Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK TEST-1 www.sorubak.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK TEST-1 www.sorubak.com."— Sunum transkripti:

1 T.C İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK TEST-1 www.sorubak.com

2   I-1885 YILINDA Selanik’te doğdu.  II-Babası bir dönem gümrük memurluğu yapmıştır.  III-Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yada hangilerinin Mustafa Kemal ile ilgili doğru bilgi olduğu söylenebilir? A-I B-II C- III D- II ve III SORU-1

3   Mustafa Kemal’in gençlik yıllarında;  I-İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı topraklarını sömürgeleştirme çalışmaları.  II- Rusya’nın sıcak denizlere inmek istemesi  III-Balkanlarda ulusçu ayaklanmaların çıkması  Durumlarından hangilerinden rahatsızlık duyarak İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olmasında etkili olduğu söylenebilir?  A- Yalnız I B- Yalnız II C- I ve II D- I,II ve III SORU-2

4  SORU-3  I-Türk Tarih Kurumunu kurması  II-Ulusal birliğe önem vermesi  III-Milli bilinç ve vattan sevgisine önem vermesi  IV- Atalarının yaşantılarına merak sarması.  Durumlarından hangileri tarihe olan ilgisiyle açıklanır?  A-I ve II B- I ve III  C-I,II ve IV D- I,II,III ve IV

5   Mustafa Kemal ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru olduğu söylenemez?  A-» Kemal «isimli Selanik Askeri Rüştiyesi’nde öğrenciyken almıştır.  B-31 Mart İsyanın bastırılmasında görev almıştır.  C-2.Dünya Savaşına hastalığından dolayı katılmamıştır.  D-Çanakkale Cephesinde başarılarından Albaylığına terfi etmiştir. SORU-4

6  Mustafa Kemal, B0ğazların İtilaf Donanması tarafından işgal edildiğini gördüğünde yaverine aşağıdaki sözlerden hangisini söylemiştir?  A- Geldikleri gibi giderler!  B-Ya İstiklal,Ya ölüm !  C-Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir, Fendir.  D-Ordular ilk hedefiniz Akdeniz İleri! SORU-5

7  Soru-6 IV-Doğu Cephesi I-Suriye Cephesi II-Galiçya III- Çanakkale Cephesi  I.Dünya Savaşında Mustafa Kemal’in yukarıdaki cephelerden hangisinde savaşmadığı söylenebilir?  A-I B-II  C-III D- IV

8  SORU-7  Yukarıdaki boş alana aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olmaz?  A-İdealisttir.  B-Ulus sevgisi büyüktür  C-Halifeliğin yetkisini kullanmıştır  D-Yeni Türk devletinin kurucusudur. Vatanını sever Bilime önem verir İleri görüşlüdür. ?

9   Mustafa Kemal’in mezun olduğu;  I-İstanbul Harp Akademisi  II-Manastır Askeri İdadisi  III-Selanik Rüştiyesi  IV- İstanbul Harp Okulu  Okulların tarih sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  A-I,II,III ve IV B- II,I, III ve IV  C-III,II,IV ve I D-IV,III,II ve I Soru-8

10  SORU-9  Atatürk’ün bu sözü kişisel özelliklerinden hangisiyle örtüşmektedir?  A- Sanatseverliği  B-İdealistliği  C-Çok cephecililiği  D-Vatanseverliği Ben bir işte nasıl başarılı olacağım diye düşünmem. O İşe neler engel olur diye düşünürüm

11  Soru-10  Atatürk’ün bu sözü onun kişisel özelliklerinden hangisini yansıtmaktadır?  A-İleri görüşlülüğü  B-Çok cephecililiği  C-Gurura yer vermemesini  D-Ümitsizliğe yer vermemesini Kazanılan zafer ve sağlanan başarılar kahraman erlerin, subayların, komutanların ve Türk milletinin eseridir.

12  SORU-11  Yukarıdaki öğrenci Atatürk’ün hangi kişisel özelliğini açıklamaktadır?  A-Yöneticiliğini  B-Gerçekçiliğini  C-İdealistliğini  D-Çok yönlülüğünü Mustafa Kemal’in en büyük ideali; Türk milletini, refahı yüksek bir millet seviyesine yükseltmekti. M. Kemal,en kısa zamanda bu hedefine ulaşmak için düşündüklerini kararlılıkla hayata geçirmeye çalışmıştır.

13  Soru-12

14  Soru-13 2Çanakkale Savaşı 3Trablusgarp Savaşı 1Sakarya Meydan Savaşı 4Başkomutanlık Meydan Savaşı  Yanda Atatürk’ün içinde bulunduğu savaşlar verilmiştir.  Savaşlar gerçekleştirildikleri döneme göre kronolojik bir şekilde sıralandırıldığında aşağıdaki rakam sıralamalarından hangisine ulaşılabilir?  A-2413 B-3214  C-4132 D-1234

15  SORU-14  Yandaki haritada gösterilen şehirlerden hangilerinin Mustafa Kemal ‘in askerlik ve çocukluk hayatında yer aldığı söylenemez?  A-Selanik  B-Samsun  C-Antalya  D-Şam www.sorubak.com

16  SORU-15  Mustafa Kemal Nutuk’ta Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla ulusal egemenliğin gerçekleşmesinin de kaçınılmaz olduğunu ;çünkü savaşın ulusun kendi iradesiyle gerçekleştirdiğini belirtmektedir.  Bu durum Kurtuluş Savaşı’nın ;  I-Ulusal  II-Evrensel  III-Bölgesel  Gibi özelliklerden hangilerine sahip olduğunun göstergesidir?  A-Yalnız I B-Yalnız II  C-I ve III D-II ve III

17 XY IEgemenlik verilmez alınır IITürk,esirlik kabul etmeyen bir millettir. Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil Omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın IIISöz konusu olan Vatansa gerisi teferruattır IVTürkiye’nin asıl sahibi Üretici olan köylüdür. Yandaki sütunlarda yer alan Atatürk’e ait sözlerden hangilerinin toplumun belli bir kesimini içerdiği Söylenebilir? A-I ve X,II ve Y B-II ve Y,IV ve X C-III ve Y,I ve X D-IV ve X,III ve Y

18  Soru-17 «Türk milleti evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa bırakamazdı. Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istediği söylenebilir? A- Eğitim sisteminde ikiliğin devam edemeyeceğini B- Medrese eğitimin kalitesinin son Derece düşük olduğunu C-Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitimin verildiği tek yerin okul olduğunu D-Türk milletinin eğitimine çok önem vermediğini

19  . Mustafa Kemal Sofya’da askeri ateşe iken I.Dünya Savaşı başladı. Osmanlı Devleti savaşa girince Mustafa Kemal derhal Genelkurmay’a başvurarak cephede görev almak istediğini belirtti.  Buna göre Mustafa Kemal için;  I-Rütbesini yükseltilmesini amaçlamıştır.  II-Osmanlı yönetimi ele geçirmeyi hedeflemiştir.  III-Düşmana karşı daha aktif bir görev almak istemektedir.  Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur.  Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III SORU-18

20  . Atatürk gibi insanlar bir kuşak için doğmadıkları gibi bir devre için de doğmazlar. Onlar önderleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.?  Buna göre Atatürk için yapılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?  A-Başarılı bir siyaset adamı  B-Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını sağlamıştır.  C-Türkiye’yi çağdaşlaşma yolunda ileriye götürmüştür.  D-Evrensel bir değerdir. SORU-19

21  SORU-20  «Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim»  Atatürk’ün yukarıdaki sözleri onun hangi özelliğini vurgulamaktadır.   A)-İdealistliğini  B)- Vatanseverliğini  C)- Yöneticiliğini  D) İleri görüşlügünü 

22 HAZIRLAYAN AHMET ALİ KARAALP EGİAD İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ www.sorubak.com


"T.C İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK TEST-1 www.sorubak.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları