Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunumu ara tuşu veya yön tuşlarına basarak ilerletebilirsiniz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunumu ara tuşu veya yön tuşlarına basarak ilerletebilirsiniz."— Sunum transkripti:

1 Sunumu ara tuşu veya yön tuşlarına basarak ilerletebilirsiniz.

2 ORTAK SERVİS SİSTEMİ S U N U M U

3 ORTAK SERVİS SİSTEMİN AMACI NEDİR? Bu sistem, asansör bakım ve servis hizmetlerini ortak bir serviste toplayarak maliyetleri düşürmeyi, kurumsal bir yapılanma ile hizmet kalitesini ve kârlılık oranını artırmayı, sunduğu hizmet açısından pazarda tercih edilir bir konuma gelmeyi amaçlar.

4 Bu sistemde kâr payı oranı yerine, toplam servis maliyetine katılım payı esas alınmıştır.

5 Bu sisteme dahil olan firmaların; * Bakım ve servis yükü ortadan kalkar. * Eleman ve araç sayısı azalır. * Olası riskler azalır. * Psikolojik bir rahatlama sağlanır. * İşgücü ve bilgi birikimi başka alanlara kaydırabilir.

6 Bu sistemle * Sisteme ortak firmaların kendi aralarındaki bakım devri işi sona erer. * Sistem dışındaki bakım firmalarıyla rekabet şansı artar. * Sisteme belli bir bakım fiyatı ortalaması ile girilebileceğinden talip firmalar aşağı yönde bakım fiyatı indiriminden uzaklaşır. * Ortaklar daha rahat bir şekilde gelir elde etmeye başlar. * Planlama ve yönetim tek merkezden yapılır. * Bölgesel hizmet noktaları oluşturularak çok daha hızlı ve etkili hizmet verilir. * Bakım ve servis hizmeti bir standarda kavuşur. * Periyodik muayenelerdeki uygunluk sayısı artar. * Kurumsal kimlik ve marka bilinirliği ön plana çıkar. * Bakım ve servis hizmetinin kontrol takibi sistemli bir şekilde yapılır.

7 * Doğru ve güncel bir veritabanına sahip olunur. * Bakım ve servis hizmetiyle alakalı istatistikler kolaylıkla yapılabilir. * Bakım fiyat seviyesi belli bir bandın içinde yer alır. * Daha az olmak üzere nitelikli eleman istihdam edilir. * İşgücü sıkıntısı yaşanmaz. * Daha az araç bulundurulur. * Daha az işyeri kirası ödenir. * Daha az vergi ödenir. * Daha az parça ve sarf malzeme maliyeti vardır. * Gelir gider kalemlerinin analizi doğru bir şekilde yapılır. * İleriye dönük kararlarda basiret sağlanır.

8 * Olası risklerin maliyeti kolayca karşılanabilir. * Tahsilat sıkıntısı büyük oranda giderilir. * Yedek parça ve sarf malzeme maliyetleri düşer. * Mesleki bilgi paylaşımı hızlanır. * Girişimci destek ve muafiyetlerinden daha kolay yararlanılır. * Başka alanlarda işbirliği hususunda altyapı hazırlanmış olur.

9 Kurulacak ortak servis asansör bakım ve servisi hususunda yetki belgelerine sahip olacaktır. Yeterli personel ve teknik donanımıyla asansör bakım ve servis hizmetlerini kurumsal bir yapı bilinciyle yürütecektir. SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

10 Servis, ortaklardan genel kurulca seçilecek bir yönetim kurulu tarafından sevk ve idare edilecektir. Bakım ve servis hizmetleri hususunda bilimsel metotlar ön planda tutularak seçkin bir teknik kadro ile hizmet sunumu sağlanacaktır. Sistem servise ortak firmaların kısmi bakım devirlerini servise yapmaları ile başlayacaktır. SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

11 SERVİS İDARESİ VE PERSONEL YAPISI NASIL ŞEKİLLENECEK VE KİMLERDEN OLUŞACAK? Yetkili servis bir şirket olup seçilecek yönetim kurulu tarafından idare edilecektir. Yönetim kurulu kendi aralarında bir Yönetim Kurulu Başkanı seçip yönetim kurulu içinden veya haricen bir şirket müdürü atayacaktır. Bakım ve servis hizmetinin organizasyonu için şirket ortakları içinden veya haricen deneyimli bir koordinatör atanacak. Atanan koordinatör nezaretinde deneyimli bir veya daha fazla sayıda teknik servis sorumlusu mühendis istihdam edilecektir.

12 SERVİS İDARESİ VE PERSONEL YAPISI NASIL ŞEKİLLENECEK VE KİMLERDEN OLUŞACAK? Servis portföyündeki bakım sayısı, günlük standart asansör bakım sayısına (SBS) bölünerek bakım ekip sayısı belirlenecektir. Bir bakım ekibi bir usta ve bir yardımcıdan oluşacak, her bakım ekibine bir araç tahsis edilecektir.

13 SERVİS İDARESİ VE PERSONEL YAPISI NASIL ŞEKİLLENECEK VE KİMLERDEN OLUŞACAK? ÖRNEK: Toplamda 4.000 bakımı olan ve ayda 26 gün bakım hizmeti veren serviste; 4.000 Ad./26 gün = 154 Asansör/gün 154 asansör / 10 SBS = 15 Bakım ekibi çalışacak.

14 SERVİS İDARESİ VE PERSONEL YAPISI NASIL ŞEKİLLENECEK VE KİMLERDEN OLUŞACAK? Her arıza ve servis ekibi 400 adet asansöre hizmet verecek. Bir arıza ve servis ekibi bir usta ve bir yardımcıdan oluşacak. Her bakım ekibine bir araba tahsis edilecek. Bunların dışında serviste yeterli sayıda müşteri temsilcisi, muhasebe ve tahsilat görevlileri ile geri hizmet personeli istihdam edilecek. 4.000 adet asansöre hizmet verilen bir serviste karşılaşacağımız istihdam tablosu şöyle olacaktır.

15 ŞİRKET MÜDÜRÜ1 PERSONEL, İDARİ VE MALİ İŞLER DEP. PERSONEL İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ1 SEKRETERYA / MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ2 MUHASEBE2 FİNANS2 PAZARLAMA / HALKLA İLİŞKİLER1 BİLGİ İŞLEM1 GERİ HİZMET PERSONELİ2 TEKNİK İŞLER DEP. TEKNİK KOORDİNATÖR1 ARIZA VE REVİZYON SORUMLUSU (MÜHENDİS)1 BAKIM VE MUAYENE SORUMLUSU (MÜHENDİS)1 DEPO VE LOJİSTİK GÖREVLİLERİ2 SAHA EKİBİ BAKIM USTASI SAYISI15 BAKIM YARDIMCI ELEMANI SAYISI15 ARIZA VE REVİZYON USTASI SAYISI10 ARIZA VE REVİZYON YRD. ELEMAN SAYISI10 TOPLAM PERSONEL SAYISI67 GEREKLİ ARAÇ SAYISI28

16 Servis merkezi, il sınırlarımız içinde, tercihen merkeze yakın bir konumda olacaktır. Servis merkezi, ihtiyaçlara cevap verebilecek bir fiziki yapıya sahip olmanın yanı sıra, verdiği hizmetin önemini de yansıtabilen bir mekan olacaktır. Arıza ve servis hizmeti sunumunun daha hızlı yapılabilmesi adına merkez ilçelerde ve semtlerde servis noktaları oluşturulması kararı ileriki aşamada söz konusu olabilecektir. SERVİS MERKEZİ NEREDE OLACAK? SERVİS NOKTALARI OLUŞTURULACAK MI?

17 Başarılı bir bakım ve servis sisteminin oluşturulması iyi bir planlamaya, bu planın uygulanmasına ve yine bu planın takip ve kontrolüne bağlıdır. Servis bu durumun bilincinde olarak harekat edecektir. Gerek servis merkezinde gerekse sahada teknolojinin elverdiği son imkanlardan daima faydalanacaktır. BAKIM VE ARIZA TAKİBİNDE NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK?

18 Servis merkezinde bir harekat odası oluşturulacak. Harekat odasında bütün şehrin haritasının ve uydu görüntülerinin izlenebildiği büyük bir ekran yer alacak. Anlık arıza ihbarları bu ekran üzerindeki haritaya yansıtılacak. Arıza ekibinin sevki ve müdahalenin sonucu bu ekran üzerinde görülebilecek. Günlük bakım planı ile anlık bakım uygulamaları ve ekiplerin anlık yerleri yine bu ekran üzerinde görülebilecek. BAKIM VE ARIZA TAKİBİNDE NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK?

19 Harekat odası, bakım ve arıza ekipleriyle bir veri ağı üzerinden sürekli bağlantı halinde olacak. Ekipler faaliyet süreç ve sonuçlarını bu ağ üzerinden merkeze aktarabilecek. Bakım süreci başlangıç ve bitimleri ile arıza müdahaleleri mesajlarla bina sorumlusuna anlık iletilecek. BAKIM VE ARIZA TAKİBİNDE NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK?

20 Bina sorumluları bir kullanıcı adı ve şifresi ile servisin veri tabanı üzerinden asansörlerine ilişkin işlemlere ve cari hesap durumuna anlık ulaşabilecektir. BAKIM VE ARIZA TAKİBİNDE NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK?

21 Maliyet Katılım Payı servisin toplam maliyetine her firmanın katılacağı orandır. Bu oran servise getirilen asansör sayısının toplam asansör sayısına oranıdır. MALİYET KATILIM PAYI NEDİR VE NASIL BELİRLENİR?

22 4000 asansörün bulunduğu serviste 200 asansörü bulunan bir firmanın maliyet katılım oranı (200/4000) = % 5’ tir. Ortak sayısının artması durumunda her firmanın MKO düşecek, azalması durumunda yükselecektir. Ortak firmanın MKO düştükçe maliyete katılım payı da düşecek, arttıkça maliyete katılım payı da artacaktır.

23 Servis katılımcısının aylık geliri servise devrettiği asansör- lerden sağlanan bakım ve servis gelirdir. Bu gelir her firmanın kendisinin düzenlemiş olduğu bakım sözleşmesin- deki rakamların toplamıdır. Her firma bireysel olarak ne kadar gelir elde ediyorsa, ortak servis siteminde de aynı geliri elde etmiş olacaktır. GELİR VE GİDER HESABI NASIL YAPILACAK?

24 Katılımcı her firmanın gideri ise, toplam servis maliyetine katılım oranında payıdır. Ortakların dönem kârı ise servise devrettiği toplam asansör gelirlerinden hissesi oranındaki maliyetin ve kurumlar vergisinin düşülmesinden sonraki kalan kısımdır. GELİR VE GİDER HESABI NASIL YAPILACAK?

25 AÇIKLAMATLAÇIKLAMATL Servis Gideri300.000 Gelir Miktarı24.000 Gider Katılım Miktarı (300.000x%5)15.000 Brüt Kâr9.000 Vergi %20 x 9.000 TL1.800 Dönem Kârı7.200 Maliyet Katılım oranı % 5, toplam bakım geliri 24.000 TL ve toplam servis gideri 300.000 TL olan bir örneği değerlendirdiğimizde tablo aşağıdaki gibi şekillenecektir.

26 Binalardan tahsil edilen bakım ücretleri ilgili asansör firmasının hesabına aktarılır. Maliyet ve vergi kesintileri yapıldıktan sonra kalan kısım asansör firmasına ödenir. Kâr dağıtımı ile alakalı vergi kesintileri her firmanın kendi hesabından yapılır. Olağanüstü hallerde kâr dağıtımı tehir edilebilir. KÂR DAĞITIMI NASIL YAPILACAK?

27 Ortak servise katılan firmalar bakım portföyünde bulunan asansörlerin servis adına ilk sözleşmelerinin yapılması hususunda bina sahiplerini bilgilendirecektir. Servis teknik heyetince incelenen ve servise kabul edilen her asansöre ilişkin sözleşme ortak servis adına aynı şartlarla yeniden düzenlenecektir. SERVİSE BAKIM DEVRİ NASIL YAPILACAK?

28 Bakım ücretleri tahsili aşağıdaki şekilde yapılacaktır. Bankalar kanalı ile Şirket finans elamanları aracılığıyla Özel tahsilat büroları aracılığıyla BAKIM ÜCRETLERİ TAHSİLİ NASIL OLACAK?

29 Firmanın devam eden bakım sözleşmesi esas alınır ve sözleşme bitimine kadar sözleşme tutarı üzerinden hesap yapılır. KDV hesapların dışında tutulur. Sözleşme bitimindeki yeni bakım fiyatı ortak servisin belirleyeceği fiyattır. BAKIM HANGİ FİYATTAN SÜRDÜRÜLECEK?

30 Yeniden tescili gerektirecek revizyonların katılımcı firmanın kendisi tarafından yapılması uygun görülmektedir. REVİZYONDA DURUM NE OLACAK?

31 Tescili gerektirmeyen revizyonlarda toplam gelir ve maliyetin % 80’i asansör sahibi firmanın hesabına, % 20’lik kısmı ise diğer firmaların hesabına maliyet katılım payları oranında yansıtılır. REVİZYONDA DURUM NE OLACAK?

32 Bu metotda; toptan malzeme alımlarının bireysel alım maliyetlerinden düşük olduğu gerçeğinden hareketle, bu avantajın sağlanmasında katkı sağlayan diğer ortakların da pay sahibi olmaları düşünülmüştür. Yapılan bu işlerin bütün servis ortaklarına katkı sağlaması ve sorumluluk paylaşımı açısından bu metot değerlidir. REVİZYONDA DURUM NE OLACAK?

33 Servis hizmetleri kapsamında değişen asansör malzemeleri ve işçilik maliyetleri asansör sahibi firmanın hesabına borç kaydedilecektir. Bu işten elde edilen gelir de aynı firmanın hesabına alacak kaydedilecektir. SERVİS HİZMETLERİ KAPSAMINDAKİ PARÇA DEĞİŞİMLERİNDE DURUM NE OLACAK?

34 Bu asansörlerin bakım, servis ve revizyonlarından elde edilecek gelirler ortaklar arasında eşit olarak paylaştı- rılacaktır. SERVİS KATILIMCISI FİRMALAR DIŞINDAN GELEN ASANSÖRLERDE DURUM NE OLACAK?

35 Serviste bakımı yapılan asansörün, servis katılımcıları arasında el değiştirmesi mümkün değildir. Çünkü servise giren her asansör artık servisin mesuliyeti altındadır. Bina yönetimleri karşısındaki muhatap da artık servistir. SERVİS KATILIMCISININ ASANSÖRÜ BAŞKA BİR FİRMAYA GİTTİĞİNDE DURUM NE OLACAK?

36 Serviste bulunan bir asansörün servis dışındaki bir başka firmaya gitmesi durumunda kayıp servisin ortak kaybı kabul edilir. Bunun telafisi de yine servis tarafından yapılır. Giden asansörün yerine haricen servise alınmış olan eşdeğer bir asansör ilgili firmanın portföyüne aktarılır. SERVİS KATILIMCISININ ASANSÖRÜ BAŞKA BİR FİRMAYA GİTTİĞİNDE DURUM NE OLACAK?

37 Firmaların kendi portföyünden getirdiği asansörlere ilişkin montaj eksikleri ve kusurlarından kaynaklanan cezaları kendi firmaları öder. Servis portföyüne girmiş harici asansörlerin montaj eksikleri ve kusurlarından doğan cezalarda montajcı firma sorumludur. MONTAJ KAYNAKLI CEZAİ MÜEYYİDELERDE DURUM NE OLACAK?

38 Firmaların kendi portföyünden servise aktardığı asansörler ile harici olarak gelen asansörlere ilişkin bakım ve servis kusuru kaynaklı para cezaları servis ortak gideri olarak kabul edilir. ASANSÖR BAKIMLARINDAN KAYNAKLANAN CEZAİ MÜEYYİDELERDE DURUM NE OLACAK?

39 İş kazaları ile asansör kullanıcısı kazalarından doğacak maddi ceza ve SGK ödemeleri de servis ortak gideri olarak kabul edilir. ASANSÖR BAKIMLARINDAN KAYNAKLANAN CEZAİ MÜEYYİDELERDE DURUM NE OLACAK?

40 Bu husustaki sorumlular kanunlarla belirlenmiştir ve tahkikat buna göre yapılır. Şirket yönetim kurulu başkanı, genel müdür, teknik servis sorumlusu, kendilerine görev verilmiş elemanlar ile bina sorumluları ve asansör kullanıcısı hukuki sorumlu olarak kabul edilir. Yaşanacak kazaların durumuna göre süreç farklılık gösterebilir. SERVİS MERKEZİNDE VEYA ASANSÖR MAHALİNDEKİ İŞ KAZALARI İLE ASANSÖR KULLANICISI KAZALARINDA HUKUKİ SORUMLU KİM OLACAK?

41 Asansörlere bakım ve servis kapsamında yapılan müdahalelerin yanı sıra gerek servis merkezindeki, gerekse asansör bakımı ve servis hizmeti esnasındaki iş güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan kişi teknik servis sorumlusudur. Bu kişi adli vakalarda görüş ve ifadesine ilk başvurulacak kişilerden biridir. Teknik servis sorumlusu gerekli tedbirleri alır, aldırır ve kuralların uygulanmasının sürekliliğini sağlar. SERVİS MERKEZİNDE VEYA ASANSÖR MAHALİNDEKİ İŞ KAZALARI İLE ASANSÖR KULLANICISI KAZALARINDA HUKUKİ SORUMLU KİM OLACAK?

42 Teknik servis sorumlusu gerekli tedbirleri alır, aldırır ve kuralların uygulanmasının sürekliliğini sağlar. Servis ve bakım elemanlarının da kendi güvenliklerinden sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Servis çalışanları iş güvenliği donanımlarını kullanmakla ve güvenlik kaidelerine uymakla mükelleftir. Tahkikatlarda bu durum da göz önünde bulundurulur. SERVİS MERKEZİNDE VEYA ASANSÖR MAHALİNDEKİ İŞ KAZALARI İLE ASANSÖR KULLANICISI KAZALARINDA HUKUKİ SORUMLU KİM OLACAK?

43 Servis katılımcı firmaların maliyetlerini düşürerek her birinin gelir oranının artırılmasını ve iş yükünün azaltılmasını hedeflemiştir. Servis hizmet politikasını yürütürken de bu unsurları göz önünde bulundurur. Bireysellikten ziyade ortak menfaatler ön plandadır. Bu sebeple servis işleyişi normal koşullarda devam ettiği sürece ortaklıktan ayrılmak ancak üç şekilde mümkündür. ORTAKLIKTAN AYRILMA DURUMUNDA NE OLACAK?

44 1- Ayrılmak isteyen firma portföyündeki asansörlerin bakım hizmeti gelirlerini bir başka servis ortağına veya harici bir firmaya satabilir. ORTAKLIKTAN AYRILMA DURUMUNDA NE OLACAK?

45 2- Ayrılmak isteyen firma portföyündeki asansörlerin bakım hizmeti gelirlerini bir bedel karşılığında servise satabilir. Buradaki bedel ilgili asansörün 12 aylık KDV hariç bakım geliridir. Ayrılmak isteyen firmaya satış toplam bedelinin ödemesi 4 eşit taksitte ödenir. İlk taksit ödemesi satış tarihi baz alınarak altı ay sonra, ikincisi 12 ay sonra, üçüncüsü 18 ay sonra ve dördüncüsü de 24 ay sonra yapılır. İki yıllık süreç içinde servisten giden firma asansör- lerinin satış bedeli bir sonraki taksit ödemesinden düşülür. ORTAKLIKTAN AYRILMA DURUMUNDA NE OLACAK?

46 3- Bakımlarını da alarak ayrılmak isteyen firmaya asansörlerinin tamamının teslimi 2 yıllık zaman zarfında yapılır. Dörtte birlik ilk parti altı ay sonra, ikincisi 12 ay sonra, üçüncüsü 18 ay sonra ve dördüncüsü de 24 ay sonra teslim edilir. Bu süreç içinde teslim edilen her asansörün gelir ödemesi de sona erer. Kalan asansörler için servis gider katılım payı yeniden güncellenir. Bu süreç içinde tekrar servise dönen asansörler için ayrılan ortağa herhangi bir bedel ödenmez. ORTAKLIKTAN AYRILMA DURUMUNDA NE OLACAK?


"Sunumu ara tuşu veya yön tuşlarına basarak ilerletebilirsiniz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları