Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLEVRA HASTALIKLARI Dr. Muzaffer Metintaş. - Paryetal - Visseral.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLEVRA HASTALIKLARI Dr. Muzaffer Metintaş. - Paryetal - Visseral."— Sunum transkripti:

1 PLEVRA HASTALIKLARI Dr. Muzaffer Metintaş

2 - Paryetal - Visseral

3

4

5

6 plevral aralıkta sıvı katmanı 6 - 15 mikron genişliğinde, 0.3 ml / kg - vücut kitlesi miktarındadır= 18 - 22 ml; protein konsantrasyonu 1 g / dL’ dir; plevra boşluğunda subatmosferik bir basınç vardır= -10 cmH 2 0;

7 Plevra: kapalı sistemdir torasik organların volüm belirlenmesine katkıda bulunur parankime gelen sıvının drenaj alanıdır.

8 Patolojik düzeyde plevral sıvı nasıl oluşur:

9

10 Konjestif kalp yetmezliği Siroz Nefrotik sendrom Süperior vena kava obstrüksiyonu Fontan prosedürü Ürinotoraks Periton dializi Glomerülonefrit Miksödem Pulmoner emboli* Sarkoidozis* Transüda yapan nedenler

11 Enfeksiyon hastalıkları Malign hastalıklar Metastatik patolojiler Mezotelyoma Pulmoner emboli Gastrointestinal sistem hastalıkları Panreatit Özefagus perforasyonu Subdiafragmatik abse İntrahepatik abse İntrasplenik abse Diyafram hernileri Abdominal cerrahi sonrası Şilotoraks Üremi Kollojen doku hastalıkları Romatoid artrit Sistemik lupus eritematozis İlaç nedenli lupus Sjögren sendromu Churg- Straus sendromu Wegener granülomatozis Ailesel Akdeniz ateşi İlaç nedenli plevral sıvı Hemotoraks Radyasyon tedavisi sonrası plevral sıvı Dressler sendromu Koroner by-pass cerrahisi sonrası sıvı Perikardial hastalıklar Asbest teması nedenli benign plevral sıvı Meig sendromu Overyan hipersitimülasyon sendromu Sarkoidozis Akciğer transplantasyonu sonrası sıvı Fetal plevral sıvı Postpartum plevral sıvı Amiloidozis Elektrik yanması Eksüda yapan nedenler

12 Metintaş S: Plevra Hastalıkları, TD Yayınları; 2003 KKY 80 000 Bakteriyel pnömoni 40 000 Metastatik malign plevral sıvı 30 000 Tüberküloz plörezi 1 500 Mezotelyoma 600 Diğerleri 80 000 Toplam 200,000 / yıl Türkiye için düşünülen plevral sıvı insidensi

13 Yakınmalar ve FM:

14 Standart radyoloji

15 Bilgisayarlı toraks tomografisi

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Metintas M; Eur J Radiol 41, 2002 BTT bulgularının malign – benign ayırımındaki yarararı:

31 ÖT/54Y-E: Akciğer adeokanser; brokoskopi, sitoloji ve KPB adeno kanser tanısı verdi

32 MAŞ/66Y-E: Akciğer adenokanser; brıokoskopi ve sitioloji adenokanser

33 PET / BTT

34 Sorular: 1. Torosentez yapalım mı ? 2. Sıvı eksüda / transüda ? 3. Eksüda ise neden nedir ?

35 Soru 1: Torosentez yapalım mı ? 2. Kalp yetmezliği 1. Hayır yapmayalım !

36 Kalp yetmezliği var; ne zaman torosentez yapalım ? + Ağrı + Ateş Sıvı asimetrik ise

37 Soru 2: Torosentez yaptık; sıvı eksüda / transüda ? Light kriterleri: 1.Plevral sıvı protein / serum protein ≥ 0,5 2.Plevral sıvı LDH / serum LDH ≥ 0,6 3.Plevral sıvı LDH laboratuar üst sınırının ≥ 2 / 3 Albümin gradieni: Serum albümin - plevral sıvı albümini ≥ 1,2

38 Eksüda yapan nedenler: Soru 3: Sıvı eksüda; neden nedir ?

39 Bilgisayarlı toraks tomografisi Kapalı plevra iğne biopsisi Sıvı kültürleri BACTEC Kültür Polimeraz zincir reaksiyonu Manyetik rezonans ADA RF Lupus hücresiSitoloji LJ kültür Sintigrafi Lizozim

40 Bilgisayarlı toraks tomografisi Kapalı plevra iğne biopsisi Sıvı kültürleri BACTAC Kültür Polimeraz zincir reaksiyonu Manyetik rezonans ADA RF Lupus hücresi Sitoloji LJ kültür Sintigrafi Lizozim Torakoskopi Yaymalar Yönlenim nereye ?Sıvının ön analizi

41 Renk Hücre dağılımı Amilaz pH Glukoz Trigliserid Kolesterol

42 Plevral sıvının renk analizi Trigliserid ≥ 110 mg/dL Trigliserid normal ama kolesterol yüksek değer

43 Plevral sıvının hücre analizi Akut nedenler: Parapnömonik plörezi PTE Erken dönem kollojen doku Erken dönem plörezi tüberküloz Kronik nedenler: Malign plevral sıvı Plörezi tüberküloz Romatoid artrit Şilotoraks Lenfoma Sarkoidozis Koroner cerrahisi sonrası sıvı

44 Plevral sıvının hücre analizi Özel nedenler Pnömotoraks Hemotoraks Benign asbest sıvısı Parazitik hastalıklar Mantar infeksiyonları İlaca bağlı sıvılar Hipereosinofilik sendrom Churg – Straus sendromu Sarkoidozis TB ve MPS’yı reddettirmez

45 Plevral sıvının hücre analizi

46

47 Sıvının ön analizi Renk Hücre dağılımı Trigliserid Kolesterol Amilaz Glukoz pH

48 Yüksek plevral sıvı amilazı Özefagial rüptür Pakreatik plevral sıvı Malign plevral sıvı

49 Düşük plevral sıvı glukozu Parapnömoik plörezi Özefagial rüptür Romatoid plörezi Malign plevral sıvı Lupus plörezi Tüberküloz plörezi

50 Düşük plevral sıvı pH < 7,30 Parapnömoik plörezi Özefagial rüptür Kronik RP Malign plevral sıvı Lupus plörezi Tüberküloz plörezi Hemotoraks Pankreatik plevral sıvı

51 Bilgisayarlı toraks tomografisi Kapalı plevra iğne biopsisi Sıvı kültürleri BACTEC Kültür Polimeraz zincir reaksiyonu Manyetik rezonans ADA RF Lupus hücresi Sitoloji LJ kültür Sintigrafi Lizozim Torakoskopi Yaymalar Doğru yönlenim

52 NH / K – 54 Y Asbest teması + Sırt ağrısı – 20 gündür Plevral sıvı eksüda, Serosanginöz görünümde Olgu - 1

53 1.Plevral sıvı sitoloji 2.Plevral sıvı amilaz 3.Plevral sıvı ADA 4.Plevral sıvı hücre bakısı Plevral sıvı üzerine ne çalışalım :

54 ADA 99, Glukoz 67 mg/dL, Yaymada tüm hücreler lenfosit 1.Plevral sıvı sitoloji 2.Kapalı plevra biopsisi 3.Plevral sıvıda ARB bakısı 4.Plevral sıvıda Lupus hücre araması 5.Bilgisayarlı toraks tomografisi 6.PPD Tetkik öneriniz:

55 Kapalı plevra biopsisi tanı vermedi Plevral sıvı ARB negatif 1.Plevral sıvı sitoloji 2.Kapalı plevra biopsisi tekrarı 3.Plevral sıvıda Lupus hücre araması 4.Bilgisayarlı toraks tomografisi 5.Torakoskopi 6.Plevra sıvısı tüberküloz içinkültür Yeni tetkik öneriniz:

56 Kazeifikasyon nekrozu gösteren granülomatöz inflamasyon

57 Öncelikli tedavi öneriniz: 1.İkili antitüberküloz tedavi – 12 ay 2.Üçlü antitüberküloz tedavi – 8 ay 3.Dörtlü antitüberküloz tedavi - 6 ay

58 Ek olarak aşağıdakilerden hangisini yaparsınız: 1.Plevral yapışıklık kalmasın diye oral 1 ay veya fazla steroid veririm, 2.Plevral yapışıklık kalmasın diye sıvıyı tamamen boşaltırım, 3.Göğüs tüpü mutlaka takar sıvıyı 5-7 gün drene ederim.

59 YT: 74/E Nefes darlığı ve sol yan ağrısı, kilo kaybı Eksüda niteliğinde ve hemorajik görünümde sıvı Olgu - 2

60 1. Plevral sıvı hematokrit 2.Plevral sıvı sitoloji 3.Plevral sıvı trigliserid 4.Plevral sıvı ADA 5.Plevral sıvı hücre bakısı 6.Perfüzyon / ventilasyon sintigrafisi Plevral sıvı üzerine ne çalışalım :

61 Hematokrik % 4 Hücre bakısı % 70 lenfosit, arada mezotel hücre yığınları var 1.Plevral sıvı sitoloji 2.Kapalı plevra biopsisi 3.Plevral sıvıda ARB bakısı 4.Plevral sıvıda Lupus hücre araması 5.Bilgisayarlı toraks tomografisi 6.PPD 7.Torasik manyetik rezonans Tetkik öneriniz:

62 Plevral sıvı sitolojisi negatif Kapalı plevra biopsisi Epitelyal Malign Mezotelyoma

63 1.Plevral sıvı sitoloji tekrarı 2.Kapalı plevra biopsisi tekrarı 3.Bilgisayarlı toraks tomografisi tekrarı 4.Torakoskopi 5.PET veya tüm sistem taraması Ayırıcı tanı için tetkik öneriniz:

64 YT Torakoskopisi

65 YT: Plörodezis sonrası

66 HE: 24/K – Doğum sonrası Ani gelişen nefes darlığı, sağ yan ağrısı ve 38,1 0 C ateş. Anamnezinde aort kapak hastalığı, romatizma. Serosanginöz eksüda niteliğinde plevral sıvı. Olgu - 3

67 1. Ventilasyon / perfüzyon sintigrafisi 2.D-Dimer 3.Plevral sıvı sitolojisi 4.Plevral sıvı ADA 5.Plevral sıvı hücre bakısı 6.Plevral sıvı bakteriyel kültürü 7.Serum ANA, RF düzeyleri Hasta üzerine ne çalışalım :

68 1.Proflaktik dozda düşük molekül ağırlıklı heparin 2.Tedavi dozunda düşük molekül ağırlıklı heparin 3.İkili antibiyotik tedavisi 4.Tedavi dozunda normal heparin Hastaya tedavi başlar mısınız :

69 D-Dimer sınırda yüksek 1.Plevral sıvı sitolojisi 2.Plevral sıvı ADA 3.Plevral sıvı bakteriyel kültürü 4.Serum ANA, RF düzeyleri 5.Spiral bilgisayarlı toraks tomografisi 6.EKO Hasta üzerine ne çalışalım :

70 Spiral BT plevral sıvı görünümü dışıda normal, EKO aort kapak hastalığı gösterdi, septum ve EF normal sınırlarda. 1.Plevral sıvı sitolojisi tekrar 2.Plevral sıvı ADA 3.Plevral sıvı bakteriyel kültürü 4.Serum ANA, RF düzeyleri 5.Kapalı plevra biopsisi Hasta üzerine ne çalışalım :

71 1.Plevral sıvı sitolojisi 3 kez negatif 2.Plevral sıvı ADA düzeyi 7 3.Plevral sıvı bakteriyel kültürü üreme yok 4.Serum ANA, RF düzeyleri normal 5.Kapalı plevra biopsisi tanısız 1.Plevral sıvı sitolojisi tekrar 2.Plevral sıvı bakteriyel kültürü tekrar 3.Kapalı plevra biopsisi tekrar 4.Torakoskopi 5.Tam doz antikoagülan tedavi

72 Hatice ER Torakoskopi

73 Hatice ER Torakoskopi sonrası filmleri

74 MAŞ - 66 Y/ E: Tüp takılı vaziyette geldi. Beş gündür devam eden şiddetli nefes darlığı var; gittikçe artıyor. Tüpte hemorajik görünümde sıvı var. Tek ajan antibiyotik ve O2 ile tedavide. Olgu - 4

75 1.İkili antibiyotik verilmemesi, 2.Antibiyotik verilmesi, 3.Tanı konulmadan tüp takılması, 4.Tedavi dozunda heparinize edilmemesi, Yanlış olan nedir:

76 1.Sıvı çalışılması; eksüda / transüda ve hemorajik sıvı için sıvı hematokriti, 2.Bronkoskopi, 3.Perfüzyon / Ventilasyon sintigrafisi, 4.Antibiyotik + kültür çalışmaları, 5.D-Dimer 6.Sitoloji + kapalı plevra biopsisi. Ne yapılması gerekirdi:

77 1.Bronkoskopi, 2.Kapalı plevra biopsisi 3.Spiral dinamik bilgisayarlı tomografi. 4.EKO Tanıya doğru ne yapalım: Sıvı eksüda, hematokrit % 3, Yaymada PMNL yoğun D-Dimer normal

78 1.Tedavi dozunda heparin infüzyonu 2.Tedavi dozunda heparin + trombolitik 3.Dijital + diüretik 4.Diüretik Tedavi için öneri: Spiral BT sağ ana pulmoner arterde trombüs, üst ve kısen orta loblarda perfüzyona izin var. Sıvı nedeniyle alt lob kollobe. N: 98 /d-r; S: 24/d, TA: 100/60 mmHg geldiğine göre aynı değerler.

79 Nefes darlığı azaldı ama film değişti:

80 1.Kapalı plevra iğne biopsisi + Sitoloji, 2.Torakoskopi, 3.Plevra sıvı kültürleri, 4.Sıvıyı boşalt 5.Yeniden bilgisayarlı tomografi Tekrarlayan emboli mi var yoksa başka sorun mu ? Ne yapalım:

81 Aralıklı 3,5 L sıvı boşaltıldı; sağ alt lobda açılma tam değil; bronkoskopi:

82 Masif sıvılı bir hastada sıvı deranajı veya plörodezis hazırlığı için ne yapabiliriz:

83

84 KÖ- 76 Y/E: Yüksek ateş, nefes darlığı, genel durum düşkünlüğü Başka bir hastanede 3 gün yatmış, antibiyotik tedavisi almış, ateş düşmeyince gönderilmiş. Hayatı tehdit eden pnömoni kriterleri ile yoğun bakıma yatırıldı. Olgu - 5

85 Plevral sıvı eksüda, Görünüm hafif koyu serosanginöz Glukoz 55 mg/dL LDH 700 pH 7,10 Yaymada silme PMNL

86 1.Amoksisilin klavulanat + metranidazol 2.Sefuroksim aksetil + metranidazol 3.Vankomisin + metranidazol 4.Ceftazidim + metranidazol Antibiyotik öneriniz: Plevral sıvı 1 L boşaltıldı, Kültürler alındı, Antibiyotik başlandı.

87 1.İğne ile 1 L boşaltırım, 2.Yeride bırakır biraz daha beklerim, 3.Cerrahi dekortikasyona veririm, 4.Göğüs tüpü takarım. Plevral sıvı için öneriniz: Antibiyotik 4.gün, ateş devam ediyor, Genel durum aynı, Film ekte, Plevral sıvı pH 6,9:

88

89 Göğüs tüpü taktım, Kültür asinetobakter üremesi olarak rapor edidi; antibiyogramı var; antibiyotikleri değiştirdik. Film ekte: 1.Tüp drenajı yetmedi dekortikasyona ver, 2.İkinci bir tüp takarım, 3.Tüp içiden SF”ile yıkarım, 4.Tüp içinden antibiyotik veririm, 5.Tüp içinden streptokinaz veririm. Şimdi ne yapalım:

90 Emine Hacıoğlu / 17 Y – Plörezi TB / tedavi öncesi ve sonrası 1 yıldır tedavide 15 gün almamış, % 100 lenfosit ADA 110

91 Ahmet Özdemir - 24 Y / E: Behçet hastası

92 Fevzi İlçin, 44Y/ Plörezi TB% 100 lenfosit A: 97,5

93 ÖT: 54 Y/E; S erosanginöz sıvı, eksüda, ADA 27,8. Adeno ca; sitoloji ve KPB adeno ca, bronkokskopi adenoca,

94 BTTMRI


"PLEVRA HASTALIKLARI Dr. Muzaffer Metintaş. - Paryetal - Visseral." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları