Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI"— Sunum transkripti:

1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

2 TS-EN-ISO 9001 :2008 STANDARDI ŞARTLARI
TS-EN-ISO 9004:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ TS-EN-ISO 19011:2000 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TS-EN-ISO 9000 STANDARTLARININ UYGULANMASI VE BELGELENDİRİLMESİ AŞAMALARI

3 ISO'NUN TANIMI ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

4 ISO 9001 NEDİR? Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

5 ISO 9001:2008 NEDİR? ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir

6 ISO 9001:2008 standardının 4. maddesi kalite yönetim şartları atında genel olarak dökümantasyon yapısı ve sistemin temel prensibini açıklamaktadır.

7 YÖNETİM SORUMLULUĞU Yönetimin taahhüdü, müşteri odaklı, kalite politikası, planlama, sorumluluk-yetki-iletişim, yönetim gözden geçirmesi

8 KAYNAK YÖNETİMİ Kaynakların sağlanması, insan kaynakları, alt yapı, iş ortamı

9 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME Ürünün gerçekleştirilmesinin planlanması müşteri ile ilgili prosesler, tasarı ve geliştirme satın alma, üretim ve hizmetin sağlanması, izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü

10 ÖLÇÜM, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
Planlama, izleme ve ölçüm, uygun olmayan ürünün kontrol verilerin analizi ve iyileştirme

11

12 Bu şekil iyileştirme süreci için ISO 9001 standardının proses modele dayalı yeni yapısını göstermektedir. Her maddenin içerisinde yer alan maddeler detaylı olarak proses yapısını ortaya koyar

13 STANDARDIN YENİ YAPISININ İŞARET ETTİĞİ NOKTALAR
Sürekli iyileştirme yapılması Ürün gerçekleştirme prosesi girdilerin tanımlanması Müşteri ve ilgili tarafların tatminini ölçüp müşteri şartlarının başarılı olup olunmadığının değerlendirilmesi

14 Yeni standard ürün özellikleri konusunda kalite güvencesi sağlamanın yanı sıra kuruluşun müşteri tatminin sağlama yeteneğinin gösterimini şart koşar. Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini değişir bu nedenle kuruluş, ürün proseslerini sürekli iyileştirmeye yönlenmelidir.

15 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMI
Müşteri şartlarının analiz edilmesi Müşterinin kabul edebileceği ürün sağlayacak proseslerin tanımlanması Belirlenen proseslerin kontrol altında tutulması yoluyla müşteri tatmininin sürekli iyileştirilmesi görevi görür

16 TEMEL ALINAN 8 KALİTE PRENSİBİ

17 MÜŞTERİ ODAKLILIK Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba harcamalıdır

18 LİDERLİK Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmelidirler.

19 ÇALIŞANLARIN KATILIMI
Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer değeridir ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için kullanılabilir.

20 PROSES YAKLAŞIMI Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir. P Planla .. Hedefleri & Prosesleri Belirle U Uygula.. Prosesleri Uygula K Kontrol Et.. İzle & Ölç İ İyileştir.. Sürekli İyileşme Sağla

21 YÖNETİME SİSTEM YAKLAŞIMI
Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik getirir.

22 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi kurumun kalıcı bir hedefi olmalıdır.

23 İYİLEŞME ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.

24 KARAR VERMEDE GERÇEKÇİ YAKLAŞIM
Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanır.

25 KARŞILIKLI ÇIKARA DAYALI TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ
Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer oluşturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karşılıklı çıkarları vardır.

26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARININ 2008 REVİZYONU AMACI
ISO’ya göre standardın revizyon amacı standard şartlarında ciddi ve büyük değişikliklerden ziyade edilen standardın önceki 8 yıllık kullanım sürecinden elde edilen tecrübelerin standarda yansıtılmasıdır.

27 TS-EN-ISO 9001:2008 STANDARDI ŞARTLARI
müşteri istekleri ve geçerli yasal şartları karşılayacak ürün sağlama kabiliyetini göstermesi Sistemin sürekli iyileşmesi için süreçler ve müşteri isteklerine veya yasal şartlara uygunluğun güvencesi dahil, sistemin etkin uygulanması ve müşteri memnuniyetini sağlanması için kalite yönetim sistem şartlarını tanımlar

28 TS-EN-ISO-9004 TS-EN-ISO standardı 9001 standardı ile birlikte ya da tek başına kullanılabilecek dökümanlardır. Belgelendirme TS-EN-ISO 9001’e göre yapılırken, 9004 standardı kuruluşlara rehberlik sağlar ve kalite yönetim sistemlerinin olgunluk durumlarını tespit etmeleri için bir öz değerlendirme durumu içerir.

29 TS-EN-ISO 19011:2000 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ
Yönetim sistemin bir parçası olarak tetkik yapmak isteyen bir kuruluş tetkikler için bir sisteme ihtiyaç duyar. Bu sistem planlama, uygulama rapor hazırlama, izleme gibi gerekli prosedürleri tanımlar.

30 BU TETKİK KLAVUZU İLE ALAKALI AŞAĞIDAKİ MADDELER VURGULANMAKTADIR
Tetkik yazılı prosedürlere göre yapılır Tetkik planı öndecen belirlenir ve ilgililere duyurulur Yönetimin tüm seviyelerinde uygulanır Tetkikçi gerekli niteliklere sahip olmalıdır Tetkikçi bağımsız olmalıdır Tetkik örnekleme yöntemi ile yapılmalıdır.

31 Tetkik sırasında kayıtlar incelenip, beyanlar ve gözemler dikkate alınır.
Bulgular objektif delile dayandırılır. Tetkik sonuçları raporlandırılarak kayıt altına alınmalıdır. Tespit edilen uygunsuzlukların takibi yapılmalıdır

32 TS-EN-ISO 9000 STANDARTLARININ UYGULANMASI VE BELGELENDİRİLMESİ AŞAMALARI
Standartların elde edilmesi Politika ve hedeflerin belirlenmesi Çekirdek ekip oluşturulması Eğitim ve bilinçlendirilme çalışmalarının yaygınlaştırılması Kalite el kitabı ve dokümanların hazırlanması Klavuz standardlarının incelenmesi Eksikliklerin giderilmesi

33 Değişikliklerin uygulanması
İç kalite tetkiklerinin yapılması Aksaklıklarının gderilmesi Belgelendirme kuruluşuna müracaat Ön müracaat Tetkik programının yapılması Takip tetkiki (gerekiyorsa) Belgelendirme Gözetim tetkikleri

34 MİREL ADIGÜZEL


"KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları