Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Girişimcilik Öğr.Gör.Seda AKIN GÜRDAL. Ders Akışı İşletmenin Amaçları İşletme Çevre İlişkisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Girişimcilik Öğr.Gör.Seda AKIN GÜRDAL. Ders Akışı İşletmenin Amaçları İşletme Çevre İlişkisi."— Sunum transkripti:

1 Girişimcilik Öğr.Gör.Seda AKIN GÜRDAL

2 Ders Akışı İşletmenin Amaçları İşletme Çevre İlişkisi

3 İşletmenin Amaçları İşletmelerin kuruluşlarında birçok amaçları olabilir. Ancak bir çok yazarın birleştikleri amaçları, genel ve özel amaçlar olarak iki grupta toplamak mümkündür.

4 Genel Amaçlar 1.Kar Sağlama 2.Toplumsal Hizmet 3.Varlığını Sürdürme

5 Kar Sağlama Amacı Kar işletmenin belirli bir dönemdeki toplam gelirleri ile toplam giderleri arasındaki olumlu farktır. Dönem sonunda kar elde edebilmek hemen her özel sektör işletmesi için asli amaçlar arasındadır. Kar, aynı zamanda bir işletmenin, faaliyetlerini ölçme, denetleme, insanları daha verimli çalışmaları için özendirme ve varlığını sürdürme aracı olduğu gibi devlet açısından da vergi almada kullanılan bir kaynaktır.

6 Toplumsal Hizmet Amacı (Sosyal Sorumluluk) İşletme toplumun bir parçası olduğuna göre dolaylı ya da dolaysız olarak topluma hizmet etmek zorundadır. Doğrudan olmasa da yaptığı yatırımlar ve yarattığı katma değer ile topluma hizmet götürür.

7 Toplumsal Hizmet Amacı (Sosyal Sorumluluk) İşletmenin sosyal sorumluluğu kavramı; Ortaklara uygun ve adil kar payı, Personel uygun çalışma koşulları, Tüketicilere uygun fiyat ve kaliteli mal, Hammadde ve malzeme satıcılarına uygun fiyata mal, Çevreye karşı çevreyi kirletmemek, Devlete vergi vermek,

8 Süreklilik Amacı İşletme, varlığını sürdürebilmek için, yeniliklere ve gelişmesi gittikçe hızlanıp karmaşık hale gelen bir çevreye uyum sağlamak zorundadır. Aynı zamanda kar ve topluma hizmet amaçları uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek ve her iki amacı arasında denge kurmak zorundadır.

9 Özel Amaçlar İşletmeler türlerine, özelliklerine, kuruluş amaçlarına, hissedarlarının az ya da çok oluşuna göre bazı özel amaçlara sahip olabilirler. Kazanç sağlama Ucuza mal edip ucuza satmak Tüketicilere daha kaliteli mal ve hizmet sunmak İstihdam olanağı sağlamak Bir düşünce veya bir varlığın işlenmesi için olanak sağlamak Uluslar arası ilişkileri güçlendirmek

10 İşletmenin Çevre İle ilişkisi Ekonomik Çevre İle İlişkileri İşletmeler faaliyetlerinin bir ekonomik sistem için tercih edilen sisteme göre yapılanırlar.

11 Sosyal Çevre İle İlişkileri İşletmeler ekonomik birer birim olmasının yanında aynı zamanda sosyal birer varlıktır. Bünyesinde yer alan iş görenler de işletme için en önemli kaynaktır.

12 Hukuksal Çevre ile İlişkileri İşletmeler kuruluşlarından başlayarak, faaliyetlerini sürdürürken ve hatta tasfiye edilirken hukuksal çevre ile ilişki içerisindedirler.

13 Teknolojik Çevre İle İlişkileri İşletmeler teknolojik gelişmeleri takip etiği ve en hızlı biçimde uyguladıkları ölçüde rekabette öne geçebilirler.

14 Siyasal Çevre İle İlişkileri İşletmenin yaşama ve gelişme gücünü en çok etkileyen çevre koşulları arasında siyasal özellikte olanlar önem taşır.

15 Uluslar arası Çevre İle İlişkileri İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve iletişimin son derece kolaylaşması rekabetin koşullarını zorlaştırmıştır.

16 Ekonomik Sistem İçerisinde İşletmenin Yeri

17 Ekonomik sistemin işleyişi içinde işletme, üretim faktörleri sahipleri olarak ve mal- hizmetlerin alıcısı olarak halk ile arz-talep ilişkileri çerçevesinde görülmektedir.

18 İşletme Fonksiyonları Genel olarak, bir işletme üreim faktörlerini tedarik eder, bunlarla üretimi gerçekleştirir ve üretilen malları, onlara ihtiyacı olanlara arz eder. Bir bakıma, bu faaliyet grupları, sırasıyla “üretim” ve “pazarlama” adlarıyla işletmenin temel fonksiyonları olarak adlandırılır.

19 Günümüzde artık herbiri işletmeciliğin ayrı bir uzmanlık dalı haline gelmiş bulunan işletme fonksiyonları sekiz grupta ele alınabilir. 1.Yönetim 2. Üretim 3. Pazarlama 4. Finans 5. İnsan Kaynakları 6. Muhasebe 7. Halkla İlişkiler 8. Araştırma ve Geliştirme

20

21 Yönetim, işletmenin yapısı bir piramit şeklinde ele alınırsa- üst, orta ve alt kademelerin hepsindeki faaliyetleri kapsadığı için genel nitelikli bir fonksiyondur. Diğerlerinin aksine ayrı bir bölüm oluşturmaz ama tüm fonksiyonel bölümlerin faaliyetlerinde mevcuttur.

22 Kaynakça Prof.Dr.İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik


"Girişimcilik Öğr.Gör.Seda AKIN GÜRDAL. Ders Akışı İşletmenin Amaçları İşletme Çevre İlişkisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları