile Muhasebe Hesap Sisteminin Tek Düzen Hesap Planına Uyumunu, Ortaya Koymak İçin Yapılan Denetim İşlemidir. YMM Eray MERCAN

12 Bağımsız Denetim Bağımsız Denetim,
Tüm önemli durumları dikkate alarak, bir işletmenin finansal tabloların, uygulanabilir finansal raporlama çerçevesi ile uyumlu olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüş beyan edilmesidir. YMM Eray MERCAN

13 Tasdikte Sorumluluk İdari Sorumluluk, Mali Sorumluluk, Cezai Sorumluk,
YMM Eray MERCAN

14 TASDİK VE BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN ÖNERİLER
YMM Eray MERCAN

15 İdari Sorumluluk Tasdik İşleminin yapılması sırasında, mesleki kurallara aykırı olduğu iddia edilen davranış ve uygulamalar yönünden konunun, 3568 Sayılı Yasa ve ikincil mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesidir. Bu sorumluluk kapsamında idari soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi meslek odalarına ait olmakla birlikte, Maliye Bakanlığının bu kararları Onaylama ve İtirazı söz konusudur. YMM Eray MERCAN

16 Mali Sorumluluk Tasdik İşleminin Mali Sorumluluğunda,
Kusursuz sorumluluk ve doğruluk denetimi uygulamasının sınırlarını, makul güvenceyle birlikte değerlendirmek gerekir. Koşulsuz Tam Doğruluk Kapsamında Kusursuz sorumlulukta riskin yönetilmesi mümkün değildir. Yönetilemeyen riskin varlığı halinde, mesleğin sağlıklı ifası olası değildir. YMM Eray MERCAN

17 Mali Sorumluluk Tasdik İşleminde,
Koşulsuz tam doğruluk anlayışının yerine kusur sorumluluğunun benimsenmesi gerekir. Maliye Bakanlığı, son dönemde sınırsız sorumluluğun yönetilemeyeceğini kabul etmektedir. YMM Eray MERCAN

18 Tasdik Sorumluluk YMM hakkında sorumluluk uygulanabilmesi için hatalı
Tasdik İşleminde, YMM mesleki kusur dışında mali ve cezai sorumluluk uygulanamaz. YMM hakkında sorumluluk uygulanabilmesi için hatalı veya yanlış olduğu iddia edilen işlemin mesleki kusurdan kaynaklanması gerekir. Hatalı Olduğu İddia Edilen İşlemin YMM Kusuru Sonucu Gerçekleşmiş Olduğunun İspat Edilmesi Ve İlliyet Bağlantısının Kurulması Gerekir. Son yapılan yasal düzenlemeyle YMM İdari ve Mali Açıdan Sorumlu Tutulabilmesi İçin Bilgisine Başvurulması Gerekmektedir. İstinaden tarh edilen vergi ve kesilen cezadan dolayı YMM sorumlu tutulamaz. YMM bilgisi dışında (işletme kayıtlarına intikal etmeden) gerçekleşen işlemlere, İnceleme Elemanlarınca Yapılan Yoruma Bağlı Değerlendirmelerle, . YMM tarafından gerekçelendirme yapılarak mevzuatın farklı yorumlandığı durumlara, YMM Eray MERCAN

19 Tasdik Ve Bağımsız Denetim
Öneri, Tam tasdik hizmeti alan işletmelerin bağımsız denetim hizmeti de almaları halinde her iki hizmetin (bağımsız denetim yetkisini almış ve gerekli organizasyonu sağlamış) YMM tarafından verilmesinde pozitif ayrımcılık -ücret farklılaştırması gibi- yapılarak, YMM tarafından gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi, YMM Eray MERCAN

20 YMM Ve Bağımsız Denetçi
Öneri, Bağımsız Denetçilerin, Disipline Aykırı İşlemlerin YMM Olduğu Üzere 3568 Sayılı Yasa kapsamında Odalarca Yürütülmesi, KGK’nun İlgili Odaya Bildirim Dışında Başkaca Bir Disiplin İşlemi Yapmaması, KGK, İdari Para Cezası, Denetim Yapma İşlemlerinin Askıya Alınması veya Yetki İptali Dışında Cezai İşlem Uygulamaması. YMM Eray MERCAN

21 YMM Ve Bağımsız Denetçi
Öneri, *Bağımsız Denetçilerin, Sicilinin TÜRMOB Tarafından Tutulması ve Takip Edilmesi, Zorunlu Meslek Eğitiminin TÜRMOB Tarafından Verilmesi, KGK, Bağımsız Denetimin Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülüp Yürütülmediğinin Gözetilmesini İfa Etmesi, YMM Eray MERCAN

22 Bağımsız Denetim Ayrıca,
*Bağımsız denetim yapacak kişi ve kuruluşlar şirket genel kurullarında belirlenmesine karşın, Şirket Esas Sözleşmelerinde bağımsız denetimi yapabilecek şirketlerin adlarına yer verilmek suretiyle haksız rekabete neden olunmasının engellenmesi, YMM Eray MERCAN

23 TEŞEKKÜRLER...


"Türmob Yönetim Kurulu Üyesi Antalya YMM Denetim Ve Tasdik Sempozyumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları