Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DR. Fatma Özge KAYHAN KOÇAK DR. Sedat YILDIZ. OLGU/ Öykü 47y, bayan, Ankara, evli, ev hanımı Şikayeti: karın ağrısı, karında şişkinlik, halsizlik Öykü:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DR. Fatma Özge KAYHAN KOÇAK DR. Sedat YILDIZ. OLGU/ Öykü 47y, bayan, Ankara, evli, ev hanımı Şikayeti: karın ağrısı, karında şişkinlik, halsizlik Öykü:"— Sunum transkripti:

1 DR. Fatma Özge KAYHAN KOÇAK DR. Sedat YILDIZ

2 OLGU/ Öykü 47y, bayan, Ankara, evli, ev hanımı Şikayeti: karın ağrısı, karında şişkinlik, halsizlik Öykü: 2 yıl önce üst solunum yolu enfeksiyonu ve de sağ üst kadran ağrısı nedeniyle dış merkeze başvuran hastada KCFT yüksekliği (AST 58 ALT 79 GGT 152 ALP 111) saptanmış. Abdomen USG da karaciğer normal büyüklükte, parankimi heterojen, dalak 16cm olup normalden büyük saptanması üzerine dış merkezde tedavisiz takibe alınmış.

3 Öykü Hastanın künt vasıfta, yemeklerle ilişkisi olmayan, bulantı ve kusmanın eşlik etmediği, tüm batına yayılan karın ağrısı, karında giderek artan şişkinliği olması üzerine gastroenteroloji bölümüne başvurmuş.

4 Özgeçmiş: Kist hidatik nedeniyle opere(3 yıl önce) Sigara:yok Alkol:yok Allerji: yok Kullandığı ilaçlar: yok Soygeçmiş: anne pankreas karsinomu nedeniyle ex 3 kardeş karaciğer hastalığı ? Ex (7-8yaşlarında)

5 OLGU/ FM Genel durum orta bilinç açık, oryante, koopere Vital bulgular; SS: 22/dk Nabız:65/dk VI:36.8 KB:100/60 mmHg

6 OLGU/ FM Baş boyun: konjuktiva soluk, siklera subikterik KVS: Aort odakta 2/6 sistolik üfürüm Abdomen: Karın distandü görünümde, sağ flank bölgede insizyon skarı mevcut, palpasyonda yaygın hassasiyet+, defans ve rebound yok, umblikus üstü açıklığı yukarı bakan asit ile uyumlu matite+, traube kapalı, asit nedeniyle karaciğer ve dalak net değerlendirilemedi. Ekstremite: PTÖ -/- Diğer sistem muayeneleri doğal

7 Ön tanılarınız nelerdir? Başlangıç olarak hangi tetkikleri istersiniz?

8 OLGU/ Laboratuar İlk Başvuru Hb:10.4 g/dl Htc:30 WBC:4.900 PLT:67.000 BUN:13.2mg/dl Cre:0.6 mg/dl Na:131 mEq/L K:3.4 mEq/L Ca:8.1 mg/dl P:2.5 mg/dl Mg: 1.81 mg/dl Cl:103 ÜA:3.6 Tp:6.1 Alb:2.7 AST:85 ALT:54 GGT:123 ALP:132 LDH: 260 T/D Bil:2,3 / 1

9 Sedim:24 CRP:13 PT:18,5 sn INR:1,58 aPTT:39,5 sn Demir: 25 DBK: 275 B12: 903 Folik asit: 8.12 Ferritin: 26 Asit örneklemesi: transuda özelliğinde, SBP uyumlu bulgu yok

10 İstenecek Ek Tetkikler?

11 PAAG: bilateral sinus künt EKO: PAB: 30mmHg hafif TY EF:%70 ABDOMEN USG: karaciğer parankimi heterojen, konturleri lobule. Safra kesesi duvar kalınlığı 9mm olup artmıştır, dalak kraniokaudal boyutu 19cm olmak üzere artmıştır, splenik ven çapı 9,5mm olarak artmıştır. PORTAL DOPPLER USG:Portal ven çapı hilus düzeyinde 11 mm.'dir.Sağ portal ven çapı ise 19 mm. olarak ölçülmüş olup artmıştır. Bu düzeyde ortalama akım hızı 40-45 cm/sn olarak ölçülmüş olup minimal artmıştır. Akım hepatopedal yönde olup solunumla varyasyon göstermektedir. ENDOSKOPİ: portal hipertansif gastropati, 2 kolonda grade 1 özefagus varisi

12 POZİTİF BULGULAR F.M.  AO da 2/6 sistolik üfürüm, palpasyonda karında yaygın hassasiyet+,umblikus üstü açıklığı yukarı bakan asit ile uyumlu matite+, traube kapalı ABDOMEN USG  karaciğer parankimi heterojen, konturleri lobule. Splenomegali,portal ven basıncı artmış ENDOSKOPİ  portal hipertansif gastropati, 2 kolonda grade 1 özefagus varisi LABORATUVAR  Hb:10.4 g/dl PLT:67.000 Na:131 Alb:2.7 AST:85 ALT:54 GGT:123 ALP:132 T/D Bil:2,3/1 PT:18,5sn INR:1,58

13 Düşünülen öntanılar nelerdir?

14 İsteyeceğiniz İleri Tetkikler Nelerdir?


"DR. Fatma Özge KAYHAN KOÇAK DR. Sedat YILDIZ. OLGU/ Öykü 47y, bayan, Ankara, evli, ev hanımı Şikayeti: karın ağrısı, karında şişkinlik, halsizlik Öykü:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları