Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 M & M MÜŞAVİRLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ TANITIM SUNUMU ADRES: Ziyabey Cad. 5. Sokak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 M & M MÜŞAVİRLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ TANITIM SUNUMU ADRES: Ziyabey Cad. 5. Sokak."— Sunum transkripti:

1 1 M & M MÜŞAVİRLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ TANITIM SUNUMU ADRES: Ziyabey Cad. 5. Sokak No:10/6 Balgat - ANKARA Tel : 0 312- 286 73 70 Fax : 0 312- 286 73 41 Cep : 0 542- 563 10 78 0 532- 254 19 57 web:www.mmkalite.net e-mail:mmkalite@mmkalite.net M & M EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

2 PROJENİN ADI: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, “Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi”

3 PROJENİN AMACI- 1 Kurumda; Çalışma veriminin arttırılması, Yönetim etkinliği arttırılması, Sürekli kurumsal gelişiminin sağlanması, Çalışanların motivasyonunun arttırılması Kurumda başlatılmış olan gelişim ve yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi ve bütünselleştirilmesi, Yukarıda açıklanan çalışmaların tüm Kurum çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

4 PROJENİN AMACI- 2 Kurumda; Öncelikli stratejilerin belirlenmesine ve eylem planlarının hazırlanmasına, uygulanmasına ve gözden geçirilerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması, Kurum bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, sürekliliğinin sağlanması ve belgelendirilmesi, Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonun hazırlanması,

5 PROJENİN AMACI- 3: Kurumda; Pilot bölge kapsamındaki birimlerde kurumsal kimlik ve standard fiziki ortamlar oluşturulması, Proje kapsamında personelin gerekli eğitimleri alması, Bu amaca yönelik olarak başlatılacak “Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile müşteri memnuniyetini ön planda tutan, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının kurumsal yapıya eklenerek, sürekliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

6 PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi içerisinde, projenin sonuç alacak şekilde tamamlanabilmesi için; Çalışan Memnuniyeti Anketi, Müşteri/Paydaş Memnuniyeti Anketi, Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü Hakkında Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Dil Birliğinin Sağlanması, Paydaş Toplantısı, Eğiticilerin Eğitim, Süreç Yönetimi ve İyileştirmelerin Yapılması, Süreç Performans Yönetimi Sisteminin Oluşturulması, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurulması ve Belgelendirmesi

7 PROJENİN SÜRESİ ve UYGULAMALARI Projenin Süresi: Bir yıl Uygulamalar: 1- Çalışma Gruplarının oluşturulması (Kalite Konseyi, Koordinasyon Birimi, Süreç Yönetimi Kurulu, İyileştirme Takımları Yürütme Kurulu, Rehberler Kurulu ve Kalite Yönetim Temsilcileri) 2- Eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi. 3- İyileştirme takımlarının oluşturulması ve çalışmalarının takip edilmesi. 4- ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulamalarının takip edilmesi

8 EĞİTİM KONULARI ve YERLER- 1 Eğitime Katılacak Personel Sayısı: Tüm Çalışanlar Otelde Eğitim Alacak Personel Sayısı: 550 Otele Götürülecek Grup Sayısı: 13

9 EĞİTİM KONULARI ve YERLER- 2 1-Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü Eğitimi, (360 personele otelde verilecek, 30 kişilik iki ve 60 kişilik beş grup) 2-Bilinçlendirme ve Dokümantasyon Eğitimi (60 personele, 20 kişilik üç ve 25 kişilik iki grup, Genel Müdürlük ve otelde) 3-Eğiticilerin Eğitimi (30 kişilik iki grup, otelde) 4-Süreç Yönetimi Eğitimi (25 kişilik grup, otelde) 5-İyileştirme Teknikleri Eğitimi (25 kişilik grup, Genel Müdürlük)

10 EĞİTİM KONULARI ve YERLER- 3 6-İyileştirme Takım Teknik (25 kişilik grup, Genel Müdürlük) 7-İyileştirme Takımları Rehberliği (20 kişilik grup, Genel Müdürlük) 8-İç Tetkikçi Eğitimi (20 kişilik grup, Genel Müdürlük) 9-Baş Tetkikçi Eğitimi (25 kişilik grup, otelde) 10-İstatistik Teknikler Eğitimi (25 kişilik grup, Genel Müdürlük)

11 PROJENİN KURUMA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR- 1 Çalışanlarda; 1- Kalite bilinci ve kurum kültürü anlayışını, 2-Çözüm odaklı çalışma anlayışını, 3- Hedeflerle çalışma ve yönetme anlayışını, 4- Ben değil, BİZ ANLAYIŞI ile çalışmayı, 5- Ekip çalışması yapma alışkanlığını, 6- Gelişime ve değişime açık olma ve arzu etme anlayışını, geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

12 PROJENİN KURUMA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR- 2 Kurumda; 1- Kurumsal Kimlik Çalışması, 2- Kurumun Logosundan Tabela Ebatlarına, 3- Antetli Kağıdından İç Mekan Yerleşimine, 4- Ergonomik Çalışma Ortamından, Birimlerdeki Bekleme Salonlarına 5- Kurumumuzun Dışa Yansıyan Görsel Unsurlarının Tüm Tüm Türkiye Genelinde Birliktelik ve Estetik Kriterlerine Uygun Olarak Standard Hale Getirilmesi,

13 PROJENİN KURUMA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR- 3 Kurumda; 1- İşlerin daha hızlı ve daha az emekle yapılmasını sağlamak, Evrakları azaltacağız Hataları ve gereksiz tekrarları azaltacağız Yapabildiğimiz kadar onayları azaltacağız Teknolojinin kullanımını yaygınlaştıracağız Aynı ve devamı olan işleri aynı yerde yapılmasını sağlayacağız 2- Kurum çalışmalarının ve hizmetlerini güvenirliliğini arttıracağız. 3- Kurumunuzda hizmet alanların memnuniyetini arttıracağız, 4- Çalışanların memnuniyetinin arttıracağız, 5- Maliyetlerin azaltılmasını sağlayacağız, 6- Kısaca hizmetlerde verimlilik ve etkinlik sağlayacağız,

14 YÖNETİMDEN BEKLENTİLERİMİZ 1- Projeye; İnanmalarını, destek vermelerini, katılımı sağlamalarını ve çalışanları motive etmelerini, 2- Projenin; Takipçisi olmalarını, bekliyoruz. “SAVAŞ KOMUTANIN BEYNİNDE KAZANILIR, ANCAK, ZAFER PİYADENİN SÜNGÜSÜNÜN UCUNDADIR.”

15 ÇALIŞANLARDAN BEKLENTİLERİMİZ 1- Bu projeye inanmalarını, 2- Katılmalarını, 3- Vakit ayırmalarını, 4- Ekip çalışmasına destek vermelerini, 5- Mesai arkadaşlarını da inandırmalarını ve motive etmelerini, beklemekteyiz.

16 HEDEFLERİMİZE NASIL ULAŞACAĞIZ 1- Kurumda sağlıklı ve sürekli iletişimi geliştireceğiz. 2- Paydaşlarımızla iletişimimizi geliştireceğiz. 3- Düşünce, ifade ve davranışlarımızı değiştireceğiz. 4- Değişime ve gelişime istekli olacağız. 5- Çalışanlara ekip çalışması ruhunu kazandıracağız. 6- Vizyonumuzu, imajımızı ve görünüşümüzü geliştireceğiz. 7- Ölçme ve analiz yaparak, verilere dayalı karar vereceğiz. 8- Eğitime önem vereceğiz. 9- Çalışma ortamını iyileştireceğiz.

17 PROJENİN UYGULANMASINDAKİ RİSKLER 1- Projenin yeterince benimsenmemesi, 2- Yöneticilerin ve diğer personelin gelişime ve değişime direnmesi, 3- Projede görevlendirilen personelin gönüllü olmaması, 4- Gerekli desteğin sağlanmaması, 5- Motivasyon eksikliği, 6- Projeden beklenen sonuçların kısa zamanda alınacağı düşüncesi,

18 SONUÇ; Bir araya gelmek bir başlangıçtır Bir arada kalmak bir ilerlemedir Bir arada çalışmak ise başarının ta kendisidir. Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz.


"1 M & M MÜŞAVİRLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ TANITIM SUNUMU ADRES: Ziyabey Cad. 5. Sokak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları