Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİKAYET/HİKAYE:  Bilinen kronik hastalığı olmayan hasta 1 aydır olan yaygın kemik ağrısı ve son 1 haftadır epigastrik bölgede ve göğüste olan ağrı şikayetiyle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİKAYET/HİKAYE:  Bilinen kronik hastalığı olmayan hasta 1 aydır olan yaygın kemik ağrısı ve son 1 haftadır epigastrik bölgede ve göğüste olan ağrı şikayetiyle."— Sunum transkripti:

1

2 ŞİKAYET/HİKAYE:  Bilinen kronik hastalığı olmayan hasta 1 aydır olan yaygın kemik ağrısı ve son 1 haftadır epigastrik bölgede ve göğüste olan ağrı şikayetiyle dış merkeze başvurmuş.  Dış merkezde rutin tetkikler ve TSH bakılmış. Bu tetkikler içerisinde patolojik bulguları Glu:249 mg/dL BUN: 54 mg/dl Kreatinin: 1.1 mg/dl Na: 132mEq/L olarak saptanmış. Bakılan TSH: 0,49 (0,35-4.9uIU/ml) imiş.

3  Hasta daha sonra kendi isteğiyle ayrılarak 01.01.2012 tarihinde epigastrik ve göğüs bölgesinde ağrısıyla GÜTF Acil Servise başvurmuş.  Acil servis tetkiklerinde anemi (Hb: 11.1 gr/dL), trombositopeni (PLT:47,000/uL), böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, TİT’de eser proteinüri ve 2(+) ketonuri, kompanze metabolik asidoz saptanmış.  Epigastrik ağrı nedeniyle bakılan USG’de hepatomegali dışında ek patoloji saptanmamış.  Sırt ve epigastrik bölgede ağrı nedeniyle diseksiyon ekartasyonu için abdominal ve torakal BT çekilmiş. Diseksiyon lehine bulgu saptanmamış ŞİKAYET/HİKAYE:

4 Sistemlerin Gözden Geçirilmesi  İştahsızlık ve kilo kaybı (Son 1 ayda 10 kilo)  Gece terlemesi  Yaygın kemik ağrısı  Nefes Darlığı  Epigastrik Ağrı Özgeçmiş Tip II DM – İlaç kullanmıyor Alkol kullanım öyküsü yok 75 paket/yıl sigara kullanımı Melox, Sirdalud, Voltaren SR, Neurontin kullanıyor. Operasyon öyküsü yok.

5  A:36 N: 120 SS: 25 TA: 130/72 SpO2: %96  GENEL DURUMU ORTA-İYİ, BİLİNCİ AÇIK, KOOPERE DEĞİL  BAŞ- BOYUN: BOYUN VENÖZ DOLGUNLUĞU YOK, LAP YOK  SS: HER İKİ BAZALLERDE SS MİNİMAL AZALMIŞ. RAL RONKÜS YOK  KVS: S1 S2 RİTMİK VE TAŞİKARDİK, EK SES ÜFÜRÜM YOK  KARIN: NORMAL BOMBE, SAĞ ÜST KADRANDA HASSASİYET MEVCUT REBOUND DEFANS YOK, KARACİĞER KOT ALTI 3CM ELE GELİYOR  EKS: PTÖ YOK

6 Dış merkez 21.12.2011 Acil servis 01.01.12 YBÜ 02.01.12 YBÜ 03.01.12 YBÜ 04.01.12 Hb14,0 mg/dl11,1 mg/dl9,6 mg/dl8,2 mg/dl7,8 mg/dl WBC/Neu9240 /uL9800/3800 /uL6030/2550 /uL6300/3280 /uL6690/3200 /uL PLT17800047000 /uL24000 /uL53400 (+2ü Aferez) 50800 /uL Periferik yaymaPolikromazi, anizositoz, makrositoz, 4 adet normoblast, birkaç adet şistosit Glu249 mg/dl111 mg/dl107 mg/dl72 mg/dl106 mg/dl BUN27 mg/dl77 mg/dl81 mg/dl92 mg/dl88 mg/dl Ürik Asit15,9 mg/dl17 mg/dl11,8 mg/dl Kreatinin1,1 mg/dl1,82 mg/dl2,7 mg/dl3,1 mg/dl4,3 mg/dl Na133 mEq/L128 mEq/L 131 mEq/L141 mEq/L K4,0 mEq/L4,8 mEq/L4,6 mEq/L4,9 mEq/L4,3 mEq/L Klor96 mEq/L98 mEq/L100 mEq/L105 mEq/L Kalsiyum9,5 mg/dl8,3 mg/dl8,5 mg/dl8,1 mg/dl Fosfor2,9 mg/dl3,8 mg/dl8,2 mg/dl T.Protein/Albumin-/ 4,0-/ 3,3 gr/dl5,1/3,0 gr/dl5/2,9 gr/dl5,1/2,9 gr/dl T.Bil/D.Bil0,6/0,1 mg/dl2,6/1,7 mg/dl6,4/3,7 mg/dl7,3/4,3 mg/dl7,3/4,6 mg/dl

7 Dış merkez 21.12.2011 Acil servis 01.01.12 YBÜ 02.01.12 YBÜ 03.01.12 YBÜ 04.01.12 AST 40 U/L177 U/L300 U/L325 U/L256 U/L ALT 35 U/L96 U/L122 U/L127 U/L105 U/L ALP 107 U/L493 U/L581 U/L543 U/L490 U/L GGT 969 U/L949 U/L797 U/L LDH 1452 U/L1510 U/L1689 U/L APTT 30,5 sn25 sn26 sn30 sn PT 14,8 sn16,7 sn16 sn18 sn INR1,2 1,41,371,5 pH 7,387,397,357,29 PCO2 17,1181735 HCO3 13119,416 PO2 775492181 SO2 9554 (VKG)9699 CK75 U/L44 U/L234 U/L53 U/L CKMB1,9 ng/ml26 U/L36 U/L33 U/L TROPONİN12 ng/L (<14 N)0,03 ng/ml0,1 ng/ml0,14 ng/ml

8 Dış merkez 21.12.2011 Acil servis 01.01.12 YBÜ 02.01.12 YBÜ 03.01.12 YBÜ 04.01.12 Fibrinojen 105 mg/dl D-Dimer 2840 ng/ml1297 ng/ml Prokalsitonin 1,74 ng/ml3,0 ng/ml3,6 ng/ml TİT Protein+ Dansite1014 Eritrosit++++ Lökosit++ NitritNeg Keton++Neg

9  İdrar sedimenti: Silme eritrosit, %50’nin üzerinde oranda dismorfik yapıda  Spot idrarda Na: 42 mEq/L (SF hidrasyonu altında)  Spot idrarda protein: 351 mg  Spot idrarda kreatinin: 77 mg  Spot idrarda protein/kreatinin oranı: 4,5

10  Fe: 118  SDBK: 148  Transferrin Saturasyonu: %78  Ferritin dış merkezde 1100 GÜTF  Ferritin sonucu bekleniyor.

11  ACTH: 20,3  Kortizol: 49,4  HBsAg: (-)  Anti-HCV: (-)

12  Hasta; Gastroenteroloji Nefroloji Hematoloji Romatoloji Endokrinoloji Radyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Genel Cerrahi tarafından değerlendirildi.

13  Anti-HIV ve CMV PCR  Hıfzısıhha’ya gönderilen Leptospiroz ve KKKA’ne yönelik tetkikler  ANA, Anti-GBM, ANCA, Ig Düzeyleri  Otoimmun Karaciğer Paneli, Seruloplasmin, Serum Bakır Düzeyi  C3-C4  İdrar ve kan kültürü

14  Karaciğer kraniokaudal boyutu 16,5 cm olup normalden büyüktür. Parankim ekojenitesi steatoza sekonder diffüz olarak hafif-orta derecede artmıştır. Solid veya kistik yapıda kitle lezyonu saptanmamıştır.  Portal ve hepatik venler normal genişliktedir.  Safra kesesi kontrakte görünümdedir. İntra ve ekstrahepatik safra yolları normal genişliktedir.  Pankreas baş kesimi normal olup diğer kesimleri yoğun gaz süperpozisyonu nedeniyle izlenememiştir.

15  Dalak normal boyutlardadır. Parankimi homojendir. Splenik ven normal genişliktedir.  Sağ böbrek 132x64 mm, sol böbrek 131x70 mm olup her iki böbreğin boyutları artmıştır. Sağ böbrek parankim kalınlığı ve ekojenitesi bir miktar artmıştır. Sol böbrek parankim kalınlığı normal sınırlarda olup ekojenitesi minimal artmıştır. Toplayıcı sistemlerde dilatasyon saptanmamıştır.  Her iki surrenal lojda solda yaklaşık 9x5,5 cm, sağda yaklaşık 7,5x6 cm boyutunda, kalın duvarlı kistik lezyonlar izlenmiştir.

16  Portal, hepatik ve splenik venler normal kalibrasyonda patent olarak izlenmektedir.  Trombus formasyonu ve kollateral oluşum saptanmamıştır.

17  Sağ böbrek 132x64 mm, sol böbrek 131x70 mm olup her iki böbreğin boyutları artmıştır. Parankim kalınlıkları ve ekojeniteleri normaldir. Toplayıcı sistemlerde dilatasyon saptanmamıştır.  Renkli Doppler incelemede izlenebilen kesimlerde aorta ve her iki ana renal arter ve ven patenttir.

18  Mediastinal ve hiler patolojik boyut artışı gösteren lenf nodu saptanmamıştır.  En geniş yerinde 6 mm ölçülen perikardiyal effüzyon izlenmektedir.  Akciğerlerin havalanmaları doğaldır.  Sağda transvers fissür üzerin milimetrik boyutlu 1 adet nodül izlenmiştir. Belirgin plevral sıvı ya da akciğerlerde infiltrasyon görünümü saptanmamıştır.

19  Karaciğer kraniokaudal boyutu orta hatta 15 cm ölçülmüş olup normalin üstündedir. Konturları düzenli parankimi homojen görünümdedir. Dansitesi diffüz minimal azalmıştır (steatoza sekonder?)  Safra kesesi kontrakte görünümdedir (transvers çapı 32 mm). Duvar kalınlığı artmıştır (7 mm). Safra içeriği yoğun olarak izlenmektedir.  Sistik kanal en geniş yerinde 17 mm'ye ulaşmakta olup, koledokta belirgin genişleme saptanmamıştır (sistik kanal kisti?). Koledok duvarı yer yer kalın olarak değerlendirilmiştir. Bulgular kolanjit açısından anlamlı olabilir. Safra yollarının varyasyonları açısından MRCP korelasyonu ek bilgi verebilir.  Pankreas normal boyut ve konfigürasyondadır. Pankreas başı lokalizasyonunda BT sınırlı yer kaplayan lezyon saptanmamıştır.  Dalak normal boyut ve konfigürasyondadır. Parankimi homojendir.

20  Her iki böbrek boyutları ileri derecede artmış ve ödemli olup, parankimleri heterojen kontrast boyanması göstermektedir (sağ 71x78x145mm, sol 76x74x140mm). Böbrek toplayıcı sistemlerinde belirgin genişleme saptanmamıştır. Bilateral renal arter ve venler patenttir. Ayrıcı tanıda pyelonefrit, gromerilonefritler ve böbrek yetmezliği akla gelmektedir.  Sağ sürrenal bez boyutları 79x45mm, sol sürrenal bez boyutları 76x53mm olup, ileri derecede heterojen görünümdedir. Komşu yağ planlarında kirlenme ve bilateral anterior pararenal fasiada kalınlaşma ve eşlik eden minimal sıvı dikkati çekmektedir. Trombositepenisi olan hastada öncelikle bilateral sürrenal kanama lehine değerlendirilmiştir.  En büyükleri çölyak aksta 13 mm, paraaortik 15mm, petrokaval 9 mm ölçülen multipl lenf nodları izlenmektedir.  Kolonda hepatik fleksurada multipl divertiküller izlenmiştir.

21  Torakal-abdominal aortada diseksiyon, anevrizma ya da aort rüptürü ile uyumlu görünüm saptanmamıştır.  Abdominal aortada milimetrik boyutlu aterosklerotik kalsifik plak formasyonları saptanmıştır.

22  Karaciğer kraniokaudal boyutu yaklaşık 157 mm olup normalden büyüktür. Parankim ekojenitesi steatoza sekonder hafif-orta derecede artmıştır. Alanında solid veya kistik yapıda kitle lezyonu saptanmamıştır. Portal ve hepatik venler normal genişliktedir.  Safra kesesi kontrakte görünümdedir. Duvar kalınlığı yaklaşık 13 mm olup normalden kalın ve ödemli görünümdedir. Sistik kanal çapı yaklaşık 15mm olup dilatedir. İntrahepatik safra yollarında ve izlenebilen koledokta dilatasyon saptanmamıştır.  Sağ böbrek 142x62 mm, sol böbrek 134x80 mm olup her iki böbreğin boyutları artmıştır. Her iki böbrek parenkim kalınlığı ve sol böbrek parenkim ekosu doğaldır. Sağ böbrek parenkim ekosu minimal artmıştır. Toplayıcı sistemlerde dilatasyon saptanmamıştır.  Her iki surrenal lojda sağda yaklaşık 7,5x4,5 cm, solda yaklaşık 9x5,5 cm boyutunda heterojen-hipoekoik alan izlenmiştir( adrenal içi kanama?).  Perihepatik alanda ve batın alt kadranda barsak ansları arasında serbest sıvı izlenmiştir.

23  Hastanın bisitopenisine yönelik kemik iliği örneklemesi yapıldı.  Kemik iliği aspirasyonu yetersiz olarak yorumlandı. Biyopsi sonucu bekleniyor.  Hasta Endokrinoloji’ye sürrenal kanama, hiponatremisi ve hipoglisemisi nedeniyle Adrenal Yetmezlik açısından danışıldı. Hastaya steroid tedavisi başlandı.

24  03.01.2012’de EKG’sinde ekstra atımları olan hastanın asidozunun derinleşmesi ve bilincinin daha da bozulması üzerine elektif entübe edildi.  İdrar çıkışı azalan ve metabolik asidozu derinleşen hastaya santral juguler kateter takıldı ve diyalize alındı. Diyaliz sırasında hipotansif seyreden hastaya Dopamin infüzyonu başlandı. Takibinde hipotansiyonu devam eden hastanın diyalizi sonlandırıldı. Venö-venöz diyalize alınan hastanın tansiyonları stabil seyretti. Dopamin ihtiyacı kalmadı.

25  TEŞEKKÜRLER…


"ŞİKAYET/HİKAYE:  Bilinen kronik hastalığı olmayan hasta 1 aydır olan yaygın kemik ağrısı ve son 1 haftadır epigastrik bölgede ve göğüste olan ağrı şikayetiyle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları