Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK İbrahim GÜMÜŞ 1 radardanismanlik.com.tr SÜREÇ YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK İbrahim GÜMÜŞ 1 radardanismanlik.com.tr SÜREÇ YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK İbrahim GÜMÜŞ 1 radardanismanlik.com.tr SÜREÇ YÖNETİMİ

2 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç Nedir? “Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı”(ISO 9001: 2008) “Birinin çıktısı diğerinin girdisi olan ve birbirleri ile etkileşim içinde bulunan faaliyetler bütünü”(EFQM Mükemmellik Modeli) Süreç Kavramı

3 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 3 radardanismanlik.com.tr 3 Girdileri kullanarak, paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak çıktılar oluşturmak amacıyla yürütülen birbiriyle etkileşimli faaliyetler zinciri Süreç Kavramı

4 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 4 radardanismanlik.com.tr 4 Girdileri kullanarak, paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak çıktılar oluşturmak amacıyla yürütülen birbiriyle etkileşimli faaliyetler zinciri Girdileri çıktılar amacıyla etkileşimli faaliyetler Süreç Kavramı

5 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 5 Süreç NedirSüreç Ne Değildir Tekrarlanan faaliyetler zinciridir. Bir kere yapılan ve tekrarlanmayan faaliyetler süreç değildir. Birden fazla faaliyeti olan işlerdir. Tek adımlı işler süreç değildir. Birbiri ile ilişkisi olan işlerdir. Diğer süreçlerle ilişkisi kurulamayan, katma değer yaratmayan işler süreç değildir. Süreç Kavramı

6 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 6 Süreç NedirSüreç Ne Değildir Girdilerde bir dönüşüm sağlayan işlerdir. Katma değer yaratmayan işler süreç değildir. Bir sonucu ve çıktısı olan işlerdir. Bir çıktısı, sonucu olmayan işler süreç değildir. Birbiri ile ilişkisi olan işlerdir. Diğer süreçlerle ilişkisi kurulamayan işler süreç değildir. Süreç Kavramı

7 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ Üniversitenin Var Olma Nedeni Nedir? 7 Vizyonuna ulaşmak, Misyonu gerçekleştirmek. Amaçlarına ulaşmak Hedeflerini Gerçekleştirmek Hizmetten Yararlananların İhtiyaç ve Beklentilerinin Karşılanması Hizmetten Yararlananların Tatminini Sağlamak NASIL ? Stratejilerle Nasıl? Süreçlerle 7 Süreç Kavramı

8 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ Süreçlerin Etkin ve Verimli Şekilde Yönetimini Sağlamaktır. 8 Süreç Kavramı

9 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 9 radardanismanlik.com.tr Süreç Kavramı SÜRECİN ÖĞELERİ.

10 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 10 radardanismanlik.com.tr

11 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 11 Amaçların gerçekleştirilmesi ve hedeflere ulaşılabilmesi için süreçlerin doğru tasarlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi son derece önemlidir. Süreç Kavramı

12 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 12 radardanismanlik.com.tr Süreç Kavramı Süreçlerin tasarlanması ve yönetilmesi ile; Stratejilerin hayata geçirildiği, Hizmet kalitesinin arttığı, İşlem basamaklarının azaldığı, Çevrim sürelerinin kısaldığı ve kaynakların daha verimli kullanıldığı bir yapı oluşacaktır.

13 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ Yönetilen Sürecin Dört Temel Özelliği Dönüştürme Tekrarlanabilirlik Değişkenlik Kontrol Edilebilirlik 13 Süreç Kavramı

14 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 14 Süreç Kavramı Dönüştürme, süreçlerde yapılan faaliyetler sonucu girdilerin çıktılara dönüşmesidir. Dönüştürme Kontrol Edilebilirlik Tekrarlanabilirlik Ölçülebilirlik SÜRECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

15 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ DÖNÜŞTÜRME 15 ÇABA VARILAN HEDEFLER (Nedenler)(Sonuçlar) Süreç Kavramı

16 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 16 radardanismanlik.com.tr SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç Kavramı Bir sürecin belirli periyotlarla tekrar etmesidir. Bir defaya mahsus yapılan işler süreç değildir. Dönüştürme Kontrol Edilebilirlik Tekrarlanabilirlik Ölçülebilirlik SÜRECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

17 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 17 Süreç Kavramı Ölçülebilirlik, sürecin performans göstergeleri ile izlenebilmesidir. Ölçülmeyen şey yönetilemez. Ölçülmeyen şey iyileştirilemez. Dönüştürme Kontrol Edilebilirlik Tekrarlanabilirlik Ölçülebilirlik SÜRECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

18 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 18 radardanismanlik.com.tr Süreç Kavramı Kontrol edilebilirlik, çıktılardaki farklılıkları en aza indirerek hedeflenen sonuçlara ulaşma durumudur. Dönüştürme Kontrol Edilebilirlik Tekrarlanabilirlik Ölçülebilirlik SÜRECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

19 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 19 radardanismanlik.com.tr Süreç Kavramı Süreçler sistematik olarak yönetilemiyorsa değişkenlik artar. Değişkenliğin fazla olması RİSK, değişkenliğin az olması ise İSTİKRARDIR. Dönüştürme Kontrol Edilebilirlik Tekrarlanabilirlik Ölçülebilirlik SÜRECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

20 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 20 radardanismanlik.com.tr Süreç Kavramı Kontrol edilebilirlik özelliği ile süreçteki değişkenlik azaltılarak tutarlı sonuçlar elde edilir. Değişkenliği azaltılmış ve hedeflenen sonuçların elde edildiği süreçler, iyi yönetilen süreçlerdir. Dönüştürme Kontrol Edilebilirlik Tekrarlanabilirlik Ölçülebilirlik SÜRECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

21 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 21 radardanismanlik.com.tr Sistemin 7 Temel Öğesi 1. AMAÇ 2. MÜŞTERİLER 3. ÇIKTI/SONUÇLAR 4. GİRDİ 5.TEDARİKÇİLER 6. SÜREÇ 7. KALİTENİN ÖLÇÜLMESİ Süreç Sistemi Sistem Eğitim Sistemi Süreç Sistemi

22 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 22 radardanismanlik.com.tr Eğitim Sistemin 7 Temel Öğesi 1. AMAÇ 2. MÜŞTERİLER 3. ÇIKTI/SONUÇLAR 4. GİRDİ 5.TEDARİKÇİLER 6. SÜREÇ 7. KALİTENİN ÖLÇÜLMESİ. Sistem Eğitim Sistemi Süreç Sistemi

23 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 23 radardanismanlik.com.tr Sürecin 7 Temel Öğesi 1. AMAÇ 2. MÜŞTERİLER 3. ÇIKTI/SONUÇLAR 4. GİRDİ 5.TEDARİKÇİLER 6. FALİYETLER/İŞLEMLER 7. KALİTENİN ÖLÇÜLMESİ. Sistem Eğitim Sistemi Süreç Sistemi

24 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 24 radardanismanlik.com.tr SÜRECİN ÖĞELERİ. ÖLÇÜMLER AMAÇ Süreç Sistemi

25 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 25 radardanismanlik.com.tr

26 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 26 radardanismanlik.com.tr 26 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Hazırlık ve planlama aşamasında süreç tanımlama ekibi oluşturulur. Mümkünse her temel süreç için bir ekip oluşturulmalı ve her ekip için bir lider belirlenmelidir. Ekip lideri ve üyeleri tanımlayacakları süreçle ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.

27 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 27 radardanismanlik.com.tr 27 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Sürecin amacı, süreç faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile elde edilecek sonuçların kavramsal ifadesidir. Sürecin amacı; Ne yapıyoruz? Kimin için yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? / Ne elde etmek istiyoruz? sorularının karşılığı olan ifadedir. İyi tanımlanmış bir amaç, süreçte doğru işleri yapmak ve yapılan işlerle elde edilecek sonuçlar için yol göstericidir.

28 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 28 radardanismanlik.com.tr 28 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Anahtar Sorular Ne yapıyoruz? Kimin için yapıyoruz? Niçin yapıyoruz?

29 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 29 radardanismanlik.com.tr 29 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Süreç sahibi, sürecin yönetiminden sorumlu kişidir. Süreç sahibi, sahip olduğu süreç konusunda yetkin ve deneyimli olan, ekip çalışmasına, iletişim ve yönetim becerisine sahip kişiler arasından seçilmelidir. Süreç sahibi, Süreç faaliyetlerinin sistematik olarak uygulanmasını, Sürecin çıktılarının ilgili süreçlere iletilmesini, Sürecin performansının izlenmesini, ölçülmesini, analizini ve değerlendirilmesini, Sürecin iyileştirilmesini, Sürecin etkililiğinin ve verimliliğinin artırılmasını, sağlar.

30 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 30 radardanismanlik.com.tr 30 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Süreç Sahibi Süreç Sorumlusu Süreç Ekibi

31 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 31 radardanismanlik.com.tr 31 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Çıktı, süreçte yapılan faaliyetlerin yarattığı dönüşüm ile ortaya çıkan ürün ve/veya hizmettir. Anahtar Sorular Süreç müşterilerinin ihtiyaç ve beklentileri (sürecin amacı) nelerdir?

32 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 32 radardanismanlik.com.tr 32 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Sürecin çıktılarını kullananlar/ yararlananlar sürecin müşterileridir. Her çıktısının bir kullanıcısı, yararlanıcısı yani müşterisi olmalıdır. Süreçlerin iç ve dış müşterileri vardır. Sürecin iç müşterileri, diğer süreçleri ve/veya üniversite içindeki kişilerdir. Dış müşteriler ise üniversitenin nihai çıktısını kullanan öğrenci, veli, üst öğrenim kurumları vb.dir.

33 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 33 radardanismanlik.com.tr 33 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Anahtar Sorular Sürecin çıktılarını kullanan, çıktılardan yararlananlar kimlerdir?

34 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 34 radardanismanlik.com.tr 34 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Süreç faaliyeti, sürecin amacına ulaşmak, hedef ve performansını gerçekleştirmek ve istenen çıktıları elde edebilmek için yapılması gereken işlerdir. Her faaliyet somut bir işi tanımlar.

35 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 35 radardanismanlik.com.tr 35 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Anahtar Sorular Sürecin amacına ulaşmak ve istenilen çıktıları elde etmek için yapılan/ yapılması gereken işler nelerdir?

36 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 36 radardanismanlik.com.tr 36 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Girdi, sürecin amacını gerçekleştirmek, hedeflenen çıktı ve sonuçları elde edebilmek için süreçte kullanılan bilgi, veri, hammadde ve kaynaklardır. Süreçlerin girdilerinin bir kısmı üniversite dışından, bir kısmı ise diğer süreçlerin ürettiği çıktılardan oluşur.

37 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 37 radardanismanlik.com.tr 37 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Anahtar Sorular Sürecin amacını gerçekleştirmek, çıktılarını elde edebilmek için yapılacak faaliyetler/işler için ihtiyaç duyulan bilgi, araç-gereç, donanım ve kaynaklar nelerdir? Girdilerin Tanımlanması

38 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 38 radardanismanlik.com.tr 38 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Tedarikçi, sürece girdi sağlayan kişi veya kuruluşlardır. Süreç tedarikçilerinin bir kısmı üniversite dışı çevreden (dış tedarikçi); bir kısmı ise üniversite içindeki kişi veya diğer süreçlerden (iç tedarikçi) olabilir.

39 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 39 radardanismanlik.com.tr 39 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Anahtar Sorular Tanımladığınız bilgi, araç- gereç, donanım ve kaynaklar nereden kimlerden tedarik edilir? Tedarikçilerin Tanımlanması

40 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 40 radardanismanlik.com.tr 40 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Süreç performans göstergesi, sürecin etkililiğini ve verimliliğini ölçmek amacıyla belirlenen ölçülebilir göstergelerdir. Performans göstergeleri, süreçte amaçlanan çıktının elde edilip edilmediğine ve sürecin başarılı olup olmadığına karar verebilmek için izlenmesi gereken ölçütlerdir.

41 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 41 radardanismanlik.com.tr 41 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Başarı Göstergesi Başarı Ölçütü Başarı Kriteri Performans Göstergesi Performans Ölçütü Performans Kriteri

42 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 42 radardanismanlik.com.tr 42 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Sürecin etkililiğini ölçer Sürecin verimliliğini ölçer Amaçlanan çıktının gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçer. Hedeflerin gerçekleşme durumunu ölçer. Başarıyı ölçer İyileştirilecek alanların belirlenmesini sağlar ……………………………………………

43 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 43 radardanismanlik.com.tr 43 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Süreç performans göstergeleri; (1) Etkililik göstergeleri, (2) Verimlilik göstergeleri olarak iki gruba ayrılır.

44 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 44 radardanismanlik.com.tr 44 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Etkililik Göstergeleri: Çıktıların hizmetten yararlananların beklentilerini ve ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığını gösterir. Aynı zamanda hizmetten yararlanan paydaşların tatmini ve memnuniyeti hakkında geri bildirim almak amacıyla tanımlanan göstergelerdir. Ayrıca etkililik göstergeleri amaçlanan çıktıların gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmeye yarayan göstergelerdir. Etkililik göstergelerini iki gruba ayrılır.

45 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 45 radardanismanlik.com.tr 45 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Verimlilik Göstergeleri: Girdi ve kaynakların çıktılara etkisinin yanı sıra dönüşümün ne derecede ve hangi düzeyde sağlandığını gösterir. Yani, çıktıyı elde etmek için kullanılan girdi ve kaynaklar arasındaki ilişkidir. Çıktıların maliyeti, süresi, miktarı, sayısı vb. verimlilikle ilgili göstergelerdir.

46 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 46 radardanismanlik.com.tr 46 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Anahtar Sorular 1. Girdinin etkili ve verimli olup olmadığını ölçmeye yarayan göstergeler nelerdir? 2.Tedarikçilerden memnuniyetimiz nasıl ölçeriz?. 3. Süreç faaliyetlerinin etkili ve verimli olup olmadığını ölçmeye yarayan göstergeler nelerdir?

47 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 47 radardanismanlik.com.tr 47 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Anahtar Sorular 4. Süreç müşterilerinin memnuniyeti/tatmini belirleyecek göstergeler neler olabilir? 5. Süreç çıktılarının etkili ve verimli olup olmadığını ölçmeye yarayan göstergeler neler olabilir?

48 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 48 radardanismanlik.com.tr 48 Süreç Tanımlama Amacın Tanımlanması Hazırlık ve Planlama Müşterilerin Tanımlanması Sahibinin Görevlendirilmesi Çıktıların Tanımlanması Performans Göstergelerinin Tanımlanması Faaliyetlerin Tanımlanması Girdi ve Tedarikçilerin Tanımlanması Süreçler Arası Etkileşimin Tanımlanması Sürecin Dokümante Edilmesi Anahtar Sorular 1. Girdinin etkili ve verimli olup olmadığını ölçmeye yarayan göstergeler nelerdir? 2.Tedarikçilerden memnuniyetimiz nasıl ölçeriz? 3. Süreç faaliyetlerinin etkili ve verimli olup olmadığını ölçmeye yarayan göstergeler nelerdir? 4. Süreç müşterilerinin memnuniyeti/tatmini belirleyecek göstergeler neler olabilir? 5. Süreç çıktılarının etkili ve verimli olup olmadığını ölçmeye yarayan göstergeler neler olabilir?

49 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 49 radardanismanlik.com.tr Vizyondan Süreçlere Faaliyetlerden Süreçlere Sonuçlardan Süreçlere Süreç Tasarlama Yaklaşımları

50 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 50 radardanismanlik.com.tr SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç Tasarlama Yaklaşımları

51 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 51 radardanismanlik.com.tr Süreç Tasarlama Yaklaşımları Vizyondan Süreçlere Faaliyetlerden Süreçlere Sonuçlardan Süreçlere

52 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 52 radardanismanlik.com.tr Süreç Tasarlama Yaklaşımları

53 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 53 radardanismanlik.com.tr Süreç Tasarlama Yaklaşımları ELDE EDİLEN SONUÇ VE ÇIKTILAR Vizyondan Süreçlere Faaliyetlerden Süreçlere Sonuçlardan Süreçlere

54 RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ 54 radardanismanlik.com.tr Süreç Tasarlama Yaklaşımları ELDE EDİLEN SONUÇ VE ÇIKTILAR


"RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK SÜREÇ YÖNETİMİ RADAR EĞİTİM DANIŞMANLIK İbrahim GÜMÜŞ 1 radardanismanlik.com.tr SÜREÇ YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları