Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Klinikopatolojik Konferans Nefroloji Dr.Burcu BİLALOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Klinikopatolojik Konferans Nefroloji Dr.Burcu BİLALOĞLU."— Sunum transkripti:

1 Klinikopatolojik Konferans Nefroloji Dr.Burcu BİLALOĞLU

2 H.Ş. 48 Y, E, EVLİ, 2Ç, SERBEST MESLEK, KARABÜK ŞİKAYET: Koyu renkli idrar yapma HİKAYE: 1980 yılından beri Psöriazis tanısı ile takipli hastaya 1994 yılına kadar ayda bir kez Kenacort a ampul 40 mg verilmiş. 1994 yılında 3,5 ay süreyle Sandimmun uygulanmış. Klinik düzelme üzerine bu sürenin sonunda ilaç kesilmiş.

3 HİKAYE Psöriasis açısından 2004 yılına kadar tedavisiz izlenmiş. Dirsek çevresi ve ense kökünde skuamlı hiperkeratotik lezyonları gelişmesi üzerine 6 ay süre ile Sandımmun 2x50 mg tablet kullanmış. Tedavi sonrasında yapılan tetkikler ile Diyabetes mellitus, hiperlipidemi ve hipertansiyon saptanmış. Tedavisi düzenlenmiş.

4 HİKAYE 2004 yılından beri takip edilen hastanın son aylarda birkaç kez koyu renkli idrar yapma (kola rengi olarak tanımlıyor) şikayeti ile başvurduğu dış merkezde yapılan tetkiklerinde serum kreatinin değeri 1,8 mg/dl ve 24 saatlik idrarda 6,7 gr/gün proteinüri tespit edilmiş. Hasta bu bulgular ile nefroloji kliniğine yönlendirilmiş.

5 Kullandığı ilaçlar: – Novonorm tb 3x1 mg – Lantus solostar 1x16 ü – Adalat chrono 2x30 mg – Liphantyl 267 mg tb 1x1

6 Özgeçmiş: Psöriazis 21 yıldır Hipertansiyon 7 yıldır Tip II Diabetes Mellitus 7 yıldır Hiperlipidemi 7 yıldır Soygeçmiş: Özellik yok Alışkanlıkları: Özellik yok

7 FİZİK MUAYENE Genel durumu iyi koopere, oryante Ta:125/70 mmHg Nbz:87 Ateş:36,8 C SS:17 Trakea orta hatta,skleralar doğal,konjonktivalar doğal Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor,ral ronkus yok S1+,S2+,ritmik,üfürüm yok Abdomen hafif bombe, hepatosplenomegali yok, defans, rebound, hassasiyet yok Pretibial ödem yok, dirsek ve diz çevresinde hiperkeratotik skuamlı lezyonlar mevcut, periferik nabızlar alınıyor.

8

9 Ön tanılar Diyabetik nefropati Hipertansif nefropati Primer-Sekonder Glomerulonefritler Toksik nefropati Enfeksiyonlar Ateş,egzersiz,postural Renal papiller nekroz

10 Laboratuar Tetkikleri Tam İdrar Tetkiki:Dansite:1009 Protein: + Eritrosit: 6 Lökosit: 1 Cbc -Hb:12,6mg/dl Hct:38 % Mcv:84 fl Plt:224.000 Lökosit:7040 Biyokimya: -BUN: 39Kreatinin:2,0ürik asit:8,3 Protein:6,8 albümin:4 -Na:136 Potasyum:5,4 Kalsiyum:8,9 fosfor:3,0

11 Hematüri + proteinüri Ig A Nefropatisi Alport Sendromu İnce Bazal Membran Hastalığı

12 Total IGA : 272 mg/dl(n) Total C3 : 142 mg/dl(n) ANA : NEGATİF FE:74 ug/dl FEBK:458 ug/dl FERRİTİN:232 ng/ml VİTB12:342 pg/ml FA:6,92 ng/ml HbsAg ( - )AntiHBS ( - ) AntiHCV ( - )AntiHIV ( - )

13 24 saatlik idrar tetkiki: Protein: 5530 mg/gün Kreatinin: 1738 mg/gün Göz dibi değerlendirmesi: Evre 1 HİPERTANSİF RETİNOPATİ mevcut, DİYABETİK RETİNOPATİ yok.

14 Bu bulgularla hastaya renal biyopsi yapıldı:


"Klinikopatolojik Konferans Nefroloji Dr.Burcu BİLALOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları