Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Slide 1 Kurumsal Mali Sorumluluk ve Muhasebe Standartları « Dördüncü Yönerge » - yıllık hesaplar 1978 « Yedinci Yönerge » - konsolide hesaplar 1983 – Değişiklikler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Slide 1 Kurumsal Mali Sorumluluk ve Muhasebe Standartları « Dördüncü Yönerge » - yıllık hesaplar 1978 « Yedinci Yönerge » - konsolide hesaplar 1983 – Değişiklikler."— Sunum transkripti:

1 Slide 1 Kurumsal Mali Sorumluluk ve Muhasebe Standartları « Dördüncü Yönerge » - yıllık hesaplar 1978 « Yedinci Yönerge » - konsolide hesaplar 1983 – Değişiklikler (piyasa değeri, modernizasyon) ve özel endüstri kuralları (bankacılık, sigorta) ilkeler, esneklik, ulusal gelenekler

2 Slide 2 Muhasebe Yönergelerinin Değiştirilmesine ilişkin Teklif Öneri Winther Grubu – Danışmanlık Harekat Planının Parçası – Danışmanlık Somut Teklif – Danışmanlık Müzakere

3 Slide 3 Muhasebe Yönergelerinin Değiştirilmesine ilişkin Teklif Hedefler – Avrupa ülkeleri tarafından yayınlanan mali tablolara ve yıllık raporlara güveni arttırmak – Hissedarlar/Paysahipleri güvenli, eksiksiz ve kolay erişilebilir bilgiye ihtiyaç duyarlar Kurul üyeleri arasında kollektif sorumluluğu oluşturmak İlgili taraf işlemlerine ilişkin şeffaflığı arttırmak Bilanço dışı düzenlemelere ilişkin şeffaflığı arttırmak Hisseleri borsada işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim beyanı Esneklik, ulusal gelenekler

4 Slide 4 Muhasebe Yönergelerinin Değiştirilmesine ilişkin Teklif KURUL ÜYELERİNİN MALİ TABLOLARA VE ÖNEMLİ FİNANS DIŞI BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUĞUNUN VE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI – Kurumsal skandallar vurgulanan konuları içerir – Kurul üyelerinin kollektif sorumluluğuna ilişkin AB çerçevesi Minimum düzeyde – Üye Ülkeler, kurul üyelerinin en azından şirkete karşı kollektif sorumluluk taşımasını garanti etmelidirler. – Üye Ülkeler bundan fazlasını yapabilirler.

5 Slide 5 Muhasebe Yönergelerinin Değiştirilmesine ilişkin Teklif ARTAN ŞEFFAFLIK – Hisseleri borsada işlem görmeyen şirketlere yönelik ilgili taraf işlemleri Şu anda sadece iştiraklerin bir çeşidi Uygun görüldüğü şekilde, IAS 24’teki tanımları kullanarak belirtiniz Hisseleri borsada işlem görmeyen şirketler, hisseleri işlem görenlerle aynı açıklamayı yapmamalıdırlar- gereksiz sorumluluktan kaçınılmalıdır: – İşlem, sadece normal ticari şartlar altında yapılmıyorsa ve önemliyse açıklama yapınız. – Küçük şirketler muaf tutulabilir

6 Slide 6 Muhasebe Yönergelerinin Değiştirilmesine ilişkin Teklif Bilanço dışı düzenlemeler – Yenilikler riskin dağılımını kolaylaştırmıştır, ancak bu durum, bir şirketin hesaplarını doğru finansal durumu yansıtmayacak şekilde değiştirecektir Kamu politikası mevzu – Bir bağlı şirket söz konusu ise bilançonun Özel Amaçlı Kurumlar (SPEs) kısmından imtina edilebilir – Borsada işlem görsün görmesin- bilanço dışı önemli düzenlemelere yönelik belirli açıklamalar yapın – Bir yatırımcı için önemliyse, herhangi bir bilanço dışı düzenleme ve mali etki – Özel Amaçlı Kurumlar tanımının çarpıtılması oldukça kolaydır.

7 Slide 7 Muhasebe Yönergelerinin Değiştirilmesine ilişkin Teklif KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINI AÇIKLAYINIZ – Avrupa sermaye piyasaları ve Avrupalı yatırımcılar için kritik önem Hisseleri borsada işlem gören tüm AB-şirketleri yıllık raporlarında belirli bir “Kurumsal Yönetim Beyanı” sunarlar. – Yıllık raporun bir parçası olarak önerilen Kurumsal Yönetim Beyanı risk yönetimi hissedarlar toplantısı, hissedar haklarının işleyişi kurul ve komitelerinin işleyişi

8 Slide 8 Muhasebe Yönergelerinin Değiştirilmesine ilişkin Teklif Devralma fiyatı teklifi yönergesi kapsamındaki konular dahil: – Önemli doğrudan/dolaylı pay sahipliği (piramitler ve çapraz pay sahipliği vasıtasıyla olanlar dahil); – Menkul kıymet sahipleri özel kontrol hakları+ tanımları – Oy haklarına ilişkin kısıtlamalar, örneğin sınırlamalar oy hakları kullanımı için son tarihler veya menkul kıymet sahiplerinin elinden mali haklarını alan sistemler (şirket işbirliği ile); – Kurul üyelerinin tayini/değiştirilmesi ve esas sözleşme değişikliklerine ilişkin kurallar; – Kurul üyelerinin yetkileri, ve özellikle de hisse ihracı veya geri satın alma yetkisi;

9 Slide 9 Sonuç Bilinen bir kanun bulunmamakta ve buna ilişkin bir istekte bulunmamaktadır – Uygun hareket edin veya açıklayın İfşayı geliştirmeye yönelik tedbirler – Avrupa’nın cevabı – İlke bazlı – esneklik, MS arasındaki farklar Sorumluluğa ilişkin minimum AB çerçevesi Sorular?


"Slide 1 Kurumsal Mali Sorumluluk ve Muhasebe Standartları « Dördüncü Yönerge » - yıllık hesaplar 1978 « Yedinci Yönerge » - konsolide hesaplar 1983 – Değişiklikler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları