Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020 - Uygunluk ve Ortaklık Şartları - - Uygunluk ve Ortaklık Şartları -

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020 - Uygunluk ve Ortaklık Şartları - - Uygunluk ve Ortaklık Şartları -"— Sunum transkripti:

1 KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020 - Uygunluk ve Ortaklık Şartları - - Uygunluk ve Ortaklık Şartları -

2 Ortaklık Koşulları  Ortak Sayısı: Projelerdeki ortaklık sayısı en az 3 en fazla 6 olması gerekmektedir.  Ortaklık Yapısı: Üye ülke (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan) + Ortak Ülke (Gürcistan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna) + Türkiye Türk ortaklar, projelerini en az bir AB üyesi ülke (Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan) ve bir ortak ülkeden en az bir ortakla (Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna) yürütebilir.  Türk yararlanıcılar önceki dönemin aksine doğrudan başvuru sahibi olabileceklerdir.  Başvuru sahibi Ana Yararlanıcı, proje ortağı Yararlanıcı olmaktadır.  Bir Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcı, diğer proje başvurularında da yer alabilmektedir.  Aynı öncelik altında, bir Ana Yararlanıcı farklı birim/alt birimi adı altında başka bir projede Ana Yararlanıcı olamaz. Üniversitelerin fakülte/yüksekokulları gibi.  Projede iştirakçı (associated) ortak/lar uygun değildir.

3 Ortaklık Koşulları  Ana Yararlanıcı: Projenin Yönetim Makamına sunulmasından ve genel koordinasyonundan sorumludur. Yönetim Makamı ile proje adına hibe sözleşmesini imzalar. Projenin uygulanması, proje belgelerinin hazırlanması ve saklanması, proje ile ilgili tüm verilerin Yönetim Makamına sağlanması ve tüm raporlama faaliyetleri Ana Yararlanıcı uhdesindedir. Yönetim Makamından gelen toplam finansmanı proje ortaklarına tahsis edilen bütçeye göre dağıtır.  Yararlanıcı (Proje Ortağı): Projenin uygulanmasında Ana Yararlanıcıya destek olur. Kendi sorumluluğunda olan proje faaliyetlerinin faaliyet planı ve Ortaklık Anlaşması çerçevesinde uygulanması; kendine ayrılan bütçenin usulüne uygun harcanması; projenin uygulanması, raporlanması ve izlenmesinde Ana Yararlanıcıya destek olunmasından sorumludur. Herhangi bir harcamasında usulsüzlük tespit edilmesi halinde, söz konusu miktarın Yönetim Makamına iade edilebilmesi için Ana Yararlanıcıya ilgili geri ödemeyi yapar.

4 Ortak bulunması ve ortaklıkların inşa edilmesi  Kurumsal olarak daha önce çalışılan veya iletişim ve işbirliğinin iyi olduğu ortakların dahil edilmesi projenin başarısını artıracaktır.  Ana yararlanıcı ve/veya ortak olurken kurumsal ve mali kapasitenin dikkate alınması gerekmektedir. İlgili kurum/kuruluş: Başvuru yapılan alanda yetki, tecrübe ve bilgi sahibi olmalı, Önerilen projenin yönetimi için teknik, mali ve işletim kapasitesini kanıtlamış olmalı ve sağlam mali yönetimi olmalı, Projeyi yürütecek ekip ve personeli, projenin bütün uygulama sürecinde tutmalı, personel değişiminden kaçınmalı, Proje boyunca kurumun kendi işlerinin devamlılığını sağlayabilmeli ve eş finansman payını ve/veya uygun bulunmayan harcamaları karşılayabilecek yeterli ve sağlam mali kaynaklara sahip olmalı.  Ortak bulunmasına katkı sağlamak amacıyla çağrı duyurusundan sonra ortaklık forumu düzenlenerek farklı ülkelerden potansiyel yararlanıcılar bir araya getirilecektir.  Programın internet sayfasındaki (http://blacksea-cbc.net/) ortak arama uygulamasından faydalanılabilir.

5 Çağrı öncesi/sonrası potansiyel yararlanıcıların yapmaları gerekenler  Kurumun ve bölgenin ihtiyaç ve öncelikleri göz önüne alınarak proje fikri geliştirilebilir.  Güçlü ve ilgili ortaklıklar kurulabilmesi için olası ortaklarla iletişim ve işbirliği artırılarak proje birlikte geliştirilmelidir.  Hibe başvuru rehberi çok iyi okunarak iyi anlaşılmalı.  Projede küçük ölçekli yatırım, ekipman veya mal/hizmet alımı planlanıyorsa, önceden fizibilite çalışmaları yapılabilir veya teknik özellikler belirlenebilir. Buna göre de başvuru formuna gerekli bilgiler doğru bir şekilde girilir.

6 Projelerin geliştirilmesinde yerel/bölgesel sorunların ele alınması  Proje konusu olan alanda ve bölgede kurumun yetki ve kapasitesinin olması önem arz etmektedir.  Bölge sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilecek proje önerisinin Programın amaç ve öncelikleriyle uyumlu olması gerekmektedir.  Programın önceliklerinden turizm ve kültür alanında girişimcilik faaliyetleri, tarım ve ilgili sektörlerde ticaret olanakları ve modernizasyonu ile çevresel izleme ve nehir/deniz kirliliğinin azaltılması alanlarında bölgeyi ilgilendiren projeler sunulmalıdır.  Yerel/bölgesel sorunlarla ilgili proje önerilerinde yereldeki veya bölgedeki etkin kurum ve kuruluşların (kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, STK’lar) bir şekilde projeye dahil edilmesi projenin başarısını artıracak ve sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.  Proje faaliyetlerine yerel halkın katılımı da projenin başarısı ve sonuçlara ulaşması için önemlidir.

7 Daha fazla bilgi için: http://www.blacksea-cbc.net http://cbc.ab.gov.tr CBCBSB@ab.gov.tr


"KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020 - Uygunluk ve Ortaklık Şartları - - Uygunluk ve Ortaklık Şartları -" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları