Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış."— Sunum transkripti:

1

2 Müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

3 ISO 9000 etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dökümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini tarifler. Kalite politikası Kalite yönetimi Kalite sistemi Kalite kontrol Kalite güvencesi

4  ISO 9000 Kalite Yönetimi Sistem Standartlarının temeli 1963 yılında ABD'de savunma teknolojisindeki yüksek kalite sistemleri nedeni ile hazırlanan MIL-Q~9858 'e dayanır  1987 yılında yayınlanan ISO 9000 Standardının mevcut içeriği 1994 yılında güncellenmiştir ve standardın son olarak 2000 yılında güncellenmesi yapılmıştır.

5  1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde )  1968’de AQAP Standartları(NATO üyesi ülkelerde )  1979’da BS 5750 (İngiltere’de)  1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)  1988’de EN 29000 standardları(CEN tarafından)  1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı

6  1991’de TS-EN-ISO 9000  1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)  1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.  2000’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı ISO çalışma sistemine göre, beş yılda bir standartların gözden geçirilerek değiştirilmesi, iptal edilmesi veya devam ettirilmesi yönünde karar alır. ISO / TC 176 Kalite Yönetim

7  Etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dökümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini tarifler.  Kalite yönetimi için genel bir çerçeve sağlaması  Kuruluşlar arasında güven ortamı yaratması  Proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi,

8  Müşteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının güveninin verilmesidir.  Faaliyetlerin daha iyi planlanmasını  Kalite yönetimi için genel bir çerçeve sağlaması  Problemlerin daha hızlı çözülmesini, verimliliğin, kazancın ve saygınlığın artmasını sağlar.

9 ISO 9000 TOPLAM KALİTE DEĞİLDİR ISO 9000 BİR SİSTEM STANDARDIDIR

10  ISO 9000:2000  ISO 9001:2000  ISO 9004:2000  ISO 19011:2000

11  ISO 9000-2000 : Temel kavramlar ve sözlük Kalite Yönetim Sistemleri'nin temelleri elemanları Proses Yaklaşımı ve Jenerik Modelin tanıtılması  ISO 9001-2000 : Şartlar Üst yönetimin sorumlulukları Kaynak Yönetimi Ürün Gerçekleştirme Ölçme, Analiz ve İyileştirme

12  ISO 9004-2000: Performansın İyileştirilmesi için Klavuzdur. Öz değerlendirme için klavuzluk sağlar. İyileştirme için bir metot sağlar.  ISO 19011-2000 : Kalite ve çevre yönetim sistemleri ile ilgilidir ve tetkik kılavuzu niteliğindedir. Taslak aşamasındadır.

13

14  Yeni Standard, ürün özellikleri konusunda kalite güvencesi sağlamanın yanı sıra kuruluşun müşteri tatminini sağlama yeteneğinin gösterimini şart koşar.  Tüm organizasyonlar müşteri tatminini başarmayı amaçlayarak ürün üretirler.

15 Kalite yönetim sistemi yaklaşımı; Müşteri şartlarının analiz edilmesi Müşterinin kabul edebileceği ürün sağlayacak proseslerin tanımlanması Belirlenen proseslerin kontrol altında tutulması, yoluyla müşteri tatmininin sürekli iyileştirilmesi için çerçeve görevi görür.

16  Müşteri Odaklılık  Liderlik  Çalışanların Katılımı, Ekip çalışması  Proses Yaklaşım  Yönetimde Sistem Yaklaşımı  Sürekli İyileştirme  Gerçeklere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı  Karşılıklı Yararlı Tedarikçi İlişkileri

17 Müşteri Odaklılık : Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba harcamalıdır. Liderlik: Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmelidirler.

18 Çalışanların Katılımı : Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer değeridir ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için kullanılabilir. Proses Yaklaşımı: Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir. P Planla.. Hedefleri ve Prosesleri Belirle U Uygula.. Prosesleri Uygula K Kontrol Et.. İzle ve Ölç İ İyileştir.. Sürekli İyileşme Sağla

19 Yönetimde Sistem Yaklaşımı : Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik getirir. Sürekli İyileştirme: Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi kurumun kalıcı bir hedefi olmalıdır

20 İyileşme: Ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım : Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanır.

21 Karşılıklı Yararlı Tedarikçi İlişkileri : Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer oluşturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karşılıklı çıkarları vardır.

22 1. İSO 9000 nedir ? 2. İSO 9000-2000 standart serisi nelerdir ? 3. Kalite yönetim sistemi temel ilkeleri nelerdir ?

23 HAZIRLAYAN : ŞEYMA YETER KARLIĞA


"Müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları